Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.h. Népességösszeírás
[Sorozat]IV.1.h.a. 1715. évi népességösszeírás
[Évkör]1715
[Terjedelem]0.04 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 kötet = 0.04 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány b. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Település neve Pagina/Oldal Megjegyzés
1. kötet Összeírást elrendelő rendelet 1-16
1. kötet Légrád 17-24
1. kötet Dobrava 27-28
1. kötet Kottori 29-30
1. kötet Vidovecz 30-31
1. kötet Csukovec 31
1. kötet Mihályevec 32
1. kötet Szentmária 32-33
1. kötet Cirkovlyán 33
1. kötet Hemussevec 34
1. kötet Oporovec 34
1. kötet Draskovec 35
1. kötet Kralóc 35
1. kötet 36
1. kötet Szentgyörgy 36
1. kötet Pusztakovec 37
1. kötet Hodossan 37
1. kötet Gorichán 38
1. kötet Alsóhraschán 39
1. kötet Palinovec 39-40
1. kötet Turchische 40
1. kötet Drasimerec 41
1. kötet Sztrelec 42
1. kötet Palovec 42-43
1. kötet Jurchevec 43
1. kötet Benkovec 44
1. kötet Szobotica 44
1. kötet Perlak 45-49
1. kötet Podbreszt 49
1. kötet Vullaria 50
1. kötet Orehovica 50-51
1. kötet Felsőpusztakovec 51
1. kötet Ivanovec 51-52
1. kötet Felsővidovec 52
1. kötet Stefanec 52
1. kötet Strahoninec 53
1. kötet Nedelic 54
1. kötet Felsőhraschán 55
1. kötet Macinec 55
1. kötet Szavszkavesz 56
1. kötet Pretetinec 56
1. kötet Kursanec 57
1. kötet Tottovec 57
1. kötet Badlicsán 58
1. kötet Preszeka 58
1. kötet Hernye 58
1. kötet Perhovec 59
1. kötet Borke 59
1. kötet Goricsica 59-60
1. kötet Martinosovec 60
1. kötet 60
1. kötet Felsőmihályevec 61
1. kötet Bogdanovec 61
1. kötet Dragoszlavec 62
1. kötet Szlakovec 62
1. kötet Brezje 63
1. kötet Csecsán 63
1. kötet Senkovec 64
1. kötet Mackovec és Zaszad 64
1. kötet Strukovec 65
1. kötet Siskovec 65
1. kötet Kristanovec 66
1. kötet Csáktornya 67-69
1. kötet Szentmihály 69
1. kötet Belica 70
1. kötet Pribiszlavec 71
1. kötet Kismihályevec 71
1. kötet Gardinovec 72
1. kötet Domasinec 73-74
1. kötet Dekanovec 74
1. kötet Novakovec 75
1. kötet Turnischa 76
1. kötet Szivica 77
1. kötet Ferketinec 77
1. kötet Miklovec 78
1. kötet Krisevec 78
1. kötet Vratissinec 79
1. kötet Kralóc 79-80
1. kötet Peklenica 80
1. kötet Szelnica 81
1. kötet Kracsinovec 81
1. kötet Koncovdol 82
1. kötet Bratyanec 82
1. kötet Muraszerdahely 83
1. kötet Hlapinica 84
1. kötet Marof 84
1. kötet Sabnik 85
1. kötet Verhovlyan 85
1. kötet Lapsina 86
1. kötet Brezovec 86
1. kötet Szentmárton 87
1. kötet Sztanetinec 87
1. kötet Jalsovec 88
1. kötet Grabrovnyik 88-89
1. kötet Strido 89
1. kötet Zebanec 89
1. kötet Leszkovec 90
1. kötet 90
1. kötet Vesnyica 91
1. kötet Gibina 91
1. kötet Ráckanizsa 92
1. kötet Globoko és Sztanetinec 93-94 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Stridó 95-97 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Szentmária 97-98 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Szentgyörgy 99-101 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Zaveschak 101-104 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Zaszad 105-106 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Bisztrice 107-108
1. kötet Melinc 108
1. kötet Izsakóc 109
1. kötet Deklesin 109-110
1. kötet Bratonc 110
1. kötet Lippahóc 111
1. kötet Belatinc 112
1. kötet Ganica 113-114
1. kötet Adriánc 114
1. kötet Cserencsóc 115-116
1. kötet Palina 116-117
1. kötet Turnischa 117-118
1. kötet Lippa 119
1. kötet Gumilica 120
1. kötet Renkóc 120-121
1. kötet Zorkóháza 121
1. kötet Ivánc 122
1. kötet Bagonya 123
1. kötet Bakónak 124
1. kötet Filóc 124-125
1. kötet Sztrelec 126
1. kötet Szentlászló 127
1. kötet Felsőszenterzsébet 128
1. kötet Tormafölde 129
1. kötet Gosztola 129-130
1. kötet Iklód 130-131
1. kötet Szécsisziget 131-132
1. kötet Jakabfa 138
1. kötet Dobronak 139-140
1. kötet Radamos 141
1. kötet Kámaháza 141
1. kötet Zsitkóc 142
1. kötet Josec 142
1. kötet Bödeháza 143
1. kötet Gáborjánháza 143
1. kötet Szíjártóháza 144
1. kötet Szombatfa 144-145
1. kötet Göntérháza 145
1. kötet Bánuta 145
1. kötet Hosszúfalu 146
1. kötet Alsólendva 146-149
1. kötet Hottica 149
1. kötet Kapca 149-150
1. kötet Kót 150
1. kötet Gyertyános 150
1. kötet Lakos 151
1. kötet Petesháza 151
1. kötet Csente 152
1. kötet Féritfalu 152-153
1. kötet Völgyifalu 153
1. kötet Pince 153-154
1. kötet Kútfej 154
1. kötet Dobri 155
1. kötet Csehi 155
1. kötet Lovászi 156
1. kötet Szentmiklós 156-157
1. kötet Újfalu 157-158
1. kötet Szemenye 158-159
1. kötet Kiscsernec 159
1. kötet Csörnyefölde 160
1. kötet Szentkirály 160
1. kötet Gotthan Lakosa 163
1. kötet Teskánd 163
1. kötet Máhomfa 164
1. kötet Szentpéterfölde 164-165
1. kötet Szentadorján 165
1. kötet Bördöce 165-166
1. kötet Csömödér 166
1. kötet Kányavár 166-167
1. kötet Karácsonysziget 167
1. kötet Dömefölde 168
1. kötet Páka 168-169
1. kötet Ortaháza 169
1. kötet Csertalakos 169
1. kötet Zebecke 170
1. kötet Gutorfölde 170
1. kötet Náprádfa 170-171
1. kötet Nova 171-172
1. kötet Karácsonyfa 172
1. kötet Hernyék 173
1. kötet Dedes 173-174
1. kötet Szombathely 174-175
1. kötet Mumor 175
1. kötet Bárhely 176
1. kötet Lenti 176-177
1. kötet Kápolna 178
1. kötet Sárd 179
1. kötet Szentmihályfa 179
1. kötet Rédics 180-181
1. kötet Baglad 181
1. kötet Resznek 182
1. kötet Csesztreg 183-184
1. kötet Baksa 184
1. kötet Barabás 185
1. kötet Pórszombat 185-186
1. kötet Alsószilvágy? 186
1. kötet Kutas 187
1. kötet Ramocsa 188
1. kötet Németfalu 188
1. kötet Újfalu 189
1. kötet Márokfölde 189-190
1. kötet Alsószenterzsébet 190
1. kötet Lövő 191-192
1. kötet Mindszent 192-193
1. kötet Cséb 193
1. kötet Salomvár 194
1. kötet Háshágy 195
1. kötet Kávás 195-196
1. kötet Zalaszentgyörgy 196-197
1. kötet Boncodfölde 197-198
1. kötet Vitenyéd 198
1. kötet Nagykutas 198-199
1. kötet Páli 199
1. kötet Bagod 200
1. kötet Boldogfa 201
1. kötet Andráshida 201-202
1. kötet Teskánd 203
1. kötet Szentlőrinc 203-204
1. kötet Besenyő 204-205
1. kötet Zalaegerszeg 205-207
1. kötet Szentiván 208
1. kötet Alibánfa 208-209
1. kötet Kökényesmindszent 209
1. kötet Pakod 210
1. kötet Herbátfa 210
1. kötet Tárnok 211-212
1. kötet Kozmadombja 212
1. kötet Bak 213
1. kötet Ederics 213-214
1. kötet Tófej 214
1. kötet Magyaród 215-216
1. kötet Bucsuta 216
1. kötet Oltárc 216
1. kötet Vakonya 217
1. kötet Kútfej 217
1. kötet Tolmács 217-218
1. kötet Várfölde 218
1. kötet Bánokszentgyörgy 218-219
1. kötet Szajk 219--220
1. kötet Szentmárton 220
1. kötet Szerdahely 221
1. kötet Molnári 221-222
1. kötet Borsfa 222
1. kötet Rigács 223
1. kötet Becsehely 223-224
1. kötet Pola 225
1. kötet Béc 226
1. kötet Letenye 226-227
1. kötet Egyeduta 227-228
1. kötet 229-232
1. kötet Istvánd 233
1. kötet Bezeréd 233
1. kötet Botfa 234
1. kötet Csatár 234-235
1. kötet Nemesapáti 235
1. kötet Bér 235-236
1. kötet Kemend 236-237
1. kötet Henye 237-238
1. kötet Söjtör 239
1. kötet Sormás 240
1. kötet Szepetnek 240-241
1. kötet Esztregnye 241
1. kötet Kollátszeg 242
1. kötet Kanizsa mezőváros 242-252
1. kötet Magyaród 252-253
1. kötet Merenye 253-254
1. kötet Újlak 254-255
1. kötet Garabonc 255
1. kötet Komárom 255-256
1. kötet Récse 256-258
1. kötet Galambok 258-259
1. kötet Rada 259-260
1. kötet Karos 260-261
1. kötet Kiskomárom 261-262
1. kötet Pusztaszerdahely 262-263
1. kötet Kacorlak 263
1. kötet Zalaapáti 264
1. kötet Pölöskefej 264-265
1. kötet Szentbalázs 265-267
1. kötet Hahót 267-268
1. kötet 268-269
1. kötet Pötréte 269
1. kötet Szentmihály 269-270
1. kötet Pölöske 270-271
1. kötet Rajk 271
1. kötet Igrice 271-272
1. kötet Gelse 272-273
1. kötet Szabar 273-274
1. kötet Újudvar 274
1. kötet Pacsa 274-276
1. kötet Kehida 276
1. kötet Koppány 276-277
1. kötet Kapornak 277-278
1. kötet Misefa 278-279
1. kötet Szentgrót mezőváros 281-285
1. kötet Szentgrót polgárváros 285-286
1. kötet Udvarnok 286-287
1. kötet Batyk 288
1. kötet Kisgörbő 288-289
1. kötet Nagygörbő 289
1. kötet Sénye 290
1. kötet Szentlászló 290-291
1. kötet Nyavalád 291-292
1. kötet Ötvös 292
1. kötet Dabronc 292-293
1. kötet Türje 293-295
1. kötet Dedesháza 295-296
1. kötet Szentpéter 296-297
1. kötet Sárosd 297
1. kötet Káptalanfa 298
1. kötet Gógánfa 299
1. kötet Ukk 299-300
1. kötet Szegvár 300-301
1. kötet Sümeg 302-304
1. kötet Csehi 304-305
1. kötet Base? Bazsi? 306
1. kötet Prága 306-307
1. kötet Rendek 307
1. kötet Rezi 308
1. kötet Szántó 309
1. kötet Karmacs 310
1. kötet Zalavár 311
1. kötet Páhok 311-312
1. kötet Szentgyörgyvár 312-313
1. kötet Ederics 313-315
1. kötet Györök 315-316
1. kötet Keszthely mezőváros 316-319
1. kötet Keszthely polgárváros 319-320
1. kötet Tomaj 320-321
1. kötet Zsid 321-323
1. kötet Istvánd 323-324
1. kötet Raposka 325-326
1. kötet Tapolca 326-328
1. kötet Hegymagas 328-330
1. kötet Kisapáti 330-331
1. kötet Kapolcs 333
1. kötet Monostorapáti 333-334
1. kötet Petend 334-335
1. kötet Nyirád 335-336
1. kötet Csobánc 336-337
1. kötet Csobánc 338-340 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Gyulakeszi 341-342
1. kötet Tóti 342-343
1. kötet Szigliget 343-344
1. kötet Gulács 344
1. kötet Lak 345-347 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Badacsony 348-350
1. kötet Kisörs 351 Szőlőhegy összeírás
1. kötet Kékkút 351-352
1. kötet Rendes 352-354
1. kötet Szepezd 354-355
1. kötet Kisfalud 355-356
1. kötet Mindszentkálla 356-357
1. kötet Szentbékálla 357-358
1. kötet Tagyon 358-359
1. kötet Alsó és Felsődörgicse 359-360
1. kötet Szentjakabfa 361
1. kötet Vászoly 361-362
1. kötet Nagypécsely 362-363
1. kötet Aszófő 364
1. kötet Tihany 365-366
1. kötet Szőlős 367-368
1. kötet Arács 368-369
1. kötet Füred 370-371
1. kötet Csopak 371-373
1. kötet Paloznak 374
1. kötet Lovas 375-377
1. kötet Alsóörs 377-379
1. kötet Felsőörs 379-382
1. kötet Kővágóörs 383
1. kötet Kivonat, tartalom, összeírás 383-424