Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.g. Úrbéri ügyek
[Sorozat]IV.1.g.i. Szőlőhegyek hegyvámlajstromai
[Évkör]1724 - 1815
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 14. Állvány c. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Iratszám/ Numerus Járás neve
1. doboz 1 Egerszegi
1. doboz 2 Kapornaki
1. doboz 3 Lövői
1. doboz 4 Muraközi
2. doboz 5 Szántói
2. doboz 6 Tapolcai
2. doboz 7 Egyéb iratok