Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.g. Úrbéri ügyek
[Sorozat]IV.1.g.d. Egyes településekre vonatkozó úrbéri iratok lajstromai
[Évkör]1779 - 1779
[Terjedelem]0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Összes raktári egység]3
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 14. Állvány c. oszlop 3. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Járás neve Évkör Eljáró tisztségviselő neve Iratszám/ Numerus
1. doboz Kapornaki kisebb 1779 Csertán László alszolgabíró 1
1. doboz Kapornaki kisebb 1779 Dóczy Ignác esküdt 2
1. doboz Kapornaki kisebb 1779 Farkas György esküdt 3
1. doboz Kapornaki kisebb 1779 Komáromy Márton főszolgabíró 4
1. doboz Kapornaki kisebb 1779 Sárkány Gábor táblabíró 5
1. doboz Kapornaki kisebb 1779 Sohár Antal alszolgabíró 6
1. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Deák László táblabíró 7
1. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Deák László táblabíró 8
1. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Derecskey János alszolgabíró 9
1. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Farkas András főszolgabíró 10
2. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Marton György alszolgabíró 11
2. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Somsics Boldizsár alszolgabíró 12
2. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Soós Pál esküdt 13
2. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Söptey Pál ügyész 14
2. doboz Kapornaki nagyobb 1779 Tuboly Mihály főszolgabíró 15
2. doboz Muraközi 1779 Gábelics György alszolgabíró 16
2. doboz Muraközi 1779 Vida József főszolgabíró 17
2. doboz Muraközi 1779 Vutsák János alszolgabíró 18
3. doboz Szántói 1779 Hertelendy János alszolgabíró 19
3. doboz Szántói 1779 Horváth Ferenc főszolgabíró 20
3. doboz Szántói 1779 Viosz József alszolgabíró 21
3. doboz Tapolcai 1779 Hertelendy Imre főszolgabíró 22
3. doboz Tapolcai 1779 Hompasz József alszolgabíró 23
3. doboz Tapolcai 1779 Stosz Pál alszolgabíró 24