Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.ah. A zalaegerszegi fogházban levő rabok összeírása
[Évkör]1791 - 1850
[Terjedelem]0.44 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tegy) = 0.44 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány b. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Dátum Irat tárgya Közgyűlés dátuma Közgyűlési irat száma
1. doboz 1 1791.08 - 1792.01. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 2 1797.05.01 - 1797.07.10. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 3 1797.07.11 - 1797.10. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 4 1797.01.01 - 1797.10.31. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 5 1797.11.01 - 1798.01.31. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 6 1798.02.01 - 1798.08.31. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 7 1798.09., 1798.10., 1798.11. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 8 1798.12.01 - 1799.03.31. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 9 1799.04.01 - 1799.08.31. Rabok ellátására vonatkozó számadások
1. doboz 10 1831.09.05 - 1831.09.15. Börtöntartása az 1831. szeptember 5-én és azt követő napokon a büntető törvényszék alkalmával ítéletet nyert raboknak.
1. doboz 11 1831.11.28 - 1831.12.10. Börtöntartása az 1831. november 28-án és azt követő napokon a büntető törvényszék alkalmával ítéletet nyert raboknak.
1. doboz 12 1834.01.27 - 1834.02.03. Börtöntartása az 1834. január 27-én és azt követő napokon a büntető törvényszék alkalmával ítéletet nyert raboknak.
1. doboz 13 1834.09.01 - 1834.09.13. Börtöntartása az 1834. szeptember 1-én és azt követő napokon a büntető törvényszék alkalmával ítéletet nyert raboknak.
1. doboz 14 Rozner Mihállyal kötött szerződés a rabok tartásáról 1834. november 4. 2980
1. doboz 15 1841-1842 Zala vármegye börtöneiben lévő rabok tartásairól szóló szerződés 1841. augusztus 30. és szeptember 11. kisgyűlés 2653
1. doboz 16 1840.09.14. Zala vármegye börtöneiben lévő rabok tartásairól szóló szerződés
1. doboz 17 A katonai élelmek és rabok tartásának ár csökkentés útján leendő kiadásáról. 1842. augusztus 8. 2405
1. doboz 18 1843.09.17. Rabok tartásáról szóló ár csökkentési szerződés, amely 1843. november 1-től 1844. október 31-ig tart. 1843. november 6. 2941
1. doboz 19 A megye börtöneiben lévő rabok tartásáról szóló szerződés az 1844/1845. évre. 1844. szeptember 2 és 14. kisgyűlés 3130
1. doboz 20 1843.09.11. A megye börtöneiben lévő rabok élelmezése iránt kötött szerződés az 1844. évre.
1. doboz 21 1844.09.10. A megye börtöneiben lévő rabok tartásáról szóló szerződés az 1845. évre
1. doboz 22 Rabok tartásáról szó szerződés az 1845/1846-os évre 1845. szeptember 13. 4174
1. doboz 23 1848.10.02. A zalaegerszegi börtönben lévő rabok számára süttetendő kenyerekről szóló szerződés 1848. november hónapra.
1. doboz 24 A vármegye börtöneiben lévő rabok tartásairól szóló szerződés 1847. novembertől 1848 október 31-ig. 1847. augusztus 30. 2849
1. doboz 25 1848.10.22. állandó biztottsági ülés A zalaegerszegi börtönbéli rabok számára az 1848-1849. évre előállítandó főttételekről szóló szerződés
1. doboz 26 1848.11.22. A zalaegerszegi börtönbe lévő rabok kenyere ellátásáról Stern Bernárd kereskedő és Tretter János sütőmesterekkel kötött szerződés 1848. december 1- 1849. október végéig.
1. doboz 27 1847.09.06. A megye börtöneiben lévő rabok tartásáról szóló szerződés az 1847-1848-as évre 1847. augusztus 30. 2850
1. doboz 28 Kimutatás 1796. november -1979. október
1. doboz 29 1798.05.14.
1. doboz 30 Zalaegerszegi rabok összeírása
1. doboz 31 1835. február 7. kisgyűlés 34
1. doboz 32 1835. február 23. kisgyűlés 287
1. doboz 33 1835. február 23. 378
1. doboz 34 Zalaapáti uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1832. év 2. félévére 1833. július 8.
1. doboz 35 Kiskomáromi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1832. év 2. félévére 1833. július 8.
1. doboz 36 A csobánci uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1832. év 2. felére 1833. július 8.
1. doboz 37 A csobánci uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
1. doboz 38 Becsehelyi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére 1833. július 8.
1. doboz 39 Tihanyi apát uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére 1833. július 8.
1. doboz 40 pölöskei uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére 1833. június 10.
2. doboz 41 1833.06.29. Zalalapáti uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
2. doboz 42 1833.07.01. Keszthelyi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
2. doboz 43 1833.06.30. Kiskomáromi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év. 1. félévére
2. doboz 44 1833.06.30. Szentgróti uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
2. doboz 45 1833.06.30. Kemendi és vasvári uradalmak fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
2. doboz 46 1833.06.30. Csáktornyai uaradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
2. doboz 47 1833.07.03. Alsólendvai és Lenti uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1833. év 1. félévére
2. doboz 48 1834.12.31. Kemendi és vasvári uradalmak fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 49 1834.12.31. Csáktornyai uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére 1835. február 23. 287
2. doboz 50 1834.12.30. Sümegi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 51 1835.01.02. Keszthelyi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 52 1834.12.31. Zalaapáti uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 53 1834.12.31. Eszterházy hercegség, csobánci uradalma fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 54 1834.12.23. Kiskomáromi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 55 1834.12.30. Szentgróti uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 56 1834.12.31. Kanizsai uradalom törvényhatósága alatt lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 57 1835.02.03. Belatinci uradalom feljegyzése az 1834. év 2. félévére
2. doboz 58 Becsehelyi uradalom fogházában lévő raboknak és büntető pereinek a feljegyzése az 1834. év 2 félévére
2. doboz 59 1848.05.20. A csáktornyai uradalom fogházában volt, és jelenleg is fogva tartott rabszemélyeknek és büntető pereinek a feljegyzése az 1848. év 1. félévére
2. doboz 60 1849.10.26. A sümegi kerületi börtönben lévő raboknak az 1849/50-es évekre leendő élelmiszerekről szóló szerződés 1849. november 15. 188
2. doboz 61 Zalaegerszegi börtönben lévő rabok tartásairól szóló szerződés az 1849. november 1- 1850. október 31. tartó időszakra 1849. október 17. 106
2. doboz 62 Az alsólendvai börtönben lévő rabok számára kiadandó kenyérről szóló szerződés az 1849/50-es évekre 1849. november 15. 188
2. doboz 63 A keszthelyi kerületi börtönben lévő raboknak az 1849/50-es évekre kiadandó kenyerekről szóló szerződés 1849. november 15. 188
2. doboz 64 Simon János alszolgabíró jelentése Belatinci Jerebitz István és Horváth Mihály börtönbeli tartásuk fejében tett bevételekről 1849. június 27. törvényszéki jkv. 1
2. doboz 65 Simon János alszolgabíró jelentése Pückó István Ivánci helységbeli rabszemély börtöntartása fejében és a tiszti tanúk béreinek bevétele érdemében 1849. február 12. Alsólendvai törvényszék 23
2. doboz 66 Simon János alszolgabíró jelentése radamosi Horváth István és Bíró Miklós raboskodóknak börtönbeli tartásuk fejében értékeikből összesen tett bevételéről és kimutatásairól 1849. május 21. alsólendvai törvényszék 39
2. doboz 67 Simon János alszolgabíró jelentése Tóth József raboskodó szolgának értékéből börtöni tartása fejében lett bevétele érdemében, a hátralevőségeknek pedig az értéktelenségek miatti be nem vezetéséről. 1849. február 12. Alsólendvai törvényszék 18
2. doboz 68 1841.04.13. Azon raboknak a feljegyzése akik az 1841. év első negyedévében az ellenük hozot ítéletekhez képest megbüntetendők Büntető lajstrom
2. doboz 69 1845.04.02. Azon raboknak az összeírása akik ellen hozott ítéletekhez képest megbüntetendők
2. doboz 70 1849.06.21. Azon raboknak a feljegyzése akik a Zala megye központi börtönében elítéltek, pereik felsőbb székekhez feljebb vitetett.
2. doboz 71 1838.02.13. Farkas János várnagy jelentése 1837. utolsó negyedévben a vármegye fogházában lévő rabok büntetéséről.
2. doboz 72 Kivonat azon rabokról akik 1837. november 27-i büntető törvényszék ideje alatt ítéletet még nem nyerhettek.
2. doboz 73 kivonat azon rabokról akik az 1837. november 27-i. büntető törvényszék alkalmával elítéltek
2. doboz 74 1841-1845 A törvényszéken felvevendő rabok jegyzéke
2. doboz 75 1846-1848 A törvényszéken felvevendő rabok jegyzéke
2. doboz 76 1838. szeptember 3-án tartott büntető törvényszék alkalmával a megyei fogházban ítélet nélkül talált raboknak az összeíráa
2. doboz 77 1838. november 26-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
2. doboz 78 1839. január 28-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása
2. doboz 79 1839. április 29-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 80 1839. szeptember 2-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 81 1840. február 3-án tartott büntető törvényzék alkalmával a Zala vármgye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 82 1840. május 18-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 83 1840. augusztus 31-én tartott büntető törvényszék alkamával aZala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 84 1840. november 23. törvényszéki jegyzék
3. doboz 85 1841. február 1-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása
3. doboz 86 1841. május 10-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 87 1841. augusztus 30-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 88 1841. november 29-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 89 1841 Vegyes iratok
3. doboz 90 1842. január 24-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 91 1842. április 25-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 92 1842. november 28-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 93 1843. január 16-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 94 1843. május 15-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 95 1843. szeptember 4-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
3. doboz 96 1843. november 27-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 97 1844. január 29-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 98 1845. január 20-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 99 1845. szeptember 1-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 100 1845. december 1-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 101 1846. január 19-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 102 1846. május 11-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 103 1846. augusztus 24-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összírása.
4. doboz 104 1846. november 30-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 105 Kivonat azon rabokról akik az ellenük hozott ítéletekhez képest az 1846. év negyedik negyedévében megbüntetendők.
4. doboz 106 1847. január 25-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 107 1847. május 3-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 108 1847. szeptember 6-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 109 1847. november 30-án tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 110 1847
4. doboz 111 1848. január 24-én tartott büntető törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 112 1848. szeptember 4-én tartott bünteteő törvényszék alkalmával a Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.
4. doboz 113 1848
4. doboz 114 1850. január 10-én tartott büntető törvényszék alkalmával Zala vármegye fogházában ítélet nélkül talált raboknak az összeírása.