Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.ah. A zalaegerszegi fogházban levő rabok összeírása
[Évkör]1791 - 1850
[Terjedelem]0.44 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tegy) = 0.44 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány b. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör
1. doboz 1-40 1791-1849
2. doboz 41-79 1833-1850
3. doboz 80-96 1839-1873
4. doboz 97-114 1844-1850