Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.ab. Bűnügyi tanúkihallgatások
[Évkör]1707 - 1787
[Terjedelem]2.2 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]20 doboz(tegy) = 2.2 ifm
[Összes raktári egység]20
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 19. Állvány c. oszlop 4. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 19. Állvány c. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Iratszám/ Numerus Dátum Helységnév Irat tárgya
1. doboz 1. 1707.08.16. Tófej Gábor György egyik vármegyei ispán comissájából Bertalan György instuctiójára Széplaky András szolgabíró és Patay István esküdt által Marton István, Tolvaj Ferenc, Berkovits István főstrázsamester katonája egyrészről, másrészről Kósa Márton és sógorának Jankó Tamásnak ügyében / verekedés/
1. doboz 2. 1708.07.07. Szentgrót Forintos Zsigmond főszolgabíró és Szani jános esküdt által Igali Szűcs Éva instanciójára végrehajtott vallatás. Mesterházi György vicekapitány, Nádaljai János és Szűcs Éva assszonyság közti veszekedés ügyében.
1. doboz 3. 1710.04.09. Zalaegerszeg Gombás Gergely főszolgabíró és Farkas István esküdt által……….Emil instanciójára végbevitt vizsgálata. Henyesi István és Gábor János közti verekedés érdemében.
1. doboz 4. 1712.12.26. Kustánszeg Foki Mátyás által végbevitt vallatás Bessenyei László vice ispán rendeletére, Dömök Mihály és társai marhatolvajok ügyében
1. doboz 5. 1715.07.07. Ebergény Gombás Gergely alszolgabíró és Juncs ? Károly esküdt által, Gábor György alispán rendeletére végrehajtott tanúkihallgatása Kis Varga Ferenc és Bekets vagy Kovécs Péter közti verekedés ügyében.
1. doboz 6. 1715.09.15. Kávás 1.paginán: Berki András által Farkas jános alispánhoz intézett missilis. 2.paginán: Becs László comissariusáltal végbevitt inquisitio kávási Bokor János és András pincéjének felverése ügyében.
1. doboz 7. 1715.12.02. Nemestóti Dóczy Péter főszolgabíró, Sáry István alszolgabíró és Dallos István esküdt által, Bessenyei László alispán utasítására véghezvitt vizsgálata. Tarczin Miklós özvegye Ángyán Kata gyermekveszejtő ellen.
1. doboz 8. 1716.08.09. Alsólendva Gróf Eszterházy jÓzsef főispán alsólendvai várában Inkey János alispán rendeletére végrehajtott kihallgatások: 1, Farkas Péter és Horváth Balázs ellen Puka Istók egy ökrének ellopása miatt. 2, Kósa Mihály ellen Szép Pál pincéjének feltörése miatt. 3, Vas Gergely ellen, öccsének Jankónak halálos megverettetéséért.. 4, Kósa Mihályné szül. Lengyen Zsuzsanna ellen, Györkő Miklós pincéjének felverése m
1. doboz 9. 1716.09.14. Pince Parti Miklós pincei molnár legény ellen, aki lopja a lisztet és titkon vadászik.
1. doboz 10. 1716.09.14. Gróf Eszterhás József Antal főispán alsólendvai várában Inkey János alispán rendeletéből végbevitt tanúvallatás. Lóránt István neje, aki Gosztolai Mihály Ilona nevű leánya, férje öccsével Lóránt Andrással paráználkodott-e?
1. doboz 11. 1717.04.14. Boldogfa 1, Szabó Mihály ellen 2, Egyed Mihály ellen, különböző vasszerszámok ellopása miatt
1. doboz 12. 1717.05.17. Botfa Kardos János vármegyei esküdt által lefolytatott tanúkihallgatása a Botfán történt kihágások ügyében.
1. doboz 13. 1717.05.29. Nemesnép Mód Mihály vallomása a Nemesnépen lakó Göde Miklós sertésmarhái ellopása ügyében.
1. doboz 14. 1718.06.07. Vaspör Budai Panna gyermekveszejtő elleni tanúkihallgatások
1. doboz 15. 1718.11.15. Tormafölde Kósa Örzse gyermekveszejtő elleni vallomások
1. doboz 16. 1719.02.14. Zalaegerszeg Horváth Ferenc és Volkra János veszprémi püspök regrisitioján végrehajtott tanúkihallgatás. Csán Márton és Veczeli János tolvajok ügyében.
1. doboz 17. 1719.03.19. Zalaegerszeg Ujvári Ferenc és Füredi nevű katonák ellen, Miskey Miklós megölése miatt. / Inkey János vice ispán , gróf Eszterházy József főispán/
1. doboz 18. 1719.06.10. Alsólendva Gróf Eszterházy József főispán rendeletéből, Fejér Mátyásné instanciójára véghezvitt vallatás. Czipó János, Hidvégi János és Torota István tolvajok ügyében..
1. doboz 19. 1719.08.16. Dobri Inkey János comissájából végbevitt inquisitió nemes Szecsődy Ferenc ellen, aki Gazdag Gergely jobbágyát megverte. / 2 példány: Az egyik töredékes és rongált/
1. doboz 20. 1719.12.20. Sümeg Csizmazia Márton/?/nevű hajdu ellen, aki 19-én Sümegen agyonverte auz uradalom fogházában lévő egyik rabot. Niczky György vice ispán , Horváth Ferenc uradalmi inspector, Forintos Zsigmond főszolgabíró, Cseh Antal alszolgabíró
1. doboz 21. 1720.02.06. Hosszúfalu Nyakas Balázs fia Istók szökött jobbágy ügye
1. doboz 22. 1720.03.19. Zalaegerszeg Horváth Szakács Gergely felesége / ?/ Panna házasságtörő / bigámia/ ellen. / Niczki György vice ispán , Zalabéri Horváth Ferenc/
1. doboz 23. 1720.10.14. Keszthely Lakatos István és társai tolvajok ellen folytatott vizsgálat
1. doboz 24. 1720.10.16. Sümeg Kiss Miska, Molnár Ferenc csavargó elleni kihallgatások Forintos Zsigmond főszolgabíró
1. doboz 25. 1720.10.24. Keszthely Lakatos Istók, Mihályfai Pál tolvajok elleni ügy /Niczky György alispán/
1. doboz 26. 1720.12.11. Vaspör /?/ Vas Benedek rabló, lótolvaj elleni vizsgálat
1. doboz 27. 1721.02.21. Lengyeltóti Molnár Ferenc sertéstolvaj elleni eljárás
1. doboz 28. 1721.02.27. Tüskevár Verekedők ellen
1. doboz 29. 1721.05.01. Szentliszló Árkay Balázs jobbágy, fenyegető ellen
1. doboz 30. 1721.06.24. Szentgyörgyvölgy A szentgyörgyvölgyi lakosok vallása ügyében történt kihallgatás /Pálffy Miklós/
1. doboz 31. 1721.07.12. Zalaegerszeg Miskey Ferenc
1. doboz 32. 1721.09.02. Szentgrót Egerszegi porkoláb és Pésser András ellen, Spánghy Ferenc deák kirablása miatt. Niczky György alispán
1. doboz 33. 1721.09.17. Petrikeresztúr Gaiger Éva házasságtörő és férjét megmérgező ellen. Inkey János alispán
1. doboz 34. 1721.11.12. Szentgrót Spenghi Ferenc, Festetics Kristóf kemendi jobbágy /?/ , Csákány másként Horváth Péter felesége, Erzsébet ellen , megkárosítása miatt. Forintos Zsigmond
1. doboz 35. 1722.02.03. Baglad Nemes Pogány László szolgálója, mint gyermekét megölő rabszemély elleni vizsgálat Deák Péter alszolgabíró Cseresnyés János esküdt
1. doboz 36. 1722.02.18. Egervár Gerencsér Farkas tolvaj elleni vizsgálat
1. doboz 37. 1722.03.21. Alsólendva Gutman Miklós fia Ferenc, Panna nevű özvegyasszony megölése miatt. Inkey János alispán
1. doboz 38. 1722.04.11. Sümeg Takács Palkó vármegye katonája, lótolvaj ellen Noczky György alispán Forintos Zsigmond főszolgabíró
1. doboz 39. 1722.04.11. Sümeg Rendeken lakozó Varga Mihály felesége Dailen Örzsébet rossz életű személy ellen.
1. doboz 40. 1722.05.21. Gerátszeg Tuboly Mihály sertéstolvaj elleni vallomások Inkey János alispán
1. doboz 41. 1722.06.13. Palin Vasvári alias Farkas Istók tolvaj ellen. Batthyány Lajos főispán
1. doboz 42. 1723.02.15. Vaspör Bikali Mihály véres verekedő elleni vizsgálat Deák Péter alszolgabíró, Zarkó István esküdt
1. doboz 43. 1723.02.26. Ságod "Szabó Ádám pásztora Tugár? János elleni vizsgálat "" sörtés marhabéli lopások"" miatt."
1. doboz 44. 1723.08.06. Alsóbagod Inkey János alispán Soos Imre szolgálója ügyében, aki teherbe esett
1. doboz 45. 1723.09.14. Csáktornya Boldogfai Farkas főszolgabíró Tarrody Sándor alszolgabíró, Rába Miska verekedő katona ellen.
1. doboz 46. 1724.01.12. Petrikeresztúr Inkey János alispán rendeletére Geiger Éva, Patay Farkas felesége ellen, akit méreg keveréssel és férjének ezáltal való halála ügyében.
1. doboz 47. 1724.06.02. Gellénháza-Böde Inkey János alszolgabíró rendeletéből Farkas János főszolgabíró és Török Gáspár esküdt Bagdi András fajtalan életű ellen.
1. doboz 48. 1724.06.08. Petrikeresztúr Inkey János alispán Patay Mihók felesége, horváth Margit ellen, aki bűbájos cselekedetekkel ártott másoknak.
1. doboz 49. 1724.06.13. Salomvár Miskey Miklós alszolgabíró Nagy Mihály esküdt Tóth Ferenc verekedő, káromkodó ellen.
1. doboz 50. 1725.01.02. Szentgyörgy Inkey János alispán rendeletéből Miskey Miklós alszolgabíró Farkas István esküdt Cseh Tamás gabonát lopó ellen.
1. doboz 51. 1725.01.08. Belatinc Inkey János alispán rendeletére Deák Péter alszolgabíró Godina János esküdt Legén András lólopással vádolt ellen
1. doboz 52. 1725.05.12. Lesencetomaj Niczky György alispán rendeletére Mutray ferenc alszolgabíró Viasz András esküdt Molnár Imre agyonlövése ügyében
1. doboz 53. 1725.07.21. Kustánszeg Kustánszegen támadt tűz ügyében, és Kustán Gergely gyujtogatással vádolt ellen.
1. doboz 54. 1725.07.26. Magyaród Inkey János alispán rendeletére Sárkány Gábor főszolgabíró Tuboly Zsigmond esküdt Németh Mátyás és felesége Margit ellen, akiket boszorkánysággal vádolnak.
1. doboz 55. 1725.07.27. Zalaegerszeg Inkey János alispán rendeletéből Miskey Miklós alszolgabíró Nagy Mihály esküdt Bedő András esküdt Tuboly Mihály és Béres Gyurkó verekedése ügyében
1. doboz 56. 1725.12.31. Csákány Foky János alispán Rossy László főszolgabíró Horváth István esküdt Cziráky Ferenc családjának bizonyítása
1. doboz 57. 1726.01.14. Csesztreg Deák Péter alszolgabíró Zakó István esküdt Idegen nyelvű
1. doboz 58. 1726.05.15. Vaspör Inkey János alispán rendeletéből Ség Pál alszolgabíró Török Gáspár esküdt Ragos Péter, Imre és György veszekedők, lövöldözők ellen.
1. doboz 59. 1726.05.25. Tarrótfa Inkey János alispán rendeletéből Sárkány Gábor szolgabíró Szabó János esküdt Horváth István és János nemességének vitatása
1. doboz 60. 1726.07.14. Szentgyörgyvölgy Inkey János alispán rendeletéből Deák Péter alszolgabíró Csupor István esküdt Gyenky György és felesége Szép panna boszorkányság vádja miatt kérnek önmaguk tisztázására vizsgálatot.
1. doboz 61. 1726.08.11. Andráshida-Pusztalakos Inkey János alispán rendeletéből Sidi Pál alszolgabíró Török Gáspár esküdt Kercsmár Mihály ellen, akit a feleségével való durvaságért vádolnak.
1. doboz 62. 1726.10.09. Petrikeresztúr Niczky György alispán rendeletéből Pais András esküdt Szija Mihály és Tóth Miklós veszekedők ügyében
1. doboz 63. 1726.10.20. Kerkakutas-Lenti Deák Péter alszolgabíró Zob István esküdt Bertalan Pál lopással vádolt ellen.
1. doboz 64. 1727.02.23. Rajk Orbán Balázs tolvaj, kanász ellen és Hyomáhy Mihály nevű csavargó kanász ellen.
1. doboz 65. 1727.03.14. Zalapataka Sárkány Gábr főszolgabíró Tuboly Zsigmond esküdt Horváth, Miszori és Tóth famíliák nemességük ügyében.
1. doboz 66. 1727.05.03. (05) Ivánc Deák Péter alszolgabíró Godna János esküdt Vogni Balázs házánál verekedő Deák Gyurka, Szalay János, Horváth János ügyében
1. doboz 67. 1727.05. Deák Péter alszolgabíró Idegen nyelvű
1. doboz 68. 1727.08.01. Bocfölde Sárkány Gábor főbíró Inkey János alispán rendeletéből Ábrahám Mihály támadása, édesapja ellen.
1. doboz 69. 1727.08.24. Borsfa Deák Péter alszolgabíró Idegen nyelvű
2. doboz 70. 1728.01.01. Zalaegerszeg- Gébárt Inkey János alispán rendeletére Miskey Miklós alszolgabíró Török Gábor esküdt Bogár Mihály házánál elrejtett, lopott holmik ügyében
2. doboz 71. 1728.01.03. Lenti Deák Péter szolgabíró Lengyel Miklós esküdt Pókafay Ádám, Csesztregi Péter ispán házához rendeltetett.
2. doboz 72. 1728.02.01. Zalaegerszeg A püspöki szabó által készített nadrágok és süvegek lopása ügyében.
2. doboz 73. 1728.02.04. Lengyel Inkey János alispán rendeletéből Sárkány Gábor főszolgabíró Tuboly Zsigmond esküdt Simon György tolvaj káromkodó ellen.
2. doboz 74. 1728.02.12. Zalaegerszeg Miskey Miklós alszolgabíró Salamon zsidó orgazda ellen.
2. doboz 75. 1728.02.26. Türje Inkey János alispán rendeletéből Miskey Miklós alszolgabíró Bedő András esküdt Szentpéteri, Zalaegerszegi, Aranyodi jobbágyok ellen, akik marháikat szabadon legeltették.
2. doboz 76. 1728.03.20. Pacsa Inkey János alispán rendeletéből Fehér Gábor elveszett sertése ügyében.
2. doboz 77. 1728.04.20. Milej Niczky György alispán rendeletére Sárkány Gábor főszolgabíró Pais András esküdt Pálfy István lopással, és erkölcstelenséggel vádolt ellen.
2. doboz 78. 1728.04.24. Csömödér Niczky György alispán rendeletére Deák Péter alszolgabíró Zakó István esküdt A patkolni vitt ló elvesztése ügyében.
2. doboz 79. 1728.05.03. Tárnok Miskey Miklós alszolgabíró Mátay Mihály esküdt István György, Pálffi István és Tuboly István verekedők ügyében
2. doboz 80. 1728.05.26. Szentgyörgyvölgy Miskey Miklós alszolgabíró Cseresnyés János esküdt A szentgyörgyvölygi plébános bántalmazása ügyében.
2. doboz 81. 1728.06.05. Jakabfa Sidi Pál alszolgabíró Szép pál és Szép Tamás gyilkossággal vádoltak ügyében
2. doboz 82. 1728.08.01. Szentgyörgyvölgy Inkey János alispán rendeletéből Deák Péter alszolgabíró Cseresnyés János esküdt Bencúr Tamás, Bertalan Mihály és Miklós, Hajdú Istók és Kocsis Mihály verekedők ügyében.
2. doboz 83. 1728.08.11. Alsólendva-Bagonya Deák Péter alszolgabíró Nagy Mihály esküdt Bagonya és Ivánc közti határvita ügyében
2. doboz 84. 1728.09.09. Szentpéterfölde Inkey János alispán rendeletére Deák Péter alszolgabíró Lengyel Miklós esküdt Tóth Ferenc megveretése és halála ügyében
2. doboz 85. 1728.12.11. Bánokszentgyörgy MIskey Miklós alszolgabíró Mátay Mihály esküdt Tóth Kovács és társa, Kovács János marhalopással vádoltak ellen.
2. doboz 86. 1729.02.01. Andráshida Inkey János alispán rendeletéből Török Gáspár esküdt Szabó Mátyás lopással vádolt ellen.
2. doboz 87. 1729.05.19. Csömödér Miskey Miklós alszolgabíró Tuboly Zsigmond esküdt Kovács Lackó és verekedő katonatársai ellen.
2. doboz 88. 1730.01.05. Szegvár Bogyai József főszolgabíró Paál János és Sebők Istók marhalopással vádoltak ellen.
2. doboz 89. 1730.02.14. Bocfölde Deák Péter alszolgabíró Lengyel Miklós esküdt Mátyás Ferenc esküdt ellen.
2. doboz 90. 1730.03.21. Csesztreg Niczky György alispán rendeletéből Deák Péter alszolgabíró Cseresnyés / István/ János esküdt Fentős Mihály fia lakodalmán / Fentős Péter/ támadt verekedés és veszekedés ügyében.
2. doboz 91. 1730.07.31. Decs-Resznek Deák Péter alszolgabíró Zakó István esküdt Pálos Márton, Kulcsár István és szomszédja picéjének meggyulladása ügyében.
2. doboz 92. 1730.12.12. Felsőcsáford Niczky György alispán rendeletére Boday János, Simics György, Szenyéri János tiszttartó vitája a helytelen büntetés miatt.
2. doboz 93. 1731.03.27. Németfalu-Rigács Bolla Péter ártatlanságának bizonyítása, Beke György és Bolla György által Zámbó Gergely ártatlanságának bizonyítása, Nagy Imre és Görög Miklós által
2. doboz 94. 1731.04.06. Rigács Vas vármegye főszolgabírája Molnár István esküdt Zámbó Gergely lólopással vádolt ügyében.
2. doboz 95. 1731.06.01. Salföld Dvecsy Ferenc alszolgabíró Simon Ádám esküdt Somogyi András, Horváth Ferenc csavargással és lopással vádoltak ellen.
2. doboz 96. 1731.12.05. Tapolca Niczky György alispán rendeletéből Hertelendy Zsigmond alszolgabíró Dallos István esküdt Vinczek Kata fajtalan életű, gyermekvesztő ellen.
2. doboz 97. 1732.01.14. Alsónemesapáti Niczky György alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Varga István néhai Eörzse nevű szolgálójának teherbe esése ügyében.
2. doboz 98. 1732.02.06. Nemesnép Nagy Mihály alszolgabíró Cseresnyés János esküdt Szente Mihály esküdt Vajda alias Marton Jankó boszorkánysággal vádolt elleni tanúkihallgatás
2. doboz 99. 1732.02.11. Pakod Niczky György alispán rendeletéből Verebélyi László esküdt Rácz ferenc Balatinczi György erkölcstelen cselekedete ellen.
2. doboz 100. 1732.02.27. Ormánd Niczky György alispán rendeletére Pais András esküdt Tornyos Ilona gyermekvesztő ellen.
2. doboz 101. 1733.05.08. Szentgrót Niczky György alispán rendeletére Tornyos Antal alszolgabíró Svastics György esküdt Kis György gyilkossággal vádolt ellen.
2. doboz 102. 1733.11.21. Szentgyörgyvölgy Deák Péter főszolgabíró Deák János esküdt Végi Mihály, Kovács Ilona, Cseresznyés Jánosné, Völgyi Ferenc, Gyenesse Anna és társaik vallást cseréltek.
2. doboz 103. 1733.12.04. Csesztreg Deák Péter főszolgabíró Deák János esküdt A kerkakutasi Gyenese János és a németfalusi Kerepes János vallást változtattak, pápisták lettek.
2. doboz 104. 1733.12.04. Csesztreg Deák Péter főszolgabíró Idegen nyelvű
2. doboz 105. 1733.12.04. Paisszeg-Barabásszeg Nagy Mihály alszolgabíró Pais Farkas esküdt Czigány Anna, Pais Ferenc, Kovács István és Vörös György vallást változtattak.
2. doboz 106. 1733.12.04. Szentliszló Nagy Mihály alszolgabíró Pais Farkas esküdt Nemes Tuboly Mihály és felesége Bakon Eörzse és Tuboly Ferencné vallást változtattak.
2. doboz 107. 1733.??.22. Hetés Niczky György alispán rendeletére Léránt Ferenc puskával fenyegető ellen.
2. doboz 108. 1734.04.11. Vaspör Niczky György alispán rendeletéből Török Gáspár esküdt Pass Zsuzsa, Nagy Ferenc felesége erkölcstelen életű ügyében.
2. doboz 109. 1734.05.22. Nemesnép Niczky György alispán rendeletére Fiúi és leányági örökösödés ügyében.
2. doboz 110. 1734.07.27. Boldogfa Tarányi Ferenc alispáni rendeletéből Sidi Pál alszolgabíró Török Gáspár esküdt Pais András és Mátay Mihály esküdt Varga János nevű mesterlegényt láncra verették.
2. doboz 111. 1735.02.02. Milej-Rózsásszeg Niczky György alispán rendeletéből Szabó János tolvajsággal vádolt ügyében
2. doboz 112. 1735.02.02. Milej Niczky György alispán rendeletéből Török Gáspár esküdt Nagy Péter tolvaj ellen.
2. doboz 113. 1735.03.09. Misefa Niczky György alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Ferenc Mihály kocsmájában Dancs István és Boka Krisztina kapcsolatában vizsgálódás.
2. doboz 114. 1735.06.26. Szzenterzsébethegy Sárkány István alszolgabíró Pálfy János esküdt Tavasz András esküdt Kovács György és felesége Bodor Kata elleni boszorkánysággal vádoltak tanúkihallgatása.
2. doboz 115. 1735.07.03. Lengyel Sárkány István alszolgabíró Pais András esküdt Simon György tolvajsággal vádolt ellen.
2. doboz 116. 1735.12.18. Becsvölgye Tarányi Ferenc alispán rendeletéből Pais Istók és Justanus asszony kapcsolatának ügyében.
2. doboz 117. 1736.01.30. Nemesapáti Hertelendy Gábor alszolgabíró Rumi Boldizsár esküdt Kuszly László bojtárjának megölése ügyében.
2. doboz 118. 1736.02.05. Nagylengyel Sárkány István alszolgabíró Tuboly Zsigmond esküdt Simon István ellen, aki Fitos Mihályt agyonlőtte.
2. doboz 119. 1736.04.23. Kanizsa Lucz József és édesanyja viszonyának tisztázása ügyében.
2. doboz 120. 1736.07.20. Vör Verebélyi László esküdt Tarányi Ferenc alispán rendeletéből Mátész János pincéjének feltörése ügyében.
2. doboz 121. 1736.08.20. Misefa Verebélyi László esküdt Ribarics Mátyás plébános ügyében, aki Turi Sándor úr szakálát elmetszette.
2. doboz 122. 1736.11.16. Keszthely Novák Ferenc esküdt Hertelendy Gábor alszolgabíró Per Imre és Kocsis Benedek tolvajlással vádoltak ellen.
2. doboz 123. 1737.02.11. Csatár Török Miklós vagyoni helyzete
2. doboz 124. 1737.03.16. Nemesapáti Hertelendy Gábor alszolgabíró Niczky László esküdt Németh Andor gyilkossággal vádolt ellen.
2. doboz 125. 1737.03.22. Gutorfölde Sárkány István alszolgabíró Tóth Eörzse gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
2. doboz 126. 1737.05.28. Szentlászló Tarányi Ferenc alispán rendeletéből Deák Péter főszolgabíró Deák János esküdt Bakasics Ferenc, Markó János tolvaj személyek ellen.
2. doboz 127. 1737.06.12. Nagylengyel Simon Istók agyonlövése ügyében.
2. doboz 128. 1737.09.28. Besenyő Nagy Gáspár, Kovács János lovakat behajtók ügyében.
2. doboz 129. 1737.12.10. Magyaród Takács Miklós, Varga Ferenc, Nagy István tolvajok ellen.
2. doboz 130. 1738.01.20. Zalavár Marton Ferenc esküdt Kárász Miklós boszorkánysággal vádolt ellen.
2. doboz 131. 1738.06.07. Nemesapáti Hertelendy Gábor alszolgabíró Rumi Boldizsár esküdt Nagy Jankó tolvaj ellen.
2. doboz 132. 1738.07.03. Milej Sárkány István alszolgabíró Pálfy János esküdt Pálfi Ferenc halált okozó verekedő ellen.
2. doboz 133. 1738.07.19. Andráshida Sidi Pál rendeletére Török Gáspár esküdt Kovács Gyura lopó ellen.
2. doboz 134. 1738.08.21. Bagod Farkas Ferenc alszolgabíró Török Gáspár esküdt Farkas György veszekedő, verekedő ellen.
2. doboz 135. 1738.12.01. Kővágóörs Dóczi János alszolgabíró Varga Lőrinc esküdt Lakosok helyváltoztatása ügyében.
2. doboz 136. 1739.01.19. Gosztola Deák Péter alszolgabíró Lengyel Miklós esküdt Ágh Márton megveretése és halála ügyében.
2. doboz 137. 1739.03. Nemesapáti Verebélyi László esküdt Lutár János kocsmáros, égetéssel vádolt ellen.
2. doboz 138. 1739.05.03. Szajk Bolla István esküdt Vajda Gábor esküdt Márton Gyula halálos szurkáló ellen.
2. doboz 139. 1739.06.21. Szenterzsébethegy Varga Ádám ellen, hamis okolás miatt.
2. doboz 140. 1739.08.20. Korpavár Hertelendy Gábor alszolgabíró Baján Ferenc verekedő ellen.
2. doboz 141. 1739.09.15. Tárnok Máthi Mihály alszolgabíró Istvánffi Farkas esküdt Gombos Sándor és Doszpoth János lopással vádoltak ellen.
2. doboz 142. 1739.11. Becsvölgye Sárkány István alszolgabíró Pais Farkas esküdt Pálfy János esküdt Bekes Sámuel agyonlövése miatt, Kerese András ellen.
2. doboz 143. 1739.11.12. Lovas Dóczi János alszolgabíró Stosz márton esküdt Berényi Ferenc prédikátor életvitelének vizsgálata ügyében.
2. doboz 144. 1739.12.22. Boncodfölde Farkas Iván alszolgabíró Derecskey Iván esküdt
3. doboz 145. 1740.01. Szentpéter Tarányi Ferenc alispán rendelete Salamon Jankó gonosz életű ellen.
3. doboz 146. 1740.01.20. Kanizsa Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pzumay györgy tolvajlással, rossz élettel vádolt rabszemély ellen.
3. doboz 147. 1740.01.20. Pölöske Rumi Lázár főszolgabíró Sohár János esküdt Cziráki Istvánné Gáll Ilona varázsló , ördögi praktikákkal élő ellen.
3. doboz 148. 1740.02.23. Becsvölgye Farkas Ferenc alszolgabíró Pálfy János esküdt Bekes Sámuel kanál és kés lopása ügyében.
3. doboz 149. 1740.03.03. Magyaród Farkas Ferenc alszolgabíró Patay István esküdt Tuboly Zsigmond elöljáró ügyében.
3. doboz 150. 1740.03.04. Tárnok Sárkány István alszolgabíró Pais Farkas esküdt Baksa Éva bűbájos és boszorkányos életű ellen.
3. doboz 151. 1740.03.14. Szegvár Forintos Zsigmond főszolgabíró ? István esküdt Szentgyörgyi Magdolna gyermekvesztéssel vádolt ellen.
3. doboz 152. 1740.03.22. Kanizsa Deák Gábor esküdt
3. doboz 153. 1740.04.15. Hetés Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Méz lopás ügyében.
3. doboz 154. 1740.05.02. Andráshida Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pais András esküdt Török Gáspár esküdt Gerencsér Péter dohányzóra és Varga házának leégése ügyében.
3. doboz 155. 1740.05.05. Szentandrás Verebélyi László esküdt Tarányi Ferenc alispán rendeletére Kis György felesége Éva betegsége ügyében.
3. doboz 156. 1740.05.12. Börönd Farkas Ferenc alszolgabíró Török György esküdt Simon Katalin vallási ügyében
3. doboz 157. 1740.05.23. Sümeg Tarányi Ferenc alispán rendeletére Bolla István esküdt Katona Márton ellen, aki borát vizzel keverte.
3. doboz 158. 1740.05.28. Resznek Szombathelyi Antal esküdt Sipos György pajtájának leégése ügyében.
3. doboz 159. 1740.07.25. Milej Sárkány István alszolgabíró Pálfy János esküdt Egyed István gyilkos verekedő ellen.
3. doboz 160. 1740.08.21. Lengyel Sárkány István alszolgabíró Mátay István esküdt Bagody András és Tornyos Ilona fajtalan élettel és gyermekvesztéssel vádoltak ellen.
3. doboz 161. 1740.08.29. Misefa Hertelendy Gábor szolgabíró Lakatos Susa bűbájos, boszorkányos rabszemély ellen.
3. doboz 162. 1740.09.26. Andráshida Farkas Ferenc alszolgabíró Török Gáspár esküdt Lakatos Sabján és Nagy András verekedők ellen.
3. doboz 163. 1740.10.31. Szentpéter Forintos Ádám alszolgabíró Kelemen Miska ellen, aki egy 12 éves fiút meglőtt.
3. doboz 164. 1740.11.09. Kisgörbő Tarányi Ferenc alispán rendeletére Parraghi László szolgabíró Bolla István esküdt Boor Mihály verekedő ellen.
3. doboz 165. 1740.11.16. Sándorháza Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Bödör Istvánné és Holosy Márton kapcsolata ügyében.
3. doboz 166. 1740.11.21. Belsősárd Deák Péter esküdt A szolga fiú megvezetése és halála ügyében, Tánczos György vallomása alapján.
3. doboz 167. 1740.12.15. Légrád Idegen nyelvű
3. doboz 168. 1740 Kehida Orosz Ferenc páter a Zala folyóból kiszedte a cölöpöket
3. doboz 169. 1740 Nova Farkas Ferenc alszolgabíró Mátay Mihály esküdt Péntek Péter és István pincéjének leégése ügyében.
3. doboz 170. 1740 Katona Márton borhamísító sümegi lakos Badacsonyi hegyen
3. doboz 171. 1741.01.08. Sándorháza Verebélyi László esküdt Bödör Istvánné teherbe ejtése ügyében.
3. doboz 172. 1741.02.01. Börönd Török György esküdt Derecskey Ferenc esküdt Szentgróti Jutka vászonzacskóban lévő pénze ügyében.
3. doboz 173. 1741.02.06. 1741.11.25. Milej Domján Mihály, Egyed György, Cseke uram ellen.
3. doboz 174. 1741.02.26. Dörögd Dóczy János alszolgabíró Stosz Márton esküdt Huszár Márton, Kőszegi András, Kovács Mihály lopással vádoltak ellen.
3. doboz 175. 1741.03.09. Boldogfa Farkas Ferenc alszolgabíró Török Péter esküdt Mód Ferenc. Varga Miklós lopással vádolt rabszemély ellen.
3. doboz 176. 1741.04.12. Kiskomárom Tarányi Ferenc alispán rendeletére Némethy József alszolgabíró Rajkovics Gábor esküdt Györe Panna bűbájos ördöngős életű ellen.
3. doboz 177. 1741.05.19. Istvánd Forintos Ádám alszolgabíró Vajda Gábor esküdt Bolla István szökése ügyében.
3. doboz 178. 1741.06.21. Páli Pais András esküdt Jákli István tolvajlással vádolt ellen.
3. doboz 179. 1741.07.10. Misefa Tarányi Ferenc alispán rendeletére Tóth János marhájának levágása ügyében.
3. doboz 180. 1741.08.27. Andráshida Boronyák Éva Bűbájos ördöngős életű rabszemély ellen.
3. doboz 181. 1741.10.12. Nemesapáti Tarányi Ferenc alispán rendeletére Csehák Kata szolgáló cselekedete ellen.
3. doboz 182. 1742.04.02. Alsólendva Kalamár János özvegye Horváth Eörzse boszorkányos, bűbájos cselekedete miatt.
3. doboz 183. 1742.08.19. Barabásszeg Farkas Ferenc alszolgabíró Pais Farkas esküdt Móricz Mihály feleségének halála ügyében.
3. doboz 184. 1742.09.03. Resznek Farkas Ferenc alszolgabíró Sós János esküdt Bakony Péter és Kanti Kata parázna életűek ellen.
3. doboz 185. 1742.09.17. Nagylickó Tuboly Mihály verekedése a nagylickói lakosokkal.
3. doboz 186. 1742.11.21. Zalaegerszeg Farkas Ferenc alszolgabíró Vizy István esküdt Sárváry István rossz cselekedetű bujdosó ellen.
3. doboz 187. 1742.12.07. Nemesapáti Vizy István esküdt Markó Ilona sossz életű rabszemély ellen.
3. doboz 188. 1742.? Ságod, Kaszaháza, Egerszeg közti határvita
3. doboz 189. 1743.03.08. Milej Domján Mihály, Egyed János és Salamon István tolvajsággal vádoltak ellen.
3. doboz 190. 1743.03.23. Alsónemesapáti Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Mihály Gergely sertéseinek levágatása ügyében.
3. doboz 191. 1743.03.24. Andráshida Pais András esküdt Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebéliné Kutassy Farkashoz szökött asszony ügyében.
3. doboz 192. 1743.03.28. Keszthely Forintos Ádám alszolgabíró Marton Ferenc esküdt Kiss Ferenc és Szücs Péter verekedési ügyében.
3. doboz 193. 1743.04.19. Szentgrót Forintos Ádám alszolgabíró Rábaközi Pál esküdt Csikós Szabó Mihály lovainak kifogása ügyében.
3. doboz 194. 1743.05.21. Szengrót Parraghy László alszolgabíró Tóth Juliska gyujtogatással vádolt ellen.
3. doboz 195. 1743.06.05. Kővágóörs Dóczy János alszolgabíró Dóczy László esküdt Kenyérsütés ügyében nyomozás
3. doboz 196. 1743.07.02. Andráshida Molnár Bálint parázna ellen.
3. doboz 197. 1743.07.13. Szentlászló Vizi István esküdt Léránt Ádám és fiai verekedése ügyében.
3. doboz 198. 1743.07.16. Páli ? Forintos Ádám alszolgabíró Marton Ferenc esküdt Kovács Panna rossz életű ellen.
3. doboz 199. 1743.07.25. Kutas Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pais András esküdt Vizi István esküdt Varga János pincéjének feltörése ügyében.
3. doboz 200. 1743.07?.26. Dörögd Tarányi Ferenc alispán rendeletére Parraghi László szolgabíró Léránt János lólopással vádolt ellen.
3. doboz 201. 1743.08.18. Kustánszeg Tarányi Ferenc alispán rendeletére Kustán Péter és Sohár Ferencné paráználkodása ügyében.
3. doboz 202. 1743.08.19. Bucsa Kuczogi Márton gyilkos lövöldöző ellen.
3. doboz 203. 1743.08.24. Muraköz Idegen nyelvű
3. doboz 204. 1743.09.08. Andráshida Molnár Bálint ellen, aki pinceveréssel gyanúsított.
3. doboz 205. 1743.09.19. Börönd Farkas Iván alszolgabíró Gállos István plébános követelése ügyében
3. doboz 206. 1743.11.28. Pacsa Dogos Jutka boszorkánysággal vádolt ellen.
3. doboz 207. 1743.11.28. Szentandrás Salamon Ferenc alszolgabíró Sipos Ferenc lopással vádolt ellen.
3. doboz 208. 1743.12.19. Gyömörő Parraghy László alszolgabíró Bolla István esküdt Kovács Marika gyújtogató, lopó ellen.
3. doboz 209. 1743.12.28. Tóti Dóczy János alszolgabíró Dóczy László esküdt Rozmondi Mihály gyújtogatással vádolt rabszemély ellen.
3. doboz 210. 1744.01.12. Boldogfa Vizi István esküdt Ismeretlen tolvajok ellen.
3. doboz 211. 1744.01.30. Petrikeresztúr Pálfy János esküdt Segesdi György házának leégése ügyében
3. doboz 212. 1744.02.23. Gyömörő Parraghy László főszolgabíró Péter György megfogása ügyében.
3. doboz 213. 1744.03.02. Henye Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pais András esküdt Bolla János és György verekedése ügyében.
3. doboz 214. 1744.03.22. Zalaegerszeg Vizi István esküdt Tarányi Ferenc rendeletére Bolfinger József csavargó rabszemély ellen.
3. doboz 215. 1744.05.04. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Pethő Éva és Kovács Judit pénzszerzésük ügyében.
3. doboz 216. 1744.05.07. Köveskút Parragahy László főszolgabíró Kovács Ádám erőszakos fajtalansága ügyében.
3. doboz 217. 1744.05.08. Keszthely Juranics József esküdt Szaka Judit meglövetése ügyében.
3. doboz 218. 1744.06.16. Szentmihályfa Pálfy János esküdt Csontos István pincéjének feltörése ügyében.
3. doboz 219. 1744.07.11. Misefa Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Tóth István ellopott sertései ügyében.
3. doboz 220. 1744.07.24. Keszthely Tarányi Ferenc alispán rendeletére Marton Ferenc esküdt Visi Ferkó házasságtöréssel vádolja Perepelics Juditot
3. doboz 221. 1744.08.24. Alsóbagod Farkas Ferenc alszolgabíró Vizi István esküdt Farkas Orsi gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
3. doboz 222. 1744.09.20. Besenyő Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pais András esküdt Visi János verekedő ellen.
3. doboz 223. 1744.11.30. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Király István erőszakos befogása a katonák közé.
3. doboz 224. 1744.12.04. Rendek Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Pusek József égetéssel fenyegető ellen.
3. doboz 225. 1744.12.08. Zalaszentgyörgy Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pais Farkas esküdt Varga János pincéjének felverése ügyében.
3. doboz 226. 1744.12.09. Rigács Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Vajda Gábor esküdt Kemesmáli Ádám és Deák József véres verekedők ellen.
3. doboz 227. 1744.12.13. Rendek Millei András elveszett lova ügyében
4. doboz 228. 1745.02.01. Ságod Farkas Pál esküdt Varga Ferenc és Takács Ferenc veszekedése ügyében
4. doboz 229. 1745.02.14. Sümeg / Görbő/ Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Béres Ilona gyermekvesztő ellen.
4. doboz 230. 1745.03.06. Nova Zágorhida és Mikefa vitája híd építése ügyében.
4. doboz 231. 1745.03.11. Ola Dávid Molnár István parázna életű ellen.
4. doboz 232. 1745.03.23. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Molnár Ferenc verekedése a katonákkal.
4. doboz 233. 1745.04.23. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Szunyogh Zsuzsa tüzzel fenyegető ellen.
4. doboz 234. 1745.05.12. Zsitkóc Deák Péter főszolgabíró Takó János esküdt Ritkócz György és Torma Kata parázna életűek ellen.
4. doboz 235. 1745.05.16. Sümeg Dénes Benedekné ellen, fonallopás ügyében.
4. doboz 236. 1745.05.18. Orosztony Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Horváth Farkas esküdt Rábaközi Pál és Zabrák András szántóföldjük ügyében.
4. doboz 237. 1745.05.21. Alsólendva Deák Péter főszolgabíró Takó János esküdt Posgay Juliska rossz életű, gyermekszülés és gyermekének elvesztése ügyében.
4. doboz 238. 1745.05.26. Rigács Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Vida Gábor esküdt Péter Imre és testvérei osztozkodási ügyében.
4. doboz 239. 1745.05.29. Söjtör Sohár János esküdt Patay istván esküdt Idegen nyelvű
4. doboz 240. 1745.06.02. Vindornyalak Forintos Ádám szolgabíró Patay Pál öreg, leszerelt katona öröksége ügyében.
4. doboz 241. 1745.06.02. Vindornyalak Forintos Ádám szolgabíró Bozák György és felesége Patay Kata véres verekedők ellen.
4. doboz 242. 1745.06.29. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Berecz István elveszett lovai ügyében.
4. doboz 243. 1745.07.12. Szentpéterúr Verebélyi László esküdt Tarányi Ferenc alispán rendeletére Salamon György pincéjének feltörése ügyében.
4. doboz 244. 1745.07.26. Gyömörő Radics András verekedő ellen.
4. doboz 245. 1745.09.05. Alsólendva Tarányi Ferenc alispán rendeletére Farkas Ferenc alszolgabíró Posgay Juliska gyermekvesztő ellen.
4. doboz 246. 1745.09.10. Völgyifalu Deák Péter főszolgabíró Takó János esküdt Szép Tamás ellen, aki mostoha lányával paráználkodott.
4. doboz 247. 1745.09.16. Alsólendva Deák Péter főszolgabíró Takó János esküdt Ritocz György gyilkossággal és tolvajlással vádolt ellen.
4. doboz 248. 1745.10.29. Vindornyalak Forintos Ádám főszolgabíró Bolla István esküdt Hertelendi András és Horváth Ferencné kapcsolata ellen.
4. doboz 249. 1745.10.29. Kutas Tarányi Ferenc alispán rendeletére Pais András esküdt Tóth György juhainak elvesztése ügyében.
4. doboz 250. 1745.11.22. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Vida János kanász, sertéslopással vádolt ellen.
4. doboz 251. 1745.12.21. Óhid Ferenczi Márton elveszett marhái ügyében.
4. doboz 252. 1745.12.21. Sümeg Bolla István esküdt Ferenczi Márton elveszett sertései ügyében.
4. doboz 253. 1746.02.27. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Idegen nyelvű
4. doboz 254. 1746.03.05. Söjtör Bószki Miklós felesége Tóth Jutka ellen, akit bűbájos, varázsló személynek tartottak.
4. doboz 255. 1746.03.08. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Rab cigányasszony ellen, gyermekvesztés miatt.
4. doboz 256. 1746.03.25. Sümeg Bolla István esküdt Kovács Ferenc, Kovács László és Nagy Katalin verekedése ügyében.
4. doboz 257. 1746.05.05. Nagypécsely Tarányi Ferenc alispán rendeletére Varga Lőrinc esküdt Németh Ádám megölése ügyében.
4. doboz 258. 1746.05.11. Sümeg Bolla István esküdt Szabó György ellen, akit a megrendelt támlák anyagából lopással vádolnak.
4. doboz 259. 1746.06.24. Pusztamagyaród Patay István alszolgabíró Sohár János esküdt Tóth Iván halála és előzőleg történt verekedés ügyében. Tóth Istvánt boszorkánysággal is vádolták.
4. doboz 260. 1746.06.29. Besenyő Tarányi Ferenc alispán rendeletére Deák Gyura megvesztése ügyében.
4. doboz 261. 1746.06.29. Besenyő Vizi István esküdt Kovács János fertelmes káromkodó ellen.
4. doboz 262. 1746.07.24. Ola Vizi István esküdt Molnár István paráználkodással vádolt ellen.
4. doboz 263. 1746.08.04. Szentgál Molnár János és Vas Panna rossz életűek ellen.
4. doboz 264. 1746.08.06. Pacsa Parraghy László főispán Bolla István esküdt Dombi Mihály feleséggyilkos ellen.
4. doboz 265. 1746.08.20. Gyömörő Tarányi Ferenc alispán rendeletére Bolla István esküdt Marton Erzsébet házasságának bizonyítása ügyében.
4. doboz 266. 1746.08.21. Sümeg Markó György és Bencze Györgyné paráznasággal vádoltak ellen.
4. doboz 267. 1746.12.22. Zalakoppány Hertelendy Gábor főszolgabíró Balogh Miklós esküdt Tarányi Ferenc alispán rendeletére Kozári Péter és Fényes Ádám verekedése és vitája hegyvám ügyében.
4. doboz 268. 1747.01.01. Hetés Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Kovács Mihályné cselédjei ellen, akiket lopással vádolnak.
4. doboz 269. 1747.01.24. Kővágóörs Stosz Mártom esküdt Eltűnt bárány ügyében.
4. doboz 270. 1747.02.03. Csabrendek Bolla István esküdt Virág Tamás esküdt Kocsi Orsik ellen, aki eltitkolta terhességét.
4. doboz 271. 1747.02.05-08. Gyömörő Tarányi Ferenc alispán rendeletére Bolla István esküdt Németh István ellopott méhei ügyében.
4. doboz 272. 1747.03.07. Szentpéterúr "Salamon Ferenc alszolgabíró Szarka György esküdt Kovács Mihály, Pálfy János, Eötvös Takács Rusinka nevű leánya "" étetőt"" vettek mérgezés céljából."
4. doboz 273. 1747.03.08. Diszel Kovács József alszolgabíró Bolla István esküdt Fajtalan életű leány ellen, aki gyermeket szült.
4. doboz 274. 1747.04.22. Hetés Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Bodis György mulatozó, csaló életvitele ügyében.
4. doboz 275. 1747.05.18. Besenyő Pais András esküdt Tarányi Ferenc alispán rendeletére Botfai Kovács György pincéjének meglopása ügyében.
4. doboz 276. 1747.05.23. Karmacs Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Sotory Ilona bűbájos, tudalékos boszorkánynak tartott személy ellen.
4. doboz 277. 1747.05.27. Rád Tarányi Ferenc alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Kovács Mihály meglövése ügyében.
4. doboz 278. 1747.05.29. Sümeg Tarányi Ferenc alispán rendeletére Bolla István esküdt Varga Imre megverése ügyében.
4. doboz 279. 1747.08.16. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Marhák betegsége és elpusztulása ügyében.
4. doboz 280. 1747.09.08. Becsvölgye Pais Farkas alszolgabíró Soós János esküdt Tóth Jutka, Móricz Gergelyné bűbájos boszorkánysággal vádolt személy ellen.
4. doboz 281. 1747.09.09. Andráshida Tarányi Ferenc rendeletére Verebélyi imre megveretése ügyében.
4. doboz 282. 1747.09.26. Andráshida Farkas József alszolgabíró Norsics János, Pista-Jankó és Ferenc , Simon Jankó, Csicsa- Ferkó és Kis Ferkó halált okozó verekedés ügyében.
4. doboz 283. 1747.09.26. Boldogfa Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Verekedő legények ügyében.
4. doboz 284. 1747.10.06. Merenye Sárkány István szolgabíró Csákóp János esküdt Idegen nyelvű
4. doboz 285. 1747.10.30. Bocfölde Patay István alszolgabíró Kovács István esküdt Vissi Márton káromkodó, verekedő ellen.
4. doboz 286. 1747.11.11. Udvarnok Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Idegen nyelvű
4. doboz 287. 1747.11.29. Pölöske Patay István alszolgabíró Mátai Mihály esküdt Baranyai János szolgálója ellen, akit lopással vádolnak.
4. doboz 288. 1747.11.29. Pölöske-Szentlászló Patay István alszolgabíró Mátai Mihály esküdt Baranyai János szolgálója Panna ellen, akit lopással vádolnak.
4. doboz 289. 1747.12.09. Salföld Bolla István esküdt Boda Mihály és János, Csik márton veszekedők, lövöldözők ellen.
4. doboz 290. 1748.01.03. Csömödér Idegen nyelvű
4. doboz 291. 1748.02.08. Nagykutas Nemes Varga Ferenc káromkodó ellen.
4. doboz 292. 1748.02.20. Óhid Parraghy László főszolgabíró Nemes Kis István és Kertész Örzse szövetkezett, feslett életet élők ellen.
4. doboz 293. 1748.03.07. Újfalu Pais Farkas alszolgabíró Soós János esküdt Lukács István és leánya, Lukács Örzse rabszemélyek ellen, akiket paráználkodással vádolnak.
4. doboz 294. 1748.03.11. Nagylengyel Pais Farkas alszolgabíró Rózsás János esküdt Nagy István juhász, lopással vádolt rabszemély ellen.
4. doboz 295. 1748.03.14. Sümeg Ivetics János szökéssel vádolt ellen.
4. doboz 296. 1748.03.17. Merenye -Garabonc Patay István alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Kovács György tolvajsággal és lopással vádolt rabszemély ellen.
4. doboz 297. 1748.03.18. Dedes Farkas József alszolgabíró Szombathelyi Antal esküdt Tóth János fajtalansággal vádolt rabszemély ellen.
4. doboz 298. 1748.03.22. Boldogfa Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Naglup János gyilkos verekedő ellen.
4. doboz 299. 1748.04.04. Szenterzsébet Farkas József alszolgabíró Horváth András származásának vitatása.
4. doboz 300. 1748.04.29. Rózsásszeg Pais Farkas alszolgabíró Czigány András esküdt Pálfy János esküdt Rózsás János esküdt Egyed Ferenc lopással vádolt ellen.
4. doboz 301. 1748.04.30. Milej- Kustánszeg Pais Farkas alszolgabíró Pálfy János esküdt Rózsás János esküdt Czigány András esküdt Simon Miska tolvajsággal vádolt ellen.
4. doboz 302. 1748.05.27. Baksa Pais Farkas alszolgabíró Soós János esküdt Német Suska Fatér Mihály házastársa és Nemes Kata, Hajdú Ferencné ellen, bűbájos cselekedetekért, amivel másoknak ártottak.
4. doboz 303. 1748.05.31. Kispiriti Tarányi Ferenc rendeletére Bolla István esküdt Nagy ferenc házának leégése ügyében.
4. doboz 304. 1748.07.02. Kemenek Salamon Ferenc alszolgabíró Csákányi János esküdt Vasvári ferenc káromkodó, öléssel fenyegető ellen.
4. doboz 305. 1748.07.26. Nemesnép Pais Farkas alszolgabíró Soós János esküdt Nemes Dienes Mihály verekedő ellen.
4. doboz 306. 1748.08.01. Nagylengyel Pais Farkas alszolgabíró Rózsás János esküdt Simon György lopó, káromkodó rabszemély ellen.
4. doboz 307. 1748.08.05. Nagykutas Farkas József alszolgabíró Németh György lopással vádolt rabszemély ellen.
4. doboz 308. 1748.08.17. Hollos Benkő Lázár házának leégése ügyében.
4. doboz 309. 1748.08.24. Kacorlak Patay István alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Németh Tamás édesanyját megverő, megcsonkító rabszemély ellen.
4. doboz 310. 1748.08.31. Milej Sárkány István főbíró Egyed János és Domján Mihály pincebetöréssel vádoltak ellen.
4. doboz 311. 1748.10.31. Bagod Kaposi Ferenc gyilkos, verekedő ellen.
4. doboz 312. 1748.12.12. Cseke Tarányi Ferenc alispán rendeletére Tuboly Mihály alszolgabró Mátai Mihály esküdt Czigán Jutka lopással vádolt rabszemély ellen.
4. doboz 313. 1748.12.29. Keszthely Hertelendy György alszolgabíró Juranics József esküdt Horváth István tüzzel fenyegető ellen.
5. doboz 314. 1749.01.06. Becsvölgye Pais Farkas esküdt Gerátt Ferenc és Bán Mihály verekedők ügyében.
5. doboz 315. 1749.01.06. Petrikeresztúr Vásári lopások ügyében.
5. doboz 316. 1749.01.08. Besenyő Nagy Mihály alispán rendeletére Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Leégett kertek ügyében.
5. doboz 317. 1749.02.03. Páli Tóth Mihály, Méhes Pál, Jákli István, Németh János verekedési ügyében.
5. doboz 318. 1749.02.05. Szentpéterúr Csákányi János esküdt Salamon Ferenc alszolgabíró Csáki György halált okozó lövöldözése ügyében.
5. doboz 319. 1749.02.11. Rendek Tarányi Ferenc alispán Bolla István esküdt Lakatos István három elveszett sertése ügyében.
5. doboz 320. 1749.02.23. Nagylengyel Pais Farkas alszolgabíró Rózsás János esküdt Horváth Mihály lopással vádolt rabszemély ellen.
5. doboz 321. 1749.03.04. Bagonya Takács János esküdt Deák Ferenc esküdt Kardosa Balázs és Gregorics Csizmadia és térsai utáni nyomozás, akiket lopással vádolnak.
5. doboz 322. 1749.03.23. Galambok Ellopott marhák ügyében.
5. doboz 323. 1749.03.26. Tófej Tuboly Mihály alszolgabíró Sohár János esküdt Szakony János kovács születés és lakhely megállapítása ügyében.
5. doboz 324. 1749.03.29. Gyömörő Hertelendy György alszolgabíró Bolla István esküdt Lőrincz Ádám paráználkodása ügyében.
5. doboz 325. 1749.05.07. Apáti Tarányi Ferenc alispán rendeletére Csákányi János esküdt, Szeghi István, Ferenczy Mihályné és Sédel András verekedési ügyében.
5. doboz 326. 1749.05.12. Apáti Nagy Mihály alispán rendeletére Salamon Ferenc alszolgabíró Csákány János esküdt Sédel András, Szeghi istván és Ferenczy Mihályné veszekedése ügyében.
5. doboz 327. 1749.05.14. Bánokszentgyörgy Farkas Ferenc főszolgabíró Czigány András esküdt Roth György kapitány megégése ügyében.
5. doboz 328. 1749.06.12. Ebergény Farkas József alszolgabíró Nagy János esküdt Bolfinger József tolvaj személy ellen.
5. doboz 329. 1749.06.17. Milej Pais András alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt A becsvölgyi prédikátor más területen tevékenykedett, ezért juttatásokat vettek fel.
5. doboz 330. 1749.06.18. Cséb Farkas Ferenc főszolgabíró Nunkovics György esküdt Szabó Péter, Lukas István, Gáll Ádám összetüzése a katonákkal az általuk elfogott rab kiszabadítása ügyében.
5. doboz 331. 1749.06.27. Szentlászló-Vaspör Pais Farkas alszolgabíró Rózsás János esküdt Bikali Sándor ügyében.
5. doboz 332. 1749.07.13. Szemenye Farkas Ferenc főszolgabíró Újvári Ferenc tisztttartó Kiss Mihály verekedő, káromkodó, erdőpásztor ellen.
5. doboz 333. 1749.07.14. Nagygörbő Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt
5. doboz 334. 1749.08.17. Kálócfa Rosti Antal kapitány regementjából, Hovotnyik Pál és Országos Sándor verekedő katonák ellen.
5. doboz 335. 1749.08.18. Sümeg Rózsás Katalin ezüst láncának eltulajdonítása ügyében.
5. doboz 336. 1749.08.31. Sümeg Varga Márton és a besarazó katonák közti verekedés ügyében.
5. doboz 337. 1749.10.21. Szentmihályfa Farkas József alszolgabíró Pálfy János esküdt Bagodi András és a akatonák verekedése ügyében
5. doboz 338. 1749.11.04. Tárnok Istvánffy Farkas esküdt Hermán Mihály károkat okozó káromkodó ellen.
5. doboz 339. 1749.12.18. Ságod Rózsás János esküdt Pais András esküdt Kovács Miska és Jateonis Mihály verekedők ellen.
5. doboz 340. 1749.12.24. Molnári Csáki László alszolgabíró Finta István esküdt Bertalan János, Ádám és György által birtokba vett földek ügyében.
5. doboz 341. 1749.12.30. Szécsisziger Farkas Ferenc főszolgabíró Szombathelyi Antal esküdt Joós Jutka bűbájossággal vádolt ellen.
5. doboz 342. 1749.12.30. Kányavár Tuboly Mihály alszolgabíró Mátai Mihály esküdt Tánczos Márton házának megrongálása ügyében.
5. doboz 343. 1750. Rátót Sallér István alispán rendeletére Nárai Péter esküdt Pálffy Gergely testamentuma ügyében.
5. doboz 344. 1750.01. Sümeg Ismeretlen verekedők ügyében
5. doboz 345. 1750.01.06. Bagod Nagy Mihály alispán rendeletére Pais András esküdt Molnár Péter és legényének összeveszése ügyében.
5. doboz 346. 1750.01.07. Bagod Farkas József alszolgabíró Nagy János esküdt Farkas György gyilkos verekedő rabszemély ellen.
5. doboz 347. 1750.01.30. Sándorháza Verebélyi László esküdt Német Miska és Liskai Sándor szénalopók ellen.
5. doboz 348. 1750.02.23. Lovászi Király Márk tolvaj ellen.
5. doboz 349. 1750.01.15. Besenyő Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Nótár Mihályné boszorkánysággal vádolt ellen.
5. doboz 350. 1750.02.27. Paisszeg Pais Farkas alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Hegedűs Ilona ördöngős, bűbájosssággal vádolt rabszemély ellen.
5. doboz 351. 1750.03.01. Becsvölgye Pálfy János esküdt Tóth Miska kanász halálának ügyében.
5. doboz 352. 1750.03.25. Sándorháza Németfalusi Nyári Mihály megveretése ügyében.
5. doboz 353. 1750.04.04. Kaszaháza Nagy Mihály alispán rendeletére Mojses Sámsi pénzlopással vádolt zsidó ügyében.
5. doboz 354. 1750.04.16. Szentmihály Liszkay Sándor esküdt Verebélyi László esküdt Horváth Ferenc és Szabó Ferenc verekedési ügyében.
5. doboz 355. 1750.04.20. Sümeg Parraghy László főszolgabíeó Bolla István esküdt Tóth jános lövöldözéssel vádolt szökött katona ügyében.
5. doboz 356. 1750.04.25. Mihályfa Punghy László alszolgabíró Káromkodó katona ellen.
5. doboz 357. 1750.05. Dobri Baka Sándor szőlőtőkék kivágása ügyében.
5. doboz 358. 1750.05.09. Besenyő Farkas Ferenc főszolgabíró Török György esküdt Bálint István szökött katona ügyében.
5. doboz 359. 1750.07.07. Szentiván Pais Farkas alszolgabíró Milei Pálfy János esküdt Tubolyszegi Szabó Ferenc fiai , Vasvári Ádámot megverték.
5. doboz 360. 1750.08.09. Zalaegerszeg Nagy Mihály alispán rendeletére Imre János és csácsi Németh Mihály fiának verekedési ügyében.
5. doboz 361. 1750.08.21. Eger Sárkány István főszolgabíró Nunkovics György esküdt Néhai nemes Dely György házának leégése ügyében.
5. doboz 362. 1750.08.23. Bocfölde Farkas József alszolgabíró Sidi Pál esküdt Sándor Jutka férjét méreggel megetető és Cséri Eörzse rabszemélyek ellen.
5. doboz 363. 1750.08.23. Lengyel Pais András esküdt Tóth Jutka lopással és gyermekvesztéssel vádolt ellen.
5. doboz 364. 1750.08.24. Istvánd Parraghy László főszolgabíró Viosz Tamás esküdt Púpos Gáspár és a katonák verekedési ügyében.
5. doboz 365. 1750.08.24. Zalaegerszeg Pais András esküdt Egyed István és Egyed János verekedők, káromkodók ellen.
5. doboz 366. 1750.08.29. Lövő Harcz Judit boszorkánysággal vádolt rabszemély ellen.
5. doboz 367. 1750.08.30. Ederics Tuboly Mihály alszolgabíró Mátai mihály esküdt Szabó Éva gyermekvesztő ellen.
5. doboz 368. 1750.09.01. Rendek Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Kámán Gergely és Kámán Ferenc, Árkus Imre és Kovács Péter gyilkos verekedők ellen.
5. doboz 369. 1750.09.04. Milej Milei Pálfy János esküdt Szabó István édesanyját verő ellen.
5. doboz 370. 1750.09.06. Egerszeg Nagy Mihály alispán rendeletére Szilasi Katalin bűbájossággal, ördöngős cselekedetekkel vádolt rabszemély ellen.
5. doboz 371. 1750.09.07. Milej Pais Farkas alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Szabó Ferenc, Istók nevű fia édesanyját villával verte meg.
5. doboz 372. 1750.09.07. Milej Pais Farkas alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Egyed István, Mihály , Péter verekedők ügyébe.n.
5. doboz 373. 1750.09.17. Bocfölde Pais Farkas alszolgabíró Czigány András esküdt Sándor Jutka gyilkos rabszemély ellen.
5. doboz 374. 1750.09.18. Tárnok Pais Farkas alszolgabíró Czigány András esküdt Gombos Orsik, Sipos János özvegye ördöngős, bűbájos mesterségekkel élő személy ellen.
5. doboz 375. 1750.09.26. Bocfölde Pais Farkas alszolgabíró Milei Pálfy János esküdt Sándor Judit emberölés és csalárdsággal vádolt rabszemély ellen.
5. doboz 376. 1750.10.24. Sármellék Parraghy László főszolgabíró Kovács Zsigmond esküdt Kárász Judit gyermekvesztő ellen.
5. doboz 377. 1750.10.26. Pölöske Nagy Mihály alispán rendeletére Verebélyi László esküdt Tüske Péter és Horváth Ferenc verekedési ügyében.
5. doboz 378. 1750.10.31. Sümeg Bolla István esküdt Plenk Gáspár megveretése ügyében.
5. doboz 379. 1750.10.31. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Tarányi Lajos juhászának és még két csaló legény verekedése ügyében.
5. doboz 380. 1750.11.03. Parasza "Farkas Ferenc főszolgabíró Sidi pÁl esküdt Nagy Sándor idegen országokat bejárt"" Ausztriai házának"" kárára cselekedett rabszemély ellen."
5. doboz 381. 1750.11.09. Milej Pais Farkas alszolgabíró Milei Pálfy János esküdt Vasvári Ádám verekedő, ökröket lopó ellen.
5. doboz 382. 1750.11.10. Sándorháza Salamon Ferenc alszolgabíró Csordás József lopással vádolt rabszemély ellen.
5. doboz 383. 1750.11.10. Boldogfa Farkas József alszolgabíró Török Györgyesküdt Mód Mihály verekedő ellen.
5. doboz 384. 1750.11.15. Zalaegerszeg Farkas Ferenc főszolgabíró Sidi Pál esküdt Vizlendvai Ádám káromkodó ellen.
5. doboz 385. 1750.11.24. Salomvár Pais Farkas alszolgabíró Sidi Pál esküdt Vizy Pál gyermeket korbácsoló ügyében.
5. doboz 386. 1750.12.10. Besenyő Nagy Mihály alispán rendeletére Farkas János és Czomany györgy katonák verekedése ügyében.
5. doboz 387. 1750.12.23. Zalaszentgyörgy Török György esküdt Tisztelendő úr és Bőrőndi úr veszekedési ügyében.
6. doboz 388. 1751.01.16. Szentmihály Horváth Ferenc ellen, aki kanászát agyonütötte.
6. Doboz 389. 1751.01.27. Dedes Tóth Miklós és családja megvertélk Tóth István feleségét
6. doboz 390. 1751.02.03. Véged A Végeden megölt Deák György körülményei
6. doboz 391. 1751.02.21. Lövő Simon Katalin boszorkány ellen.
6. doboz 392. 1751.02.21. Lövő Simon Kata boszorkány
6. doboz 393. 1751.02.26. Ederics Szabó Miklós pinceverő ellen.
6. doboz 394. 1751.03.04. Véged Horváth János, Takács Márton és Sifter Pál agyonverték Deák György katonát.
6. doboz 395. 1751.03.06. Tárnok Gerencsér Zsuzsanna gyermekveszejtő ellen.
6. doboz 396. 1751.03.06. Tárnok Gombos Mihály testvérgyilkos ellen.
6. doboz 397. 1751.03.11. Lövő Kovács Marinka boszorkány
6. doboz 398. 1751.03.13. Pacsa Hertelendy György alszolgabíró Cseh józsef esküdt Birtokvita ügyében.
6. doboz 399. 1751.03.18. Zalaegerszeg Kovács Ferenc fia régi pénzt eladott
6. doboz 400. 1751.05.07. Pakod Takács Pál vérfertőző, sógornőjét teherbe ejtő ellen.
6. doboz 401. 1751.05.14. Szentandrás Gáspár Ilona boszorkány
6. doboz 402. 1751.06.04., 1751.04.24. Pördefölde Sárkány István főszolgabíró Rózsás János esküdt Cseresnyés János fia György szökött jobbágy
6. doboz 403. 1751.06.15. Csehi Dóczy János szolgabíró Bolla István esküdt Kik voltaka a csehi és óhidi legények akik összeverekedtek?
6. doboz 404. 1751.06.21. Boldogfa Béres Jutka ellen. ki férjét Berta Jánost elhagyta
6. doboz 405. 1751.06.24. Kemend Kovács Jutka tolvaj ellen.
6. doboz 406. 1751.06.30. Keszthely Csiszár Ferkó vallomása: eladta gazdája kocsiját és lovait.
6. doboz 407. 1751.07.14. Csehi Kik voltak a csehi és óhidi legények akik összeverekedtek és kit öltek meg, ferenci Istókot?
6. doboz 408. 1751.07.14. Csehi Sárkány István főszolgabíró Pais Farkas szolgabíró Novák Farkas esküdt A csehi és óhidi pásztorok verekedése során meghalt FerencIstók agyonverése
6. doboz 409. 1751.07.26. Lak Pais Farkas szolgabíró Istvánfy Farkas esküdt
6. doboz 410. 1751.08.06. Baksa Pais Farkas szolgabíró Soós János esküdt Légrádi Imre és Király Mihályné házasságtörők
6. doboz 411. 1751.08.13. Lengyel Farkas Ferenc főszolgabíró Tornyos Ilona fajtalan, rosszéletű
6. doboz 412. 1751.08.14. Besenyő Tornyos Ilona fajtalan életű -e?
6. doboz 413. 1751.08.25. Milej Pais Farkas szolgabíró Rózsás János esküdt Soós Erzsébet boszorkánysággal vádoltatik.
6. doboz 414. 1751.09.09. Lak Tornyos Ilona fajtalan életet élt -e?
6. doboz 415. 1751.09.15. Sümeg Parraghy László szolgabíró Kaposi Ferenc és Horváth Mihály lótolvajok
6. doboz 416. 1751.09.15. Felsőhahót Sohár János esküdt Krajczár Zsigmond esküdt Farkas György pincetörő, tolvaj ellen.
6. doboz 417. 1751.09.16. Mihályfa Parraghy László főszolgabíró Horváth István esküdt Csizmazia Ferenc és felesége rablók
6. doboz 418. 1751.09.16. Arács Dóczy János szolgabíró Varga Lőrinc esküdt Varga Örzse gyújtogató ellen.
6. doboz 419. 1751.10.05. Nemesapáti Salamon Ferenc szolgabíró Péntek Miháéy és Taba Jánosné fajtalan életűek.
6. doboz 420. 1751.10.10. Rendek 0ndo Anna gyermekveszejtő ellen.
6. doboz 421. 1751.10.13. Türje Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Kojári Judit tolvaj ellen.
6. doboz 422. 1751.10.19. Kemend Salamon Ferenc főszolgabíró Csákányi János esküdt Péntek Mihály és Taba Jánosné fajtalan életűek
6. doboz 423. 1751.10.26. Szabar Sohár János szolgabíró Koltai László esküdt Mikó János ellen, különböző vádak
6. doboz 424. 1751.10.26. Háshágy Pais Farkas szolgabíró Török György esküdt Gerencsér Péter elhagyta feleségét
6. doboz 425. 1751.10.29. Egerszeg Parraghy László főszolgabíró Cseh József esküdt Horváth István esküdt Baranyainé bérese megvert egy katonát aki belehalt sebeibe.
6. doboz 426. 1751.11.08. Rendek Fekete Antal és társai ellen. Verekedők
6. doboz 427. 1751.12.21. Milej Dobronyi Farkasné és Rózsás István paráznák ellen.
6. doboz 428. 1752.01.10. Lendva
6. doboz 429. 1752.02.19. Dobri Tóth Jutka gyermekveszejtő ellen.
6. doboz 430. 1752.02.19. Dobri Pais Antal szolgabíró Szombarhelyi Antal esküdt Hajba János ördöngős, bűbájos boszorkány
6. doboz 431. 1752.02.29. Almás Salamon Ferenc szolgabíró
6. doboz 432. 1752.03.03. Döbréte Rózsás Miklós fia István az édesanyját megverte
6. doboz 433. 1752.03.04. Vita Parraghy László főszolgabíró Viasz Tamás esküdt Bolla István esküdt Németh Kata gyermekveszejtő ellen.
6. doboz 434. 1752.03.11. Andráshida Pais András esküdt Mostoha apjukat Egyed Ferencet megverő Stefanics Imre és Antal ellen.
6. doboz 435. 1752.03.22. Söjtör Horváth István kanász, kocsmai verekedő
6. doboz 436. 1752.04.19. Zalapataka Farkas József szolgabíró Sidi Pál esküdt Mi módon történt a kvártélyos katona lovának sérülése?
6. doboz 437. 1752.04.23. Kanizsa BIcsák Miklós verekedő káromkodó ellen.
6. doboz 438. 1752.05.29. Szentgyörgyvölgy Pais Farkas szolgabíró Soós János esküdt Nemes Magai János ellen, hitelhagyás miatt.
6. doboz 439. 1752.06.10. Nemesnép Pais Farkas szolgabíró Buzás János esküdt Soós János esküdt Babocsai Judit vérfertőző és gyermekveszejtő ellen.
6. doboz 440. 1752.06.14. Tekenye Parraghy László főszolgabíró Gyimóti Mihály és Kiss István közti verekedés
6. doboz 441. 1752.07.05. Mihályfa Móri Mihály ellen, aki beteg ökröket adott el.
6. doboz 442. 1752.07.13. Kustány Pálfy János esküdt Kustán György felesége, Kerese Kata rosszéletű
6. doboz 443. 1752.07.31. Egerszeg Farkas Ferenc főszolgabíró Sidi Pál esküdt Domján Mihály ellen, aki ellenszegült az uradalmának.
6. doboz 444. 1752.08.19. Söjtör Tuboly Mihály szolgabíró Záborszky Mihály esküdt Csurgai Mihály és Kondor Miklós szőlő elmérése miatt./csalás/
6. doboz 445. 1752.08.27. Dobri Pais Farkas szolgabíró Soós János esküdt Molnár Jutka tolvaj, parázna
6. doboz 446. 1752.09.14. Dobri Pais Farkas szolgabíró Soós János esküdt Nemes Paláni Gábor ellen, aki szolgálólányát, Tózh Jutkát teherbe ejtette.
6. doboz 447. 1752.09.17. Zebecke Tuboly Mihály szolgabíró Mátai Mihály esküdt Lábodi Mihály gyilkos ellen.
6. doboz 448. 1752.10.01. Rigács Csizmazia Jutka tolvaj ellen.
6. doboz 449. 1752.11.12. Ságod Varga Ferenc gyilkos ellen.
6. doboz 450. 1752.11.13. Újudvar Sohár János szolgabíró Krajczár Zsigmond esküdt Csiszár Ilona fajtalan életet élt-e?
6. doboz 451. 1752.12.01. Zalabér Salamon Ferenc szolgabíró Novák Farkas esküdt Adorján Mihály ellen, aki testvérével Pállal összeverekedett.
6. doboz 452. 1752.12.08. Karmacs Nemes Ruzsa Erzsébet rossz életű, káromkodó ellen.
6. doboz 453. 1752.12.13. Pusztamagyaród Tuboly Mihály szolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Juhász vagy Antalics Ádám tolvaj ellen.
6. doboz 454. 1752.12.17. Egerszeg Tuboly Mihály szolgabíró Sidi Pál esküdt Antalics Ádám tolvaj elleni önbíráskodás
6. doboz 455. 1753.01.16. Andráshida Salamon Ferenc szolgabíró Nemes Verebély Imre szüleit bántalmazó
6. doboz 456. 1753.01.20. Rád Salamon Ferenc szolgabíró Szépe ferenc káromkodó és az apját megverő ellen.
6. doboz 457. 1753.01.20. Rád Kleinger Gáspár és Vajda Miklós verekedők ellen.
6. doboz 458. 1753.02.10. Szentmihály Salamon Ferenc főszolgabíró Liczkay Sándor esküdt Horváth Ferenc gyilkos ellen.
6. doboz 459. 1753.02.24. Kékkút Szalai Ádám katona ellen.
6. doboz 460. 1753.03.08. Kemend Salamon Ferenc szolgabíró Komáromi Márton esküdt Két görög kereskedő ellen, emberölés miatt.
6. doboz 461. 1753.03.10. Kapornak Salamon Ferenc szolgabíró Takács György esküdt Két görög kereskedő ellen, emberölés miatt.
6. doboz 462. 1753.03.29. Rajk Két görög kereskedő ellen, emberölés miatt.
6. doboz 463. 1753.04.02. Kaszaháza Bensics György , Zeke József kaszaházi gazdája urát megkárosította.
6. doboz 464. 1753.04.16. Szentgyörgyvölgy Farkas Ferenc főszolgabíró Buzás János esküdt Szabó György és mások ellen, hitelhagyás miatt. /Előzmény van. 1752/
6. doboz 465. 1753.05.11. Barabás Czigány András esküdt Soós János esküdt Nemes Szombathelyi Antal ellen, aki nemes Sohár István szogálóját megverte.
6. doboz 466. 1753.06.09. Keszthely Nyers ferenc verekedő ellen.
6. doboz 467. 1753.06.12. Lengyel Pais Farkas szolgabíró Rózsás János esküdt Kovács János pinceverő ellen.
6. doboz 468. 1753.06.25. Henye Salamon Ferenc szolgabíró Takács György esküdt Németh Jutka és Szilágyi György tolvajok és paráznák ellen.
6. doboz 469. 1753.07.01. Kiskanizsa Mihalecz Marinka parázna életű
6. doboz 470. 1753.07.15. Erdőhát Erdőhát és Lispe közti határjárás
6. doboz 471. 1753.07.26. Kökényesmindszent Pais Farkas szolgabíró Rózsás János esküdt Horváth Mihály káromkodó ellen./ lásd aug. 8./
6. doboz 472. 1753.08.05. Pacsa Pacsai lakosok ellen, több rendbéli erőszaktétel miatt.
6. doboz 473. 1753.08.08. Kökényesmindszent Pais Farkas szolgabíró Sidi Pál esküdt Horváth Mihály káromkodó
6. doboz 474. 1753.08.08. Kökényesmindszent Pais Farkas szolgabíró Sidi Pál esküdt Rózsás János esküdt Horváth Mihály káromkodó és verekedő ellen.
6. doboz 475. 1753.08.10. Háshágy Simon István és Andor véres verekedők
6. doboz 476. 1753.09.08. Milej Németh Mihály tolvaj-e?
6. doboz 477. 1753.09.13. Szentgyörgyvölgy Pais Farkas szolgabíró Soós János esküdt Németh Imre és Császár Péter tolvajok ellen.
6. doboz 478. 1753.09.16. Paisszeg Bán Katalin, Markotányos György felesége ellen, paráznaság miatt.
6. doboz 479. 1753.10.06. Milej Kajdi vagy Tóth János felesége hithagyó
6. doboz 480. 1753.11.01. Milej Pais Farkas szolgabíró Földvári Sámuel becsvölygo prédikátor ellen. Jogtalanságok?
6. doboz 481. 1753.11.11. Böde Szalai János ellen, emberölés miatt.
6. doboz 482. 1753.11.14. Zalaszentgrót Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Gorzó Márton és Bodari István tolvaj cigányok.
6. doboz 483. 1753.11.16. Milej Pais Farkas szolgabró Rózsás János esküdt Földvári Sámuel becsvölgyi prédikátor ellen. Jogtalanságok?
6. doboz 484. 1753.12.08. Zalabér Fajtalan életűek / gyermekveszejtők?/
7. doboz 485. 1754.01.01. Ederics Tuboly Mihály alszolgabíró Mátai Mihály esküdt MIhálka Ilona gyermekgyilkos ellen.
7. doboz 486. 1754.01.02. Rádó Salamon Ferenc főszolgabíró Bencze Éva, nemes Nagy András özvegye, bűbájossága, paráznaélete, káromkodása ellen.
7. doboz 487. 1754.01.02. Rád Salamon Ferenc főszolgabíró Ács István lopó, káromkodó gyilkos ellen.
7. doboz 488. 1754.01.09. Rada Varga János marhalopó ellen.
7. doboz 489. 1754.01.13. Pacsa Forintos János főszolgabíró Csatos János tolvaj, gyilkos, égető ellen.
7. doboz 490. 1754.01.14. Tekenye Kiss Péterné megveretése ügyében, Nagy Istók és Szekeres József ellen.
7. doboz 491. 1754.01.15. Szenbékálla Nemes Borbála/ aki vegyes házasságban született/ vallási kérdése ügyében
7. doboz 492. 1754.01.22. Zalaegerszeg Farkas József alszolgabíró Sidi Pál esküdt Sárközi Miskáné cigányasszony és leánya ellen, akiknél nagyon sok lopott portékát találtak.
7. doboz 493. 1754.02.06. Alsóörs Büki Pál szolgabíró /esküdt/ Hegyi gelencsér István halálos verekedő ellen.
7. doboz 494. 1754.02.07. Kustánszeg Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletére, Farkas József alszolgabíró Sidi Pál esküdt Kustán Mihály marhatolvaj ellen, Kustán Ferenc verekedő ellen.
7. doboz 495. 1754.02.23. Szenterzsébet Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletére, Pais András esküdt Kondor Ádám csavargó és tüzzel fenyegető ellen.
7. doboz 496. 1754.03.07. Alsónemesapáti Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Sohár János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Sebők András , Molnár István és Kiss János verekedők ellen.
7. doboz 497. 1754.03.15. Karmacs Salamon János káromkodó ellen.
7. doboz 498. 1754.03.15. Karmacs Köveskúti Gábor káromkodó ellen.
7. doboz 499. 1754.04.21. Szőlős Szalapatakay Nagy Mihály rendeletéből Büki Pál szolgabíró Varga Andrásné, tóth Marika feslett életet élő ellen.
7. doboz 500. 1754.04.27. Boncodfölde Hertelendy György alszolgabíró Czigány András esküdt Bagodi Farkas György és Mihály verekedők, lopók ellen.
7. doboz 501. 1754.05.17. Nemesnép Szalapatakay Nagy Mihály rendeletére Buzás János esküdt Pais Farkas szolgabíró Nemesnép családok birtok ügyében.
7. doboz 502. 1754.05.19. Szengyörgy Csonka Ferkó véres verekdő és Győrffy Ádám lövöldöző katona ellen.
7. doboz 503. 1754.05.24. Keszthely Hertelendy György alszolgabíró Kocsis György lopó, pincetörő ellen.
7. doboz 504. 1754.05.26. Rendek Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt A gecsei verekdő jobbágyok ellen.
7. doboz 505. 1754.06.07. Bakónak Forintos János alszolgabíró Rajkovics Gábor esküdt Horváth Gyurkó verkedő ellen.
7. doboz 506. 1754.06.12. Pakod Forintos János főszolgabíró Punger györgy pincetörő, lopó házasságtörő ellen.
7. doboz 507. 1754.06.16. Gógánfa Bolla István esküdt Cseh József esküdt Nagy gergely jogtalan elfogatása ügyében, Gyömörei József önbíráskodó ellen.
7. doboz 508. 1754.06.17. Rigács Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Horváth Mihály kovács , véres verekedő ellen.
7. doboz 509. 1754.06.29. Tekenye Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Gyimesi Mihály esküdt Bebessi Kata lopó ellen.
7. doboz 510. 1754.07.02. Berzencze "Tuboly Mihály alszolgabíró Berzenvóczei tiszttartó és Inkey Boldizsár másokat kényszerít tanúvallomásra "" citáltak"" ellen."
7. doboz 511. 1754.07.06. Türje Parraghy László főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Idegen nyelvű
7. doboz 512. 1754.07.27. Koppány Forintos János szolgabíró Pánker István gyilkos ellen.
7. doboz 513. 1754.08.10. Nemesapáti Sohár János alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Bódis György verekedő, lopó, gyilkos ellen.
7. doboz 514. 1754.09.03. Milej Pais Farkas szolgabíró Sidi Pál esküdt A becsvölgyi pápisták papjuknak tartozása ügyében.
7. doboz 515. 1754.09.04. Csopak Nemes Hajba Ádám házastársa, Kozma Éva gyilkos ellen.
7. doboz 516. 1754.09.07. Karmacs Hertelendy György alszolgabíró Kovács Márton cigány, csavargó , káromkodó házasságtörő ellen.
7. doboz 517. 1754.09.11. Zalaegerszeg Németh Varga Ferenc katona, feltételezhetően lopással vádolt ellen.
7. doboz 518. 1754.09.11. Zalaegerszeg Idegen nyelvű
7. doboz 519. 1754.09.25. Sándorháza Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Forintos János szolgabíró Salamon Istvánné, Farkas Borbála fajtalan életű ellen.
7. doboz 520. 1754.10.25. Felsőerzsébet Büki Pál szolgabíró Hegyi tolvajok ellen.
7. doboz 521. 1754.11.01. Hajmáskér Büki Pál szolgabíró Varga Ágoston lopó ellen.
7. doboz 522. 1754.12.04. Kanizsa Salamon Ferenc főszolgabíró Lengyel András esküdt Burka András és felesége fajtalan életűek, káromkodók és lopók ellen.
7. doboz 523. 1754.12.10. Csány Forintos János alszolgabíró Tekenyés Ferenc tolvaj, gyilkos házasságtörő, káromkodó ellen.
7. doboz 524. 1754.12.18. Füred Dóczy Ferenc főszolgabíró A lázadó füredi kávinisták ellen.
7. doboz 525. 1754.12.23. Bókaháza "Forintos János alszolgabíró Kele "" másképp Billege"" Kata boszorkánysággal vádolt ellen."
7. doboz 526. 1754.12.27. Nova Bíró Márton és Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Pais András esküdt Nován lakó egyes jobbágyok ügyében.
7. doboz 527. 1754.12.31. Szentlászló Salamon Ferenc főszolgabíró Mágli János verekedő ellen.
7. doboz 528. 1754.? Kanizsa Sohár János alszolgabíró Patay András esküdt Burka Márton lopó, cigány ellen.
7. doboz 529. 1755.01.04. Kisfalud Salamon Ferenc főszolgabíró Tóth Ferenc állatokat lopó ellen.
7. doboz 530. 1755.01.04. Koppány Forintos János főszolgabíró Seres Ádám esküdt Horváth Sándor verekedő ellen.
7. doboz 531. 1755.01.05. Magyaród Tuboly Mihály alszolgabíró Tuboly László esküdt Szabó Mihály és Parraghy Mihály lopók ellen.
7. doboz 532. 1755.02.12. Lovas Büki Pál alszolgabíró Vallási ellentét, templomfoglalás
7. doboz 533. 1755.02.13. Milej Farkas Ferenc és Pais Farkas szolgabírák Garázdák, lopók, részegeskedők és káromkodók ellen.
7. doboz 534. 1755.03.06. Füred Verekedő katonák ellen.
7. doboz 535. 1755.03.22. Szentgrót Idegen nyelvű
7. doboz 536. 1755.04.04. Boldogfa Farkas József alszolgabíró Csakók Örzsek gyermekvesztő ellen.
7. doboz 537. 1755.04.07. Szentgrót Latin
7. doboz 538. 1755.04.18. Lovászi Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Farkas Ferenc főszolgabíró Lovászi és Kútfeji pásztorok verekedése ellen.
7. doboz 539. 1755.04.22. Alsólendva Farkas Ferenc főszolgabíró Takó Pál esküdt Szép János káromkodó, verekedő, gyilkos ellen.
7. doboz 540. 1755.05.09. Tekenye Horváth István és tanára, Dézsányi György káromkodók és verekedők ellen.
7. doboz 541. 1755.05.10. Mihályfa Parraghy László főszolgabíró Csutor András esküdt Forintos Gábor verekedő ellen.
7. doboz 542. 1755.05.14. Kanizsa Salamon Ferenc esküdt Záborszky Mihály esküdt Ivanits Mihalecz ügyében.
7. doboz 543. 1755.05.28. Salomvár Török György halála miatt verekedő, részeges, káromkodó legények ellen.
7. doboz 544. 1755.05.31. Szentpéterúr Nedeczky György alispán rendeletéből Vida Mihály és Horváth Gergely verekedők ellen.
7. doboz 545. 1755.06.09. Szécsisziget Tuboly Mihály alszolgabíró Szecsődi Imre esküdt Török Kata gyermeket szülő ellen.
7. doboz 546. 1755.06.10. Kapolcs Emerici Péter Szabó Borbála szolgáló ellen.
7. doboz 547. 1755.06.30. Dömefölde Tuboly Mihály alszolgabíró Mátai Mihály esküdt Horváth János verekedő, káromkodó ellen.
7. doboz 548. 1755.07.03. Csány Magyar Ádám és Kámány Mihály verekedők ellen.
7. doboz 549. 1755.07.03. Csány / Tilaj/ Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Rózsás János esküdt Egyed Benkő és verekedő társai ellen.
7. doboz 550. 1755.08.11. Rözsök Pais András esküdt Lőrincz Terézia gyermeket szülő ellen.
7. doboz 551. 1755.08.13. Újudvar Sohár János alszolgabíró Krajczár Zsigmond esküdt Pap Ferenc gyermekölő, tolvaj káromkodó ellen.
7. doboz 552. 1755.08.16. Kacorlak Sohár János alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Kovács Mátyás tolvaj, gyilkos, káromkodó ellen.
7. doboz 553. 1755.08.18. Szentgyörgyvölgy Zalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Pais Farkas szolgabíró Soós János esküdt Magai Ferenc és Balogh Márton verekedők ellen.
7. doboz 554. 1755.08.27. Csány Forintos János alszolgabíró Dormán György verekedő, káromkodó pincetörő ellen.
7. doboz 555. 1755.09.12. Milej és Lengyel Pais Farkas alszolgabíró Czigány András esküdt Egyed János és Péter tolvajok ellen.
7. doboz 556. 1755.09.18. Forintosháza / Zalapataka/ Forintos János főszolgabíró Dani Éva és Tóth Kata gyilkos, káromkodó, bűbájosak ellen.
7. doboz 557. 1755.10.12. Hosszúfalu Forintos János főszolgabíró Verekedő katonák ellen.
7. doboz 558. 1755.10.21. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Bolla István esküdt Dönnyei Kata gyújtogató ellen.
7. doboz 559. 1755.11.04. Kanizsa Idegen nyelvű
7. doboz 560. 1755.12.09. Sümeg Parraghy László főszolgabíró Pipa János és társai ellen.
8. doboz 561. 1756.01.10. Salomvár Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Farkas József albíró Sidi Pál esküdt Tornyos Julinka buja és Fajtalan életet élő ellen.
8. doboz 562. 1756.01.10. Salomvár Sidi Pál esküdt Farkas József alszolgabíró rendeletéből Tornyos Ferenc és Vizi János káromkodók és verekedők ellen.
8. doboz 563. 1756.01.23. Kútfej Szalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Molnár Ádám verekedő ellen.
8. doboz 564. 1756.02.03. Kerecseny Sohár János alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Szivágyi György házasságtörő, gyilkos, részeges tolvaj ellen.
8. doboz 565. 1756.02.07. Lukafa Pincetörők ellen.
8. doboz 566. 1756.02.11. Alsóörs Dóczy Ferenc főszolgabíró Hegyi István ellen, Laki Ferkó halála miatt.
8. doboz 567. 1756.02.13. Kustánszeg Zalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Tóth Miklós verekedő, tolvaj, káromkodó ellen.
8. doboz 568. 1756.02.19. Gelse Sohár János alszolgabíró Krajczár Zsigmond esküdt Csahos József tolvaj, fajtalan életű és káromkodó ellen.
8. doboz 569. 1756.02.19. Kerecseny Sohár János alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Fentős Jutka részeges, lopó gyermeket vesztő ellen.
8. doboz 570. 1756.03.01. Pacsa Forintos Ferenc főszolgabíró Nunkovics György esküdt Gerőcz Ferenc verekedő, gyújtogató, házasságtörő ellen.
8. doboz 571. 1756.03.03. Lövő Zalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Pais Farkas szolgabíró Mulatozó, verekedő legények ellen.
8. doboz 572. 1756.03.04. Szécsisziget Gróf Szapári József rendeletéből Tuboly Mihály alszolgabíró Soós Panna gyermeket szülő és gyermeket elvesztő ellen.
8. doboz 573. 1756.03.05. Háshágy Pais Farkas alszolgabíró Sidi Pál esküdt Bakos Ádám verekedő gyilkos ellen.
8. doboz 574. 1756.03.05. Sümeg Bolla István esküdt Gerencsér Jánosné, Ács Katalin ellopott mentéje utáni nyomozása
8. doboz 575. 1756.03.06. Mihályfa Juranics József ülnök Forintos János, Dócziné Parraghy Éva , Dóczi Ferenc vitája, Parraghy Lászlóval osztozkodás miatt.
8. doboz 576. 1756.03.06. Mihályfa Juranics József ülnök Forintos János, Dócziné Parraghy Éva , Dóczi Ferenc vitája, Parraghy Lászlóval osztozkodás miatt.
8. doboz 577. 1756.03.28. Monostorapáti Babos József szolgabíró Valláskérdés Dörögdön /Pápista-Kálvinista ellentét/
8. doboz 578. 1756.04.04. Petrikeresztúr Zalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Pais Farkas szolgabíró Sidi Pál esküdt Herczeg István felesége, Patai Éva ördöngős bűbájos csekedete ellen.
8. doboz 579. 1756.04.10. Lesencetomaj Hertelendy György alszolgabíró Horváth Mihály lovász ellen, az elveszett állatok miatt.
8. doboz 580. 1756.04.17. Kisfalud Zalapatakay Nagy Mihály rendeletéből Dóczy Ferenc főszolgabíró Szalay János esküdt Keresztúri Ferenc pincelopó ellen.
8. doboz 581. 1756.04.21. Lovászi Zalapatakay Nagy Mihály rendeletéből Pais Farkas alszolgabíró Szecsődi Imre esküdt Lukács Jutka gyermekgyilkos ellen.
8. doboz 582. 1756.05.08. Gelse Györe András rendeletéből Sohár János alszolgabíró Krajczár Zsigmond esküdt Csatlós József lovász, tolvaj ellen.
8. doboz 583. 1756.05.09. Andráshida Zalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Farkas János elveszett méhei utáni nyomozás
8. doboz 584. 1756.06.07. Tárnok Zalapatakay Nagy Mihály alispán rendeletéből Báán Erzsébet csavargása, lopása ellen.
8. doboz 585. 1756.06.13. Alsópáhok Forintos Ferenc főszolgabíró Márta Jutka gyermekgyilkos ellen.
8. doboz 586. 1756.08.10. Zalaegerszeg Farkas József alszolgabíró Roszi Péter és Pál iartok nélküli személyek ellen.
8. doboz 587. 1756.09.27. Istvánd Salamon Ferenc főszolgabíró Komáromi Márton esküdt Török Ferenc feltört pincéje ügyében.
8. doboz 588. 1756.10.18. Dabronc Parraghy László szolgabíró Gyimóti Mihály esküdt Vali Antal cigány és felesége ellen.
8. doboz 589. 1756.10.30. Sándorháza Hertlendy Gábor alsipán rendeletéből Salamon István esküdt Méazáros József és Szabó Péter mocskolódók ellen.
8. doboz 590. 1756.11.09. Köveskál Dóczy Ferenc főszolgabíró Dóczy László esküdt Tóth András vallási ügyében.
8. doboz 591. 1756.11.14. Zalaapáti Hertelendy Gábor alispán rendeletéből Bán János és Csákányi János esküdt Barkó Ádám és Sándor Jankó állatokat elvesztő kanászok ellen.
8. doboz 592. 1756.11.17. Szentgyörgyvölgy Mátai Mihály alszolgabíró Szombathelyi Antal esküdt rendeletéből Magai János kálvinista hitre tért ellen.
8. doboz 593. 1756.12.03. Bucsa Salamon Ferenc szolgabíró Szedlacsek Rosina és férje, Bodó András kihallgatása.
8. doboz 594. 1756.12.15. Lángvíz Lengyel András esküdt Péter Lórándné Örzsébet gyermekének halála miatt.
8. doboz 595. 1756. Mihályfa Sipos Márton esküdt Forintos János, Dócziné Parraghy Éva, Dóczi Ferenc vitája Parraghy Lászlóval osztozkodás miatt.
8. doboz 596. 1757.01.25. Szentmárton Tuboly Mihály alszolgabíró Tuboly László esküdt Petri György ellen, aki lövöldözéssel halált okozott.
8. doboz 597. 1757.01.27. Karmacs Csákányi János alszolgabíró Vad Mihály rossz életű, káromkodó ellen.
8. doboz 598. 1757.03.01. Rád Salamon Ferenc főszolgabíró Salamon István esküdt Ács István lopó, csavargó ellen.
8. doboz 599. 1757.03.02. Pacsa Csákányi János alszolgabíró Salamon István esküdt Csatps János lopó, verekedő ellen.
8. doboz 600. 1757.03.02. Pacsa Csákányi János alszolgabíró Salamon István esküdt Mészáros János lopó, verekedő , káromkodó ellen.
8. doboz 601. 1757.03.18. Szepetnek /Istvánd/ Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Horváth Miska és felesége H. Panna , Kalló Miska és felesége Görcsi Marika ,Kalló Ferkó és felesége Horváth Jutka lopó, csavargó cigányok ellen.
8. doboz 602. 1757.03.26. Kislengyel Mátay Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Csörga János tolvaj, csavargó ellen.
8. doboz 603. 1757.03.28. Szentmiklós Mátay Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Szücs Gergely és György, Millei Miklós, Csesztregi István, Tóth János a szentmiklósi ispánt halállal fenyegették meg.
8. doboz 604. 1757.04.12. Ságod Farkas Ferenc főszolgabíró Pais András esküdt Isák Mátyás és Sámuel zsidó verekedése ügyében.
8. doboz 605. 1757.05.06. Türje Hertelendy György alszolgabíró Simonffy Mihály esküdt Noszfugli András verekdő, lövöldöző katona és társai ellen.
8. doboz 606. 1757.06.05. Tárnok Mátay Mihály alszolgabíró Salamon Ferenc főszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Polczer János gyermekgyilkossággal vádolt eleln.
8. doboz 607. 1757.06.16. Alsólendva Farkas József alszolgabíró Bogár István lovat eladó, másokat megkárosító cselekedete ellen.
8. doboz 608. 1757.06.29. Alsólendva Mátay Mihály alszolgabíró Szecsődi Imre esküdt Tóth Ferenc feleséggyilkos ellen.
8. doboz 609. 1757.07.01. Dömefölde Mátay Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Takács György pincetörő ellen.
8. doboz 610. 1757.07.16. Petripuszta Sidi Pál alszolgabíró Rózsás János esküdt Határvita ügyében Egyed György, jános és András a laki hegyi birtok bekerítésében.
8. doboz 611. 1757.07.16. Milej Sidi Pál alszolgabíró Rózsás János esküdt Pálffi istván és Mihályfi Istók területi vitája ügyében.
8. doboz 612. 1757.07.18. Szentgyörgyvölgy / Cséplak/ Sidi Pál alszolgabíró Buzás János esküdt Struhoczi és Szabó família örökösödési ügyében.
8. doboz 613. 1757.08.05. Orosztony Csákányi János alszolgabíró Bán János esküdt Farkas László házastársa, Földi Mária és fia József káromkodó, lopó, fenyegetők ellen.
8. doboz 614. 1757.08.09. Barabás Sidi Pál alszolgabíró Szabad legelő ügyében, Király Marika és fiai Bakon György és Ferenc, majd a Barabáson lakozó Szabó István ügyében.
8. doboz 615. 1757.08.11. Milej Farkas József alszolgabíró Kandi istván kihallgatása ügyében.
8. doboz 616. 1757.08.14. Kehida Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Csordás Panni és Tib Julinka méreggel való etetéssel vádoltak ellen.
8. doboz 617. 1757.08.22. Lengyel Lajos Farkas, Kajdi Istók, Egyed Ferenc ellen.
8. doboz 618. 1757.08.24. Bocfölde Visi Márton hatalmaskodó, verekedő mesgye szegényeket önkényesesn kijelölő ellen.
8. doboz 619. 1757.08.27. Lengyel és Milej Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Rózsás János esküdt Sárkány Ignác esküdt Lajos Farkas és Kajdi Istók tolvaj, pincetörő, csavargó, buja életűek ellen.
8. doboz 620. 1757.09.01. Koppány Csákányi János alszolgabíró Földes Mihály verekedő, káromkodó rabszemély ellen.
8. doboz 621. 1757.09.03. Kapornak Csákányi János alszolgabíró Somogyi Ilona káromkodó, tolvaj, parázna, ördögi tudománnyal rendelkező ellen.
8. doboz 622. 1757.09.06. Sándorháza Csákányi János alszolgabíró Sándor András káromkodó, csavargó, pincetörő ellen.
8. doboz 623. 1757.09.08. Gutorfölde Mátay Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Dobos Ádám véres verekedő ellen.
8. doboz 624. 1757.09.16. Arács Varga Lőrinc esküdt Varga Örzse és Füst márton gyújtogatók ellen.
8. doboz 625. 1757.09.26. Cséb Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Kámán Ferenc verekedő ellen.
8. doboz 626. 1757.10.13. Nemesapáti Csányi György alispán Péntek Mihály verekedő, káromkodó parázna életet élő ellen.
8. doboz 627. 1757.11.07. Ola Czigány András esküdt Nagy László esküdt Bódis Kovács Gergely és verekedő, káromkodó fia ellen.
8. doboz 628. 1757.11.08. Dobronak Farkas Ferenc főszolgabíró Buzás János esküdt Bohán István és Cséri Miklós gyújtogatók ellen.
8. doboz 629. 1757.11.13. Sándorháza Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Lopó, csavargó Jancsi Jutka és Tóth Kata ellen.
8. doboz 630. 1757.11.14. Nemesapáti Salamon Ferenc főszolgabíró Komáromi Márton esküdt A méreggel, gyilkossággal fenyegtő pÉntek Mihály felesége, Mészáros Panna ellen.
8. doboz 631. 1757.11.14. Milej /Rózsásszeg/ Csányi György alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Sárkány Ignác esküdt Egyed Mihály lopással vádolt ellen.
8. doboz 632. 1757.11.15. Milej Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Salamon András lopással vádolt ellen.
8. doboz 633. 1757.11.15. Nagylengyel Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Salamon János lopással vádolt ellen.
8. doboz 634. 1757.11.15. Milej Csányi György alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Németh István tolvajlással vádolt ellen.
8. doboz 635. 1757.11.15. Lengyel Csányi György alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Sárkány Ignác esküdt Szabó János lopó ellen.
8. doboz 636. 1757.11.15. Rózsásszeg Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Egyed Gergely lopással vádolt ellen.
8. doboz 637. 1757.11.15. Milej Csányi György alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Németh Mihály dologtalan, koborló tolvaj ellen.
8. doboz 638. 1757.11.15. Tubolyszeg Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Sárkány Ignác esküdt Szabó György feltételezett lopó ellen.
8. doboz 639. 1757.11.16. Rózsásszeg Farkas József alszolgabíró Czigány András esküdt Sárkány Ignác esküdt Egyed István tolvajlással vádolt ellen.
8. doboz 640. 1757.11.20. Cséb Sidi Pál alzsolgabíró Czigány andrás esküdt Kámán Ferenc verekedéssel vádolt ellen.
8. doboz 641. 1757.11.28. Kővágóörs "Dóczy János alszolgabíró Szalay János esküdt Soós Márton esküdt Pápista és lutheriánus ellentét a "" mester""közreműködése ellen."
8. doboz 642. 1757.12.16. Milej Farkas József alszolgabíró Vasvári Kata és Antal Mihály buja éeletet élők ellen.
9. doboz 643. 1758.01.06. Pécsely Dóczy Ferenc főszolgabíró Kiss Gergely ellen, aki a szokástól eltérő / pap nélküli/ temettetést rendezett.
9. doboz 644. 1758.01.19. Milej Farkas József alszolgabíró Sárkány Ignác esküdt Domján és Rózsás Mihály pincetörők , fenyegetők ellen.
9. doboz 645. 1758.01.19. Perjászló Farkas József alszolgabíró Sárkány Ignác esküdt Tuboly János és fia István pincéjének feltörése ügyében.
9. doboz 646. 1758.01.21. Dénesfa Csákányi János alszolgabíró Takács György esküdt Ismeretlen, lovat lopók ellen.
9. doboz 647. 1758.01.24. Lengyel Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Domján Mihály és társai Egyed Ferenc / és a meghalt Egyed János/ tolvajok ellen.
9. doboz 648. 1758.02.06. Nemesapáti Gergácz János verekedő, káromkodó ellen.
9. doboz 649. 1758.02.07. Alsólendva Szecsődi Imre esküdt Baranyai Éva kóborló életű ellen.
9. doboz 650. 1758.02.14. Kemend Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Antal György lopással vádolt ellen.
9. doboz 651. 1758.03.04. Kálócfa Farkas József alszolgabíró Osváth György esküdt Balutér Jutka buja életű, gyermeket szülő és gyermeket elvesztő ellen.
9. doboz 652. 1758.03.07. Badacsonytomaj Körmendi István esküdt Bebesi Katalin és Komár György parázna életet élők ellen.
9. doboz 653. 1758.03.15. Csány Csányi György alispán Pais András esküdt Vasvári Kata és Antal Mihály buja életet élők ellen.
9. doboz 654. 1758.03.28. Magyaród Tuboly Mihály alszolgabíró Tóth János tolvaj, pincetörő ellen.
9. doboz 655. 1758.04.05. Vaspör Csányi György alispán Pusztai János fajtalan életű és tüzzel fenyegető ellen.
9. doboz 656. 1758.05.07. Börönd Csányi György alispán Pais András esküdt Kulcsár Kata elbocsájtása ügyében.
9. doboz 657. 1758.05.19. Boldogfa Németh Mihály feleségével kegyetlenkedő, verekedő és veszekedő ellen.
9. doboz 658. 1758.05.21. Tekenye Vida József esküdt Kulcsár Ádám esküdt Mészáros /?/ és Gyimóti Mihály esküdtek katonai megfogadtatás ügyében.
9. doboz 659. 1758.06.17. Lenti /Tótfalusi határban/ Szombathelyi Antal esküdt Osvald György esküdt Fejér Mihály marha és lólopó ellen.
9. doboz 660. 1758.06.20. Komárváros Salamon Ferenc főszolgabíró Korpicz Ferenc tiszttartó ellen, aki a maga javára gazdálkodott az uraságnak járó javakkal.
9. doboz 661. 1758.06.25. Csács Salamon Ferenc főszolgabíró Ismeretlen gyermekgyilkos ellen.
9. doboz 662. 1758.07.05. Milej Sidi Pál alszolgabíró Hegyi István káromkodó, kocsmás verekedő ellen.
9. doboz 663. 1758.07.08. Milej Sidi Pál alszolgabíró Rózsás János esküdt Hegyi István verekedő, káromkodó, kocsmázó ellen.
9. doboz 664. 1758.07.08. Csács Csákányi János alszolgabíró Takács György esküdt Marha legeltetés és dögvész ügyében.
9. doboz 665. 1758.07.15. Dobri Mátay Mihály alszolgabíró Istvánffi Farkas esküdt Baka Sándor káromkodó ellen.
9. doboz 666. 1758.07.16. Pacsa Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Cziráki József verekedő, tolvaj, káromkodó ellen.
9. doboz 667. 1758.07.23. Szepetnek Sohár János alszolgabíró Lengyel András esküdt Molnár János lopó, pincetörő útonálló haramia és gyilkos ellen.
9. doboz 668. 1758.08.01. Pakod Csákányi János alszolgabíró Takács György esküdt Illés Ferenc pincetörő, lopó, káromkodó ellen.
9. doboz 669. 1758.08.07. Szentpál Kühel Ágota és Markó András pincetörők, tolvajok és véres verekedők ellen.
9. doboz 670. 1758.08.07. Neszele Farkas József alszolgabíró Sidi Pál alszolgabíró Molnár Örzsébet lopó ellen.
9. doboz 671. 1758.08.21. Lenti Sidi Pál alszolgabíró Szarkaházi Mihály lopó, fajtalankodó tolvaj ellen.
9. doboz 672. 1758.08.22. Szécsisziget Sidi Pál alszolgabíró Szecsődy Imre esküdt Baranyai Éva kóborló tolvaj ellen.
9. doboz 673. 1758.08.22. Kútfej Sidi Pál alszolgabíró Szecsődy Imre esküdt Jenes Mihály fajtalan, garázdálkodó lopó ellen.
9. doboz 674. 1758.08.23. Oltárc Sidi Pál alszolgabíró Szecsődy Imre esküdt Molnár jános pincefeltörő és fosztogató ellen.
9. doboz 675. 1758.09.05. Hetés Csákáányi János alszolgabíró Salamon István esküdt Szalai Ilona gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
9. doboz 676. 1758.10.01. Szentgyörgyvölgy Csányi György alispán rendeletéből Buzás János esküdt Marton György esküdt Borsos Kata házának feltörése és pénzének ellopása ügyében.
9. doboz 677. 1758.10.08. Tárnok Mátay Mihály alszolgabíró Istvánffi Farkas esküdt Mátay Ignác esküdt Pais Mihályné és Doszpoth János fajtalan életű káromkodó, verekedők ellen.
9. doboz 678. 1758.10.19. Boldogfa Farkas Ferenc főszolgabíró Sidi Pál alszolgabíró Gócza Jankó lovat lopó ellen.
9. doboz 679. 1758.12.03. Pakod Salamon Ferenc főszolgabíró Tóth Benedek vitatott nemessége ügyében.
9. doboz 680. 1758.12.13. Pacsa Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Budai jutka gyermeket szülő, gyermeket vesztő és tolvaj ellen.
9. doboz 681. 1758.12.29. Szenterzsébet Csányi György alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Pais András esküdt Nagy László esküdt Sövegjártó Ferenc kukorica lopó ellen.
9. doboz 682. 1758.12.29. Rendek Bolla István esküdt Jákics András és Babics György urasági ispán között lévő vitás, egymást meghazudtoló vádaskodás ügyében.
9. doboz 683. 1758. ? 14. Bak Mátay Mihály alszolgabíró Istvánffi Farkas esküdt Kránicz János káromkodó, verekedő tolvaj ellen.
9. doboz 684. 1759.01.03. Pacsa Kenyeres Szabó Mihály és társai ellen lopásért, káromkodásért.
9. doboz 685. 1759.01.11. Nagykutas Csányi György alispán rendeletéből Gócsa János tolvaj, házverő ellen.
9. doboz 686. 1759.01.18. Szentandrás László József verekedő, káromkodó ellen.
9. doboz 687. 1759.01.24. Henye Némethújvári Batthyány Ádám rendeletéből Sidi Pál alszolgabíró Derecskey János esküdt Nagy Mihály, Bognár Balázs és fia Istók pincetörők, lopók ellen.
9. doboz 688. 1759.02.13. Bocfölde Forintos János főszolgabíró Visi Márton, József és Pál verekedése ügyében.
9. doboz 689. 1759.02.16. Kerecseny Csányi György alispán rendeletéből Sohár János alszolgabíró Krajczár Zsigmond esküdt Vidos János úr ellen, aki Szabó Márton jobbágyát jogtalanul elfogatta és tömlőcbe záratta.
9. doboz 690. 1759.02.22. Kanizsa Sohár János alszolgabíró Lengyel András esküdt Idegen nyelvű
9. doboz 691. 1759.03.02. Köves / Alsóörs/ Dóczy Ferenc főszolgabíró Büki Pál esküdt Csapó Ferenc verekedő, tolvaj ellen.
9. doboz 692. 1759.03.06. Lipcse Csányi György rendeletéből Czigány András esküdt Egy ellopott süldő ügyében.
9. doboz 693. 1759.03.09. Hosszúfalu Eszterházy Pál Antal rendeletéből Sidi Pál alszolgabíró Spek Imre esküdt Kósa János és Kósa Péter pörlekedése / Gazdag Ferkó megveretése/ majd halála ügyében.
9. doboz 694. 1759.03.09. Dióskál Csányi György alispán rendeletéből Salamon József esküdt Budai Jutka megvesztegetés, birtokfelosztás ügyében.
9. doboz 695. 1759.03.12. Kutas Gyenese Éva gyermeket szülő és elvesztő ellen.
9. doboz 696. 1759.03.13. Lenti Sidi Pál alszolgabíró Spek Imre esküdt Horváth másképpen Szarkaházy Mihály tolvaj, fajtalan, garázda, verekedő életű ellen.
9. doboz 697. 1759.03.15. Böde Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Takács Rusinka és Horváth Jankó parázna életűek ellen.
9. doboz 698. 1759.03.18. Szentbalázsfa Sohár János alszolgabíró Krajczár Zsigmond esküdt Roka János pincetörő, tolvaj ellen.
9. doboz 699. 1759.03.19. Tárnok Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Horváth Ferenc gyermekgyilkos ellen.
9. doboz 700. 1759.06.06. Petrikeresztúr Istvánffi Farkas esküdt Horváth János Mihály tolvaj ellen.
9. doboz 701. 1759.06.27. Csopak Büki Pál esküdt Kovács Péter tolvajsággal vádolt ellen.
9. doboz 702. 1759.08.09. Rábahídvég Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Princzei György tolvaj, parázna életű ellen.
9. doboz 703. 1759.08.11. Rátk Forintosházi Forintos Gábor alispán Bagladi Miklós verekedő ispán ellen.
9. doboz 704. 1759.08.16. Szentgyörgyvölgy Sidi Pál alszolgabíró Buzás János esküdt Domján János véres verekedő, gyilkos ellen.
9. doboz 705. 1759.08.16. Sormás Sohár János alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Pipita János tolvaj, templomverő ellen.
9. doboz 706. 1759.08.16. Sormás Sohár János alszolgabíró Lengyel András esküdt Horváth Ferenc, Pipita János, Sárszegi Miska lopó, templomokat felverő cigányok ellen.
9. doboz 707. 1759.08.17. Baksa Sidi Pál alszolgabíró Róka György tolvajsággal, káromkodással vádolt ellen.
9. doboz 708. 1759.08.17. Szentbalázs Bező István pinceverő, tolvaj utonálló ellen.
9. doboz 709. 1759.08.18. Börzönce Sohár János alszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Bódi János tolvaj, másokat megrontó pinceverő ellen.
9. doboz 710. 1759.08.19. Tárnok Kozmadombja Gombos Sándor és társai ellen, akiket pincefeltöréssel, lopással vádolnak.
9. doboz 711. 1759.08.19. Kálócfa Farkas József alszolgabíró Király …… ellen,akit lopással vádolnak.
9. doboz 712. 1759.08.21. Pakod Csákányi János alszolgabíró Takács György esküdt Sándor Ferenc véres verekedő, gyilkos ellen.
9. doboz 713. 1759.09.15. Kozmadombja Forintos Gábor alispán rendeletéből Mátay Mihály alszolgabíró Istvánffi Farkas esküdt Hermann Mihály és György lopók ellen.
9. doboz 714. 1759.10.01. Pölöskefő Sohár János alszolgabíró Káldy Boldizsár és Káldy Mojzes birtokvitája ügyében.
9. doboz 715. 1759.10.29. Szentpéterúr Csákányi János alszolgabíró Salamon György esküdt Salamon Márton és a Zalavári apátság beszolgáltatási/ tized/ ügyében.
9. doboz 716. 1759.11.04. Melej Sidi Pál alszolgabíró Sárközi Ignác esküdt Pálfi Imre részeges, káromkodó, parázna, tolvaj és gyilkossággal gynúsítottak ellen.
9. doboz 717. 1759.11.23. Fokos /Söjtör/ Bognár István tolvaj ellen.
9. doboz 718. 1759.11.27. Pacsa Harangozó Marika káromkodó, verekedő, parázna életű ellen.
9. doboz 719. 1759.12.02. Botfa Horváth Farkas, Simon Bálint, Simon András részeges, kocsmázó, vallásukat be nem tartók ellen.
9. doboz 720. 1759.12.13. Tihany Dóczy János alszolgabíró Büki Pál esküdt Strika János szántartó italozása betegsége, majd halála ügyében.
9. doboz 721. 1759.12.22. Pakod Csákányi János alszolgabíró Vörös Sándor esküdt Pető Marinka gyermekvesztő ellen.
10. doboz 722. 1760.01.02. Kerecseny Csákányi János alszolgabíró Komáromi Márton esküdt Cziráki és vak Jáni marhalopó ellen.
10. doboz 723. 1760.01.05. Ságod Csákányi János alszolgabíró Varga István tolvaj ellen.
10. doboz 724. 1760.02.28. Dobri Szecsődy Imre esküdt Kulcsár Jutka paráználkodó ellen.
10. doboz 725. 1760.04.02. Nemeskispécsely Dóczy Ferenc esküdt Berényi Ferenc természetellenes fajtalankodása ügyében.
10. doboz 726. 1760.04.13. Nemesnagypécsely Dóczy Antal alszolgabíró Dóczy László esküdt Berényi Ferenc fajtalankodása Fejes Péter fiával.
10. doboz 727. 1760.04.18., 1760.02.28. Gelse Salamon Ferenc főszolgabíró Bán János esküdt Egerváry Pál ellen, aki Ferenc Györgyöt és jobbágy társait csákánnyal verte, kínozta.
10. doboz 728. 1760.05.15. Kővágóörs Szécsi Szigeti Mihály feleségének, Dombai Katának kendője ügyében.
10. doboz 729. 1760.07.03. Sümeg Bolla István esküdt Kinczer Boldizsár, társát megszúrta ok nélkül a sümegi fogadóban.
10. doboz 730. 1760.07.29. Kustánszeg Csákányi János alszolgabíró Pintér Mihály több helységben elkövetett, lopó, tolvaj ellen.
10. doboz 731. 1760.08.03. Döbréte Farkas József alszolgabíró Rózsás János esküdt Takács János tobzódó életű, pinceverő tolvaj ellen.
10. doboz 732. 1760.08.06. Zalaegerszeg Csákányi János alszolgabíró Takács György esküdt Dóra István fajtalan tolvaj, káromkodó ellen.
10. doboz 733. 1760.08.07. Zalaegerszeg Takács György esküdt Horváth Ádám tolvaj ellen.
10. doboz 734. 1760.08.11. Pakod Csákányi János alszolgabíró Szent Györgyi Lászlóné átal vásárolt kés ügyében.
10. doboz 735. 1760.08.12. Barabás Sidi Pál alszolgabíró Marton György esküdt Zagh József véres verekedő, káromkodó ellen.
10. doboz 736. 1760.08.12. Barabásszeg Sidi Pál alszolgabíró Marton György esküdt Borsos László ellen, aki édesapját Borsos Ádámot megverte. Az ügy folytatása 1761. február 14.
10. doboz 737. 1760.08.13. Baglad Sidi Pál alszolgabíró Marton György esküdt Horváth János véres verekedő, kocsmás, veszekedő ellen.
10. doboz 738. 1760.08.14. Barabás Sidi Pál alszolgabíró Szombathelyi Antal esküdt Marton György esküdt Borsos László káromkodó, véres verekedő ellen.
10. doboz 739. 1760.08.17. Kemend Csákányi János alszolgabíró Takács György esküdt Vitézlő Varga János verekedő, tiszttartó ellen.
10. doboz 740. 1760.10.23. Kővágóörs Forintos Gábor alispán Stosz Márton esküdt Tamás kanász paráználkodása ellen.
10. doboz 741. 1760.11.10. Becsehely Lengyel András esküdt Komáromy István esküdt Imre György, Balassa János, Böjti Gergely szökött katonák ellen.
10. doboz 742. 1760.11.14-17. Csopak Dóczy Ferenc főszolgabíró Úrbéri panasz/ idegen nyelvű/
10. doboz 743. 1760.12.02. Kapca Sidi Pál alszogabíró Komáromy István esküdt Trájber István parázna, verekedő lóval fajtalankodó ellen. Az ügy folytatása 1761. február 9.
10. doboz 744. 1760.12.03. Dörögd Dóczy Ferenc főszolgabíró Tóth jános verekedő, gyilkos ellen.
10. doboz 745. 1760.12.16. Zalaegerszeg / Pécsely/ Dóczy János alszolgabíró Dóczy László esküdt Bonyaj János halála és temetése ügyében.
10. doboz 746. 1760.12.31. Szentgyörgy Dóczy János alszolgabíró Csutor András esküdt Káli Ferenc és társai ellen, akik Bertalan Évát Szentgyörgy hegyen megfogták és bántalmazták.
10. doboz 747. 1761.01.28. Bókaháza Skublics László alszolgabíró Koltay László esküdt Nemességi kérdés vitatása Néhai Kelemen István és felesége, Balássy Orsolya ügyében.
10. doboz 748. 1761.02.06. Háshágy Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Gyenese Mihály esküdt Novák János azaz Zrinszki János ellen, aki nem akart gyalogkatona lenni.
10. doboz 749. 1761.02.09. Kapca Sidi Pál alszolgabíró Komáromi István esküdt Trájber István gonosztevő, lóval paráználkodó ellen.
10. doboz 750. 1761.02.14. Barabászeg Sidi Pál alszolgabíró Marton György esküdt Borsos László és édesapja, Borsos Ádám közti pörlekedés és veszekedés ügyében.
10. doboz 751. 1761.02.15. Sümeg Hertelendy György főszolgabíró Bogdán Mihály tolvaj ellen.
10. doboz 752. 1761.02.23. Szentpéterfa Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Horváth Ferkó lopó, csavargó , kamrákat feltörő rab cigány ellen.
10. doboz 753. 1761.04.09. Páka Horváth jános a megyéből eltávozott kanász ellen.
10. doboz 754. 1761.04.26. Hernyék Rácz strázsamester Lendváról 9 éves kislányt megerőszakolt.
10. doboz 755. 1761.05.23. Becsvölgye Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Kanti Ilona és Kanti György féltestvérek paráználkodása ellen.
10. doboz 756. 1761.05.25. Becsvölgye Mátay Mihály alszolgabíró Komáromy István esküdt Kanti György paráznasággal vádolt ellen.
10. doboz 757. 1761.05.29. Csács Csákányi János alszolgabíró Rózsás János esküdt Jánonek Ferenc és Pers Ádám tolvaj, pincefeltörők ellen.
10. doboz 758. 1761.06.13. Köveskút Balogh Mihály esküdt Horváth Panna állatokat megmérgező ellen.
10. doboz 759. 1761.06.18. Söjtör Csákányi János alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Sárközy Jutka tolvajsággal vádolt rabszemély ellen.
10. doboz 760. 1761.08.18. Újfalu Szecsődy Imre alszolgabíró Doka István lovat lopó ellen.
10. doboz 761. 1761.08.19. Kacorlak Skublics László főszolgabíró Záborszky Mihály esküdt Ábrahám Péter ellen, aki leányát Jutkát verte, kínozta, káromolta, mert katolikus hitre tért át.
10. doboz 762. 1761.08.19. Gutorfölde Tuboly Mihály alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Sárközi Judit tolvaj, cigány ellen.
10. doboz 763. 1761.08.19. Gutorfölde Tuboly Mihály alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Horváth Marinka tolvaj rabszemély ellen.
10. doboz 764. 1761.08.30. Kutas Szecsődy Imre alszolgabíró Czigány András esküdt Vizlendvay Farkas esküdt Gyenese Kata feslett életű ellen.
10. doboz 765. 1761.09.17. Bodorfa Forintos Gábor alszolgabíró Sándorfi Sándor rétjeit a falubeliek etették meg a marháikkal.
10. doboz 766. 1761.10.23. Keszthely Juranics József esküdt Szücs Zsidó leányának teherbe ejtése és a tettes utáni nyomozás ügyében.
10. doboz 767. 1761.11.06. Szentmihály Dobrovics György káromkodó, tüzzel fenyegető ellen.
10. doboz 768. 1761.11.06. Bagonya Szecsődy Imre alszolgabíró Marton György esküdt Horváth Farkas tolvajlással vádolt rab cigány ellen.
10. doboz 769. 1761.11.08. Lenti Szecsődy Imre alszolgabíró Marton György esküdt Sárközi Ferkó tolvaj ellen.
10. doboz 770. 1761.11.12. Kiskutas Farkas Ferenc főszolgabíró Osváldi István veszekedő, verekedő ellen.
10. doboz 771. 1761.11.12. Páka Szecsődy Imre alszolgabíró Simon Márton esküdt Horváth Katalin tolvajlással vádolt ellen.
10. doboz 772. 1761.11.13. Tormafölde Szecsődy Imre alszolgabíró Czigány András esküdt Vizlendvay Farkas esküdt Jakab István káromkodó állatokkal fajtalankodó ellen.
10. doboz 773. 1761.11.14. Zalaegerszeg / Kozmadombja/ Szecsődy Imre alszolgabíró Czigány András esküdt VIzlendvay Farkas esküdt Gazda Anna parázna életű ellen.
10. doboz 774. 1761.12.11. Palkonya Skublics László főszolgabíró Eőri János ispán ellen, aki a jobbágyokat megkínozta, kegyetlenséggel bánt velük.
10. doboz 775. 1761. Gógány Forintos Gábor alispán Szabó Ignác fajtlansággal vádolt ellen.
10. doboz 776. 1762.03.04. Iklód Szecsődy Imre alszolgabíró Komáromy István esküdt Sonkó Mihály tolvaj, káromkodó ellen.
10. doboz 777. 1762.03.05. Letenye Szecsődy Imre alszolgabíró Komáromy István esküdt Németh János házastársa, Horváth Ilona tüzzel fenyegető, káromkodó, fajtalankodó ellen.
10. doboz 778. 1762.03.05. Apáti Csákányi János alszolgabíró Komáromy István esküdt Kozlics Ferenc lopó ellen.
10. doboz 779. 1762.03.07. Csáktornya Tuboly Mihály alszolgabíró Goricsay Ferenc esküdt / Idegen nyelvű irat/
10. doboz 780. 1762.03.10. Kissziget Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Bánfi Rusinka házasságtörő, parázna, feslett életű ellen.
10. doboz 781. 1762.03.23. Letenye Forintos János főszolgabíró Komáromy István esküdt Horváth Ilona gyújtogató, káromkodó, lopó ellen.
10. doboz 782. 1762.03.25. Koppány Csákányi János alszolgabíró Nunkovics Lázsló esküdt Nemes Hári Miklós gyilkos ellen.
10. doboz 783. 1762.04.23. Orbányosfa Mester Miska megfogatása és szabadon eresztése ügyében.
10. doboz 784. 1762.04.23. Csány Csákányi János alszolgabíró Salamon György esküdt Windics Ilona gyermeket szülő és gyermekét vesztő ellen.
10. doboz 785. 1762.05.07. Lenti /Tárnok/ Csákányi János alszolgabíró Istvánffi Farkas esküdt Hermánok nemesi ügyében vizsgálat
10. doboz 786. 1762.06.12. Becsvölgye Czigány András esküdt Marton György esküdt Vallási ügyben.
10. doboz 787. 1762.07.12. Tóti Dóczy László esküdt Somogyi Ferenc halála ügyében.
10. doboz 788. 1762.10.23. Kányavár Tuboly Mihály alszolgabíró Paál Farkas tolvaj, káromkodó, pincetörő ellen.
10. doboz 789. 1762.10.25. Háshágy Sidi Pál alszolgabíró Gyenese Mihály esküdt Kovács Ferenc szülőt verő, taszigáló és káromkodó ellen.
10. doboz 790. 1762.10.28. Kisfalud Dóczy Ferenc főszolgabíró Ongut Julianna csavargó és lopó ellen.
10. doboz 791. 1762.10.29. Ollár Csákányi János alszolgabíró Szepetky András véres verekedő ellen.
10. doboz 792. 1762.11.01. Pola Tuboly Mihály alszolgabíró Szalay György tolvaj, véres verekedő ellen.
10. doboz 793. 1762.11.01. Teskánd Farkas József alszolgabíró Vízlendvay Farkas esküdt Horváth Farkas megveretése, majd halála ügyében.
10. doboz 794. 1762. Henye Kövesdi János előállítása
11. doboz 795. 1763.02.06. Kányavár Tuboly Mihály alszolgabíró Maróczi György esküdt Pakocsa György és András véres verekedők ellen.
11. doboz 796. 1763.02.28. Kapornak Csákányi János alszolgabíró Nunkovics László esküdt Baksa József és Halál Örzse parázna, feslett életűek ellen.
11. doboz 797. 1763.03.17. Kökényesmindszent Horváth György, Pais András, Kovács István, Sárkány Ignác pincéjét feltörték és borát megakolták.
11. doboz 798. 1763.05.29. Nagyrécse Markovics István alszolgabíró Sághy Imre esküdt Hajdú Miklós lövöldöző, gyilkos ellen.
11. doboz 799. 1763.06.01. Náprádfa Tuboly Mihály alszolgabíró Tuboly László esküdt Lengyel Kata és fia Czigány Pál verekedők ellen.
11. doboz 800. 1763.08.10. Szentmihály Bakó Örzse gyermeket szülő és gyermekét eldobó ellen.
11. doboz 801. 1763.10.09. Zalapataka Istvánffy Farkas esküdt Mátay Rusinka, Szabó Ferenc házastársa parázna, mástól gyermeket szülő ellen.
11. doboz 802. 1763.10.31. Dobri / Szentmiklós/ Szecsődy Imre alszolgabíró Hóbor Ilona parázna, gyermekgyilkos ellen.
11. doboz 803. 1763.11.19. Zalaegerszeg Bejczi Mihály bujkálkodása ellen.
11. doboz 804. 1763.12.06. Zalaegerszeg Nagy László esküdt Tóth György csizmát lopó ellen.
11. doboz 805. 1763.12.08. Díszel Dóczy Antal alszolgabíró Dobosi László gyújtogató ellen.
11. doboz 806. 1763. Henye Kövesdi János ellen / rossz életű/ Sándor Zsuzsanna, néhai Szántó János özvegye
11. doboz 807. 1764.01.15. Szőcs /Halimba/ Hertelendy György alszolgabíró Balogh Mihály esküdt Halimbaiak és a hercegség határvitája ügyében.
11. doboz 808. 1764.02.04. Gógánfa Hertelendy György alszolgabíró Szigeti György esküdt Idegen nyelvű
11. doboz 809. 1764.02.26. Hetés Kucsogi Kata és Vizsi György együttélése, paráználkodása ügyében.
11. doboz 810. 1764.02.29. Zalaegerszeg Csákányi János főszolgabíró Tóth György tolvaj ellen.
11. doboz 811. 1764.02.29. Zalaegerszeg Csákányi János főszolgabíró Tóth György és tolvaj társai ellen.
11. doboz 812. 1764.03.01. Bókánd /Zalaapáti/ Selaff Mátyás kocsisának és lovának bántalmazás, német katona véres verekedése ügyében.
11. doboz 813. 1764.03.07. Szentmihály Szecsődy Imre alszolgabíró Bella István tolvaj életű ellen.
11. doboz 814. 1764.03.08. Bazsi Hertelendy György alszolgabíró Szigethy György esküdt Illyés Ádám esküdt Petrovics Marinka gyermeket szülő és gyermekét megölő ellen.
11. doboz 815. 1764.05.14. Nagykutas Boldogfai Farkas Ferenc alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Nagy László esküdt Bakos István felesége, Bankics Eörzse boszorkánysággal vádolt ellen.
11. doboz 816. 1764.07.01. Kerkakutas Szecsődy Imre alszolgabíró Marton György esküdt Horváth János gyújtogató, rabszemély ellen.
11. doboz 817. 1764.08.05. Nemesapáti Komáromy Márton esküdt Kolompár István és felesége, németh Jutka lopó cigányok ellen.
11. doboz 818. 1764.08.09. Zalaegerszeg Boldogfai Farkas Ferenc alispán rendeletéből Forintos János főszolgabíró Nagy László esküdt Vízlendvay Farkas esküdt Idegen nyelvű
11. doboz 819. 1764.08.13. Zalaegerszeg Nagy László esküdt Dömök Farkas passzus nélküli személy ellen.
11. doboz 820. 1764.08.27. Lendva Farkas Ferenc alispán Forintos János főszolgabíró Tornyos Ferenc esküdt Lasztonyai és erdőháti határok vizsgálata
11. doboz 821. 1764.09.13. Sümeg Kiss János alszolgabíró Makocsi Ferenc esküdt Paul Szabó György társa Suley Borbála parázna életű ellen.
11. doboz 822. 1764.09.23. Ola Boldogfai Farkas Ferenc alispán rendeletéből Nagy László esküdt Bódis Gergely kovács és Mészáros János kocsmáros vitája kutya ügyben.
11. doboz 823. 1764.10.19. Szentmihály Csákányi János főszolgabíró Komáromy Márton esküdt Komáromy István esküdt Kuczor János rossz életű, lopással vádolt ellen.
11. doboz 824. 1764.11.10. Pacsa Pacsai plébános és Szunyog péter vitája a behajtott lovak miatt.
11. doboz 825. 1764.11.12. Dobronak Buzás János esküdt Marton György esküdt Szányár Miklós ellen, méz lopás ügyében.
11. doboz 826. 1764.12.03. Zalalövő Sidi Pál alszolgabíró Czigány András esküdt Horváth mihály fajtalan éetű újpolgár ellen.
11. doboz 827. 1764.??.23. Alsórajk Csákányi János főszolgabíró Csertán László esküdt Hosszú Gyula véres verekedő ellen.
11. doboz 828. 1765.01.03. Bőzefa Csákányi János főszolgabíró Komáromy István esküdt Kiss András véres verekedő ellen.
11. doboz 829. 1765.01.11. Pölöske Csákányi János főszolgabíró Komáromy István esküdt Bogár György buja életű ellen.
11. doboz 830. 1765.01.11. Pölöske-Rajk Csákányi János főszolgabíró Komáromy István esküdt Bősze Kata bűbájos, varázsló, boszorkány és tolvaj ellen.
11. doboz 831. 1765.01.23. Nagylengyel Sidi Pál alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Tóth Ilona parázna életű ellen.
11. doboz 832. 1765.01.26. Kustánszeg Sidi Pál alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Németh János verekedő ellen.
11. doboz 833. 1765.01.26. Milej Sidi Pál alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Pálfi imre részeges, káromkodó erőszakos, szemtelen személy ellen.
11. doboz 834. 1765.03.25. Resznek Szecsődy Imre alszolgabíró Simon Márton esküdt Tar István káromkodó és fenyegető személy ellen.
11. doboz 835. 1765.03.27. Alsólakos Szecsődy Imre alszolgabíró Simon Márton esküdt Bedő György és felesége ellen, akiket gyujtogatással és lopással vádoltak.
11. doboz 836. 1765.05.01. Kéthely Juranics József esküdt Gyepesi Varga Albert ellen, akit pincefeltöréssel és lopással gynúsítottak.
11. doboz 837. 1765.07.03. Pókafa Sárkány János alszolgabíró Vörös Sándor esküdt Festetics uraság, Istvándi gyilkos jobbágyok ellen.
11. doboz 838. 1765.08.01. Újudvar Csákányi János főszolgabíró Farkas György esküdt Nitran Kata gyermeket vesztő ellen.
11. doboz 839. 1765.08.04. Boldogfa Szecsődy Imre esküdt Idegen nyelvű
11. doboz 840. 1765.08.22. Lispeszentadorján Farkas Ferenc főszolgabíró Forintos János esküdt Tornyos Ferenc esküdt Határvita ügyében
11. doboz 841. 1765.08.25. Sándorháza Salamon József esküdt Herczeg György parázna életű ellen.
11. doboz 842. 1765.10.03. Gosztola, Dedes Forintos János főszolgabíró Komáromy István esküdt Jós Ferenc és Kopasz György tolvajok , pincetörők ellen.
11. doboz 843. 1765.10.06. Misefa-Henye Pusztai Ferenc, Kovács Péter és János lopók, káromkodók, rossz életűek ellen.
11. doboz 844. 1765.10.23. Lippahóc Szecsődy Imre alszolgabíró Idegen nyelvű
11. doboz 845. 1765.12.09. Bak Farkas József alszolgabíró Vízlendvay Farkas esküdt Szili Mihály ispán durva káromkodó ellen.
12. doboz 846. 1766.01.11. Rózsásszeg Sidi Pál alszolgabíró Gyenese Mihály esküdt Katona Ferenc bűbájos ellen.
12. doboz 847. 1766.02.16. Pusztamagyaród Forintos János főszolgabíró Páricz Márton szolgálatából elszökő ellen.
12. doboz 848. 1766.02.24. Letenye Tuboly Mihály alszolgabíró Bagladi Miklós halált okozó véres verekedő ispán ellen.
12. doboz 849. 1766.03.17. Lendva Tuboly Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Kolonics Gábor káromkodó, veszekedő ellen.
12. doboz 850. 1766.03.19. Resznek-Jakabfa Tuboly Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Németh Ferenc tégla és deszka lopással vádolt ellen.
12. doboz 851. 1766.07.09. Misefa Csákányi János főszolgabíró Nunkovics László esküdt Balás András káromkodó, tolvaj ellen.
12. doboz 852. 1766.07.19. Ivánc Farkas József esküdt Marics András esküdt Kregárné asszony házának leégése ügyében.
12. doboz 853. 1766.07.28. Csehi Csombó György lopó ellen.
12. doboz 854. 1766.09.20. Szentbékálla Dóczy János alszolgabíró Dóczy László esküdt Körmendi András káromkodó ellen.
12. doboz 855. 1766.10.26. Bebes Forintos János főszolgabíró Csacsinarics János és felesége ellen, gabonalopás gyanúja miatt.
12. doboz 856. 1766.12.07. Lövő Sidi Pál alszolgabíró Domján József esküdt Verekedő háshágyi legények ellen.
12. doboz 857. 1766.12.10. Rózsásszeg- Milej Boldogfai Farkas Ferenc alispán rendeletéből Farkas József alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Egyed Gergely és társai ellen lopás, káromkodás gyanúja miatt.
12. doboz 858. 1766.12.10. Dörögd Szabó Farkas alszolgabíró Ádám István esküdt Talián Ignác úrfi verekedő, káromkodó, fenyegető, paráználkodó magatartása ellen.
12. doboz 859. 1767.01.16. Alibánfa Simon Istók, Ruzsics András, Jakab Jancsi, Pálffi József borivók, káromkodók, zendülők ellen.
12. doboz 860. 1767.02.17. Dióskál Salamon József esküdt Bencsik József és a katonák közt lévő egyezés ügyében.
12. doboz 861. 1767.02.22. Zalaegerszeg Vizlendvay Farkas esküdt Dávid György, Jánki Mihály bort lopók ellen.
12. doboz 862. 1767.03.04. Hidvég Viosz Tamás alszolgabíró Jobbágyok beszéde, vallása, vagyona ügyében.
12. doboz 863. 1767.06.03. Baglad Szecsődy Imre alszolgabíró Szombathelyi Antal esküdt Horváth vagyis Csonka Jankó véres verekedő, parázna ellen.
12. doboz 864. 1767.08.16. Lövő Sidi Pál alszolgabíró Domján József esküdt Kovács János verekedő, káromkodó ellen.
12. doboz 865. 1767.08.24. Szentgrót Hertelendy György főszolgabíró Sipos Ferenc esküdt Györke Ferencné, másokat káromló mocskolódó ellen.
12. doboz 866. 1767.09.21. Tárnok Farkas István esküdt Mátay Ignác esküdt Szép Jutka káromkodó, parázna életű ellen.
12. doboz 867. 1767.12.13. Bocfölde VIzlendvay Farkas esküdt Deák Varga István iszákos, mulatozó és paráznasággal vádolt ellen.
12. doboz 868. 1767.12.19. Dobrafölde Forintos János főszolgabíró Mlinarics Sándor esküdt Pap Ilona gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen, és segítőtársa, Kardos Jutka ellen.
12. doboz 869. 1768.01.05. Szentpéterúr Csertán László esküdt Németh László lopó. Káromkodó, parázna rabszemély ellen.
12. doboz 870. 1768.01.07. Sümeg Vízlendvay Farkas esküdt Horváth József bábos verekedő ellen.
12. doboz 871. 1768.01.09. Tüttös Csákányi János főszolgabíró Csertán László esküdt Sötét János gyilkossággal vádolt rabszemély ellen.
12. doboz 872. 1768.01.14. Szécsisziget Szecsődy Imre alszolgabíró Jóos Ferenc és Kopasz György pincetörők, fenyegetők, káromkodók ellen.
12. doboz 873. 1768.02.06. Henye Vízlendvay Farkas esküdt Domján György verekedő, fenyegető ellen.
12. doboz 874. 1768.03.02. Ördöghenye-Hetés Csákányi János főszolgabíró Csertán László esküdt Horváth János tolvaj, pincetörő ellen.
12. doboz 875. 1768.04.16. Légrád Forintos Gábor alispán Vida József esküdt Bartalics Kata parázna életű ellen.
12. doboz 876. 1768.04.18. Karmacs Hertelendy György alszolgabíró Balogh Mihály esküdt Köveskúti Gábor, Kondor János, Gerencsér László és Kiss Ferenc közötti véres verekedés ügyében.
12. doboz 877. 1768.04.26. Kapornak Csákányi János alszolgabíró Nunkovics László esküdt Sanyi Gyura tolvaj ellen.
12. doboz 878. 1768.04.30. Iborfia Nagy László alszolgabíró Istvánffy Farkas esküdt Czigány János és Gerencsér György gyilkos rabszemélyek ellen.
12. doboz 879. 1768.06.09. Balatonszentgyörgy Tuboly Mihály alszolgabíró Varga Mihály és Josa Ádám lopók, pincetörők, káromkodók ellen.
12. doboz 880. 1768.06.18. Náprádfa Sidi Pál alszolgabíró Büky János esküdt Horváth mihály eltünt felesége ellen.
12. doboz 881. 1768.06.21. Henye Dóczy János alszolgabíró Domokos Sámuel esküdt Resze István és Balássa Ferenc verekedési és vitás ügyében.
12. doboz 882. 1768.08.11. Szombatfa Szecsődy Imre alszolgabíró Simon Márton esküdt Makkoter Ferenc véres verekedő ellen.
12. doboz 883. 1768.10.21. Sándorháza Csákányi János alszolgabíró Böröcz György tolvaj, káromkodó ellen.
12. doboz 884. 1768.11.10. Keszthely Forintos Gábor szolgabíró A keszthelyi tűz és Csiti József és Haraszti József bíró verekedési ügyében.
12. doboz 885. 1768.12.04. Bagod Sidi Pál alszolgabíró Porció pénz elvesztése ügyében.
12. doboz 886. 1768.12.30. Csörnyeföld-Szentmargita Szzecsődy Imre alszolgabíró Szombathelyi Antal esküdt Horváth Ilona gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
12. doboz 887. 1769.01.09. Belatinc Nagy László alszolgabíró Turnicsai Ferbocs Dóra gyújtogató ellen.
12. doboz 888. 1769.01.14. Köveskút Hertelendy György főszolgabíró Balogh Mihály esküdt Nyiri Kata parázna, káromkodó ellen.
12. doboz 889. 1769.01.20. Böde Hegyi Pál esküdt Csillagh Ádám esküdt Kovács György és Derecskey János vitatott lopási ügyében.
12. doboz 890. 1769.01.20. Bak Csákányi János főszolgabíró Komáromy Márton esküdt Huiber Ferenc a szegénységet igazságtalanul üldöző, verekedő, kegyetlenkedő ellen.
12. doboz 891. 1769.01.20. Letenye Szecsődy Imre alszolgabíró Bagladi Miklós lövöldöző, verekedő letenyei ispán ellen.
12. doboz 892. 1769.01.25. Lovászi Dóczy Antal alszolgabíró Dóczy László esküdt Balog János és fiai ellen, verekedés, hatalmaskodás, tolvajlás miatt.
12. doboz 893. 1769.01.26. Dörögd Forintos Gábor alispán Dancs László esküdt Talián Ignác hatalmaskodó, verekedő, generalis ellen.
12. doboz 894. 1769.02.23. Bocfölde Farkas András alszolgabíró Domján József esküdt Visi Pál részeges, káromkodó, verekedő ellen.
12. doboz 895. 1769.04.21. Pókafa-Henyehegy Tar Ferenc káromkodó, tolvaj, rabszemély ellen.
12. doboz 896. 1769.04.23. Kiskutas Farkas András alszolgabíró Runnánszky Anna gyilkossággal vádolt ellen.
12. doboz 897. 1769.05.23. Belatinc Farkas András alszolgabíró Somsics Boldizsár esküdt Homer András tolvaj kocsis ellen.
12. doboz 898. 1769.05.25. Baksa Farkas András alszolgabíró Tornyos Ferenc esküdt Simon Márton és Molnár Pál hidrombolók, veszekedők ellen.
12. doboz 899. 1769.07.22. Tekenye Dobos János, Horváth Miska csavargó tolvaj, káromkodók ellen.
12. doboz 900. 1769.09.04. Kisfalud Csákányi János főszolgabíró Balisky János házat felverő, lopó elllen.
12. doboz 901. 1769.09.04. Keszthely Kosovics János dezertor elleni kihallgatás Gelencsér Katalin vallomása
12. doboz 902. 1769.09.11. Szentgyörgyvölgye Farkas András alszolgabíró Horváth Ádám, Horváth Jutka és Horváth Marika tolvaj cigányok ellen.
13. doboz 903. 1770.01.09. Milej Sidi Pál alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Pálffi György veszekedő, véres verekedő ellen.
13. doboz 904. 1770.01.10. Kustánszeg Sidi Pál alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Kustán Mihály garázda, lopó, részeges, káromkodó ellen.
13. doboz 905. 1770.01.13. Nemesapáti Kovács Ferenc és Petri Kata lopók ellen.
13. doboz 906. 1770.01.13. Nemesapáti Horváth János és rabtársa ellen. Káromkodó , veszekedő, gyilkos tűzzel fenyegető magatartásért.
13. doboz 907. 1770.01.18. Andráshida Nagy László alszolgabíró Derecskey János tolvaj ellen.
13. doboz 908. 1770.01.20. Szentbalázs Kolompár Jancsi tolvaj, cigány ellen.
13. doboz 909. 1770.04.17. Bagonya Dancsa József tolvaj, véres verekedő ellen.
13. doboz 910. 1770.05.06. Nemesapáti Csákányi János főszolgabíró Bunyay István tolvaj ellen.
13. doboz 911. 1770.05.30. Szentgál Szabó Farkas alszolgabíró Dóczy László esküdt Ágoston Éva vallási ügyében.
13. doboz 912. 1770.06.15. Misefa Csákányi János főszolgabíró Markó Gergely és Thamás György tolvaj rabszemélyek ellen.
13. doboz 913. 1770.08.18. Keménfa Sidi Pál alszolgabíró Horváth Antal esküdt Farkas Kata paráználkodással vádolt személy ellen.
13. doboz 914. 1770.09.04. Szenterzsébet Farkas András alszolgabíró Búzás János esküdt Török Péter gyilkos ellen.
13. doboz 915. 1770.09.21. Szentpéterúr Salamon József esküdt Csertán László esküdt Balogh Ilona verekedéssel, gyilkossággal vádolt rabszemély ellen.
13. doboz 916. 1770.09.23. Pacsa Salamon József esküdt Nagy Eörzse N. Molnár László házastársa ügyében, akiről a tanuk csak jót tudtak mondani, káromkodni nem halották, jámborul élt férjével
13. doboz 917. 1770.12.08. Zalaegerszeg Vizlendvay Farkas esküdt Ismeretlen, lopó, tolvaj cigányok ellen.
13. doboz 918. 1770.12.14. Misefa-Kapornak Csákányi János főszolgabíró Nunkovics László esküdt Balás Andor tolvaj ellen.
13. doboz 919. 1770.12.28. Lesencetomaj Hertelendy György szolgabíró Juranics József esküdt
13. doboz 920. 1771.01.28. Sümeg Hertelendy György alszolgabíró Kozáry András esküdt Kertész, másképp Füjti Mihály tolvaj, rabszemély ellen.
13. doboz 921. 1771.03.18. Bazsa Szigeti György esküdt Szindekovics Ferenc és neje, Magyar terézia takács mesterséget folytatók ellen, akiket fonal lopással vádoltak.
13. doboz 922. 1771.03.18. Szentgyörgyvölgye Forintos Gábor alispán rendeletéből Császár és Domján famíliák veszekedése és verekedése ügyében.
13. doboz 923. 1771.03.21. Visonta Sipos Ferenc esküdt Szántó Pál méheket lopó ispán ellen.
13. doboz 924. 1771.04.04. Szentgyörgyvölgy Farkas András alszolgabíró Kálvinista és Luther vallását hirdető Györe István és Babolcsai Ferenc ellen.
13. doboz 925. 1771.04.11. Hosszúfalu Berke Mátyás katona eltűnése ügyében.
13. doboz 926. 1771.04.12. Zalapataka Szecsődy Imre alszolgabíró Babolcsai János esküdt
13. doboz 927. 1771.04.18. Idegen nyelvű
13. doboz 928. 1771.04.22. Dobri Szecsődy Imre alszolgabíró Babolcsay János esküdt Jakasics András háza és Czuk Miklós malma leégése ügyében.
13. doboz 929. 1771.05.02. Orosztony Csákányi János főszolgabíró Komáromy Márton esküdt Fa István marha lopással vádolt ellen.
13. doboz 930. 1771.05.30. Zalavár Csákányi János főszolgabíró Komáromy Márton esküdt Szigethy Mátyás gyilkos ellen.
13. doboz 931. 1771.06.01. Szentgyörgyvölgy Lovászi Jakasits András rendeletéből Sidi Pál alszolgabíró Búzás János esküdt Györe István és Babolcsay Ferenc ellen vallási ügyben.
13. doboz 932. 1771.06.20. Söjtör Simon Ferenc gyilkos ellen.
13. doboz 933. 1771.06.23. Szentgyörgyvölgy Farkas András alszolgabíró Szente Mihály esküdt Vida Jutka gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
13. doboz 934. 1771.07.22. Hany Hertelendy György alszolgabíró Kozáry András esküdt Vecsey Mihály, Zombik Mihály és Simon Péter verekedő nemesek ellen.
13. doboz 935. 1771.07.23. Bodorfa Forintos Gábor alispán rendeletéből Nemes Fekecs Imre véres verekedő ellen..
13. doboz 936. 1771.08.09. Gősfa- Boldogasszonyfa Forintos Gábor alsipán Nagy László alszolgabíró Domján János esküdt Lázadó, verekedő, jobbágyok ellen.
13. doboz 937. 1771.08.20. Bánokszentgyörgy Tuboly Mihály főszolgabíró Varga Mihály káromkodó, lopó, verekedő életű ellen.
13. doboz 938. 1771.08.24. Szentlászló Tuboly Mihály főszolgabíró Bagladi Mihály öncsonkítás vádjával gyanúsított ellen.
13. doboz 939. 1771.08.24. Becsehely Tuboly Mihály főszolgabíró Lukács József tolvajsággal vádolt ellen.
13. doboz 940. 1771.10.30. Pókafa Komáromy Márton esküdt Aczél István és Vöczköndi Ferenc jogtalan földfoglalási ügyében.
13. doboz 941. 1771.11.08. Pördefölde Szecsődy Imre alszolgabíró Hajdú Éva gyermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
13. doboz 942. 1772.01.20. Lovászi Tuboly Mihály alszolgabíró Mudrics József katona ügyében.
13. doboz 943. 1772.01.22. Kehida Istvánffi Farkas esküdt Deák Gábor felesége, Hertelendy Anna férje elhagyása és tartozása ügyében.
13. doboz 944. 1772.02.21. Szigliget Farkas László alszolgabíró Pálfi László esküdt Tóth István katona ügyében.
13. doboz 945. 1772.02.26. Lengyel Sidi Pál alszolgabíró Egeghy János esküdt Barizovics András tolvajlás, csavargás ügyében.
13. doboz 946. 1772.02.26. Sárd-Dobronak Farkas András alszolgabíró Marton György esküdt Marhahajtás ügyében, marhavész
13. doboz 947. 1772.03.10. Győrvár Csákányi János főszolgabíró Csertán László esküdt Vörös Marika gyereköléssel gyanúsított rabszemély ellen.
13. doboz 948. 1772.03.12. Zalaegerszeg Domján János esküdt Kovács Mihály esküdt Urbányi Katica parázna életű, gyermeket szülő ellen.
13. doboz 949. 1772.03.16., 1772.07.21. Kanizsa Komáromy Márton alszolgabíró Bán János esküdt Sildkovics János mészáros ellen, aki ökröt vágatott és méretett ki. Vádolják beteg állatok vágásával és húsuk kimérésével.
13. doboz 950. 1772.03.27. Kaszaháza Zelkó Ferenc esküdt Salamon János esküdt Péntek György gyalogkatona hazatérése ügyében.
13. doboz 951. 1772.04.26. Tapolca Dóczy Antal főszolgabíró Ádám István esküdt Kósa Ádám gyalogkatona hazajövetele ügyében.
13. doboz 952. 1772.04.26. Lickó Komáromy Márton alszolgabíró Komáromy István esküdt Nemes Ferenc és Zsohár István tolvajok, verekedők és káromkodók ellen.
13. doboz 953. 1772.04.31. Kollátszeg Komáromy Márton alszolgabíró Lengyel András esküdt Harambasecz György gyilkossággal vádolt ellen.
13. doboz 954. 1772.05.03. Baltavár Salamon János esküdt Tóth András szökött pásztor ellen.
13. doboz 955. 1772.05.03. Bocfölde-Csatár Nagy László alszolgabíró Zelkó Ferenc esküdt Kis György, Fehér István és Toplak István ellen, sertéslopás ügyében.
13. doboz 956. 1772.05.04. Homokkomárom Tuboly Mihály alszolgabíró Lengyel András esküdt Knekt János ellen, aki beteg ökröt vágatott le és azt kimérte.
13. doboz 957. 1772.05.28. Sándorháza Csákányi János főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Lancsák József lopó ellen.
13. doboz 958. 1772.06.16. Monoszló Szabó Farkas alszolgabíró Bognár János és a Márton nevű zsidó lopása ügyében.
13. doboz 959. 1772.06.29. Ola Nagy László alszolgabíró A német mesterek és legények közti verekedés ügyében.
13. doboz 960. 1772.06.30. Apáti Horváth Istók tolvaj, házakat feltörő ellen.
13. doboz 961. 1772.08.23. Szentgyörgy-Bocfölde Marton György alszolgabíró Szente Mihály esküdt Kosi István és Paksa András állatokat, ökröket elhajtó ellen.
13. doboz 962. 1772.08.29. Hetés Lovászi Jakasits András alispán rendeletéből Marton György alszolgabíró Kovács István esküdt Vécsei István és Vízlendvai Farkas bujtók ügyében.
13. doboz 963. 1772.10.03. Pacsa Csákányi János főszolgabíró Csertán László esküdt Molnár László házastársa Nagy Erzse és Horváth Kata tolvajok ellen.
13. doboz 964. 1772.10.27. Alsólendva Farkas András alszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Basika Imre, Farkas János, Puczkó Mihály vendégfogadóban történt verekedők ügyében.
13. doboz 965. 1772.10.27. Rezi Vida József alszolgabíró Rósa Ferenc tolvaj, káromkodó ellen, de gyanúsítható emberöléssel is.
13. doboz 966. 1772.10.29. Rendes Dóczy Antal főszolgabíró Patyi István, Bárány György, Takács József stb. káromkodók ellen.
13. doboz 967. 1772.10.30. Homokkomárom A kanizsa árendátor kocsisának embert gázoló ügyében.
13. doboz 968. 1772.11.01. Ukk Dóczy Antal alszolgabíró Csutor Ignác esküdt Szabó Pál verekedő, testvérgyilkos ellen.
13. doboz 969. 1772.11.06. Szentpéterúr Csákányi János főszolgabíró Salamon György esküdt Marhavész elleni ügyben.
13. doboz 970. 1772.11.06. Pacsa-Szentpéterúr Csertán László esküdt rendeletére Intézkedések a marhavész terjedésének megállítására
13. doboz 971. 1772.11.06. Szentpéterúr Csákányi János alszolgabíró Szökött tornász elfogása ügyében.
13. doboz 972. 1772.11.20. Szegfalu Komáromy Márton alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Pálfi Mihály zsidó ellen, aki a bort nem a pozsonyi akóval, hanem szalai akóval mérte.
13. doboz 973. 1772.11.24. Sárszeg Komáromy Márton alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Kurucz György lopó ellen.
13. doboz 974. 1772.12.04. Szentendre Körmendy István esküdt Dóczy Antal és Pintér Pál szökött katonák ellen.
13. doboz 975. 1772.12.14. Zalaegerszeg Nagy László alszolgabíró Zelkó Ferenc esküdt Lőrincz György katona ügyében.
14. doboz 976. 1773.01.02. Pacsa Salamon János esküdt Gál Jutka és Beke György botránykoztató életet folytatók ellen.
14. doboz 977. 1773.01.03. Zalaegerszeg Vizlendvay Farkas esküdt Tavasz Pál megszúrta Horváth József lábát.
14. doboz 978. 1773.01.09. Bakónak Komáromy Márton alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Boncz Farkas pincetörő, tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 979. 1773.01.13. Hármasmalom Marton György alszolgabíró Marhavész terjedése ügyében.
14. doboz 980. 1773.01.13. Sárhida-Bocfölde Nagy László alszolgabíró Ambrus János pincetöréssel vádolt rabszemély ellen.
14. doboz 981. 1773.01.13. Csány Vizlendvay Farkas esküdt Burka Istók lopással vádolt rabszemély, újpolgár ellen.
14. doboz 982. 1773.01.15. Szentmihály Csákányi János főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Hollosi Sándor tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 983. 1773.01.22. Nemesnép Marton György alszolgabíró Csonka Ádám újpolgár, lopással vádolt ellen, lótolvaj.
14. doboz 984. 1773.01.25. Besenyő Vizlendvay Farkas esküdt Kiss Ferenc esküdt Kerkai Ádám lopással vádolt rabszemély ellen.
14. doboz 985. 1773.01.27. Nova Istvánffi Farkas esküdt Becs János esküdt Marton István nevezetű birkás rabszemély ellen, akit káromkodással és szökéssel vádolnak.
14. doboz 986. 1773.02.25. Rendek Dóczy János alszolgabíró Dóczy László esküdt Patyi István káromkodó, és más mezejében lovaival kárt okozó ellen.
14. doboz 987. 1773.04.01. Kanizsa-Gelse Komáromy Márton alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Horváth Éva lopással vádolt rabszemély ellen.
14. doboz 988. 1773.04.02. Orosztony Komáromy Zoltán alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Fülöp Jakab rabszemély ellen, akit vádolnak felesége üldözésével és felesége halálát okozó durva magatartásért.
14. doboz 989. 1773.04.07. Kemendollár Csákányi János főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Farkas inas / ?/ pincetörtő, tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 990. 1773.04.09. Nemesnép Marton György alszolgabíró Tornyos Ferenc esküdt Póczak Ilona gyermeket vesztő ellen.
14. doboz 991. 1773.04.17. Kehida Vida József szolgabíró Juranics József esküdt Deák Gábor felesége, Hertelndy Anna ellen.
14. doboz 992. 1773.04.21. Alsóbagod Derecskey János alszolgabíró Vízlendvay Farkas esküdt Tóth János lopással vádolt rabszemély ellen.
14. doboz 993. 1773.04.26. Rajk Vizi János alszolgabíró Becs János esküdt Vörös Jankó és Balogh Laci verekedő rabszemély ellen.
14. doboz 994. 1773.05.18. Ördöghenye Derecskey János alszolgabíró Zelkó Ferenc esküdt Gróf Battyáni Ádám tárnokmester jogtalan ingó és ingatlan elfoglalása ellen.
14. doboz 995. 1773.05.20. Lukafa Vizi jános alszolgabíró Kovács Mihály esküdt Kocsis Ferkó lopással vádolt kanász ellen.
14. doboz 996. 1773.05.22. Dobrony Derecskey János alszolgabíró Zelkó Ferenc esküdt Egyed testvérek, István és Rusinka fajtalankodó életűek ellen.
14. doboz 997. 1773.05.22. Komárváros Komáromy Márton alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Szántó Mihály katona sebesülése ügyében.
14. doboz 998. 1773.05.23. Rózsásszeg-Milej Derecskey János alszolgabíró Nagy János esküdt Néhai Toplak Jutka élő gyermekei felkeresése és tartásnak ügyében.
14. doboz 999. 1773.05.28. Rád Komáromy Márton főszolgabíró Nunkovics László esküdt Tóth József pincetörő ellen.
14. doboz 1000. 1773.05.29. Bakónak Csertán László alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Kopasz György tolvaj, pincetörő, rabszemély ellen.
14. doboz 1001. 1773.06.06. Kiskomárom Csertán László alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Nagy János ellen, aki vadászaton Sipos Józsefet agyonlőtte.
14. doboz 1002. 1773.06.07. Kiskomárom Csertán László alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Horváth Ferenc káromkodó ellen.
14. doboz 1003. 1773.06.07. Galambok Csertán László alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Tóth János botránykozatató, káromkodó rabszemély ellen.
14. doboz 1004. 1773.06.12. Eger Komáromy Márton főszolgabíró Kun János káromkodó, verekedő ellen.
14. doboz 1005. 1773.06.19-21. Rendes Vizlendvai Farkas esküdt Stosz Pál alszolgabíró Varga András, Májer György
14. doboz 1006. 1773.06.20. Budafa Farkas András alszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Ferenczi Mihály halált okozó verekedő ellen.
14. doboz 1007. 1773.06.23. Tárnok Komáromy Márton főszolgabíró Becs János esküdt Hancser Mihály halált okozó verekedő ellen.
14. doboz 1008. 1773.07.11. Hídvég Tornyos Ferenc esküdt Gasparics János esküdt Vendégfogadós kirablása, fenyegetése
14. doboz 1009. 1773.07.25. Csáktornya Vida József alszolgabíró Fodor Pál esküdt Idegen nyelvű
14. doboz 1010. 1773.08.03. Bocfölde Derecskey János alszolgabíró Zelkó Ferenc esküdt Visi János ellen, a Bogárdi vendégfogadós 14 éves leányának megöletése ügyében.
14. doboz 1011. 1773.08.11. Tormafölde Marton György alszolgabíró Gyenese Mihály esküdt Puknya Ádám, másként Horváth Ádám csavargó, tolvaj újpolgár ellen.
14. doboz 1012. 1773.08.19. Háshágy Farkas András alszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Dobos József és Horváth Jankó, leánygyermek ellen elkövetett erőszakért vádoltak.
14. doboz 1013. 1773.08.22. Boldogfa Vízlendvay Farkas alszolgabíró Zelkó Ferenc esküdt Bakos Pál béres megfogattatása ügyében.
14. doboz 1014. 1773.09.17. Örvényes Hompasz József alszolgabíró Arki Pál esküdt Miklós János verekedő ellen.
14. doboz 1015. 1773.10.04. Szepetnek Csertán László alispán Petrics István esküdt Szabadosok elköltözése ügyében.
14. doboz 1016. 1773.10.05. Kővágóörs Balassa István Hertelendy Imre esküdt Szalay János esküdt A templom rossz állapotáról és ennek renoválásáról. Tempolm vita a lutherátusok és a katolikusok közt.
14. doboz 1017. 1773.10.10. Gutorfölde Mátay Ignác esküdt Becs János esküdt Győri Mihály tolvaj rabszemély ellen.
14. doboz 1018. 1773.10.17. Boncodfölde Derecskey János alszolgabíró Hegyi Pál esküdt Lukács Mihály lövöldöző ellen.
14. doboz 1019. 1773.10.21. Söjtör Komáromy Márton főszolgabíró Sohár Antal esküdt Burka Éva és Horváth Krisztina csavargással, lopással vádoltak ellen.
14. doboz 1020. 1773.10.25. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Ádány Ferenc esküdt Bezerédy Ferenc úr ellen a jobbágyoktól elvett földek ügyében.
14. doboz 1021. 1773.10.27. Füred Hompasz József alszolgabíró Ádány Ferenc esküdt Kovács Gergely ládafelverő tolvaj ellen.
14. doboz 1022. 1773.10.28. Nemespécsely Hompasz József alszolgabíró Ádány Ferenc esküdt Szabó István származása ügyében.
14. doboz 1023. 1773.10.30. Diszel Stosz Pál alszolgabíró Ádány Ferenc esküdt Salamon Ferenc a falu kövét hordatta el, a saját vagyona gyarapítására.
14. doboz 1024. 1773.10.31. Szepetnek Csertán László alszolgabíró Petrics István esküdt A Szepetnekről elköltözött szabadosok ügyében.
14. doboz 1025. 1773.11.08. Nemesapáti Sohár Antal alszolgabíró Petrics József esküdt Szabó Kata tolvaj ellen.
14. doboz 1026. 1773.11.09. Rajk- Kilimán Sohár Antal alszolgabíró Páhy János esküdt Pauer Mihály és Hopicsán András tolvajok ellen.
14. doboz 1027. 1773.11.23. Baksa Simon Márton esküdt Czupi N. Lóránt János és Mihály verekedők ügyében. Társak is csatlakoztak a verekedéshez.
14. doboz 1028. 1773.12.13. Alsólendva Tornyos Ferenc esküdt Komáromy János lendvai csizmadia felesége Kondákor Kata megkorbácsoltatása.
14. doboz 1029. 1774.01.04. Nemesnép Marton György alszolgabíró Gál Márton esküdt Györe Rusinka és Kiss József atyafiság vizsgálata.
14. doboz 1030. 1774.01.19. Söjtör Sohár Antal alszogabíró Sohár Boldizsár esküdt Nagy István részeges, káromkodó tűzzel fenyegető rabszemély ellen.
14. doboz 1031. 1774.01.19. Lövő Marton György alszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Vizkeleti Ferenc káromkodó., lövöldöző, verekedő ellen.
14. doboz 1032. 1774.01.21. Idegen nyelvű
14. doboz 1033. 1774.01.26. Pacsa Derecskey János alszolgabíró Domján János esküdt Molnárné Nagy Erzsébet tolvajsággal, káromkodással vádolt ellen.
14. doboz 1034. 1774.01.31. Sárhida Domján János esküdt Török péter esküdt Pete Antal és felesége Borsos Mari megverettetése ügyében.
14. doboz 1035. 1774.02.01. Újudvar Csertán László alszolgabíró Babolcsai János esküdt Czigán Antal tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 1036. 1774.02.21. Baksa Tornyos Ferenc esküdt Sohár Ádám és néhai Fringyia József özvegye, Soós Ilona kapcsolata ügyében.
14. doboz 1037. 1774.02.27. Mindszentkálla Stosz Pál alszolgabíró Dancs László esküdt Patyi István káromkodó ellen.
14. doboz 1038. 1774.04.20. Kisfalud Komáromy Márton főszolgabíró Vernkovics László esküdt Macskási Ferenc fajtalankodó, káromkodó molnár legény ellen.
14. doboz 1039. 1774.04.23. Ábrahámhegy Stosz Pál alszolgabíró Jagasics László esküdt Kovács István pincetörő rabszemély ellen.
14. doboz 1040. 1774.05.06. Andráshida Sárkány Gábor főszolgabíró Tuboly Mihály esküdt Egeghy János esküdt A hadfogató katonák és kétséges késadás ügyében- verbung Batthyány regiment
14. doboz 1041. 1774.05.11. Monoszló Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Varga Katalin, öreg Csekő István házastársa paráznasággal és lopással vádolt ellen.
14. doboz 1042. 1774.05.11. Monoszló Stosz Pál alszolgabíró Dóczy László esküdt Nagy László és Nagy Mózes mocskolódása, veszekedése ügyében.
14. doboz 1043. 1774.06.04. Komárváros Csertán László alszolgabíró Somsics uraság tiszttartója, Magyar Zsigmond ellen, jobbágy verésért.
14. doboz 1044. 1774.06.06. Gyertyános-Henye Stosz Pál alszolgabíró Dóczy László esküdt Kutas, Ságvári és Diskai Ádám verekedési ügyében.
14. doboz 1045. 1774.06.06. Sümeg Stosz Pál alszolgabíró Ádám Ferenc esküdt Verbung és csicsai Berger Ferencet csellel soroztak be a Batthyányi regementbe.
14. doboz 1046. 1774.06.09. Szécsiszentlászló Marton György alszolgabíró Gáll Márton esküdt A jobbágyok panasza Tüttösi Mihály árendás ellen.
14. doboz 1047. 1774.06.23. Lövő Tuboly Mihály főszolgabíró Egeghy János esküdt A molnár céh ügyében. / céhláda/
14. doboz 1048. 1774.06.25. Gutorfölde Mátay Ignác esküdt Becs János esküdt Marton István juhász, tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 1049. 1774.06.26. Gyertyános- Balatonhenye Stosz Pál alispán Dóczy László esküdt Kutas Márton, Domokos Zsigmond és Szabó János verekedési ügyében.
14. doboz 1050. 1774.06.27. Csáford Sipos Ferenc esküdt Kolauser János részeg ellen.
14. doboz 1051. 1774.06.28. Zalaegerszeg Zelkó Ferenc esküdt Vargha Erzsébet és Németh István házastársa közti perlekedés.
14. doboz 1052. 1774.07.19. Csáford N. Nemes Ferenc rendeletéből Németh Kata és Németh Jutka testvérek veszekedése és verekedése ügyében.
14. doboz 1053. 1774.08.13. Diszel Stosz Pál alszolgabíró Dancs László esküdt Nemes Sári Péter és Domokos László kanász verekedési ügyében.
14. doboz 1054. 1774.08.15. Nemesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Gellén László lopással, hajlékfeltöréssel, tüzzel fenyegetéssel vádolt rabszemély ellen.
14. doboz 1055. 1774.08.16. Pakod Komáromy Márton főszolgabíró Novák Farkas esküdt Németh László tolvaj, káromkodó ellen.
14. doboz 1056. 1774.08.18. Gelse Csertán László alszolgabíró Salamon János esküdt Sándor János kanász, tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 1057. 1774.08.18. Szegfalu-Tüttös Csertán László alszolgabíró Salamon Antal esküdt Farkas János Gerencsér Sándort szidalmazta.
14. doboz 1058. 1774.08.19. Baksa Simon Márton esküdt Sohár Imre esküdt Zelkó Pál és Tóth József verekedők, tűzzel fenyegetők, útonállók ellen.
14. doboz 1059. 1774.08.25. Alsórajk Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Horváth Jankó csavargással, lopással vádolt rabszemély ellen.
14. doboz 1060. 1774.08.26. Kiskapornak Komáromy Márton főszolgabíró A molnár céhláda keresése.
14. doboz 1061. 1774.09.13. Szentantalfa Stosz Pál alszolgabíró Dancs László esküdt Kecskés Mihály tolvaj, rabszemély ellen.
14. doboz 1062. 1774.09.28. Ormándhida Komáromy Márton főszolgabíró A terjedő marhavész ügyében.
14. doboz 1063. 1774.09.28. Barabás Farkas András alszolgabíró Kenesei Klára és Szlovák Pál botránykoztató életűek ellen.
14. doboz 1064. 1774.11.03. Rád Komáromy Márton főszolgabíró Németh László rabszemély ügyében.
14. doboz 1065. 1774.11.05. Ukk Horváth Ferenc esküdt Kiss Andor tehénlopó ellen.
14. doboz 1066. 1774.11.10. Alsónemesapáti Stosz Pál alszolgabíró Ádám Ferenc esküdt Molnár Katalin fajtalan életű, tűzzel fenyegető rabszemély ellen.
14. doboz 1067. 1774.11.15. Zalaegerszeg- Ola Szente Mihály esküdt Domján József esküdt Kustáton László káromkodó, verekedő ellen.
14. doboz 1068. 1774.12.16. Gelse Komáromy Márton főszolgabíró Kákosi László követelése a katonaság részére a gelseiektől.
14. doboz 1069. 1774.12.16. Kanizsa Komáromy Márton főszolgabíró Ferences papok görög kereskedőket árrestáltak.
14. doboz 1070. 1774.12.16. Nagykanizsa Komáromy Márton főszolgabíró Horváth István esküdt Ferences barátok két görög kereskedőt árrestáltak.
14. doboz 1071. 1774.12.19. Káptalanfa A lovászi erdőkerülő sebesre verése és halála.
15. doboz 1072. 1775.01.03. Zalamindszent Hertelendy Ferenc esküdt Tóth / Csándi/ Pál halált okozó verekedő rabszemély ellen.
15. doboz 1073. 1775.01.14. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Gerencsér Kata férjének Tomodi Györgymegöletése ügyében. Gerencsér Kata rabszemély ellen.
15. doboz 1074. 1775.01.18. Kispáli Becs János esküdt Kiss Ferenc esküdt Rinkó János véres verekedő ellen.
15. doboz 1075. 1775.02.08. Nemesapáti Komáromy Márton esküdt József Friderik német katona ellen, akit szökéssel és gyilkossággal vádolnak.
15. doboz 1076. 1775.02.22. Korong Marton György alszolgabíró Kregár Ferenc esküdt Berecz György lólopó ellen.
15. doboz 1077. 1775.03.02. Börönd Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Vaspöri Jutka és Pál Gyura fajtalan életet élők ellen.
15. doboz 1078. 1775.03.04. Kiskomárom Komáromy Márton alszolgabíró Lukács Ferenc esküdt Idegen nyelvű
15. doboz 1079. 1775.03.05. Alsóhahót Sohár Antal alszolgabíró Bujdosó Ferenc tolvaj, részeges rabszemély ellen.
15. doboz 1080. 1775.03.08. Kál Sohár Antal alszolgabíró Szántó István kanász és Sándor János tolvaj rabszemélyek ellen.
15. doboz 1081. 1775.03.09. Kapolcs Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Gombár Julianna fajtalansággal, rossz, részeges élettel vádolt ellen.
15. doboz 1082. 1775.03.10. Dörögd Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Horváth Miklós nemességének bizonyítása
15. doboz 1083. 1775.03.10. Csehi Mátay Ignác esküdt Becs János esküdt Kalics Farkas tolvaj, rabszemély ellen.
15. doboz 1084. 1775.03.11. Dörögd Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Gáspár Eörzse gyermekölésben vádoltatik.
15. doboz 1085. 1775.03.11. Dörögd Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Gáspár Eörzse terhességgel vádolt ellen.
15. doboz 1086. 1775.03.12. Köveskál Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Vörösmarty Ferenc nemességének bizonyítása.
15. doboz 1087. 1775.03.14. Szentandrás Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Kolozsvári Rusinka, férjét elhagyó fajtalan élettel vádolt rabszemély ellen.
15. doboz 1088. 1775.03.17. Kővágóörs Stosz Pál alszolgabíró Zsidó Szabó és raboskodó társai Hacs Rubin és Lőrinc ellen, lopás vádjával.
15. doboz 1089. 1775.03.21. Kővágóörs Hompasz József alszolgabíró Ádám Ferenc esküdt Szabó Lőrinc, Diskay Ádám, Szabó Salamon pénzt lopó zsidók ellen.
15. doboz 1090. 1775.03.22. Zalalövő Farkas András alszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Horváth Miska káromkodó, tolvaj újpolgár rabszemély ellen.
15. doboz 1091. 1775.03.23. Szentgyörgyvölgy Farkas András alszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Csupor Pál halála ügyében.
15. doboz 1092. 1775.03.23. Szentgyörgyvölgy Hertelendy Ferenc esküdt Szép mIhály és István verekedése és Csupor Pál halála ügyében.
15. doboz 1093. 1775.03.29. Zalaegerszeg Farkas András alszolgabíró Szente Mihály esküdt Idegen nyelvű
15. doboz 1094. 1775.03.29. Zalaegerszeg Vizlendvay Farkas esküdt Kovács György ellen, Lukács Kata megveretése miatt.
15. doboz 1095. 1775.04.17. Börönd Farkas András alszolgabíró Vizlendvay Farkas esküdt Simon Ferenc ügyében, akit jogtalanul vittek el katonának.
15. doboz 1096. 1775.05.02. Nemesapáti Sohár Antal alszolgabíró Kiss István halála ügyében és Balási Kata lopással, gyilkossággal vádolt rabszemély ellen.
15. doboz 1097. 1775.05.04. Kemend Komáromy Márton főszolgabíró Horváth István esküdt Gyulai Ferenc és Ballagó István sertéslopó rabszemélyek ellen.
15. doboz 1098. 1775.05.20. Gödörháza-Misefa Nunkovics László esküdt ellen aki a puskákat elszedte.
15. doboz 1099. 1775.06.01. Szentlászlóegyháza Csertán László alszolgabíró Varga Mihály, Hartvigh Rozália sebesülése ügyében.
15. doboz 1100. 1775.06.03. Rád Csertán László alszolgabíró Salamon József esküdt Tóth József tolvaj, rabszemély ellen.
15. doboz 1101. 1775.06.09. Baksa Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Sohár Ádám és Kata nevezetű szolgáló botránkoztató, fajtalan életűek ellen.
15. doboz 1102. 1775.06.09. Baksa Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Horváth Péter és Bedő Eörzse másokat botránykoztató fajtalan életet élők ellen.
15. doboz 1103. 1175.06.09. Baksa Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Sohár Ferenc és Sohár János fajtalan életűek ellen.
15. doboz 1104. 1175.06.09. Baksa Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Viza József káromkodó ellen.
15. doboz 1105. 1775.06.14. Barabás Marton György alszolgabíró Gombos Antal esküdt Morvai Pál és Császár István verekedése ügyében.
15. doboz 1106. 1775.06.20. Bazita-Toposháza Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Gyujtogatással vádolt ismeretlen személyek ellen.
15. doboz 1107. 1775.06.21. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Páhy János esküdt Kaszás János, Bérci Horváth József, Borda János tolvaj, véres verekedők, káromkodók ellen.
15. doboz 1108. 1775.06.22. Nemesapáti Komáromy István esküdt Csácsi Kata és Németh Mihály botránykoztató fajtalansággal vádoltak ellen.
15. doboz 1109. 1775.06.22. Börönd Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Simon György erőszakos megfogása és az alóli felmentése ügyében.
15. doboz 1110. 1775.06.22. Sáska Hompasz József alszolgabíró Dóczy László esküdt Soós Ferenc passzus nélkül lévő rabszemély ellen.
15. doboz 1111. 1775.06.23. Szentgyörgyvölgy Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Nemes Szép István és Csupor Pál verekedési ügyében.
15. doboz 1112. 1775.07.20. Dobri Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Ruzsics Kata gyeermeket szülő és gyermeket vesztő ellen.
15. doboz 1113. 1775.07.20. Alibánfa Sohár Antal alszolgabíró Kovács Mihály esküdt Söveges Mihály lopással vádolt rabszemély ellen.
15. doboz 1114. 1775.07.25. Söjtör Komáromy Márton főszolgabíró Baksa Ilona tolvaj, részeges rabszemély ellen.
15. doboz 1115. 1775.07.30. Nmesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Németh György tolvaj, pinceverő rabszemély ellen.
15. doboz 1116. 1775.08.07. Kiskanizsa Komáromy Márton főszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Simonovics Mihály tiszttartó tilalma a learatott gabona behordására. Nehézség a katonák ellátásában.
15. doboz 1117. 1775.08.11. Petend Stosz Pál alszogabíró Körmendy István esküdt Idegen nyelvű
15. doboz 1118. 1775.08.19. Rózsásszeg Becs János esküdt Kozma Miklós és Pintér Ferenc tolvaj, iszákos tetteikért nem mindig felelős gyenge elméjűek ellen.
15. doboz 1119. 1775.08.24. Pölöske Komáromy Márton főszolgabíró Nunkovics László esküdt Három pajta leégése ügyében, vallatás.
15. doboz 1120. 1775.08.24. Kispáli Derecskey János alszolgabíró Vizlendvay Farkas esküdt Hegyi Pál esküdt Nemes Gyömörei Sándor káromkodó ellen.
15. doboz 1121. 1775.08.28. Szentgyörgyvölgy Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Csupor Pál halála ügyében.
15. doboz 1122. 1775.08.29. Szentmiklós Komáromy Márton főszolgabíró Nunkovics László esküdt Fuksz jános házának leégése ügyében.
15. doboz 1123. 1775.08.29. Besenyő Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt A besenyei helység gyülekezetében Isten ellen való káromlás ügyében.
15. doboz 1124. 1775.09.02. Diszel Hompasz József alszolgabíró Árki Pál esküdt Vincze György veszekedő, passzus nélküli rabszemély ellen.
15. doboz 1125. 1775.09.16. Kiskanizsa-Homokkomárom Komáromy Márton főszolgabíró Pemes József esküdt Simonovics Mihály jogtalanul kegyetlenkedő tiszttartó ellen.
15. doboz 1126. 1775.09.21. Garabonc Csertán László alszolgabíró Babolcsay János esküdt Borsos János tolvaj, verekedő rabszemély ellen.
15. doboz 1127. 1775.09.26. Tófej Becs János esküdt Molnár Antal esküdt Hajdu József verekedő rabszemély ellen.
15. doboz 1128. 1775.10.02. Rum Sohár Antal alszolgabíró Salamon József esküdt Tóth / Fuszik/ József lopó, verekedő rabszemély ellen.
15. doboz 1129. 1775.10.02. Eger-Horváti Komáromy Márton főszolgabíró Hermán Mihály, Deli Dániel, Deli István vitás birtok ügyében.
15. doboz 1130. 1775.10.10. Szentgyörgyvölgy Somsics Boldizsár alszolgabíró Gaál Márton esküdt Kovács Márton véres verekedő ügyében.
15. doboz 1131. 1775.10.26. Szentlászló Komáromy Márton főszolgabíró Soós Marinka káromkodó és betegesen viselkedő ellen.
15. doboz 1132. 1775.11.15. Sümeg Szigeti György esküdt Fényes János esküdt Gróf Lakatos István, Léngl Ferenc, Épol Mihály részegeskedők ellen.
15. doboz 1133. 1775.11.16. Szentmihály Sohár Antal alszolgabíró Salamon Antal esküdt Marton György és Péter Ferenc káromkodó, véres verekedő rabszemélyek ellen.
15. doboz 1134. 1775.12.20. Szepetk Komáromy Márton főszolgabíró Cziráki Mihály tolvaj ellen.
15. doboz 1135. 1775.12.21. Szemenye Marton György alszolgabíró Molnár Antal esküdt Horváth József rendetlen családi életű, káromkodó rabszemély ellen.
15. doboz 1136. 1775.12.23. Márokföld Marton György alszolgabíró Molnár Antal esküdt Kovács Márton gyilkos verekedő ellen.
16. doboz 1137. 1776.01.07. Resznek Marton György alszolgabíró Molnár Antal esküdt Kalamár István ellen, természetellnes fajtalanság miatt.
16. doboz 1138. 1776.01.08. Ukk Horváth Ferenc alszolgabíró Palossy Ferenc parázna, fajtalan életet élő rabszemély ellen.
16. doboz 1139. 1776.01.14. Vorhota Vizlendvay Farkas esküdt Farkas Ferenc és Smodics Erzsébet összeverése és verekedése ügyében.
16. doboz 1140. 1776.01.17. Récse Komáromy Márton főszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Nagy György és Horváth András leégett háza ügyében.
16. doboz 1141. 1776.01.19. Kiskanizsa Komáromy Márton főszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Léránt Mihály kegyetlen veréssel bántalmazott embereket.
16. doboz 1142. 1776.02.15. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Salamon József esküdt Szabó István ellen, halált okozó verekedésért.
16. doboz 1143. 1776.02.16. Kollátszeg Komáromy Márton főszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Fülöps András tolvajlással, pincetöréssel vádolt rabszemély ellen.
16. doboz 1144. 1776.02.24. Szentmihály Sohár Antal alszolgabíró Salamon János esküdt Tóth István tolvaj, káromkodó rabszemély ellen.
16. doboz 1145. 1776.02.25. Kanizsa Csertán László alszolgabíró Raikovics Benedek esküdt Vekler nevezetű szökött rab ellen.
16. doboz 1146. 1776.02.25. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Salamon János esküdt Szabó István ellen, Tomodi György kocsmáros megöletéséért.
16. doboz 1147. 1776.02.25. Nagykanizsa Csertán László alszolgabíró Raikovics Benedek esküdt Özvegy Gáll Józsefné házánál keletkezett tűz ügyében.
16. doboz 1148. 1776.02.28. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Küllös Gergely esküdt Lakos István gyilkossággal vádolt ellen.
16. doboz 1149. 1776.02.29. Nemesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Küllös Gergely esküdt Buska István szökött katonát fogadott be, ezért raboskodik.
16. doboz 1150. 1776.02.29. Alibánfa Komáromy Márton főszolgabíró Küllös Gergely esküdt Kis Tóth Sabián házának leégése ügyében.
16. doboz 1151. 1776.03.06. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Küllös György esküdt Szabó Istók öléssel vádolt rabszemély ellen.
16. doboz 1152. 1776.03.06. Gelse Csertán László alszolgabíró Kovács Mihály esküdt Czigán Antal tolvaj, rabszemély ellen.
16. doboz 1153. 1776.03.08. Kiskarmacs Hertelendy János alszolgabíró Csipán Imre esküdt Bóka Ilona ellen. aki férjének az örökségét felhasználta.
16. doboz 1154. 1776.03.10. Ola Marton György alszolgabíró Gombos Antal esküdt Nemes Sándor tolvaj, pincetöréssel vádolt rabszemély ellen.
16. doboz 1155. 1776.03.11. Szentlászlóegyháza Csertán László alszolgabíró Küllös Gergely esküdt Szabó István gyilkossággal vádolt rabszemély ellen.
16. doboz 1156. 1776.03.18. Keszthely Hertelendy János alszolgabíró Kákosy László esküdt Kupi Márton katona ügyében.
16. doboz 1157. 1776.03.21. Galambok Csertán László alszolgabíró Horváth Gergely és felesége Fábián Ilona véres verekedők ellen.
16. doboz 1158. 1776.03.21. Galambok Csertán László alszolgabíró Bakonyi János és György édesapjuk és testvérük bántalmazásáért, véres verekedésért.
16. doboz 1159. 1776.03.27. Arács Hompasz József alszolgabíró Horváth János tolvaj ellen.
16. doboz 1160. 1776.03.27. Arács Hompasz József alszolgabíró Vincze Ferenc tolvaj ellen.
16. doboz 1161. 1776.03.27. Csopak Hompasz József alszolgabíró Pnot Ferkó pincetöréssel, lopással vádolt ellen.
16. doboz 1162. 1776.04.02. Szécsisziget Marton György alszolgabíró Simon Márton esküdt Babics János és a szökésben lévő Vörös Márton tolvajok ellen.
16. doboz 1163. 1776.04.02. Béc Marton György alszolgabíró Simon Márton esküdt Toplak Miklós verekedő, káromkodó szökött rabszemély ellen.
16. doboz 1164. 1776.04.04. Zalaegerszeg Derecskey János alszolgabíró Vizlendvay Farkas esküdt Zelkó Ferenc esküdt Horváth Ferenc és Németh Ferenc ellen.
16. doboz 1165. 1776.04.09. Kanizsa Csertán László alszolgabíró Kunkovics József esküdt Katona Mihály rabszemély ügyében nyomozás.
16. doboz 1166. 1776.04.10. Alsóörs Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Nemes Hevesi István lövöldöző ellen.
16. doboz 1167. 1776.04.12. Arács Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Horváth jankó, Vincze Ferkó, Gnot Ferkó rabszemélyek ellen.
16. doboz 1168. 1776.04.13. Nemesapáti Csertán László alszolgabíró Horváth Istók ellen, aki Takács Boriska 7 éves kislányt megrontotta.
16. doboz 1169. 1776.04.21. Pacsa Sohár Antal alszolgabíró Salamon József esküdt Kalmár György, Bíró Ferenc, Czoma János, Bontó József és Billege Ferenc ellen, akik gyanúsíthítók Kurta István agyonverésével.
16. doboz 1170. 1776.04.23. Pötréte Sohár Antal alszolgabíró Salamon János esküdt Németh Kata gyermekgyilkos ellen.
16. doboz 1171. 1776.04.27. Csány Komáromy Márton főszolgabíró Vizlendvay Farkas esküdt Bedák Kata lopó, rabszemély ellen.
16. doboz 1172. 1776.05.07. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Varga Jánosné gyermekvesztő ellen.
16. doboz 1173. 1776.05.11. Légrád Vida József alszolgabíró Idegen nyelvű
16. doboz 1174. 1776.05.13. Mihályfa Nagy István esküdt Baranyai Zsuzsa tüzzel fenyegető, paráználkodással vádolt ellen.
16. doboz 1175. 1776.05.14. Szentmihály Komáromy Márton főszolgabíró Domján József esküdt Karát Jutka lopással és paráználkodással vádolt rabszemély ellen.
16. doboz 1176. 1776.05.14. Zalaegerszeg Komáromy Márton főszolgabíró Gombos Antal esküdt Domján Mihályné asszony a hitelben eladott lovak ügyében.
16. doboz 1177. 1776.05.31. Esztergály Csertán László alszolgabíró Nunkovics József esküdt Geszol György és mostohaanyja Bognár Éva rabszemélyek ellen.
16. doboz 1178. 1776.06.02. Lovas Hompasz Mihály alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Dégi Éva rabszemély és Dénes Miklós gyermekvesztéssel vádoltak ellen.
16. doboz 1179. 1776.06.03. Lovas Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Dégi Éva gyermekgyilkos rabszemély ellen.
16. doboz 1180. 1776.06.04. Alsóörs Hompasz Mihály alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Bagi Ferenc lábának átlövése ügyében, Hetési István vádolt ellen.
16. doboz 1181. 1776.06.04. Komárváros Csertán László alszolgabíró Magyar Zsigmond és Tálos György hajdú, véres verekedők ellen.
16. doboz 1182. 1776.06.10. Eger Salamon József esküdt Buzás Mihály véres verekedő ellen.
16. doboz 1183. 1776.06.13. Pacsa Sohár Antal alszolgabíró Küllös Gergely esküdt Kurta István agyonütése ügyében.
16. doboz 1184. 1776.06.13. Alsólendva Tuboly Mihály főszolgabíró Becs János esküdt Pukán István buja életű rabszemély ellen.
16. doboz 1185. 1776.06.13. Zsitkóc Tuboly Mihály főszolgabíró Molnár Antal esküdt Cserni Ferenc gyujtogatással vádolt rabszemély ügyében.
16. doboz 1186. 1776.06.15. Palkonya Sohár Antal alszolgabíró Küllös Gergely esküdt Görnye György káromkodó, véres verekedő ellen.
16. doboz 1187. 1776.06.18. Vindornyalak Hertelendy János alszolgabíró Kákóczy László esküdt Végh Éva és Jósa György fajtalan élettel vádoltak ellen.
16. doboz 1188. 1776.07.01. Szentlászló Derecskey János alszolgabíró Hegyi Pál esküdt Koff Mátyás pintér dongákat és fát lopott.
16. doboz 1189. 1776.07.05. Stosz Pál alszolgabíró Ádám Ferenc esküdt Idegen nyelvű
16. doboz 1190. 1776.08.05. Arács Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Horváth Jankó tolvajlással, pincetöréssel vádolt ellen.
16. doboz 1191. 1776.08.06. Lovas Hompasz József alszolgabíró Bagi Ferenc lábának átlövése ügyében.
16. doboz 1192. 1776.08.06. Eger Sohár Antal alszolgabíró Salamon János esküdt Tulok Dániel uraság és a Sallér uraság pacsai ispánja által jogtalanul felszántatott föld ügyében.
16. doboz 1193. 1776.08.07. Rendek Horváth Ferenc alszolgabíró Kákosy László esküdt Ismeretlen katonatiszt urak ellen, akik Gadányi Örzsét halálba verették, Patyi Eörzse verés miatt gyermekét vesztette, Köbl Eörzse pedig kegyetlen sérüléseket szenvedett, később meghalt.
16. doboz 1194. 1776.08.12. Dobronak Tuboly Mihály főszolgabíró Molnár Antal esküdt Zsidóhegyi Majer Péter tolvaj ellen.
16. doboz 1195. 1776.08.18. Nemesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Pozvári István, János és György nemesi szabadságának bizonyítása.
16. doboz 1196. 1776.08.20. Alsószenterzsébet Marton György alszolgabíró Szente Mihály esküdt Kovács János és felesége Németh Anna vallási ügyében.
16. doboz 1197. 1776.08.22. Rádó Sohár Antal alszolgabíró Nunkovics József esküdt Nemes Zsidi János káromkodó ellen.
16. doboz 1198. 1776.08.23. Zalaegerszeg Komáromy Márton főszolgabíró Salamon János esküdt Nemes Sághi György verekedő rabszemély ellen.
16. doboz 1199. 1776.08.25. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Kis Márton tolvaj ellen.
16. doboz 1200. 1776.08.26. Ola Vizlendvay Farkas esküdt Salamon János esküdt Besenyei cigány tolvaj társát megkötözve az olai Domján Mihály özvegyének házához vitte.
16. doboz 1201. 1776.08.27. Keszthely Hertelendy János alszolgabíró Marton Antal esküdt Horváth János gonosztevő, gyujtogatással vádolt körözött rabszemély ellen.
16. doboz 1202. 1776.09.04. Pölöske Komáromy Márton főszolgabíró Babolcsay János esküdt Erőszakos katona sorozás ügyében.
16. doboz 1203. 1776.09.09. Dobrony Hertelendy János alszolgabíró Sipos Ferenc esküdt Kovács Ferenc tolvaj, rabszemély ellen.
16. doboz 1204. 1776.09.13. Ebergény Tuboly Mihály alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Kósa Imre káromkodó, parázna életű rabszemély ellen.
16. doboz 1205. 1776.09.22. Gelse Komáromy Márton főszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Varga Ferenc és Berta János árrendás ügyében.
16. doboz 1206. 1776.10.16. Egeraracsa Sohár Antal alszolgabíró Babolcsay János esküdt Dely György uraságnál keletkezett tűz ügyében.
16. doboz 1207. 1776.10.29. Türje Hertelendy János alszolgabíró Gyimóti Mihály esküdt Türjére költözött Hetyeiek föld és robot ügyében.
16. doboz 1208. 1776.10.29. Dabronc Hertelendy János alszolgabíró Gyimóti Mihály esküdt Dabroncra betelepített hetyeiek ügyében.
16. doboz 1209. 1776.11.07. Nagygörbő Hertelendy János alszolgabíró Csippan Imre esküdt Miskey József verekedő ellen.
16. doboz 1210. 1776.11.07. Nagygörbő Hertelendy János alszolgabíró Csippan Imre esküdt Baranyai Ferenc kanász halála ügyében.
16. doboz 1211. 1776.11.14. Herbatfa Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Kovács János katona ügyében.
16. doboz 1212. 1776.11.16. Nemesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Burka József szökött katona és testvére Istók ellen.
16. doboz 1213. 1776.11.21. Sümeg Bolla István esküdt Szabó Farkas ügyében, aki a vámot el akarta kerülni.
16. doboz 1214. 1776.11.21. Gébárt-Ola Vizlendvay Farkas esküdt Kovács György esküdt Sellyem Sándor és Ferkó, Darvas Istók , csébi Horváth Jutka tolvaj, verekedő újpolgár rabszemélyek ellen.
16. doboz 1215. 1776.12.10. Zalaegerszeg Zelkó Ferenc esküdt Salamon János esküdt Simon István katona ügyében.
16. doboz 1216. 1776.12.12. Bakónak Csertán László alszolgabíró Petrus István esküdt Németh János, Tóth János és Ferenc, Erdélyi József, Puskás Ádám, Szalai Péter hegyvám és kilenced ügyében.
16. doboz 1217. 1776.12.17. Sümeg Horváth Ferenc esküdt Nagy József esküdt Csonka György tolvaj, csavargó ellen.
16. doboz 1218. 1776.12.21. Sümeg Idegen nyelvű
16. doboz 1219. 1776.12.21. Komárváros Komáromy Márton főszolgabíró Horváth István esküdt Mazzag György és Pikl András katona verekedési ügyében.
16. doboz 1220. 1776.12.31. Türje Horváth Ferenc alszolgabíró Sipos Ferenc esküdt Vita a jobbágyföldekről
16. doboz 1221. 1776.? Pölöske Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Király Ferkó szökött gulás ellen.
17. doboz 1222. 1777.01.03. Szentkirály Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Lukács Marinka rabszemély ellen, aki gyanús anyagot kevert sütéshez a kenyérbe, és ezt másokkal megetette.
17. doboz 1223. 1777.01.26. Batyk Hertelendy János alszolgabíró Csippan imre esküdt Egyed István és Gyalókai Mózes verekedők ellen.
17. doboz 1224. 1777.01.26. Batyk Marton Antal esküdt Horváth Ádám tiszttartó kocsisának megveretése ügyében.
17. doboz 1225. 1777.02.05. Bucsa Komáromy Márton főszolgabíró Petrics István esküdt Balásy József esküdt Szikra János megveretése ügyében.
17. doboz 1226. 1777.02.06. Sohár Antal alszolgabíró Idegen nyelvű
17. doboz 1227. 1777.02.21. Kanizsa Komáromy Márton alszolgabíró Lukácsa Ferenc esküdt Magyar József kamrájának feltörése ügyében.
17. doboz 1228. 1777.03.01. Csáktornya Gabelich György alszolgabíró Garickay Ferenc esküdt Idegen nyelvű
17. doboz 1229. 1777.03.12. Eger Sohár Antal alszolgabíró Dely Mihály és Vas Mihály gyujtogatással vádoltak ellen.
17. doboz 1230. 1777.03.24. Haláp Hegyi Pál esküdt Bakonyi István pinceverő, lopással vádolt rabszemély ellen.
17. doboz 1231. 1777.04.08. Komárváros A katonák ívóedénye ügyében.
17. doboz 1232. 1777.04.08. Komárváros Komáromy Márton főszolgabíró Balásy József esküdt Strázsa katonák ívóedénye ügyében.
17. doboz 1233. 1777.05.01. Zalavár Juranics József esküdt Marton Antal esküdt Pap László törvénytelenül élt mátkájával, akit teherbe ejtett.
17. doboz 1234. 1777.05.04. Nemesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Horváth István esküdt Horváth Mihály buja életű ellen.
17. doboz 1235. 1777.05.07. Salomvár Csertán László alszolgabíró Nunkovics József esküft Horváth Antal és Czigán András jogtalanul eladott fák ügyében.
17. doboz 1236. 1777.06.10. Tüttös Komáromy Márton főszolgabíró Nunkovics József esküdt Vizlendvay Farkas esküdt Farkas Pál rabszemély ellen, Kurta István megveretése, majd halála ügyében.
17. doboz 1237. 1777.06.19. Füred Hompasz József alszolgabíró Sándor Éva gyermeket elvesztő ellen.
17. doboz 1238. 1777.06.23. Kál Sohár Antal alszolgabíró Szabó Mihály és Németh György gyilkos rabszemélyek ellen.
17. doboz 1239. 1777.06.30. Zalaegerszeg Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Az egerszegi templom javára kivetett adomány ügyében.
17. doboz 1240. 1777.07.15. Jakabfa Marton György alszolgabíró Soós György esküdt Jogtalan katonatoborzás ügyében.
17. doboz 1241. 1777.07.17. Pakod Komáromy Márton főszolgabíró Tüske vagyis Tóth István lopással és szökéssel vádolt rabszemély ellen.
17. doboz 1242. 1777.07.19. Galsa Hertelendy János alszolgabíró Kiss Ferenc káromkodása és verekedése ügyében.
17. doboz 1243. 1777.07.28. Sármellék Hertelendy János alszolgabíró Jagasics László esküdt Oroszvári László ellen, kegyetlen verekedés miatt.
17. doboz 1244. 1777.08.14. Alibánfa Komáromy Márton főszolgabíró Dobosy György esküdt Tarrodi István káromkodó ellen.
17. doboz 1245. 1777.08.18. Füred Hompasz József alszolgabíró Sándor Éva gyemekvesztő rabszemély ellen.
17. doboz 1246. 1777.08.27. Kányavár Tuboly Mihály alszolgabíró Mátay Ignác esküdt Gombos György kanász rabszemély ellen, káromkodásért és tolvajlásért.
17. doboz 1247. 1777.09.07. Bőrönd és Szentgyörgy Derecskey János alszolgabíró A két falu közti békétlenség ügyében.
17. doboz 1248. 1777.09.25. Bucsuta Tuboly Mihály főszolgabíró Becs János esküdt Horváth Anna törvénytelen életet élő, gyermeket szülő ügyében.
17. doboz 1249. 1777.10.01. Szepetnek Csertán László alszolgabíró Nunkovics József esküdt Babarcsi Sándor és felesége, tolvaj rabszemélyek ellen.
17. doboz 1250. 1777.10.10. Sármellék Kákosy László esküdt Oroszvári Dániel és András verekedők ügyében.
17. doboz 1251. 1777.10.20. Füred Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Győrvári József erőszakos befogása katonának.
17. doboz 1252. 1777.10.21. Füred Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Győrvári József erőszakos befogása katonának.
17. doboz 1253. 1777.10. Kunszentmiklós Vizlendvay Farkas esküdt Dömök Ferenc tolvaj, passzus nélküli rabszemély ellen.
17. doboz 1254. 1777.11.02. Kerecseny Csertán László alszolgabíró A kerecsenyi lakosok Benke Gergely ispánt megkergették, hajdúját Major Mátyást pedig leverték.
17. doboz 1255. 1777.11.10. Dióskál Sohár Antal alszolgabíró Babolcsai János esküdt Németh Ferenc tolvaj, rabszemély ellen.
17. doboz 1256. 1777.11.13. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Szölöskey István pincetörő tolvaj, rabszemély ellen.
17. doboz 1257. 1777.11.15. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Horváth István és Iván György rabszemélyek ellen, méhek ellopása ügyében.
17. doboz 1258. 1777.11.15. Pankasz Marton György alszolgabíró Gyenese Mihály esküdt Nemes György és családja ügyében, akik elmulasztották a kötelező vallási gyakorlatokat.
17. doboz 1259. 1777.12.03. Gébárt Tuboly Mihály főszolgabíró Vizlendvay Farkas esküdt Horváth Antal kegyetlenkedése ellen.
17. doboz 1260. 1777.12.06. Légrád Vida József alszolgabíró Kustán Mihály esküdt Idegen nyelvű
17. doboz 1261. 1777.12.24. Csabrendek Hertelendy János alszolgabíró Jagasics Mihály mészáros házának feltörése ügyében.
17. doboz 1262. 1777.12.27. Rajk Komáromy Márton alszolgabíró A felsőrajki fogadóban történt verekedés ügyében.
17. doboz 1263. 1777.12.30. Csopak Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt A lakosok vitája a plébánossal, lélekgabona és lélekpénz fizetése miatt.
17. doboz 1264. 1778.01.02. Pusztaapáti Szente Mihály esküdt Bertalan Imre esküdt Lukács György juhász megverettetése ügyében.
17. doboz 1265. 1778.01.03. Gyömörő Viosz József alszolgabíró Söjtöri Pál esküdt Custos János káromkodással, szülői tiszteletlenséggel vádolt ellen.
17. doboz 1266. 1778.01.09. Galsa Hertelendy János alszolgabíró Jagasics László esküdt Kis János pörlekedése a galsai mészárossal.
17. doboz 1267. 1778.01.09. Homokkomárom Csertán László alszolgabíró Nunkovics József esküdt Az urasági kastély meggyújtása, és a jobbágy házak leégése ügyében.
17. doboz 1268. 1778.01.21. Bakónak Csertán László alszolgabíró Kovács Mihály esküdt Horváth lászló véres verekedő ellen.
17. doboz 1269. 1778.02.12. Tótfalu Marton György alszolgabíró Szente Mihály esküdt Mikla Rusinka és Tőr Ferenc gyermekvesztők ellen.
17. doboz 1270. 1778.02.12. Radamos Marton György alszolgabíró Szente Mihály esküdt Kiss Szemi István kovács műhelyének leégése ügyében.
17. doboz 1271. 1778.02.13. Teskánd Marton György alszolgabíró Tör Ferenc és Basika István útjának ellenőrzése.
17. doboz 1272. 1778.02.13. Tótfalu Marton György alszolgabíró Mikla Rusinka gyermekét vesztő rabszemély ellen.
17. doboz 1273. 1778.03.12. Baksa Sohár Imre esküdt Smith Ádám és felesége ellen, verekedésért.
17. doboz 1274. 1778.03.16. Letenye Tuboly Mihály főszolgabíró Idegen nyelvű
17. doboz 1275. 1778.03.21. Zsid Viosz József alszolgabíró Töreki János esküdt Simon Görög megveretése és Vitéz Ferenc kocsmáros halála ügyében..
17. doboz 1276. 1778.03.23. Alsópáhok Viosz József alszolgabíró Töreki János esküdt Németh László és György nemességének vitatása.
17. doboz 1277. 1778.03.30. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Soós Anna gyermekvesztő rabszemély ellen.
17. doboz 1278. 1778.04.18. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Fényes János esküdt Postarablás ügyben.
17. doboz 1279. 1778.04.20. Pakod Komáromy Márton főszolgabíró Balásy József esküdt
17. doboz 1280. 1778.05.30. Szenttamás Komáromy Márton főszolgabíró Balásy József esküdt Kámán József, Nagy Mihály, Gerencsér József verekedők ügyében.
17. doboz 1281. 1778.06.25. Alibánfa Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Dömölk Éva részegeskedő, verekedő, fajtalan életű ellen.
17. doboz 1282. 1778.07.29. Eger Komáromy Márton főszolgabíró Gönye György és Gál Istók verekedők ellen.
17. doboz 1283. 1778.07.31. Nagylengyel Tuboly László alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Bonczók Mihály és györgy verekedéssel vádoltak ellen.
17. doboz 1284. 1778.08.03. Lovászi Marton György alszolgabíró Nagy János esküdt Maróczi Ádám mint gyilkosságra felbujtó rabszemély ellen.
17. doboz 1285. 1778.08.05. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Antal Mózes ellopott báránya ügyében.
17. doboz 1286. 1778.08.05. Gutorfölde Idegen nyelvű
17. doboz 1287. 1778.08.11. Horváti-Eger Sohár Antal alszolgabíró Salamon József esküdt Varga István és Sárváry László gyilkos, verekedő rabszemélyek ellen.
17. doboz 1288. 1778.08.20. Ság Hompasz József alszolgabíró Komáromy Samu tolvaj, rabszemély ellen.
17. doboz 1289. 1778.09.16. Szajk Tuboly László alszolgabíró Kiss Ferenc esküdt Kozári János halála ügyében.
17. doboz 1290. 1778.10.19. Tófej Tuboly László alszolgabíró Becs János esküdt Sebők Ferenc megöletése ügyében.
17. doboz 1291. 1778.10.30. Komárváros Csertán László alszolgabíró Nunkovics József esküdt Gerencsér József káromkodó birkása ellen.
17. doboz 1292. 1778.11.15. Hetés Komáromy Márton főszolgabíró Balásy József esküdt Németh Pál kisbíró megveretése ügyében.
17. doboz 1293. 1778.11.30. Pölöske Komáromy Márton főszolgabíró Horváth Kata gyermeket szülő rabszemély ellen.
17. doboz 1294. 1778.11.30. Bezeréd Komáromy Márton főszolgabíró Ferenczy Farkas esküdt Miricsi György, Vincze Mihály, Szalay Pál, Miricsi Istók Mátyás Istók és Mátyás Jankó lopással, káromkodással vádolt rabszemélyek ellen.
17. doboz 1295. 1778.12.07. Nagykutas Tuboly László alszolgabíró Hegyi Pál esküdt Léránt László agyonütése ügyében.
18. doboz 1296. 1779.01.05. Nagykutas-Telekes Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt A nagykutasiak és telekesiek verekedése ügyében.
18. doboz 1297. 1779.01.06. Csopak-Lovas Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt A plébánosnak járó járandóság megtagadása ügyében.
18. doboz 1298. 1779.01.07. Pacsa Sohár Antal alszolgabíró Babolcsai János esküdt Márkus György gyújtogató, tolvaj rabszemély ellen.
18. doboz 1299. 1779.01.08. Rajk Sohár Antal alszolgabíró Babolcsai János esküdt Márkus Bözse erkölcstelen életű, tolvaj, rabszemély ellen.
18. doboz 1300. 1779.01.12. Andráshida Marton György alszolgabíró Nagy Ferenc esküdt Marhavész ügyében, Berke Zsuzsanna panasza.
18. doboz 1301. 1779.01.13. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Márkus Eörzse káromkodó, lopó, verekedő rabszemély ellen.
18. doboz 1302. 1779.01.15. Egerszeg Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Dömölk Éva és férje Taróczy István veszekedése ügyében.
18. doboz 1303. 1779.01.16. Kutas Hertelendy Ferenc esküdt Farkas Péter gyilkosainak felderítése.
18. doboz 1304. 1779.01.17. Rózsásszeg Tuboly László alszolgabíró Győrffy Ferenc esküdt Gáspár János megveretése ügyében.
18. doboz 1305. 1779.01.18. Nemesapáti Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Hegedűs Mihály és fiai Pál és József ellen, akik a katonaság ellen voltak.
18. doboz 1306. 1779.03.21. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Németh István és Szabó János tolvaj, rabszemélyek ellen.
18. doboz 1307. 1779.03.23. Óhid Horváth Ferenc főszolgabíró Szigeti György esküdt Takács Örzse gyermeke szülő és gyermekét vesztő ellen.
18. doboz 1308. 1779.04.08. Alsólendva Marton György alszolgabíró Simon Márton esküdt Bősze János káromkodó, részeges molnár ellen.
18. doboz 1309. 1779.04.23. Szőlős Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Kocsis István pincefeltöréssel vádolt rabszemély ellen.
18. doboz 1310. 1779.05.09. Zalabér Csertán László alszolgabíró Nunkovics József esküdt Szij Mihály gyilkos verekedő rabszemély ellen.
18. doboz 1311. 1779.05.10. Szentgyörgyvölgy Szente Mihály alszolgabíró Ferenczy Farkas esküdt Gödör Mihály házánál eltűnt, vagy megölt kereskedő ügyében.
18. doboz 1312. 1779.05.12. Kapornak-Rendek Komáromy Márton főszolgabíró Horváth István esküdt Kopasz Istók, Ivánics János, Nagy István, Badarics Miklós verekedő rabszemélyek ellen.
18. doboz 1313. 1779.05.12. Nemesapáti Salamon Ferenc alszolgabíró Csákányi János esküdt Szeghy István káromkodó, rabszemély ellen.
18. doboz 1314. 1779.05.20. Pusztaapáti Tuboly László alszolgabíró Tiltott erdőirtás ügyében.
18. doboz 1315. 1779.05.20. Dörögd Hompasz József alszolgabíró Fölnagy Sándor esküdt Hesz Jakab tolvaj, orgazda, zsidó rabszemély ellen.
18. doboz 1316. 1779.05.25. Óhid Stosz Pál alszolgabíró Illés Ádám esküdt Horváth Mátyás részeges verekedő ellen.
18. doboz 1317. 1779.06.17. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Tüzi veszedelem ügyében vizsgálat.
18. doboz 1318. 1779.08.02. Szentandrásfalva Komáromy Márton főszolgabíró Salamon László esküdt Gerencsér György tolvaj, rabszemély ellen.
18. doboz 1319. 1779.08.15. Kispécsely Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Pincetöréssel gyanúsított, Vári József ügyében.
18. doboz 1320. 1779.08.17. Kehida Csertán László alszolgabíró Botka János esküdt Pajor Anna gyermeket vesztő rabszemély ellen.
18. doboz 1321. 1779.08.18. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Kozári András esküdt Nyirő János ellen, aki agyonütötte Kulics Györgyöt.
18. doboz 1322. 1779.09.07. Kozmadombja Tuboly Mihály főszolgabíró Becs János esküdt Billege Miklós házának leégése ügyében.
18. doboz 1323. 1779.09.08. Szentgyörgyvölgye Farkas András főszolgabíró Bertalan Imre esküdt Cseke Ferenc ellen, aki véres verekedő
18. doboz 1324. 1779.09.08. Szentgyörgyvölgye Farkas András alszolgabíró Bertalan Imre esküdt Cseke Ferenc és Bankó György véres verekedése ügyében.
18. doboz 1325. 1779.10.19. Pakod Komáromy Márton főszolgabíró Balásy József esküdt Borsi György verekedő, rabszemély ellen.
18. doboz 1326. 1779.11.06. Kapornak Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Balogh Mihály és Ferenc házának leégése ügyében.
18. doboz 1327. 1779.11.17. Alibánfa Viosz József alszolgabíró Fölnagy Sándor esküdt Tarrodi István fenyegető, káromkodó ellen.
18. doboz 1328. 1779.11.22. Pusztaszentlászló Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Németh jános tolvaj, káromkodó, rabszemély ellen.
18. doboz 1329. 1779.11.24. Mihályfa Horváth Ferenc főszolgabíró Söjtöri Pál esküdt Szij János, Kozma István, Németh István tolvaj, rabszemélyek ellen.
18. doboz 1330. 1779.12.05. Budafa Farkas András főszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Domján Farkas meglövetéséért, Szekér György rabszemély ellen.
18. doboz 1331. 1779.12.15. Nemesapáti Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Öt ház leégése ügyében.
18. doboz 1332. 1779.12.17. Ördöghenye Komáromy Márton főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Tóth Miklós házának leégése ügyében.
18. doboz 1333. 1779.12.21. Lenti Farkas András főszolgabíró Hertelendy Ferenc esküdt Nemes Göde Mihály verekedő ellen.
18. doboz 1334. 1779.12.23. Cséb Kiss Vass Andor tolvaj, rabszemély ellen.
18. doboz 1335. 1779.12.27. Resznek-Jakabfa Szente Mihály alszolgabíró Ferenczy Farkas esküdt Bernáth György uraság jogtalan, a jobbágyok kárára történő terjeszkedése ügyében.
18. doboz 1336. 1779.12.31. Kapornak Komáromy Márton főszolgabíró Balásy József esküdt Saliga Ferenc és Tóth István lopással vádolt rabszemélyek ellen.
18. doboz 1337. 1779. Eger Sohár Antal alszolgabíró Babolcsai János esküdt Kun János káromkodó, tolvaj, rabszemély ellen.
18. doboz 1338. 1780.01.02. Felsőrajk Csertán László alszolgabíró Salamon János esküdt Deli András orgazdasággal vádolt ellen.
18. doboz 1339. 1780.01.04. Kispécsely Hompasz József alszolgabíró Pintér István sertések lopásával vádolt rabszemély ellen.
18. doboz 1340. 1780.01.08. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Pongrácz Trézsi és Csák Kata lopással vádolt rabszemélyek ellen.
18. doboz 1341. 1780.01.12. Mihályfa Horváth Ferenc főszolgabíró Söjtöri Pál esküdt Szép János, Kozma István, Németh István és Tóth Pál lopással és erőszakkal vádoltak ellen.
18. doboz 1342. 1780.01.17. Rigács Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Kiss Ferenc megölése ügyében.
18. doboz 1342/a. 1780.01.19. Zalaegerszeg Horváth Ferenc főszolgabíró Nagy István esküdt Szőke János, Dávid Miska és Kovács István lopással vádoltak ellen.
18. doboz 1343. 1780.01.26. Kanizsa Csertán László alszolgabíró Penics József esküdt Koller Ferenc és Venninger Anna fajtalansággal vádoltak ellen.
18. doboz 1344. 1780.02.10. Gyömörő Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Takó István és édesanyja nemesi származása ügyében.
18. doboz 1345. 1780.02.14. Lendvalakos Marton György alszolgabíró Simon Márton esküdt Czopek György fenyegető katona ellen.
18. doboz 1346. 1780.02.16. Tekenye Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Gyömörei György verekedő ellen.
18. doboz 1347. 1780.02.16. Tekenye Horváth Ferenc főszolgabíró Gyimesi Mihály esküdt Domján János esküdt Kovács János megverettetése ügyében.
18. doboz 1348. 1780.02.29. Gógánfa Horváth Ferenc főszolgabíró Fényes János esküdt Szép István lopó, káromkodó, rabszemély ellen.
18. doboz 1349. 1780.03.12. Kővágóörs Stosz Pál alszolgabíró Dobosy György esküdt Téglás szekerek feldöntése ügyében.
18. doboz 1350. 1780.03.14. Dabronc Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Dabronci helység lakosainak verekedési ügyében.
18. doboz 1351. 1780.03.20. Kanizsa Csertán László alszolgabíró Adorján János esküdt Dobos Marinka gyermekvesztő ellen.
18. doboz 1352. 1780.04.08. Türje Horváth Ferenc főszolgabíró Arki Pál esküdt Borbély József szökött szolga ellen.
18. doboz 1353. 1780.04.15. Dabronc Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Dabronci birkás megveretése ügyében.
18. doboz 1354. 1780.04.23. Zalaegerszeg-Sümeg Horváth Ferenc főszolgabíró Sipos Ferenc esküdt Derdák György és Miska, Fekete István tolvajsággal és verekedéssel vádoltak ellen.
18. doboz 1355. 1780.04.25. Görbő Horváth Ferenc főszolgabíró Nagy István esküdt Szép János tolvajsággal vádolt rabszemély ellen.
18. doboz 1356. 1780.05.11. Baksa Farkas András főszolgabíró Doszpot Pál esküdt Király István, Vörös Antal, Zsohár Ádám, Cseke György káromkodó részegek ellen.
18. doboz 1357. 1780.05.18. Rigács Hertelendy János alszolgabíró Fényes György esküdt Rósa Anna fajtalan élettel vádolt ellen.
18. doboz 1358. 1780.05.20. Szentbékálla Stosz Pál alszolgabíró Körmendi István esküdt Idegen nyelvű
18. doboz 1359. 1780.06.01. Dörögd Stosz Pál alszolgabíró Körmendy István esküdt Gombár Julianna megveretése ügyében.
18. doboz 1360. 1780.06.10. Káptalanfa Horváth Ferenc főszolgabíró Fényes János esküdt Farkas Miska gyilkos újpolgár ellen.
18. doboz 1361. 1780.06.11. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Fényes János esküdt Kulics György halála ügyében.
18. doboz 1362. 1780.06.23. Rum Csertán László alszolgabíró Kovács Mihály esküdt Markó István és testvére Jankó, Szalai István agyonverése ügyében.
18. doboz 1363. 1780.06.28. Pacsa Csertán László alszolgabíró Kovács Mihály esküdt Sötét István gyilkossággal vádolt ellen.
18. doboz 1364. 1780.07.06. Zalaegerszeg Vizlendvay Farkas esküdt Molnár Ádám pinceveréssel gyanúsított ellen.
18. doboz 1365. 1780.08.12. Lendva Szente Mihály alszolgabíró Ferenczy Farkas esküdt Mátyás nevezetű szolga megvágatása ügyében.
18. doboz 1366. 1780.08.18. Káptalanfa Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Németh István gyilkos verekedő ellen.
18. doboz 1367. 1780.09.19. Sümeg Horváth Ferenc alszolgabíró Domján János esküdt Rédei István káromkodással, részegeskedéssel vádolt ellen.
18. doboz 1368. 1780.09.23. Misefa Csertán László alszolgabíró Babolcsai János esküdt Gödri István káromkodó ellen.
18. doboz 1369. 1780.10.21. Eger Sohár Antal alszolgabíró A zsidók farsangi viselt dolgai ügyében.
18. doboz 1370. 1780.10.24. Eger Sohár Antal alszolgabíró Kovács Gábor, Kovács József, Gáll György, Csordás Marinka rabszemélyek ellen, akiket lopással vádolnak.
18. doboz 1371. 1780.10.26. Csáford Csertán László alszolgabíró Bóka János esküdt Kalmár István halála ügyében.
18. doboz 1372. 1780.11.10. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Kolompár István újpolgár, rabszemély ellen, lopással vádolt.
18. doboz 1373. 1780.11.12. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Balla János erőszakos befogása katonának.
18. doboz 1374. 1780.11.15. Egerszeg Siga György fajtalan életű ellen.
18. doboz 1375. 1780.11.25. Kál Marton György főszolgabíró Simon Márton esküdt Verekedés ügyében.
18. doboz 1376. 1780.12.16. Füred Stosz Pál alszolgabíró Dobosy György esküdt Mészárszék feltörése ügyében.
18. doboz 1377. 1780.12.20. Söjtör Sohár Antal alszolgabíró Sohár Boldizsár esküdt Burka Éva, Kolompár Farkas és Kolompár György lopással vádoltak ellen.
19. doboz 1378. 1781.01.06. Rigács Hertelendy János alszolgabíró Jagasics László esküdt Rósa Panna fenyegető ellen.
19. doboz 1379. 1781.01.15. Galsa Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Kiss Ferenc megölése ügyében.
19. doboz 1380. 1781.01.20. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Kozári András esküdt Barna János tolvajsággal vádolt ellen.
19. doboz 1381. 1781.02.15. Dióskál Sohár Antal alszolgabíró Könczöl János és Gerencsér József ellen, birkák elhajtása ügyében.
19. doboz 1382. 1781.02.18. Dióskál Csertán László alszolgabíró Babolcsai János esküdt Pacsai, alsórajki és káli emberek perlekedése és veszekedése ügyében. Különös tekintettel Szladovics Mihály személyére.
19. doboz 1383. 1781.03.03. Rendek Domján János esküdt Erőszakos katonává tétel miatt Eszterházi regement verbunkos katonái ellen.
19. doboz 1384. 1781.03.08. Kanizsa Tuboly Mihály főszolgabíró Vizlendvay Farkas esküdt Oláh József és Farkas János rabszemély újpolgárok ellen, akiket csalással és lopással vádolnak.
19. doboz 1385. 1781.03.13. Csehi Tuboly Mihály főszolgabíró Becs János esküdt Lövöldöző és halált okozó veszekedés ügyében.
19. doboz 1386. 1781.03.14. Zalaegerszeg Zelkó György esküdt Hegedüs Eörzse fajtalansággal vádolt ellen.
19. doboz 1387. 1781.03.19. Pötréte Sohár Antal alszolgabíró Balási József esküdt Ránis József ellen, sertések ellopása miatt.
19. doboz 1388. 1781.03.20. Szentpéterúr Sohár Antal alszolgabíró Balasi József esküdt Füsti Eörzse gyermekszüléssel és gyermekvesztéssel vádolt rabszemély ellen.
19. doboz 1389. 1781.03.20. Szentpéterúr Sohár Antal alszolgabíró Balasi József esküdt Rumi György verekedő, káromkodó, fajtalan életű rabszemély ellen.
19. doboz 1390. 1781.03.22. Tilaj Sohár Antal alszolgabíró Balasi József esküdt Tóth János gyilkos verekedéssel vádolt rabszemély ellen.
19. doboz 1391. 1781.03.26. Kanizsa Sohár Antal alszolgabíró Oláh József és Farkas János lopással vádolt újpolgár rabszemélyek ellen.
19. doboz 1392. 1781.03.26. Kanizsa Rajky Boldizsár alszolgabíró Petrics József esküdt Oláh József és Farkas János pénzt lopó újpolgárok ellen.
19. doboz 1393. 1781.04.17. Udvarnok Viosz József alszolgabíró Töreki János alszolgabíró A szentgróti méhészek kilenced ügyében.
19. doboz 1394. 1781.04.21. Lovászi Marton György főszolgabíró Simon Márton esküdt Kregár Ferenc esküdt Szentgyörgyvölgyi György megöletése ügyében.
19. doboz 1395. 1781.04.25. Nemesapáti Sohár Antal alszolgabíró Salamon László esküdt Házak leégése ügyében.
19. doboz 1396. 1781.05.03. Sümeg Horváth Ferenc főszolgabíró Rostás Márton és Kozma nevű katonák magatartása elleni panasz Sümeg városának.
19. doboz 1397. 1781.05.29. Pacsa Sohár Antal alszolgabíró Szabó József és Nadray Kata lopással vádolta ellen.
19. doboz 1398. 1781.06.07. Köves-Csopak Stosz Pál alszolgabíró Dobosy György esküdt Határvita ügyében
19. doboz 1399. 1781.06.20. Koppány Csertán László főszolgabíró Horváth István esküdt Obren József tolvajsággal vádolt rabszemély ellen.
19. doboz 1400. 1781.06.30. Lovászi Marton György főszolgabíró Varasdi István katonaság alól való felmentése ügyében.
19. doboz 1401. 1781.07.23. Lovas Hompasz József alszolgabíró Posgai Mihály esküdt Nagy Pál ellen, Savanyu Mihály halála ügyében.
19. doboz 1402. 1781.08.17. Csabrendek Horváth Ferenc főszolgabíró Ratesits Sándor esküdt
19. doboz 1403. 1781.08.18. Rendek Horváth Ferenc főszolgabíró Ratesits Sándor esküdt Milicsi György tolvaj, rabszemély ellen.
19. doboz 1404. 1781.08.19. Kővágóörs Stosz Pál alszolgabíró Arki Pál esküdt Nemes Baki László és Szabó János ellen, gyilkos verekedéseik miatt.
19. doboz 1405. 1781.08.20. Ötvös Horváth Ferenc főszolgabíró Fényes János esküdt Németh István, Rendes György, Pál Ferenc és Kovács József gyilkossággal vádolt rabszemélyek ellen.
19. doboz 1406. 1781.08.24. Mihályfa Horváth Ferenc főszolgabíró Óhidi Mihály esküdt Hegedűs Mihály tolvaj, rabszemély ellen.
19. doboz 1407. 1781.09.17. Tekenye Horváth Ferenc főszolgabíró Domján János esküdt Verbungos katonák és parasztság közti verekedés ügyében.
19. doboz 1408. 1781.10.16. Kemend Csertán László főszolgabíró Takács Gábor esküdt Németh Panna parázna életű gyermeket elvesztő rabszemély ellen.
19. doboz 1409. 1781.12.03. Mihályfa Hertelendy János alszolgabíró Óhidi Mihály esküdt Az uraság és a méhes gazdák vitás ügyében.
19. doboz 1410. 1781.12.18. Rigyác Tuboly Mihály főszolgabíró Becs János esküdt Szücs Miklós lopással vádolt rabszemély ellen.
19. doboz 1411. 1781.12.24. Dióskál Csertán László főszolgabíró Nunkovics József esküdt Vörös Antal ellen, aki egy újpolgárt agyonlőtt.
19. doboz 1412. 1781.12.29. Vásárhely -Bodorfa Viosz József alszolgabíró Töreki János esküdt Vita az országhoz tartozó Emberek és bodorfaiak között.
19. doboz 1413. 1781.12.29. Nemesnép Marton György alszolgabíró Soós Ferenc esküdt Toplak István véres verekedő ellen.
19. doboz 1414. 1781. Téli István agyonverése miatt, Markó János rabszemély ellen.
19. doboz 1415. 1782.01.05. Nemesapáti Kovács Mihály esküdt Hetési Kámán István, Léránt László és Kámán József verekedők ellen.
19. doboz 1416. 1782.01.10. Szentgyörgyvár Csertán László főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Horváth József lopással vádolt rabszemély ellen.
19. doboz 1417. 1782.01.14. Nagyrada Csertán László főszolgabíró Kovács Mihály esküdt Tóth Ilona tolvaj, rabszemély ellen.
19. doboz 1418. 1782.02.07. Belatinc Marton György főszolgabíró Kregár Ferenc esküdt Czipot Ferenc plébános ügyében.
19. doboz 1419. 1782.02.18. Hahót Sohár Antal alszolgabíró Szabadi József pincéjének leégése ügyében.
19. doboz 1420. 1782.02.22. Hahót Sohár Antal alszolgabíró Idegen nyelvű
19. doboz 1421. 1782.04.05. Szentandrás Sohár Antal alszolgabíró Rendzavarás ügyében.
19. doboz 1422. 1782.04.28. Resznek Marton György főszolgabíró Dienes Gábor esküdt Öröklés és származás ügyében.
19. doboz 1423. 1782.05.13. Kehida Pozsgay Antal Bango Márton kanász meglövetése ügyében.
19. doboz 1424. 1782.06.11. Veszprém Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Doma Jankó tolvajsággal vádolt rabszemély ellen.
19. doboz 1425. 1782.06.12. Kehida Csertán László főszolgabíró Bangó Márton meglövetése ügyében.
19. doboz 1426. 1782.07.13. Pölöske Sohár Antal alszolgabíró Fatér János esküdt Horváth Péter és Pödör István verekedő, káromkodó másokat megkárosító rabszemélyek ellen.
19. doboz 1427. 1782.07.27. Szentbalázs Sohár Antal alszolgabíró Fatér János esküdt Bakonyi Márton verekdő ellen.
19. doboz 1428. 1782.08.24. Szentgyörgyvölgye Molnár Pál Marton György Idegen nyelvű
19. doboz 1429. 1782.08.26. Orosztony Sohár Antal alszolgabíró Fatér János esküdt Czinderi Örzsébet halála ügyében.
19. doboz 1430. 1782.11.08. Csopak Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Király Sára gyermeket szüő és gyermeket elvesztő rabszemély ellen.
19. doboz 1431. 1782.12.13. Hahót Sohár Antal alszolgabíró Patay István esküdt Szekeres József verekedő ellen.
20. doboz 1432. 1783.01.10. Vászoly Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Gáspár István juhokat lopó rabszemély ellen.
20. doboz 1433. 1783.02.13. Baksa Soós György alszolgabíró Doszpot Pál esküdt Szabó József és Takács János megverettetése ügyében.
20. doboz 1434. 1783.02.20. Nemesnép Marton György főszolgabíró Dienes Gábor esküdt Rudas István véres verekedő, rabszemély ellen.
20. doboz 1435. 1783.03.23. Lengyel Győrffy Ferenc esküdt Kiss Ferenc esküdt Horváth Sándor gyalogkatona lopása ügyében.
20. doboz 1436. 1783.04.28. Pusztaszentlászló Tuboly Mihály főszolgabíró Becs János esküdt Vargha Pál káromkodó ellen.
20. doboz 1437. 1783.05.09. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Horváth Mihály verekedéssel, lopással és fenyegetéssel vádolt rabszemély ellen.
20. doboz 1438. 1783.05.15. Zalaegerszeg Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Kosa Pál származása ügyében.
20. doboz 1439. 1783.05.30. Besenyő Derecskey János alszolgabíró Hegyi Pál esküdt Deák Ferenc katonai szolgálat alól felmentését kéri.
20. doboz 1440. 1783.07.28. Füred Hompasz József alszolgabíró Hanovszky János esküdt Propost János megveretése ügyében.
20. doboz 1441. 1783.08.26. Zalaegerszeg Soós György alszolgabíró Nagy Ferenc esküdt Botka János szabómester tolvajsággal vádolt ellen.
20. doboz 1442. 1783.08.30. Andráshida Soós György alszolgabíró Hermán Mihály esküdt Komáromy István csalással és illetlenséggel vádolt ellen.
20. doboz 1443. 1783.11.14. Zalaegerszeg Marton György főszolgabíró Bertalan Imre esküdt Németh Ferenc csavargó, lopással vádolt ellen.
20. doboz 1444. 1783.12.23. Zalabér Papp György lopással vádolt ellen.
20. doboz 1445. 1784.01.27. Zalaegerszeg Derecskey János alszolgabíró Török Péter esküdt Simon Zsidó pénzének és egyéb javainak pecsételtetése ügyében.
20. doboz 1446. 1784.04.25. Vilonya Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Balogh Ádám kegyetlen megveretése miatt Keskeny István ellen.
20. doboz 1447. 1784.06.15. Lenti Marton György főszolgabíró Dienes Gábor esküdt Pálffi János főhadnagy és nemes Herman Mihály és György között lévő veszekedés ügyében.
20. doboz 1448. 1784.07.19. Szőlős Hompasz József alszolgabíró Kovács Palkó lopással vádolt ellen.
20. doboz 1449. 1784.08.16. Alsólendva Marton György főszolgabíró Dienes Gábor esküdt Luttár Mihály lopással vádolt rabszemély ellen.
20. doboz 1450. 1784.11.15. Arács Hompasz József alszolgabíró Kovács József templomtörő rabszemély ellen.
20. doboz 1451. 1784.12.18. Paloznak Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Kukallo István és felesége Bodor Kata, Horváth János és felesége Gudár Jutka lopással vádoltak ellen.
20. doboz 1452. 1784.12.19. Arács Hompasz József alszolgabíró Hamis levél írásáért Vass Mihály ellen.
20. doboz 1453. 1785.01.05. Arács Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Kovács József csavargó, tolvajlással vádolt rabszemély ellen.
20. doboz 1454. 1785.02.04. Kerkakutas Marton György főszolgabíró Doszpot Pál esküdt Balla György erőszakos befogása katonának.
20. doboz 1455. 1785.09.12. Bak Kiss Ferenc esküdt Péterfi Anna fajtlan életű gyermekvesztéssel vádolt ellen.
20. doboz 1456. 1785.10.07. Radamos Marton György főszolgabíró Dienes Gábor esküdt Horváth Mátyás verekedő, kóborló lopással vádolt ellen.
20. doboz 1457. 1785.11.08. Dörgicse Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Bellér Ferenc gyilkos verekedő ellen.
20. doboz 1458. 1785.12.12. Felsőörs Hompasz József alszolgabíró Hompasz László esküdt Tallián Ignác jobbágyait nyomorgató verekedő ellen.
20. doboz 1459. 1786.08.25. Dióskál Petrics József Zab Ferenc esküdt Tóth Mihály gyújtogató és tüzzel fenyegető ellen.
20. doboz 1460. 1786.11.14. Sándorháza Sándor Mihály káromkodó, részeges verekedő ellen.
20. doboz 1461. 1787.01.29. Kál, Tüttös, Pacsa, Szentpéterúr Koronczy Mihály erdőkön csavargó és tolvaj, rabszemély ellen.
20. doboz Bizonytalan évszámú iratok:
20. doboz 1462. 1715-1730 Alsóbagod Farkas Mihály fia Gyurkó kisbéres szökött tolvaj.
20. doboz 1463. 1735-1748 Gyömörő Péter Miklós fia ellen, paráznaság miatt.
20. doboz 1464. 1747-1756 Az istvándiak ellen, akik lázadást szítottak.
20. doboz 1465. 1740-1747 Kelemen Miska lövöldöző ellen. Markó Ilona öléssel vádolt ellen. Cseke László kanász ellen, erőszak gyanúja miatt. Kocsis József rigácsi kanász rossz cselekedeteiért. Dajka Panna ellen. Bajonni Ádám gyanúsított ellen. Csalódi János pincetörő ellen. Molnár Ferenc verekedő ügyében.
20. doboz 1466. 1750- es évek Egerszeg Az egerszegieket a püspök ellen lázító Vizi István ellen.
20. doboz 1467. 1752-1760 Felsőrajk Sohár János szolgabíró Grajczár Zsigmond esküdt Horváth Jankó tolvaj, káromkodó ellen.
20. doboz 1468. 1761-1767 Szenterzsébet Nagy László esküdt Varga András pinceverő ellen.
20. doboz 1469. 1773-1781 Sümeg Krájbl Fridrich, Frencz Anna Mária, Konrád Mikola, Flor Barbara tolvajok ellen.
20. doboz Évszám nélküli iratok:
20. doboz 1470. Henye Sándor Zsuzsanna és Kövesdi János bujalkodók.
20. doboz 1471. Kővágóörs Szécsiszigeti Mihály, Molnár Kata rossz hírét keltette.
20. doboz 1472. Kisörs Hanyi János ellen, aki apját Hanyi Györgyöt megverte.
20. doboz 1473. Kővágóörs Dóczy Ferenc főszolgabíró Kővágóörsi luteránsok ellenszegülése a tapolcai plébánosnak.
20. doboz 1474. Szegvár Szentgyörgyi Magdolna gyermekveszejtő ellen.
20. doboz 1475. Alsórajk Steffanics Ferenc esküdt Angol János gonosz életű tolvaj ellen.
20. doboz 1476. Keresztúr Keresztúry Katalin kurválkodás miatt.
20. doboz 1477. Aranyad Hadászi István véres verekedő ellen.
20. doboz 1478. Kutas Hertelendy György alszolgabíró Czigán András esküdt Határvita ügyében.
20. doboz 1479. Kemend A búcsún a helyi legények és a katonák összeverekedtek a kocsmában.
20. doboz 1480. Rendek Nagy Ferenc ellen.
20. doboz 1481. Dobri Kopina Mariska gyermekveszejtő ellen.
20. doboz 1482. Alsólendva Varga Miklós tolvaj ellen.
20. doboz 1483. Kehida Tik Julinka, Csordás Panna méregkeverők ellen.
20. doboz 1484. Garabonc Jurani Ignác verekedő katona ellen.
20. doboz 1485. Rendek Néhai László Mihályról való tudakozódás Töredék
20. doboz 1486. Türje Kovasics Éva / Sárváriné/ vásári tolvaj ellen.