Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.v. Záloglevelek (Pignoratitiae)
[Évkör]1613 - 1787
[Terjedelem]0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Összes raktári egység]3
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 19. Állvány d. oszlop 4. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Csomószám/ Fasciculus Évkör Iratszám/ Numerus
1. doboz eredeti segédkönyv 1613-1787 lajstrom+mutató
1. doboz 1 1613-1699 1-29
1. doboz 2 1700-1719 1-16
1. doboz 2 1720-1729 1-11
2. doboz 3 1730-1745 1-19
2. doboz 3 1746-1759 1-39
2. doboz 3 1760-1768 1-26
3. doboz 4 1770-1787 1-32
3. doboz 5 1-18