Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.i. Inszurrekciós iratok
[Évkör]1740 - 1849
[Terjedelem]5.06 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]46 doboz(tegy) = 5.06 ifm
[Összes raktári egység]46
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány c. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány c. oszlop 3. polc
és
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány d. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány d. oszlop 4. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Irat tárgya Dátum Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. Az osztrák örökösödési háborúval kapcsolatos iratok 1740-1748
1. doboz 2. Az osztrák örökösödési háborúval kapcsolatos iratok 1740-1748
2. doboz 3. Inszurrekciós kassza kiadásainak a számadása 1786
2. doboz 4. Egerszegi járás 1789
2. doboz 5. Tekintetes nemes banderiális vitézi rend felállítására tett ajánlásoknak, ezek bevetésének és azokra fordított költségeknek, úgy ezen költségekből fentmaradt készpénzbeli summának specificatiója. 1790.05.07.
2. doboz 6. Jelentések könyve 1790.05.10.
2. doboz 7. Széna és abrak kiadásának feljegyzése 1790.06.06.
2. doboz 8. Pénzbevétel táblája a Zala vármegyei banderium kasszájában. 1790
2. doboz 9. Pénzbevétel azoktól akik a banderium eszközeiből a contójuk szerint vásároltak. 1790
2. doboz 10. Banderiális kassza állapota 1790
2. doboz 11. Kiadások kimutatása a banderium kasszájából vett költségeknek. 1790
2. doboz 12. Számlák, contók 1790
2. doboz 13. Kimutatások 1790
3. doboz 14. Kivonat, Kapornaki járás 1796
3. doboz 15. Kimutatás hátralékról és kiadásokról, 1797. május, június, július augusztus hónapokra, muraközi járás 1797
3. doboz 16. Jelentés a particuláris kasszáról a lövői járásban 1797. május, június, július, augusztus hónapokban 1797
3. doboz 17. Kimutatás kiadásokról , 1797. május, június, július, augusztus hónapokra, szántói járás 1797
3. doboz 18. Kivonat bevételekről és kiadásokról a lövői járásban 1797.05.01.
3. doboz 19. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások, 1797 május hónapra 1-23 1797
3. doboz 20. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások, 1797 június hónapra, 24-68 1797
3. doboz 21. Biztosi számadás, Bőrönd, Török Mihály számadása 1797.06.06.
3. doboz 22. 1797.06.25.
3. doboz 23. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. vádló: Ns. Hegyi Mihály a vádlott pedig Horváth György 1797.06.27.
3. doboz 24. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Vádló Ns. Hegyi Mihály a vádlott pedig Igyánovits Ferenc 1797.07.04.
3. doboz 25. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornya, vádló Ns Hegyi Mihály a vádlott pedig Bali József 1797.07.04.
3. doboz 26. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornya, vádló Ns Hegyi Mihály a vádlott pedig Nagy Ádám 1797.07.04.
3. doboz 27. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornya, a vádló Ns Hegyi Mihály a vádlott pedig Francsics János 1797.07.04.
3. doboz 28. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Diskay Károly,Száraz Imre,Glavina Pál, Kelemen Zsigmond, Grández Mihály, Salamon Ignác rabszemélyek szabad vallása ügyében. 1797.07.11.
3. doboz 29. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Simonits Mihály és Bencze László szabad vallásuk ügyében. Csáktornya 1797.07.13.
3. doboz 30. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások, diarium, napló 1797.07.20.
3. doboz 31. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornya, Varga József és Marton Mihály lopó rabszemélyek ügyében. 1797.07.22.
3. doboz 32. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornyán tárgyalt Bencze László, Joó Ferenc, Orbán József, Soós János rabszemélyek ügye. 1797.07.24.
4. doboz 33. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornya, Babolcsay Ferenc rabszemély szabad vallása 1797.07.27.
4. doboz 34. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Csáktornya, Stinkta Imre szabad vallása 1797.07.27.
4. doboz 35. Azon helységeknek és szekereseknek a tabellája kik alsópáhoki majorból Csáktornyára az inszurgens katonák számára szénát vittek. 1797.07.20.
4. doboz 36. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások 1797. július hónapra, 69-151
4. doboz 37. Fatér Pál esküdt a zalaegerszegi magazin mellett lévő comissariusnak a számadásai 1797. május 1. és 1797. augusztus 25. között. 1797
4. doboz 38. Fatér Pál esküdt a zalaegerszegi magazin mellett lévő commissariusnak a számadásai 1797. augusztus 25. és 1798. február 28. között. 1797-1798
4. doboz 39. Kivonat bevételekről és kiadásokról. Lövő 1797.08.02.
4. doboz 40. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások 1797 augusztus hónapra 152-225 1797
4. doboz 41. Kimutatás 1797.09.10.
4. doboz 42. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Nagykanizsán Májer Mátyás, Simonics Mihály, Zsega Lőrinc, Kertész Ignác, Tóth Mihály szökevény rabszemélyek ügyei 1797.szeptember 25.
5. doboz 43. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások 1797 szeptember hónapra 226-314 1797
5. doboz 44. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Nagykanizsa, Takács Gábor, öregebb Horváth György, ifj. Horváth György, Horváth Ferenc, Kalamár János, Tuboly József, szabad vallásuk ügyében. 1797.10.05.
5. doboz 45. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások 1797. október hónapra 315-405 1797
5. doboz 46. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Nagykanizsa Ádám Imre, Bakacs István, Pálfy József, Dér Ferenc rabszemélyek szabad vallása ügyében 1797.11.20.
5. doboz 47. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Letenyén Valentin Márton desertor szabad vallása ügyében. 1797.11.20.
5. doboz 48. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Dömös János és Komáromy Ádám rabszemélyek füredi insurgens katonák ügyének tárgyalása. 1797.11.24.
5. doboz 49. A nemes Zala vármegyei felkelő ezredet illető feljegyzés a lovagló szerszámokról, fegyverekről, mondurokról amelyek szolgálatra alkalmatlanok. 1797.11.28.
6. doboz 50. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások 1797. november hónapra 406-505 1797
6. doboz 51. Számadás 1797. december 1. és december 31. között 1797
6. doboz 52. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Szakáts János desertor szabad vallása. 1797.12.05.
6. doboz 53. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Domján József szabad vallása 1797.12.28.
6. doboz 54. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Salamon József rabszemély szabad vallása 1797. december 29.
6. doboz 55. Számadás a főstrázsamester úr 2. osztályának 1797. december hónapról 1797
6. doboz 56. Számadás. 1797. december 19-december 31. 1797
6. doboz 57. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások 1797 december hónapra 506-604 1797
6. doboz 58. Összeírása azon nemeseknek melyek az inszurgensek számára az inszurrekcionális kasszából a nemes regiment által szereztek. 1797
7. doboz 59. Kimutatás, a katonák fegyvereiről, nyeregszerszámokról és más eszközökről. 1797
7. doboz 60. Zala vármegyei nemes inszurgens seregek rendbe szedése vagyis listája 1797
7. doboz 61. Tabella, levonás, következtetés, nemesi fuvarokkal kapcsolatban. Nagyvásárhely 1797
7. doboz 62. Jelentés az 1797. évben a házi kasszából a választmány által kiadott előlegről. 1797
7. doboz 63. Kimutatások az inszurrekcionális kasszáról 1797
7. doboz 64. Hátralékokról kimutatás. Lochuch László főszolgabíró kerületében. Egerszegi járás 1797
8. doboz 65. Kimutatás a kiadott nyugtákról a beszolgáltatott termények elszámolásáról. mellékletek: 1-140 1797
8. doboz 66. Jelentések, ööszeírások, számadások 1797-1806 fertőzött iratok
8. doboz 67. Kisebb közlemények 1797
9. doboz 68. Az 1797. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére közgyűlésileg kirendelet bizottság üléseiről felvett jegyzőkönyv hivatkozott iratmellékletekkel. 1797
10. doboz 69. 1797. évi nemesi felkelés haditörvényszékén tárgyalt ügy. Sümeg, Markus Gergely rabszemély szabad vallása ügyében. 1798.01.03.
10. doboz 70. A bevételek és kiadások tárgyában készült számadások, 1798 január hónapra 605-682 1798
10. doboz 71. Kivonat, kiadásokról és bevételekről, Alsólendva 1798.02.26.
10. doboz 72. Kalcsics László jelentése 1798.02.26.
10. doboz 73. Fatér Pál esküdtnek a zalaegerszegi magazin mellett volt comissariusnak a számadásai 1798. február 28. és 1799. április 30. között. 1798-1799
10. doboz 74. Kimutatás hátralékról a tapolcai járásban. 1798.03.27.
10. doboz 75. Jegyzőkönyv és kimutatás azon széna porciókról melyek a vármegyéből Fejér várnagy úr számadásai alól a szombathelyi magazinba felhordtak. Zalaegerszeg 1798.05.07.
10. doboz 76. Jegyzőkönyv 1798.05.07.
10. doboz 77. Kimutatás, számadás fuvarokról 1798.10.01.
10. doboz 78. Jegyzőkönyv 1798.10.03.
10. doboz 79. Tabella, kimutatások 1798
11. doboz 80. Összeírás, szántói járás, Forintos Boldizsár alszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 81. Összeírás, Farkas Sándor alszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 82. Adókivetés, egerszegi járás Lochuch László főszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 83. Összeírás, kapornaki járás, Csertán Károly alszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 84. Összeírás jövedelmekről. Tapolcai járás, Kuthy Pál alszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 85. Tabella, adókivetés, tapolcai járás, Oszterhueber Ferenc főszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 86. Adókivetés, tapolcai járás, Kuthy Pál alszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 87. Adókivetés, muraközi járás 1800
11. doboz 88. Tabella, szántói járás, Hertelendy János főszolgabíró kerülete 1800
11. doboz 89. 1800. évi nemesi felkelés alkalmával kiállított gyalogosokról készült táblás kimutatás 1800
11. doboz 90. A kotsi gyalogzászlóalj állományáról és a napi parancsokról vezetett jegyzőkönyv. A zászlóaljhoz érkezett fő és kerületi parancsnoksági rendeleteket és a zászlóaljnak az alosztályaihoz intézett napi parancsait foglalja magába. 1800
11. doboz 91. A kotsi gyalogzászlóalj állományáról és a napi parancsokról vezetett jegyzőkönyv. a zászlóalj állománykönyve. 1800
11. doboz 92. Tuboly Imre adószedő számadása 1800
12. doboz 93. Jegyzőkönyv 1800.09.18.
12. doboz 94. Választmányi jegyzőkönyv 1800.09.24.
12. doboz 95. Csertán Károly alszolgabíró levele a tekintetes választmányhoz 1800.10.31.
12. doboz 96. Revisionalis lista, Inkey százada 1800.11.04.
12. doboz 97. 1800. 11.11.
12. doboz 98. 1800.11.18.
12. doboz 99. 1800.11.26.
12. doboz 100. 1800.12.01.
12. doboz 101. Nemesi felkelők összeírása, lövői járás 1800
12. doboz 102. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottság jegyzőkönyvei 1800-1802
12. doboz 103 Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 1 1800.10.14.
12. doboz 104. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 5 1800.10.16.
12. doboz 105. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 7 1800.10.16.
12. doboz 106. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 8 1800.10.16.
12. doboz 107. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 9 1800.10.16.
12. doboz 108. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 10 1800.10.16.
12. doboz 109. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 11 1800.10.16.
12. doboz 110. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 12 1800.10.17.
12. doboz 111. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 13 1800.10.17.
12. doboz 112. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 14 1800.10.17.
12. doboz 113. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 16 1800.10.20.
12. doboz 114. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 17 1800.10.20.
12. doboz 115. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 18 1800.10.20.
12. doboz 116. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 19 1800.10.20.
12. doboz 117. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 20 1800.10.20.
12. doboz 118. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 22 1800.10.22.
12. doboz 119. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 23 1800.10.22.
12. doboz 120. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 24 1800.10.22.
12. doboz 121. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 25 1800.10.22.
12. doboz 122. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 26 1800.10.22.
12. doboz 123. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 27 1800.10.22.
12. doboz 124. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 28 1800.10.25.
12. doboz 125. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 29 1800.10.27.
12. doboz 126. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 30 1800.10.30.
12. doboz 127. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 31 1800.10.30.
12. doboz 128. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 32 1800.10.30.
12. doboz 129. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 33 1800.10.30.
12. doboz 130. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 34 1800.10.30.
13. doboz 131. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 35 1800.10.30.
13. doboz 132. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 36 1800.10.30.
13. doboz 133. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 37 1800.11.04.
13. doboz 134. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 38 1800.11.05.
13. doboz 135. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 39 1800.11.05.
13. doboz 136. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 43 1800.11.05.
13. doboz 137. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 44 1800.11.05.
13. doboz 138. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 45 1800.11.05.
13. doboz 139. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 46 1800.11.08.
13. doboz 140. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 47 1800.11.08.
13. doboz 141. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 48 1800.11.08.
13. doboz 142. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 49 1800.11.10.
13. doboz 143. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 50 1800.11.10.
13. doboz 144. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 51 1800.11.13.
13. doboz 145. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 52 1800.11.13.
13. doboz 146. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 53 1800.11.13.
13. doboz 147. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 54 1800.11.14.
13. doboz 148. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 55 1800.11.14.
13. doboz 149. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 56 1800.11.14.
13. doboz 150. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 57 1800.11.19.
13. doboz 151. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 58 1800.11.19.
13. doboz 152. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 59 1800.11.19.
13. doboz 153. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 60 1800.11.21.
13. doboz 154. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 61 1800.11.21.
13. doboz 155. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 62 1800.11.21.
13. doboz 156. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 63 1800.11.21.
13. doboz 157. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 64 1800.12.11.
13. doboz 158. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 65 1800.12.16.
13. doboz 159. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 66 1800.12.10.
13. doboz 160. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 67 1800.12.10.
13. doboz 161. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 67 és 68 1800.12.17.
13. doboz 162. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 66 1800.12.10.
13. doboz 163. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 69 1800.12.10.
13. doboz 164. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 70 1800.12.10.
13. doboz 165. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 71 1800.12.21.
13. doboz 166. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 72 1801.01.16.
13. doboz 167. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 73 1801.01.24.
13. doboz 168. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 74 1801.01.22.
13. doboz 169. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 75 1801.01.29.
13. doboz 170. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 76 1801.01.30.
13. doboz 171. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 77 1801.02.06.
13. doboz 172. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 78 1801.02.15.
13. doboz 173. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 79 1801.02.15.
13. doboz 174. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 80 1801.03.08.
13. doboz 175. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 81
14. doboz 176. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 82 1801.05.17.
14. doboz 177. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 90 1801.09.17.
14. doboz 178. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 91 1801.09.24.
14. doboz 179. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 92 1801.11.19.
14. doboz 180. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 93 1802.02.04.
14. doboz 181. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 94,95
14. doboz 182. Az 1800. évi nemesi felkelés ügyeinek intézésére kirendelt állandó bizottsági irat, No 96 1802.05.27.
14. doboz 183. 1805. évi nemesi felkelés megszervezésére közgyűlésileg kiküldött bizottság üléseiről vezetett jegyzőkönyv 1805
14. doboz 184. Összeírás, Szántói járás, Horváth Antal alszolgabíró kerülete 1805
14. doboz 185. Összeírás, Lövői járás, Augusztits István alszolgabíró kerülete 1805
14. doboz 186. Összeírás, Lövői járás, Marton György alszolgabíró kerülete 1805
14. doboz 187. 1806-1814
14. doboz 188. Összeírása azon birtokos földesúraknak, molnároknak, kereskedőknek és nemes uraknak akik az 1807. esztendőben az ország által ajánlott segedelemre a depuratio által megállapított obsingantiárul. Tapolcai járás , Kuthy Pál főszolgabíró kerülete 1807
14. doboz 189. Occasione Lustra 1808
14. doboz 190. Babos kapitány levele 1809.01.03.
14. doboz 191. 1809.03.12.
14. doboz 192. Lovasság tabellájában történt változások 1809.03.12.
14. doboz 193. Köveskáli Székely György és balatonhenyei Székely István könyörgő levele a tekintetes nemes Zala vármegyei nemes seregek killításán munkálkodó tekintetes deputatióhoz. 1809.03.15.
14. doboz 194. 1809.03.20.
14. doboz 195. Bezerédy György Veszprém vármegye főjegyzőjének jelentése 1809.03.21.
14. doboz 196. Fekete Antal merenyei plébános jelentése 1809.03.24.
14. doboz 197. Csáktornya 1809.03.26.
14. doboz 198. Lajstrom, a felkelő nemesek birtokairól, tapolcai járás, Kuthy Pál főszolgabíró kerülete 1809 április
14. doboz 199. Feljegyzése azon hadi eszközöknek melyek az 1809. évben a felkelő 2. rendbéli nemes seregnek beszerezni szükségesek 1809 április
14. doboz 200. Zala vármegyei felkelő nemes lovasság, Farkas kapitány százada, század listája 1809.04.04.
15. doboz 201. Zala vármegye lovas ezred Farkas kapitány százada, század listája 1809.04.04.
15. doboz 202. Jelentés a zabra kötött szerződésről és a kiadott zabról 1809.04.06.
15. doboz 203. Inszurgens nemes katonák kimutatása 1809.04.10.
15. doboz 204. Ajánlások lovak vásárlásához 1809.04.13.
15. doboz 205. Jegyzőkönyv, tisztázat 1809.04.14.
15. doboz 206. 1809.04.17.
15. doboz 207. Zalaegerszegi, szentgróti, rendeki zsidó közösség alázatos könyörgése a nemes zala vármegyei felkelő nemes seregre ügyelő kirendeltséghez 1809.04.17.
15. doboz 208. Majer József zalaegerszegi szűcsmester levele, az 500 forintról, melyet a Zala vármegye kasszájából felvett. 1809.04.17.
15. doboz 209. A tekintetes nemes Zala vármegye nemes felkelő sereghez 1809. április 17-én Zalaegerszegen tartott közgyűlés alkalmával választott tiszti uraknak a nevei. 1809.04.17.
15. doboz 210. Szűcsök iránt 1809.04.19.
15. doboz 211. Kimutatás járásonként 1809.04.20.
15. doboz 212. 1809.04.25.
15. doboz 213. Fuxhoffer József prépost levele, Felsőörs 1809. 04.26.
15. doboz 214. Sohár János bírónak a jelentése a felkelő nemes katonaság részére, türjei, szentgróti, sümegi, tapolcai és keszthelyi mezővárosokban lakozó szíjgyártó, szűcs és lakatos mester emeberek által készíttendő munkáról. 1809.04.26.
15. doboz 215. Lajstrom, feljegyzése azon nemes katonáknak kik 1809. április 27-én saját lovaikkal mentek a felkelésre. 1809.04.27.
15. doboz 216. Inszurgens katonák lovainak száma, Keszthely 1809.05.01.
15. doboz 217. A katonák iránt való rendtartás 1809.05.01.
15. doboz 218. Felsőörs 1809.05.02.
15. doboz 219. Zalavármegye közönségének levele 1809.05.03.
15. doboz 220. Zala vármegyei nemes gyalog seregnek, Farkas kapitány százada, hóbér ügyében, 1809. május 4- május 20-ig tartó időszakra. 1809
15. doboz 221. Cseh Ferenc hadnagy jelentése B. Gilányi ezred kapitány úranak. 1809.05.05.
15. doboz 222. Részes kiírás, Revisionalis lista 1809.05.09.
15. doboz 223. Zalaegerszeg 1809.05.09.
15. doboz 224. Inszurgens lista, Zala vármegyei gyalogság, Mlinarich kapitány százada, pénz, kenyér lajstrom 1809.05.10.
15. doboz 225. Mlinarich kapitány százada, pénz és kenyér lajstrom 1809. május 10-május 20-ig. 1809
15. doboz 226. 1809.05.14.
15. doboz 227. Gyalogság száma, kapitányonként 1809.05.14.
15. doboz 228. Szegedy kapitány levele az alispánhoz 1809.05.15.
15. doboz 229. 1809.05.16.
15. doboz 230. Szabó Péter alszolgabíró jelentése Szikszai József monoszlói prédikátor által inszurrekcionális segedelem fejében tett ajánlásról. 1809.05.17.
15. doboz 231. Farkas Gábor kapitány úr századában lévő katonaság fegyvereinek a fogyatkozása 1809.05.17.
15. doboz 232. Doceálás, szaporodás és fogyatkozás, 1809 május 18. revisió alkalmával valóságos státusz 1809.05.18.
15. doboz 233. Zala vármegyei lovas ezrednek 2. század 1809. május 18. vizsgálat alkalmával a fogytkozása és szaporodása. 1809.05.18.
15. doboz 234. Zala vármegyei lovas ezrednek 1. század 1809. május 18-án tartott vizsgálat alkalmával a fogyatkozása és szaporodása. 1809.05.18.
15. doboz 235. Lovas ezred major II. század, doceális, 1809. május 18-án tartott revisió alkalmával fogyatkozás és szaporodás 1809.05.18.
15. doboz 236. Részes kiírás az 1809. május 19-én tartott állandó deputatiójának ülése jegyzőkönyvéből 1809.05.19.
15. doboz 237. Bíró Gillányi János ezredes nyuglevele a lovakról 1809.05.20.
15. doboz 238. Részes kiírása azon hadi eszközöknek melyek a vármegye fegyveres tárából, koppány József esküdt által elkészítés végett Kanizsára küldtek 1809.05.21.
15. doboz 239. 1809.05.24.
15. doboz 240. Zala vármegye deputatiójának a levele a fő ezredes úrhoz. 1809.05.26.
15. doboz 241. Összeírás, Kregár kapitány százada 1809.05.28.
15. doboz 242. Paál József alhadnagy százada részére, azon kenyér, széna, zab porciók és hópénzek feljegyzése melyek a zalaegerszegi élelemházból kivetettek. 1809.05.29.
15. doboz 243. Paál józsef alhadnagy százada, gyalog ezred egybe írása 1809.05.29.
15. doboz 244. A Zala vármegyei gyalog seregben Udvardy kapitány századában a vitézlő nemesek összeírása 1809.05.29.
15. doboz 245. Zala vármegyei lovas ezred feltétele azon külön pénzekről melyek május hónapra kiadtak 1809.05.30.
15. doboz 246. Tabella 1809. május
15. doboz 247. Zala vármegyei felkelő gyalog ezred Udvardy kapitány százada 1809 május havi feljegyzése a készpénz és kenyér porciókról. 1809
15. doboz 248 Nagy ezredes százada, muster lista, 1809 május 1809
15. doboz 249. Zala vármegyei lovas ezred élelembéli számtétele 1809. május hónapra 1809
15. doboz 250. Gyalogosok elhelyezése, 1809 május 1809
16. doboz 251. Inszurrekciós kassza, 1809 május 1809
16. doboz 252. Egerszegi szűrösök által adott vászonnak feljegyzése, 1809 május 1809
16. doboz 253. Pénzbeli fizetésnek a kiszabása a felkelő vármegyei lovas ezrednek május hónapra 1809
16. doboz 254. Zala vármegyei lovas ezrednek 1. század, május végi vizsgálat alkalmával a fogyatkozása és szaporodása 1809
16. doboz 255. Zala vármegyei lovas ezred számtétele 1809 május hónapra, a bevett és kiadott pénzekről és eleségekről 1809
16. doboz 256. Egyéb iratok, 1809 május június 1809
16. doboz 257. 1809. július 1-én Győr alatt történt ütközet után elszáledt katonák Farkas Gábor főhadnagy századából 1809
16. doboz 258. Részes kiírás a Zala vármegye depuratiójának 1809. június -én tartott ülése jegyzőkönyvéből. 1809.06.01.
16. doboz 259. Koppány József esküdt számadása 1809.06.06.
16. doboz 260. 1809.06.02.
16. doboz 261. Varasd megye inszurrekcionális jegyzőkönyve 1809.06.10.
16. doboz 262. 1809.06.12.
16. doboz 263. Kimutatása azon vitézeknek kik 1809. június 13 és 14-én a Győrött tartott ütközet után ellenség fogságából elszöktek azoknak fegyver és ruha kiadásáról. 1809
16. doboz 264. Részes kiírás, 1809. június 19-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből 1809
16. doboz 265. Összeszámlálása az által vett pénzeknek és azok kiadásának 1809.06.20.
16. doboz 266. Feljegyzése azon inszurgens lovaknak melyek 1809. június 27. a nemes felkelő lovas seregnek Egerszegen átadattak. 1809.06.27.
16. doboz 267. Farkas László alszolgabíró jelentése 1809.06.28.
16. doboz 268. Feljegyzés azon lovakról melyek 1809. június 29-én Zalaegerszegen vetettek 1809.06.29.
16. doboz 269. Summapénzek összeírása 1809.06.30.
16. doboz 270. Részes kiírás az 1809. június 30-án tartott közgyűlés jegyzőkönyvéből 1809.06.30.
16. doboz 271. Zala vármegye gyalogezredének a feljegyzése azon vitézekről kik a pápai és győri ütközetekből elszéledtek, Zalaegerszegen a vármegye kasszájából két napra zsoldpénzt kaptak. 1809.06.30.
16. doboz 272. Feljegyzése azon lovaknak, melyek Zalaegerszegen vásároltattak 1809. június hónapban. 1809
16. doboz 273. Fizetési elszámolások, 1809 június 1809
16. doboz 274. összeírás, 1809 június 1809
16. doboz 275. Babos kapitány százada. lista, 1809 június 1809
16. doboz 276. Verschieden lista, 1809 június 1809
16. doboz 277. Mlinarich kapitány százada, lista, 1809 június 1809
16. doboz 278. Zala vármegye lovas ezred, lajstroma azoknak akiket egerszegről 1809. júlis 3-án Komárom felé megindítottak 1809.07.02.
16. doboz 279. Zala vármegyei gyalog ezred feljegyzése azon Zala vármegyei felkelő gyalog vitézeknek akik 1809. július 3-án Komáromban kísértettek 1809.07.03.
16. doboz 280. Felséseges király Herczeg Nádor ispánnak 1809.07.03.
16. doboz 281. 1809.07.08.
16. doboz 282. Zala vármegyei elszéledett és összeszedett gyalog és lovas ezred kimutatása azon gyalog és lovas ezredbéli katonákról akik elszéledtek és összeszedettek és akiknek hó pénzük a vármegye rendeléséből fizetődött. 1809.07.10.
16. doboz 283. Muraközi járást illető transzport fuvarok kiírása 1809.július 11- szeptember 30-ig 1809
16. doboz 284. 1809.07.23.
16. doboz 285. Simon József rezi lakosnak a szabad vallása 1809.07.28.
16. doboz 286. Hadi eszközök feljegyzése a megyebéli felkelő nemes gyalog ezred részéről, amelyek a depositoriumban találtattak. 1809.07.28.
16. doboz 287. Zala vármegyei gyalog ezred, Mlinarich kapitány százada. teljes létszáma 1809.07.30.
16. doboz 288. Fizetési elszámolások, 1809 július 1809
16. doboz 289. Verschieden lista, 1809. július 1809
16. doboz 290. 1809. július
17. doboz 291. Fizetési elszámolások 1809. augusztus
17. doboz 292. 1809. augusztus
17. doboz 293. Zalaegerszegi statio sommás feljegyzése azon élelmeknek melyek a vármegyei inszurgenseknek légrási ügyefogyott és aszisztens katonaságnak és a fuvarosoknak kiadattak. 1809.08 4.
17. doboz 294. 1809.08.07.
17. doboz 295. Babos ezredes századának a feljegyzése a hiányos fegyver és mondour daraboknak. 1809.08.13.
17. doboz 296. Zala vármegyei lovas ezrednek a feljegyzése azon felkelő lovas seregből elszélesztett győri ütközetből vagy ellenség fogságából szöktek el, azoknak a vármegye rendelése mellett, ruha, fegyver kiadatása rendeltetett és kiadatott. 1809.08.28.
17. doboz 297. Ellennyugták 1809. szeptember 16-szeptember 30. 1809
17. doboz 298. Ellennyugták 1809. október 1809
17. doboz 299. Fizetési elszámolások 1809. október 1809
17. doboz 300. Napi parancsok 1809. október 1809
17. doboz 301. 1809. október
17. doboz 302. 1809.10.28.
17. doboz 303. Kimutatás, Mlinarich kapitány százada 1809.10.29.
17. doboz 304. Fizetési elszámolások 1809. november
17. doboz 305. Napi parancsok 1809. november 1809
17. doboz 306. 1809.11.09.
17. doboz 307. 1809.11.17.
17. doboz 308. Zala vármegyei lovas ezred számtétele 1809. évi május hónapra bevett és kiadott pénzekről és élelmekről. 1809.11.20.
17. doboz 309. 1809.11.24.
17. doboz 310. Fizetési elszámolások 1809. december 1809
17. doboz 311. 1809. december 10.
17. doboz 312. Elszámolások, 1809. augusztus-október végéig 1809.12.14.
17. doboz 313. 1809.12.18.
18. doboz 314. Invidual lista, a felkelő gyalog ezred Udvardy kapitány úr százada 1809
18. doboz 315. Revisionalis lista 1809
18. doboz 316. Lövői járást illető fuvarozások lajstroma 1809
18. doboz 317. 1809. évi inszurrekcionális tárgyalásról szóló irományok kimutatása 1809
18. doboz 318. Következtetés 1809
18. doboz 319. Feljegyzés azon eszközökről melyek az 1809. évben a vármegyében a felkelő nemes seregnek be kell szerezni a lovasság és gyalogság számára. 1809
18. doboz 320. Összeírása azon eszközöknek és katonai készületeknek melyek szükségesek a lovasság számára. 1809
18. doboz 321. Revisionalis lista az egerszegi deponál lévő vitézeknek. zala vármegyei felkelő gyalog ezred Gaál József hadnagy százada 1809
18. doboz 322. Tabella, észrevételek, lovasság, gyalogság 1809
18. doboz 323. Kimutatás, lovasság, tapolcai járás 1809
18. doboz 324. Kimutatás. lovasság, kapornaki járás 1809
18. doboz 325. Kimutatás, gyalogság. lövői járás 1809
18. doboz 326. Kimuatatás. lovasság, lövői járás 1809
18. doboz 327. Kimutatás, gyalogság, kapornaki járás 1809
18. doboz 328. kimutatás, gyalogság, muraközi járás 1809
18. doboz 329. Kimutatás, gyalogság, tapolcai járás 1809
18. doboz 330. Kimutatás, gyalogság, szántói járás 1809
18. doboz 331. Kimutatás, gyalogság, egerszegi járás 1809
18. doboz 332. Kimutatás. lovasság, muraközi járás 1809
18. doboz 333. Kimutatás, lovasság, szántói járás 1809
18. doboz 334. Kimutatás, lovasság, egerszegi járás 1809
18. doboz 335. Összeírása azoknak akik az inszurgens ló árát befizetni ajánlottak vagy befizették 1809
18. doboz 336. Tapolcai járásbéli nemeseknek a feljegyzése akik saját lovaikkal menetek a felkelésre 1809
18. doboz 337. Szántói járásbéli azon nemeseknek a feljegyzése akik a felkelésre maguk mentek 1809
18. doboz 338. Tabella, összegzés 1809
18. doboz 339. Feljegyzése azon inszurgenseknek akik június 13 és 14-én tartott győri csata alkalmával elszélledvén hazajöttek itt pedig báró Meskó generális úr campusához adattak. 1809
18. doboz 340. Az inszurrekció számára kiszolgáltatott kötőfékekről nyuglevelek 1809
18. doboz 341. Felsorolása azoknak akik fizettek pénzt de lovat nem adtak. 1809
18. doboz 342. Summája azon ajánlásoknak melyek a felkelő nemes sereg számára pénzben, lovakban vagy ruházatban ajánlottak. 1809
18. doboz 343. Zala vármegyei lovas ezred Boros Ferenc kapitány úr századjaiban lévő vitézeknek a nevei. 1809
18. doboz 344. Zala vármegyei lovas ezrednek a feljegyzése ajándék pénzekről 1809
18. doboz 345. Gyalogság lovasság állapota 1809
19. doboz 346. Egerszegen lakó szíjgyártó mesteremberek által a felkelő sereg számára elkészített munkák jegyzéke. 1809
19. doboz 347. Fatér Pál 1809 esztendőbeli inszurrekcionális perceptornak a vármegyére beadott és 1813. március 29-én tartott censuralis szék által megvizsgáltatott számadásának folytatása és végzése. 1809
19. doboz 348. Számadás 800 ft-ról, mely a budai, marburgi és regedei utakra, úgy több szerek megvásárlására be adott Kosák Máthé által. 1809
19. doboz 349. 1809. április 17-én Zalaegerszegen tartott közgyűlés alkalmával választott tiszturaknak a nevei 1809
19. doboz 350. Inszurrekcionális kassza számadása 1809
19. doboz 351. Szántói járásban az inszurrekcionális kasszához járulók felsorolása 1809
19. doboz 352. Kun László Veszprém vármegye első alispánjának levele 1809.04.28.
19. doboz 353. Kivonat, az inszurrekcionális kasszába tartozókról 1809
19. doboz 354. Lajstrom az inszurrekcionális kasszához járulókról, szántói járás 1809/1810
19. doboz 355. Állapot jelentés 1809
19. doboz 356. Összeírás, egerszegi járás, Farkas Sándor alszolgabíró kerülete 1809
19. doboz 357. Inszurrekcionális kassza, muraközi járás 1809/1810
19. doboz 358. Jelentések, kimutatások, vegyes iratok, századok iratai 1809
19. doboz 359. Revisionalis lista, Kregár kapitány százada 1809 1809
19. doboz 360. Revisionalis lista, Udvardy kapitány százada 1809
20. doboz 361. Revisionalis lista, Nagy Mihály kapitány százada 1809
20. doboz 362. Revisionalis lista, Babos kapitány százada 1809
20. doboz 363. Revisionalis lista, vegyes 1809
20. doboz 364. Revisionalis lista, Mlinarich kapitány százada 1809
20. doboz 365. Revisionalis lista, Farkas kapitány százada 1809
20. doboz 366. Nyugták 1809
20. doboz 367. Kimutatás, azon kenyér, zab, és széna mennyiségeknek melyet a katonaságnak kiadatott 1809
20. doboz 368. Dr. Fitos Jenő által beszolgáltatott iratok 1809 1809
20. doboz 369. Összegzés a felkelő nemes lovas sereg összesítése járásonként 1809
20. doboz 370. Kimutatás járásonként, inszurrekcionális kassza 1809
20. doboz 371. Összeírás, Babos kapitány százada 1809
20. doboz 372. Azon hadi eszközöknek a feljegyzése melyek az 1809. évben a vármegyében felkelő két rendbeli nemes seregek számára beszereztetni szükségesek. Fegyverek, ruházat 1809
20. doboz 373. Revisionalis lista, Kregár kapitány százada 1809 1809
20. doboz 374. Kimutatás, járásonként 1809
20. doboz 375. Kimutatás, nemesi felkelők, kapornaki járás 1809
20. doboz 376. Fatér Pál számadása az inszurrekcionális perceptornak az 1809. évi inszurrekcionális kasszának a bevételeiről, a tekintetes permanens depurationak akkori 1809. június hónapnak 1. napján tartott ülése jegyzőkönyvének, részes kiírása következtében 1809
21. doboz 377. Az 1809. évi nemesi alkalmával újonckiállítás és önkéntes lovasok felfogadására alakult bizottság jegyzőkönyve+ iratok, 1809. július 17 és 1810. január 8. között ülésezett. iratok:No 1-125 1809
21. doboz 378. Az 1809-ben kiállított lovasokról szóló lista 1809
21. doboz 379. Az 1810. január 10-én Zalaegerszegen elbocsátott lovasokról készült lista 1810
21. doboz 380. Az 1809-ben kiállított gyalogosokról szóló lista. 1809
22. doboz 381. 1810. január 10-én Zalaegerszegen elbocsátott gyalogosokról készült lista 1810
22. doboz 382. A zalai 8.sz. gyalogezrednek a felsőbb parancsnokságokhoz intézett jelentéseiről és az alosztályokhoz kiadott parancsokról vezetett jegyzőkönyve 1809
22. doboz 383. A zászlóalj kasszájából vételezett pénzekről számadások 1809
22. doboz 384. Inszurrekcionális kassza számadása. Fatér Pál adószedő számadási iratai 1809
23. doboz 385. Inszurrekcionális kassza számadása. Fatér Pál adószedő számadási iratai 1-100 1809
23. doboz 386. Nemesi felkelők összeírása. A felkelés finanszirozására kivetett adók vagy hozzájárulás, amit az inszurrekciós kasszába fizettek.Tapolcai járás 1809
23. doboz 387. A felkelés finanszirozására kivetett adók vagy hozzájárulás amit az inszurrekciós kasszába fizettek. Lövői járás 1809
23. doboz 388. Nemesi felkelők összeírása. A felkelés finanszirozására kivetett adók vagy hozzájárulás amit az inszurrekciós kasszába fizettek. Szántói járás 1809
23. doboz 389. A felkelés finanszirozására kivetett adók vagy hozzájárulás amit az inszurrekciós kasszába fizettek. Kapornaki járás 1809
23. doboz 390. Nemesi felkelők összeírása. A felkelés finanszirozására kivetett adók vagy hozzájárulás amit az inszurrekciós kasszába fizettek. Egerszegi járás 1809
24. doboz 391. Lovas ezred kitartás listája 1809. május hónapra No 1-5 1809
24. doboz 392. Muster lista, Udvardy kapitány százada, 1809 május 1809
24. doboz 393. Kimutatás, Nagy Mihály százlóalja 1809
24. doboz 394. Mlinarich kapitány századja, gyalogság kiállítása 1809
24. doboz 395. Farkas kapitány százada, gyalogság kiállítása 1809
24. doboz 396. Muster lista, Babos kapitány százada, 1809 május 1809
24. doboz 397. Muster lista, Kregár kapitány százada, 1809 május 1809
24. doboz 398. Nemesi felkelők összeírása, A felkelés finanszirozására kivetett adók vagy hozzájárulás amit az inszurrrekicós kasszába fizettek. Muraközi járás 1809
24. doboz 399. Nemesi felkelők összeírása járásonként 1809
24. doboz 400. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás 1809
24. doboz 401. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás 1809
24. doboz 402. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás 1809
24. doboz 403. Nemesi felkelők összeírása és névjegyzéke, egerszegi járás 1809
24. doboz 404. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás 1809
24. doboz 405. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás 1809
24. doboz 406. Nemesi felkelők összeírása, lövői járás, Marton György alszolgabíró kerülete 1809
24. doboz 407. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, Kuthy Pál főszolgabíró kerülete 1809
24. doboz 408. Nemesi felkelők összeírása, muraközi járás 1809
24. doboz 409. Nemesi felkelők összeírása, lövői járás 1809
24. doboz 410. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi és kapornaki járás 1809
25. doboz 411. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, lustra könyvek 1809
25. doboz 412. Nemesi felkelők összeírása, lövői és muraközi járás 1809
25. doboz 413. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, Ádám Ferenc alszolgabíró kerülete 1809
25. doboz 414. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai jőrás 1809
25. doboz 415. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás 1809
25. doboz 416. Nemesi felkelők összeírása, lövői és muraközi járás 1809
25. doboz 417. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, Dervarics Antal alszolgabíró kerülete 1809
25. doboz 418. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, Novák Gáspár alszolgabíró kerülete 1809
25. doboz 419. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, Steffanits József alszolgabíró kerülete 1809
25. doboz 420. Nemesi felkelők összeírása, muraközi járás 1809
25. doboz 421. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Tuboly Imre főszolgabíró kerülete 1809
25. doboz 422. Egyéb iratok 1809
26. doboz 423. Sümegi komisszárium, lajstrom 1809
26. doboz 424. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 1, No 8,10,12,13,15,16,17,18
26. doboz 425. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 1, No 19,20,21,22,23,24,25,26,27
26. doboz 426. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 1, No 28,32,33,35,36
26. doboz 427. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 1, No 37,38,39,40,41,42,43
26. doboz 428. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 2, No 44,46,47,48,49,50
26. doboz 429. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 2, No 51,52,53,54,56,57
26. doboz 430. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 2, No 58,59,60,61,62,63
26. doboz 431. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 2, No 64,65,66,67,73,74,75
26. doboz 432. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 2, No 76,77,78,79,80,81
26. doboz 433. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 2, No 82,83,84,85
26. doboz 434. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 4, No 87,89,90,91,92,93
26. doboz 435. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 4, No 94,95,96,97,98,99,100
26. doboz 436. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 4, No 101,102,103,104,105
26. doboz 437. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 4, No 106,107,108,109,110
27. doboz 438. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 4, No 111, 112,113,114,115
27. doboz 439. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 116,117,118,119,121,122
27. doboz 440. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 123,125,128,130,132,133
27. doboz 441. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 135,136,137,138,139
27. doboz 442. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 141
27. doboz 443. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 142,143,144,145
27. doboz 444. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 150,151,152,153,155,156
27. doboz 445. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 157,158,162,163,164
27. doboz 446. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 169,17,171,172
27. doboz 447. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 5, No 173
27. doboz 448. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 6, No 211,214,217,221,234
27. doboz 449. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 13, No 579
27. doboz 450. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 14, No 488
27. doboz 451. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, no 1022,1023,1024,1025,126
27. doboz 452. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1028,1029,1030,1031,1032
27. doboz 453. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1033,1034,1035,1036,1037
27. doboz 454. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1038,1040,1041, 1042,1043
27. doboz 455. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1044,1045,1046,1047,1048
27. doboz 456. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1049,1050,1051,1052,1053
27. doboz 457. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1054,1055,1056, 1057,1058
27. doboz 458. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1059,1060,1061, 1062,1063
27. doboz 459. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, No 1064,1065,1066,1067,1069
27. doboz 460. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 28, no 1070,1071
27. doboz 461. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 30, No 1136, 1137,1139,1140,1141
27. doboz 462. Sümegi komisszárium 1809 Fasc 30, No 1142,1143,1144
28. doboz 463. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának jegyzőkönyve 1809
29. doboz 464. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának jegyzőkönyve 1809 másodpéldány


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Jegyzőkönyvi szám Irat fajtája Dátum Irat tárgya Megjegyzés
30. doboz 465. 1. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Festetics György által felállított század tisztjeinek kinevezése. nincs irat
30. doboz 465. 2. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Április 9-re a deputáció összehívatik a concurrentionalis kassza kimunkálására. nincs irat
30. doboz 465. 3. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Kanizsán lakó Pantz Mihály (nemtelen) egy lovas katona kiállítását ajánlja. van irat
30. doboz 465. 4. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A felkelő lovasság ruházatának beszerzése. nincs irat
30. doboz 465. 5. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Festetics György által felállított század részére Festetics György lovakat és ruházatot is biztosít. nincs irat
30. doboz 465. 6. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Gr. Batthyány Ferenc 32 lovast - lóval, felszereléssel ajánl. 13.000,-Ft van irat
30. doboz 465. 7. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Veszprém vármegye bizonyságlevele arról, hogy Kun László Veszprémben teljesíti a kötelezettségét. van irat
30. doboz 465. 8. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Vas vármegyébe költözött Barát Györgyöt Vas vármegye kényszerítse a felkelésre, vagy utasítsa vissza Zalába. van irat
30. doboz 465. 9. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Szent Benedek rend az insurrectionális kassza támogatására kéretik. van irat
30. doboz 465. 10. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Kiskomáromi uradalom az insurrectionális kassza támogatására kéretik. van irat
30. doboz 465. 11. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Sármelléken jószágot bíró, egyébként Somogyban lakó Bogyai Péter és László, valamint Ormándon lakó Somsits úr hol teljesíti felkelési kötelezettségét? nincs irat
30. doboz 465. 12. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Ugyanez kérdeztetik a Győri Káptalantól. van irat
30. doboz 465. 13. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Ugyanez Polányi és Martonfalvai úrnak, gróf Smideg, Jankó Imre, Porpáczy János, Babos József. nincs irat
30. doboz 465. 14. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Nagybajomban lévő Fazék Györgyöt Somogy vármegye utasítsa, hogy jelenjen meg a mustrán. van irat
30. doboz 465. 15. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Bezerédiné felszólíttatik az insurrectionális kassza támogatására. nincs irat
30. doboz 465. 16. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Hertelendy Mihály és Nedeczky Ferenc részére bizonyságlevél, hogy itt insurgálnak. nincs irat
30. doboz 465. 17. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Horváth István hol teljesíti szolgálatát? nincs irat
30. doboz 465. 18. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Körös vármegye bizonysága arról, hogy Hocreiter úr ott insurgál. nincs irat
30. doboz 465. 19. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Morvasi Mihály légrádi lakos megbízatik a felkelők kiképzésével. nincs irat
30. doboz 465. 20. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Csárits Ferenc strázsa mester megbízatik a lovasság gyakorlatoztatásával. nincs irat
30. doboz 465. 21. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Svastits Ferenc hol teljesíti szolgálatát? nincs irat
30. doboz 465. 22. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Hertelendy Anna maradékainál lévő tőkepénzek behajtásáról. nincs irat
30. doboz 465. 23. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Tulok Mihály, illetve öccse hol teljesíti szolgálatát? van irat
30. doboz 465. 24. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Bodó István és Gyalókay András hol teljesíti szolgálatát? nincs irat
30. doboz 465. 25. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Rajky György mivel járul hozzá az ins. kasszához? Milei Ferenc, Milei László, Tanácsos Antal a deputáció elé állítandó.Svastits Ferenc, Hencsei István hol szolgálnak? nincs irat
30. doboz 465. 26. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Gróf Eszterházy János Moson vármegyében teljesíti szolgálatát. nincs irat
30. doboz 465. 27. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Veszprémi Káptalan Veszprém vármegyében teljesíti szolgálatát. nincs irat
30. doboz 465. 28. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Kiss Márton a deputátio elé állítandó. nincs irat
30. doboz 465. 29. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Somogy vármegye igazolása, hogy Szentgyörgyi András ott insurgál. van irat
30. doboz 465. 30. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Michinger Farkas zalavári apát felajánlása. nincs irat
30. doboz 465. 31. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Veszprémi Káptalan felajánlása. van irat
30. doboz 465. 32. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Zágrábi Káptalan 42 lovassal Zágráb vármegyében teljesíti az insurrectiót. van irat
30. doboz 465. 33. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Sopron vármegye bizonysága, hogy H. Eszterházy Miklós ott teljesíti kötelezettségét. van irat
30. doboz 465. 34. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Mihalovits József Baranya vármegyében teljesíti kötelezettségét. van irat
30. doboz 465. 35. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Oroszy Pál Veszprém vármegyében teljesíti kötelezettségét. van irat
30. doboz 465. 36. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Bernáth János Veszprém vármegyében teljesíti kötelezettségét. nincs irat
30. doboz 465. 37. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Csúzy József Veszprém vármegyében teljesíti kötelezettségét. van irat
30. doboz 465. 38. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Horváth Mária, Saáry István özvegye Veszprém vármegyében teljesíti kötelezettségét. van irat
30. doboz 465. 39. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Hertelendy Károly által vásárolt 2 ló ára. nincs irat
30. doboz 465. 40. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. Gottlieb Mayer kereskedő szerződése pokrócok beszerzésére. van irat
30. doboz 465. 41. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A felkelők ellátására a kanizsai, egerszegi, szentgróti, zalaapáti, tapolcai és keszthelyi pékeknek előleg utalása. nincs irat
30. doboz 465. 42. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.03.10. A Mustráló Deputatio Állandó Deputátióvá alakulása. nincs irat
30. doboz 465. 43. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A felkelő sereg tisztjeinek megválasztása. nincs irat
30. doboz 465. 44. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A Bizottság jelentése József Nádorhoz az első mustráról. nincs irat
30. doboz 465. 45. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A Nádor, április 14-én kelt intimátuma. van irat
30. doboz 465. 46. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Az előbbihez mellékelt királyi leirat és az arra teendő intézkedések. nincs irat
30. doboz 465. 47. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A Nádor intimátumára (45. sz.) tett intézkedések. nincs irat
30. doboz 465. 48. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A felkelő sereg rendbeszedéséről és felosztásáról a jelentés a Nádorhoz felküldetett. nincs irat
30. doboz 465. 49. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Különböző elavult felszerelési tárgyak a Marburgi Comissiónál újra cserélhetők. nincs irat
30. doboz 466. 50. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A Nádor utasítja a megyét, hogy ne gátolja Eszterházy Miklóst abban, hogy a vármegyében lovakat vásároljon. nincs irat
30. doboz 466. 51. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Meghatalmazzák Batthyány Ferenc bécsi agensét, hogy Schwartzenberg József herceg által a megyei ins. cassába adott 3000,-Ft-ot Bécsben átvegye. nincs irat
30. doboz 466. 52. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A Deputáció Ghillányi Jánosnak és Foky Zsigmondnak 2000 illetve 4000 Ft-ot kiutal a gyalogos illetve lovas tisztek uniformisára. van irat
30. doboz 466. 53. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Gr. Amade Antal 10 lovas felállítására 4000 Ft-ot lefizetett az ins. cassába. nincs irat
30. doboz 466. 54. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Zalabéri Horváth János jelentése és elszámolása pesti útjáról a #felkelő sereg számára megszerzendő készületek eránt#. van irat
30. doboz 466. 55. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Kegel János insurgens orvos anyja számára kiutalt segély. van irat
30. doboz 466. 56. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Bertalan János kapitány jelentése, hogy Marburgban nem kapta meg a szükséges felszerelési tárgyakat a felkelők számára. nincs irat
30. doboz 466. 57. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A lovak gyakoroltatására Egerszegen, Apátiban és Szentgróton #lóiskola# létesítendő. nincs irat
30. doboz 466. 58. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. A lovak számára vásárolt 259 q és 50 font széna árának kifizetése. (2595 porció) van irat
30. doboz 466. 59. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.17. Bertalan János kapitány és katonája, Horváth János részére a marburgi út napidíjának elszámolása. van irat
30. doboz 466. 60. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.26. "A lovasság számára szükséges nyeregbundák és nyergek elkészítésére (825; 650) rendelet a szűcsök és nyeregkészítők számára." van irat
30. doboz 466. 61. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.26. Kötőfékek és kötőfékszárak (1056 db) beszerzése Tkáltsits László a szükséges fegyverek átvételére Marburgba küldetik. nincs irat
30. doboz 466. 62. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. A veszprémi püspök által kiállított katonákról. nincs irat
30. doboz 466. 63. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. Rajki György fiát felmentik a felkelés alól, minek fejében Rajki 600 Ft-ot fizet az ins. cassába. nincs irat
30. doboz 466. 64. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. Tábori káplánnak P. Barbarits Gratus kanizsai ferences kineveztetik nincs irat
30. doboz 466. 65. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. Számvevőnek Pantz Mihály kanizsai lakos kineveztetik. nincs irat
30. doboz 466. 66. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. Rédey László a lovasság porkolábjává kineveztetik, egyben utasítják a szükséges #vasak# (bilincsek) beszerzésére. nincs irat
30. doboz 466. 67. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. 3 trombitás bemutatása (Csehek). nincs irat
30. doboz 466. 68. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.27. Veszprém vármegye bizonyságlevele, hogy Gyulai Gaál Terézia, kötelezettségét Veszprém vármegyében teljesítette. van irat
30. doboz 466. 69. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.04.28. Bless úr a lovasság főorvosa orvosi és patikaszerek iránti igénye. van irat
30. doboz 466. 70. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. A nádor válasza a bizottság 44. sz. alatti jelentésére. van irat
30. doboz 466. 71. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Ghillányi János lemond a gyalogsági óbesteri tisztéről (tévedésből nem kapta meg a kinevezését).A gyalogság tisztikara beadványa a Deputacióhoz Ghillányi J. érdekében, s hogy #magoknak felkészítésében segedelem rendeltessen#. van irat
30. doboz 466. 72. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Válasz a tisztikar beadványára. nincs irat
30. doboz 466. 73. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Ott Péter #kerületi vezér úr# a 2. mustra idejét tudakolja.Válasz a kérdésekre. van irat
30. doboz 466. 74. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. A nádor leirata, mely szerint utasította a Marburgi Comissiót a szükséges lószerszámok kiadására. van irat
30. doboz 466. 75. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. A nádor értesíti a Deputátiót, hogy 1200 és 704 pár pisztoly a gráci és a károlyvári fegyvertárakból átvehetők. van irat
30. doboz 466. 76. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Foky Zsigmond jelentése arról, hogy még milyen eszközök szükségesek a lovasezred számára. van irat
30. doboz 466. 77. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Ghillányi János jelentése a gyalogság szükségleteiről. van irat
30. doboz 466. 78. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Tkáltsits László és Bertalan János jelentik, hogy a szükséges felszereléseket csak részben kapták meg. (75. sz.) nincs irat
30. doboz 466. 79. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Farkas János alszolgabíró jelentése a nyeregszerszámok és fokosok elkészültéről. (60. sz.) van irat
30. doboz 467. 80. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. A lovasság számára még szükséges felszerelés beszerzésére utasítás az alispánnak. nincs irat
30. doboz 467. 81. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.03. Say Mózes kőszegi kereskedő szerződése 500 db pokróc szállítására. van irat
30. doboz 467. 82. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.04. Lusztig Mátyás egerszegi kereskedő szerződése 10 ezer mázsa széna szállítására. van irat
30. doboz 467. 83. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.04. Guttmann Hirsch rohonczi kereskedőnek 103 borjú bőrért a megye fizet 206 Ft-ot. van irat
30. doboz 467. 84. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.04. Ghillányi Jánosnak Budán való útjáért a cassa fizet 160 Ft-ot. van irat
30. doboz 467. 85. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.04. Tanárky Mihály: Oktatás a hadban való szolgálatra. c. munkáját 50 példányban a tisztek és altisztek közt kiosztani rendelik. van irat (egy példány)
30. doboz 467. 86. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.04. Schercz Mayus tól 2200 mérő zab vásárlására. (7700 Ft) van irat
30. doboz 467. 87. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.04. Május 10-én a szolgabírók megidéztetnek a #mustra lajstromok# megvizsgálására. nincs irat
30. doboz 467. 88. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.08. B. Mecséri értesíti a megyét, hogy a betegeskedő Ott helyett május 10-én mustrát rendel. A megye válasza: addig nem készül fel. van irat
30. doboz 467. 89. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. Ott Péter értesíti a megyét, hogy Mecséri minden halasztás nélkül Vasban elkezdi a szemlézést. van irat
30. doboz 467. 90. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. Andrássy János generális értesíti a megyét, hogy a 2. mustra Egerszegen május 19-én lesz. van irat
30. doboz 467. 91. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. Andrássy János utasítása, hogy a 19-i mustrára úgy jöjjenek az insurgensek, hogy onnan azonnal indulhassanak a concentralis helyekre. van irat
30. doboz 467. 92. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. A nádor leirata a megyéhez, hogy azonnal indítsa az insurgenseket a gyülekező helyre. (Regensburgi vereség!) Azonnali teendőkről 24 pontos részletes utasítás. van irat
30. doboz 467. 93. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. A nádor értesítése arról, hogy a Marburgi fegyvertár parancsot kapott, hogy a szükséges nyeregszerszámokat azonnal adja ki. van irat
30. doboz 467. 94. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. A Gráci Fegyvertár értesíti a megyét, hogy 1200 puskát és 200 pár pisztolyt kiadott. van irat
30. doboz 467. 95. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. Bertalan kapitány jelenti, hogy a Marburgi Comisszió csak ígért, de az igényelt eszközöket nem adja ki. van irat
30. doboz 467. 96. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. Festetics György felajánlja, hogy a korábbi insurrectiokból nála lévő eszközöket átadja a megyének. nincs irat
30. doboz 467. 97. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. A nádor a vasi lovas felkelők egy századát a zalaiakhoz rendelte, így az egy önálló ezredet képez. van irat
30. doboz 467. 98. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.09. A felkelés élelmezéséhez szükséges gabona őrletéséről a vármegye gondoskodjék. van irat
30. doboz 467. 99. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Gottlieb Mayer elszámolása a szállított szénáról és zabról. (4865,-Ft 36 kr.) nincs irat
30. doboz 468. 100. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Gottlieb Mayer elszámolása a türjei és keszthelyi állomásokra szállított zabról. (1664,-Ft) nincs irat
30. doboz 468. 101. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Gottlieb Mayer elszámolása a zsinórok számára szerzett szőrért. (1664,-Ft 33 kr.) nincs irat
30. doboz 468. 102. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Kassák Máté és Farkas Imre Budára küldetik fegyverekért. nincs irat
30. doboz 468. 103. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Az insurrectionalis cassa kiürült, ezért a megye 200.000,-Ft segélyt kér. van irat
30. doboz 468. 104. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. A Deputacio a Budai Fegyvertártól újabb fegyvereket, tűzszerszámokat és egy kovács szekeret kér. van irat
30. doboz 468. 105. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Tilajba való Sohár Ferenc gyalogvitéz megszökött. nincs irat
30. doboz 468. 106. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Gottlieb Mayernek ruházati anyagokért fizet a cassa. (3688,-Ft 3 kr-t.) nincs irat
30. doboz 468. 107. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. Végh István tartományi biztos utasítása az insurgensek dislocatiojára nézve. van irat
30. doboz 468. 108. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.11. P. Barbarits Gratus kápán 2 lovat, szekeret és egy #kápolna szolgát# két. van irat
30. doboz 468. 109. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Azoknak a tiszteknek, akiknek ló nem jár, a megye méltányosságból adjon. van irat csak őrjegy
30. doboz 468. 110. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Ghillányi segédtisztjének Simonovits György, fő Furiernek pedig Hohenhansen János kineveztetik. nincs irat
30. doboz 468. 111. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Ghillányi úrnak az április 17-i döntés értelmében 3000 Ft kölcsönt Inkey Ádám perceptor fizesse ki. nincs irat
30. doboz 468. 112. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Tuboly Imre zalaegerszegi főszolgabíró bemutatja az insurrestio céljaira felajánlások lajstromát. nincs irat
30. doboz 468. 113. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. "Dislocatio; az insurgensek és az átvonulók élelmezési kérdései." van irat
30. doboz 468. 114. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. A szám a jegyzőkönyvben kimaradt!A Péterváradi határőr ezred ellátása Csáktornyán. van irat
30. doboz 468. 115. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. A Gottlieb Mayer által vásárolt széna stationalis helyekre szállíttassék. van irat
30. doboz 468. 116. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. B. Ghillányi János és Foky Zsigmond ezredes kapitányok mutassák be a felkelők nyilvántartását. nincs irat
30. doboz 468. 117. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. A lovasezred fő Fouirnak Bene János neveztetik ki. nincs irat
30. doboz 468. 118. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Péczeli István egerszegi seborvos a gyalogság főorvosának neveztetik ki. nincs irat
30. doboz 468. 119. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Miletics Félix gráci kereskedő 300 vakarót szállít a lovas ezred számára van irat
30. doboz 468. 120. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.12. Azon urak jegyzéke, akik segedelmet ajánlottak, de még nem fizettek. van irat
30. doboz 468. 121. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.14. A nádor rendelete arra az esetre, ha az ellenség a vármegyébe beütne!A 12 pontból álló utasítás értelmében tett rendelkezések van irat
30. doboz 468. 122. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.14. A gráci fő hadi tisztségből újabb 600 puskát, kengyelvasat, szablyát igényel a Deputáció. nincs irat
30. doboz 468. 123. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.15. Az egyenruhákat készítő szabók élelmezésére napidíj fizetendő. nincs irat
30. doboz 468. 124. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.15. Az egyenruhákhoz szükséges cérna vásárlása. nincs irat
30. doboz 468. 125. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.15. Az egerszegi szűcsöknek a nyeregbundák készítésére újabb 600 Ft adatik. van irat?
30. doboz 468. 126. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.15. A parasztoktól begyűjtött nyergek és nyeregszerszámok felhasználásáról. nincs irat
30. doboz 468. 127. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.15. Ádám György tapolcai járás adószedője befizetése (7875,- Ft). nincs irat
30. doboz 468. 128. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.16. A felkelő lovasezred számvevője által készített hópénz jegyzékre tett megjegyzések. van irat
30. doboz 468. 129. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.16. A felkelő sereg május 16-án elhagyta a megyét, további ellátása a Concurrentionalis Cassa dolga. nincs irat
30. doboz 468. 130. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.16. Ghillányi György felszerelésére, Festetics György által befizetett 500,-Ft-ról. nincs irat
30. doboz 468. 131. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.16. Raiczinger ló inspektor kérvénye fizetése meghagyásáért. nincs irat
30. doboz 468. 132. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.16. Az insurgensek elvonulása után, a megmaradt kenyér felhasználásáról. nincs irat
30. doboz 468. 133. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.16. A nádor leirata a csavargók üldözéséről, valamint a lakosság és a francia, bajor foglyok kapcsolatáról. van irat
30. doboz 468. 134. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.17. A vas megyei Permanens Deputatio hadi tudósítása. van irat
30. doboz 468. 135. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.17. A vasi Permanens Deputatio tudósítása Bécs visszavételéről. van irat
30. doboz 468. 136. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.18. A felvásárolt gabona őrlése sürgettetik. van irat
30. doboz 468. 137. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.18. Vas megyei P. D. tudósítása, hogy az ellenség Moson és Sopron vármegyéket megszállta. van irat
30. doboz 468. 138. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.18. Boros István pátrói predikátor egy lovast állít, egyben nemessége elismerését kéri. van irat
30. doboz 468. 139. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.18. A Légrádból Egerszegre érkező 16 lovas katona beosztása és ellátása. van irat
30. doboz 468. 140. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.18. Vas megye tudósítása, hogy a #levelek frissebb hordására Rábahídvégre és Andrásfára őrállókat rendelt#. van irat
30. doboz 468. 141. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.18. A magyar szabók számára 500,-Ft utaltatik ki. nincs irat
30. doboz 468. 142. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.19. A nádor leirata, hogy a vármegye az ellenség mozgásáról gyakrabban jelentsen. van irat
30. doboz 468. 143. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.19. Kosák Máté számvevő jelentése a Budán beszerzett fegyverekről. van irat
30. doboz 468. 144. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.19. Vas megye átirata az általános helyzetről, valamint Zala jelentése a nádornak és János főhercegnek. van irat
30. doboz 468. 145. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.19. A futár-postai szolgálat megerősítése a megyében.
30. doboz 468. 146/a. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.19. Végh Károly keszthelyi biztos jelenti, hogy a Festetics György által ajánlott fegyvereket átvette, valamint segítséget kér 800 átvonuló lovas ellátásához. van irat
30. doboz 468. 146/b. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.19. Ghillányi ezredparancsnok jelentése a mustráról, valamint kérései a Deputátióhoz. van irat
30. doboz 468. 147. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Az Ott huszárok és Savojai dragonyosok ellátására hozott intézkedések. van irat
30. doboz 468. 148. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Szemenyei Kiviszer Ferenc számára a csutorák készítéséért 50,-Ft fizetendő. nincs irat
30. doboz 468. 149. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Andrássy brigadéros leirata a megyéhez és az erre tett intézkedések. van irat
30. doboz 469. 150. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. A hópénzről való elszámolás, és a deputáció ezzel kapcsolatos intézkedése. van irat
30. doboz 469. 151. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Vas megyei Deputáció tudósítása a fölkelő sereg helyzetéről. van irat
30. doboz 469. 152. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. A tisztek számára kiadott katonai könyvekről. van irat
30. doboz 469. 153. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. A vasi Deputáció tudósítása, hogy jobbágyokat is felszerelnek. van irat
30. doboz 469. 154. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Horváth Imre táblabíró Marburgból küldött jelentése értesüléseiről. van irat
30. doboz 469. 155. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Braun Károly jelentése Grácból lószerszámok beszerzéséről, valamint a Mária Cell körüli harcokról. van irat
30. doboz 469. 156. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.20. Amandé Antal tudósítása Zágrábból friss értesüléseiről. van irat
30. doboz 469. 157. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.22. A Deputatió határozata János főherceg táborának ellátásáról, valamint Koosz András Budára küldéséről 200.000,-Ft kieszközlése érdemében. van irat
30. doboz 469. 158. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.22. Horváth Imre táblabíró (a csáktornyai uradalom fiscalisa) tudósítása Marburgból. Az utasítás értelmében tett intézkedése. van irat
30. doboz 469. 159. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.23. A Vas megyei Deputatió tudósítása a franciák Stajerszágbeli kegyetlenkedéseiről. van irat
30. doboz 469. 160. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.23. Braun Károly jelentése Grácból.
30. doboz 469. 161. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.23. János Főherceg Csáktornyára rendeltetett, a megye gondoskodjon ellátásukról. van irat
30. doboz 469. 162. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.24.közgy. A közbátorság fenntartására tett intézkedések. nincs irat
30. doboz 469. 163. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.24. Az 1807. évi Királyi segedelem pénz felhasználása. nincs irat
30. doboz 469. 164. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.24. A vasi Deputatió tudósítása az Ébersdorf és Bécsújhely körüli csatározásokról. van irat
30. doboz 469. 165. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.25. A vasi Deputatió tudósítása az Aspang és Bécsújhely körüli csatározásokról. van irat
30. doboz 469. 166. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.25. Fodor József tudósítása János főherceg és Gyulay Albert generális seregének mozgásáról. van irat
30. doboz 469. 167. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.25. János főherceg parancsa, hogy a megye a Murán, Szerdahelynél azonnal állítson egy hajóhidat. Kozák Máté táblabíró Szerdahelyre küldetett van irat
30. doboz 469. 168. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.25. Oszterhueber Ferenc jelentése Csáktornyáról, az életesház készleteiről. van irat
30. doboz 469. 169. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.26. Végh István, az #Országbeli Bizottság főkormányzója# értesíti a megyét, hogy Budáról Sümegre útra indítottak 4000 mázsa lisztet és 10.000 mérő zabot. A megye gondoskodjon határain belül annak biztonságáról. van irat
30. doboz 469. 170. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.26. Csapody Gábor somogyi alispán értesíti a megyét, hogy Iharosberénybe postásnak egy lovas katonát rendelt. van irat
30. doboz 469. 171. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.26. Vas vármegye Deputációja értesíti a megyét, hogy János főherceg serege ellátására a Töhöstomi életesház utasíttatott. van irat
30. doboz 469. 172. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.26. Fodor József értesíti a megyét, hogy Martin Lucz és Gróf Gyulay Albert 3000 katonával Pettauba érkezett. van irat
30. doboz 469. 173. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.26. B. Ghillányi ezredes levele Tüskevárról, melyben a hópénz, fegyverek, dobok, társzekerek stb. dolgában kér intézkedést. van irat
30. doboz 469. 174. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.27. Varasd vármegye Deputációja értesíti a megyét, hogy az ellenség bevonult Marburgba, a Marburgi és Potoli (Pettau) hidakat lerombolták. van irat
30. doboz 469. 175. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.27. Gyulay és Lucz generális katonái Csáktornyára küldettek, maguk pedig Grácba mentek a vár megerősítésére. A Marburgi híd levontatott, a Pettaui még nem. van irat
30. doboz 469. 176. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.27. Vas vármegye bizottmánya közli Sopron vármegyére hivatkozva, hogy a franciák Vinpassing környékén garázdálkodnak. van irat
30. doboz 469. 177. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.27. Braun Károly jelenti Bellatincból, hogy Strazoldó gyalog és a Friemont huszárezred maradéki Regedében vannak. van irat
30. doboz 469. 178. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.27. Simon József által letartóztatott Horváth András és Szabó József (állítólag Spanyolországból jöttek) Körmendre az ott állomásozó katonasághoz kísértetnek. van irat
30. doboz 469. 179. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Gróf Sauran Stajer ország gubernátora Egerszegre érkezvén beszámolt a deputációnak az Ebersdorfnál vívott győztes csatáról. van irat
30. doboz 470. 180. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Fodor József jelentése Potolbul a Marburgi híd bontásáról van irat
30. doboz 470. 181. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Schiberl Ferenc tudósítása Csáktornyáról János főherceg és Gyulay generális hadai mozgásáról. van irat
30. doboz 470. 182. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Andrássy János generális értesíti a megyét, hogy két fölkelő lovasezredet Türjén és környékén kíván szállásolni. Kéri a megye intézkedését. van irat
30. doboz 470. 183. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Donászi Károly szombathelyi kereskedő contója a lovasok számára szerzett ruhabeli portékákról. (9014,-Ft 48 xr.) nincs irat
30. doboz 470. 184. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Csesznák József főszolgabíró és Kósák Máté táblabíró utasítást kérnek - és kapnak - arra az esetre, ha az ellenség a Muraközbe #béütne#. van irat
30. doboz 470. 185. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Csesznák József főszolgabíró és Kósák Máté táblabíró utasítást kérnek - és kapnak - arra az esetre, ha az ellenség a Muraközbe #béütne#. van irat
30. doboz 470. 186. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Gr. Gyulay parancsa, hogy a Muraszerdahelyi híd helyreállíttasson. - (Már megtörtént.) van irat
30. doboz 470. 187. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Vas vármegye deputátiója. Gr. Sauran Stajer ország gubernátora Egerszegre érkezvén beszámolt a deputációnak az Ebersdorfnál vívott győztes csatáról. U.a. mint a 179. sz. van irat
30. doboz 470. 188. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.29. Minthogy az ellenség a megyét fenyegeti, a királyi só harmincadosokat figyelmezteti a deputáció, hogy a kassákat helyezzék biztonságba. van irat
30. doboz 470. 189. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. Károly főherceg a vasi deputáció útján közli a 179. sz-ban foglaltakat.A megye a posta megerősítésére Tapolcára és Kanizsára 2-2 lovast rendel. van irat
30. doboz 470. 190. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. Braun Károly bellatinci inspector tudósítása a hadak mozgásáról. van irat
30. doboz 470. 191. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. A nádor hivatalosan is kinevezi B. Ghillányi Jánost a fölkelő gyalogság ezredesének. van irat
30. doboz 470. 192. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. B. Mecséry János kineveztetett a fölkelő sereg districtualis generálisává. van irat
30. doboz 470. 193. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. Végh István főtartománybéli Biztosság kormányzója leirata a vármegyéhez, hogy János főherceg tábora és a fölkelő sereg egy része a megyébe érkezik, a megye gondoskodjon ellátásukról. A megye csak úgy tudja vállalni, ha a kincstár azonnal fizet. van irat
30. doboz 470. 194. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. Varasd vármegye értesíti a zalai Deputációt, hogy a levéltárak és kasszák a szomszéd német birodalomból Varasdra hozattak. van irat
30. doboz 470. 195. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. Gorup generális parancsa, hogy a csáktornyai életes házban lévő készleteket biztonságos helyre, Nagy Szigetbe, és Pécsre szállítsák. van irat
30. doboz 470. 196. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.05.30. János főherceg (a 195. sz. utasítással szemben) az élelmiszerek Körmendre szállítását rendeli el. van irat
30. doboz 470. 197. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A nádor értesíti a megyét, hogy felsegélyezésére 250.000,-Ft-ot felvehet, részben a veszprémi sóházi tiszttől, részben Budán a Concurrentialis Cassából. A megye erre tett intézkedése. nincs irat
30. doboz 470. 198. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Gáspár József szabónak 500,-Ft kifizettetik. nincs irat
30. doboz 470. 199. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A vasi deputáció tudósítása, hogy Sopront és Kopházát a franciák megszállták. van irat
30. doboz 470. 200. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A vasi deputáció tudósítása arról, hogy május 30-án Kőszegre és Szombathelyre is bementek a franciák. van irat
31. doboz 471. 201. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A vasi deputáció tudósítása, hogy Szombathelyre 800 lovas és 400 gyalog francia érkezett. Utasítás a kanizsai és perlaki sótiszteknek, hogy kasszákat helyezzék biztonsága. van irat
31. doboz 471. 202. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Ghillányi János kérelme különböző tárgyakban. van irat
31. doboz 471. 203. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Stettanits József alszolgabíró és Fatér Pál eskütt Szentgotthárdról a hadibiztostól 25.000,-Ft-ot hoztak. nincs irat
31. doboz 471. 204. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A deputáció felszólítja az abba kinevezett táblabírókat (név szerint felsorolva), hogy az üléseken jelenjenek meg. van irat
31. doboz 471. 205. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Márkus Ignác hadi biztos kérése az első alispánhoz, hogy az átvonuló katonaság ellátásáról gondoskodjon. Az erre tett intézkedések. van irat
31. doboz 471. 206. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Berta Ignác vas vármegye ügyésze tudósítása a franciákról. van irat
31. doboz 471. 207. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Gabelits Ferenc tudósítása Rábahidvégről. van irat
31. doboz 471. 208. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Braun Károly tudósítása a Regede környéki csapatmozgásokról. van irat
31. doboz 471. 209. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Foky Zsigmond Pápáról küldött levele, melyben beszámol a felszerelés, ruházat hiányosságairól, és a maga számára #jus gladiit# kér. Az ezekre adott intézkedések. van irat
31. doboz 471. 210. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A nádor rendelete, több, az insurrectiót érintő tárgyban. van irat
31. doboz 471. 211. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A nádor utasítása, hogy a felkelők számára a még hátra lévő eszközöket azonnal adják ki. van irat
31. doboz 471. 212. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. A nádor értesíti a megyét, hogy a 200.000,-Ft kölcsönt Koósz András alszolgabíró átvette. nincs irat
31. doboz 471. 213. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.01. Koósz András jelentése arról, hogy a 200.000,-Ft kölcsönt átvette. van irat
31. doboz 471. 214. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Gaál József alhadnagy és 25 katonája hópénzéről. van irat
31. doboz 471. 215. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Gabelics Ferencnek pápai útjáért 50,-Ft fizettetik. nincs irat
31. doboz 471. 216. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Az elszökött és csoportosan garázdálkodó katonák megfékezésére tett intézkedések. van irat
31. doboz 471. 217. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Az Egerszegre rendelt 15 légrádi katona napi bére fizettessen ki. nincs irat
31. doboz 471. 218. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A Budáról Sümegre szállított liszt és zab érdemében tett intézkedések. (Lásd 169. sz.) van irat
31. doboz 471. 219. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Márkus Ignác hadi biztos utasítása a megyei tárházakban lévő élelmek tárgyában. van irat
31. doboz 471. 220. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A 209. és 211. számra tett intézkedések. van irat
31. doboz 471. 221. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Varasd vármegye tudósítása az ellenség mozgásáról. van irat
31. doboz 471. 222. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Veszprém megye Devecserbe lovaspostákat rendelt. van irat
31. doboz 471. 223. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Berta Ignác vas vármegye tiszti ügyésze tudósítása az ellenség mozgásáról. van irat
31. doboz 471. 224. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Somogy vármegye Sáncba lovaspostát rendelt. van irat
31. doboz 471. 225. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A Légrádból Zalába rendelt katonák zsoldja kifizetéséről. van irat
31. doboz 471. 226. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A Helytartó Tanács tudósítása arról, hogy Grácból egyebek mellett a katonai archívum Szerdahelyre, a marburgi ruhakészítő comissio Légrádra, aFrimont lovasok egy százada és a Kancellária Kanizsára települ. van irat
31. doboz 471. 227. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A nádor értesíti a megyét, hogy mivel elindult főszálláshelyére, helyettesítésével Ürményi országbírót bízta meg. van irat
31. doboz 471. 228. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A felkelő lovasság számára készítendő fokosokrul tett intézkedések. nincs irat
31. doboz 471. 229. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. Egy köböl zab ára 4,- Ft, egy mázsa szénáé 5,-Ft. nincs irat
31. doboz 471. 230. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.03. A megye utasítást kér Márkus Ignáctól, hogy a francia foglyok és sebesültek ellátásáról miképp gondoskodjon? van irat
31. doboz 472. 231. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. A nádor beszámolója az asperni csatáról (máj. 21-22.). Nyomtatvány a csata leírásával. Utasítás a vármegyékhez a további teendők érdekében. A megye rendelkezései. van irat
31. doboz 472. 232. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. A Frimont lovasezred egy százada és 150 sebesült Keszthelyre települt (lásd 226. sz.) ellátásukról a kanizsai életes ház gondoskodjék. van irat
31. doboz 472. 233. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Mezericzky Károly biztos út a Budáról Sümegre szállítandó élelemhez szekereket és ide kijelölendő biztost kér. van irat
31. doboz 472. 234. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Csesznák József főszolgabíró jelentése a varasdi életes házból elszállítandó élelmekről, melyeket nem Körmendre, hanem Kanizsára visznek. van irat
31. doboz 472. 235. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Csesznák József főszolgabíró jelentése arról, hogy az említett élelmeket az eddigi parancsokkal szemben Egerszegre kell szállítani. van irat
31. doboz 472. 236. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Fekete Ignác zalabéri biztos a zalabéri postaállomáshoz még szükséges lovakról és fogatokról jelenti. van irat
31. doboz 472. 237. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Foky Zsigmond ezredes és tiszttársai panasza, hogy a lovas tisztek velük szemben előnyöket élveznek. Orvoslást kérnek. van irat
31. doboz 472. 238. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. A bakónaki plébános panasza Tolnay János lovas főhadnagy ellen. nincs irat
31. doboz 472. 239. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. A járások főszolgabírói utasíttatnak, hogy 4 nap alatt még összesen 30 insurgenst állítsanak ki. nincs irat
31. doboz 472. 240. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. A deputáció utasítása, hogy a magazinumokból kölcsönzött szénát a kölcsönvevők azonnal szolgáltassák vissza, illetve a #sásosabb részeket# azonnal kaszálják. nincs irat
31. doboz 472. 241. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Vas vármegye értesíti a deputációt, hogy Szombathelyen a franciák kifüggesztették Napóleon proklamációját (máj. 31-én). van irat
31. doboz 472. 242. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.05. Az egyenruhákat készítő szabóknak 500,-Ft kifizetendő. van irat
31. doboz 472. 243. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. B. Mecséry értesíti a megyét kerületi főparancsnoki kinevezéséről (lásd még 192. sz.). van irat
31. doboz 472. 244. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. Márkus Ignác kerületi comissarius utasítása, hogy 10.000 porció széna 2 nap alatt Körmendre szállíttasson. Ugyanakkor kifogásolja az innen kapott kenyér rossz minőségét. van irat
31. doboz 472. 245. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. Varasd vármegye kéri a megyét, hogy a varasdi fahíd megerősítéséhez naponta 300 munkást állítson ki. van irat
31. doboz 472. 246. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. A deputació rendelkezései a selyem galeták (gubók) összegyűjtéséről, az élelmiszerek szállítására kirendelt szekerekről, a Dráván felállítandó #sarkantyúkról#, valamint a varasdi híd megerősítéséről. van irat
31. doboz 472. 247. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. A vasi deputáció tudósítása, hogy a franciák elhagyták Szombathelyt és Kőszeg felé vonulnak. (jún. 2.) van irat
31. doboz 472. 248. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. Gáspár József szabómester számára 3230,Ft 15 xr. Kifizetendő. nincs irat
31. doboz 472. 249. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.06. A Budáról Sümegre érkezett élelem azonnal továbbítandó Körmendre a tapolcai és szántói járásból kiállított 200 szekérrel. van irat
31. doboz 472. 250. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.07. Ugyanonnan János főherceg részére 1800 mázsa liszt és 4000 mérő zab szállítandó. van irat
31. doboz 472. 251. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.07. János főherceg utasítása az elfogott csavargó katonákról. van irat
31. doboz 472. 252. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.07. Márkus Ignác biztos rendelkezése a fogságból visszatért, illetve sebesült katonák ellátásáról. van irat
31. doboz 472. 253. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.07. Gorup generális értesíti a deputációt, hogy Kanizsán szállásol, a megye #meghatározott áron# gondoskodjék élelmezésről. van irat
31. doboz 472. 254. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.07. Vas vármegye tudósítása a Szombathely és Kőszeg közti területen folyó csatározásokról. van irat
31. doboz 472. 255. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Foky Zsigmond ezredes felszerelést és zsoldot illető kérései és az erre tett intézkedések. van irat
31. doboz 472. 256. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. A feleslegben lévő hadiszereket a megye felajánlja megvételre Somogy vármegyének. van irat
31. doboz 472. 257. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Verhovác Maximilián Zágrábi püspök kéri a megyét #egynéhány ezer mázsa# szénával azonnali fizetéssel segítse ki. (A megye nem tud segíteni.) van irat
31. doboz 472. 258. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Satten József egerszegi műves számára Fatér Pál fizessen ki 72,-Ft-t.
31. doboz 472. 259. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Kayser József egerszegi kereskedő számlájának kiegyenlítése. nincs irat
31. doboz 472. 260. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Gottlieb Mayer számlája (1219 mázsa) kifizetendő. nincs irat
31. doboz 473. 261. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Gottlieb Mayer számlája (480 mérő zabért) kifizetendő. nincs irat
31. doboz 473. 262. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.08. Rózsás János courirnak szolgálataiért fizetendő (30,-Ft). nincs irat
31. doboz 473. 263. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.09. Végh István tartományi biztos tudakolja, hogy hol található az az 1000 mázsa széna, melyet Szapáry Péter ajánlott a felkelők számára? nincs irat
31. doboz 473. 264. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.09. Pest vármegye deputaciója tudósításokat kér a zalaiak értesüléseiről. van irat
31. doboz 473. 265. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.09. Zágráb vármegye tudósítása, hogy a franciák Fiuméban vannak. van irat
31. doboz 473. 266. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.09. Zágráb vármegye tudósítása, hogy a franciák Somogyban is vannak. van irat
31. doboz 473. 267. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.09. Gábelits Ferenc vicenótáriusnak útiköltségre (Pápára) fizettessék 100,-Ft. nincs irat
31. doboz 473. 268. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Minthogy az ellenség már Vasváron van, ezért a nádor #titkos oktatását# felnyitották és az abban foglaltaknak megfelelően rendelkeztek. nincs irat
31. doboz 473. 269. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Minthogy a sereg élelmezése egyre nehezebb, ezért a deputáció külön intézkedéseket hoz. nincs irat
31. doboz 473. 270. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. A lovasposta hordására újabb személy beállítása szükséges, fizetés ellenében. nincs irat
31. doboz 473. 271. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Varasd vármegye deputációjának tudósítása a franciák mozgásáról. van irat
31. doboz 473. 272. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Simon József táblabíró jelentése a Körmenden lévő franciákról. van irat
31. doboz 473. 273. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. A Körmend mellett táborozó franciák elvonultak, de helyükre 40.000 várható. van irat
31. doboz 473. 274. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Szökött katonák által megtámadott postás, illetve postaküldemények megtalálásáról. (Börönd mellett.) van irat
31. doboz 473. 275. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Bertalan János és katonája marburgi útja napidíjára kifizetendő 34,- illetve 17,-Ft. van irat
31. doboz 473. 276. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.10. Bertalan János és katonája Gr. Amade Antalhoz tett útjáért kifizetendő napidíja. van irat
31. doboz 473. 277. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. A kölcsön adott zab részbeni megtérítése. nincs irat
31. doboz 473. 278. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. A katonaság számára szükséges pálinkáról. nincs irat
31. doboz 473. 279. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. Rózsás Jánosnak levélhordásért 50,-Ft fizetendő. nincs irat
31. doboz 473. 280. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. Simon József jelentése a #Körmenden történt dolgokrul#. van irat
31. doboz 473. 281. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. A megyei deputáció jelentése a nádornak a Körmend körüli helyzetről és a #titkos utasítás# értelmében tett intézkedésekről. van irat
31. doboz 473. 282. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. A megyei deputáció jelentése a Horvát Bánhoz. van irat
31. doboz 473. 283. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. Salamon Ignác eskütt tudósítása, hogy a franciák Zalabérben reqvirálnak. van irat
31. doboz 473. 284. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. Novák Gáspár szolgabíró jelentése, hogy az ellenség Batykot, Türjét, Szentgrótot is megszállta és erőszakoskodik. Utasítás a többi szolgabírához. van irat
31. doboz 473. 285. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. Novák Gáspár szolgabíró jelentése, hogy az ellenség Batykot, Türjét, Szentgrótot is megszállta és erőszakoskodik. Utasítás a többi szolgabírához. van irat
31. doboz 473. 286. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. Tóth József vasi főszolgabíró tudósítása a Körmenden és Szombathelyen lévő franciákról. van irat
31. doboz 473. 287. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.11. A deputáció utasítása Deák Péterhez, hogy a pénztárral Keszthelyről azonnal menjen Kanizsára, de ha a hadi helyzet úgy kívánja, menjen tovább Pécsre. van irat
31. doboz 473. 288. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. A nádor utasítása, hogy a postaszolgálat újabb lovasokkal és comissariusokkal megerősíttessen, valamint Szerdahelynél az átkeléshez szükséges hajók legyenek. van irat
31. doboz 473. 289. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Márkus Ignác biztos a felkelők számára 10.000 porció széna küldését sürgeti. van irat
31. doboz 473. 290. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. János főherceg 620 szekeret rendel a megyétől. van irat
31. doboz 473. 291. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. A Budáról Egerszegre küldött posta elveszett. van irat
31. doboz 473. 292. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. A deputáció délutáni ülésén megjelent egy lovas francia és 11 szekér szénát és zabot követelt a megyétől, zalabérbe szállítani. van irat
31. doboz 473. 293. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Simon József tudósítása a Körmenden lévő franciákról. van irat
31. doboz 473. 294. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Simon József tudósítása a Körmenden lévő franciákról. van irat
31. doboz 473. 295. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Novák Gáspár alszolgabíró jelentése a Türjén tartózkodó franciákról. van irat
31. doboz 473. 296. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Nagy János türjei comissarius jelentése a franciák garázdálkodásáról Türjén. van irat
31. doboz 473. 297. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. A megyei deputáció kéri a megyei helytartót, hogy a bizonytalanságok miatt a posta a továbbiakban ne Sümeg felé, hanem Somogy megye felé bonyolódjon. van irat
31. doboz 473. 298. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Festetics Györgyöt arra kéri a deputáció, hogy a Somogy felől érkező posta Egerszegre továbbításáról gondoskodjék. van irat
31. doboz 473. 299. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Varga László táblabíró 603. porció szénát adott az Egerszegi Életes Háznak, ellenértékét felveheti. nincs irat
31. doboz 473. 300. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. A bellatinci uradalom által az inssurrectió számára szállított #készületek és szerek# kifizetéséről. (2391,-Ft 23 xr.) nincs irat
31. doboz 474. 301. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.12. Vogel kanizsai életes tiszt jelenti, hogy nem tud Egerszegre semmit küldeni, hiányában, ugyanakkor 5.600 szekeret kér a készletek biztos helyre szállításához. van irat
31. doboz 474. 302. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.13. A János főherceg után nyomuló franciák elhagyták Vasvárt, Baltavárt, Zalabért és Türjét. van irat
31. doboz 474. 303. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.13. Lusztig Mátyás egerszegi megbízatik, hogy szénát vásároljon a megye számára. (5.000,-Ft)
31. doboz 474. 304. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.13. Gottlieb Mayernek a megszerzett szerek árában 1553,-Ft 36 xr. fizettessen ki. nincs irat
31. doboz 474. 305. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.13. Kozma, szentgróti boltosnak fizettessen 4.599,-Ft 47 xr. nincs irat
31. doboz 474. 306. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.13. A deputáció előtt megjelent franciák (292. sz.) a városban garázdálkodtak, ezért a helybéli lakosok elfogták őket. Mi legyen a sorsuk? van irat
31. doboz 474. 307. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.13. Novák Gáspár tudósítása a franciák vonulásáról Türje, Gógánfa, Ukk, Tüskevár, Sümeg, Rendek, Vásárhely útvonalon. van irat
31. doboz 474. 308. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Az egerszegi szűcsök számára a nyeregbundákért kifizetendő 1050,-Ft 30 xr. nincs irat
31. doboz 474. 309. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Németh Márton szűcs céhmesternek borjúbőr tarisznyákért kifizetendő 103,-Ft 30 xr. nincs irat
31. doboz 474. 310. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Hirsl Benjámin egerszegi szabónak lovagló nadrágok varrásáért 208,-Ft 20 xr. fizetendő. nincs irat
31. doboz 474. 311. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Az insurgensek három orvosának a cassa fizessen ki 41,-Ft-ot. van irat
31. doboz 474. 312. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Brodbaihl Márkus nyereggyártónak a cassa 70,-Ft-ot fizet. nincs irat
31. doboz 474. 313. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Adhembs obester és katonái csak fizetés ellenében kaphatnak élelmet. van irat
31. doboz 474. 314. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Felszólítják Inkey Ádámot az ins. cassa főszedőjét, hogy számadásait mutassa be. van irat
31. doboz 474. 315. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Gerencsér Mihály egerszegi szűcsnek fizettessen 31,-Ft 30 xr. nincs irat
31. doboz 474. 316. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.14. Gróf Szapáry Péter a felajánlott 1000 mázsa szénán kívül ígért-e még? van irat
31. doboz 474. 317. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Andrasevits András, a Horvát bán tábori biztos a szükséges élelmiszerek szállításához szekereket kér. van irat
31. doboz 474. 318. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Zágráb és Varasd vármegye tudósítása az ellenség Dalmáciából kivonulásáról és a törökök mozgolódásáról. van irat
31. doboz 474. 319. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Simon József tudósítása a francia #tartalék seregről#, annak ellátásáról, garázdálkodásáról stb. van irat
31. doboz 474. 320. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Fábián Ferenc egerszegi vasárusnak kifizetendő 667,-Ft 45 xr. nincs irat
31. doboz 474. 321. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Handler István egerszegi vasárusnak kifizetendő 244,-Ft 48 xr. nincs irat
31. doboz 474. 322. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Laczkovits Antal egerszegi pék fizessen vissza 500,-Ft-ot. nincs irat
31. doboz 474. 323. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Horváth János vármegyei katonának kifizetett 50,-Ft-ot az ins. cassa megtéríti a megyei pénztárnak. van irat
31. doboz 474. 324. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Farkas Sándor alszolgabírót megbizatik, hogy a reszneki, lendvai és lenti uradalmakban gabonát requiráljon és azt a murai malmokban megőrlesse. nincs irat
31. doboz 474. 325. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Az alispán jelentése gr. Athems obesternek a franciák mozgásáról, ill. arról, hogy az átvonuló katonák ellátását a zalaapáti ill. a kanizsai életes ház biztosítsa. nincs irat
31. doboz 474. 326. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Dervarics Antal alszolgabíró megbízatik, hogy a rigyáci, becsehelyi, letenyei uradalmakban requiráljon. nincs irat
31. doboz 474. 327. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.15. Kimutatás a kanizsai Sámson Jánosra bízott szerekről, melyek a fogoly franciáknál találtattak. van irat
31. doboz 474. 328. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.16. Novák Gáspár alszolgabíró jelentése a franciák Sümeg környéki mozgásáról, valamint a requirálásnak ellenszegülő szentgyörgyvári uradalomról. van irat
31. doboz 474. 329. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.16. Horváth Antal jelentése a franciák ukki táborozásáról. van irat
31. doboz 474. 330. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.16. Nagy János jelentése a franciák Türjén való áthaladásáról. van irat
31. doboz 474. 331. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.16. Gróf Gyulay, horvát bán tudósítja a megyét, hogy a továbbiakban is a megyében fog táborozni. van irat
31. doboz 474. 332. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.16. A bán parancsára utasítja a megye Csesznák József főszolgabírót, hogy szükség esetén rontsa le a Dráva mellett lévő kocsmákat, gunyhókat és hidakat. van irat
31. doboz 474. 333. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.16. Gabelics Ferenc aljegyzőnek a Bánhoz menő útjára 50,-Ft utaltatik. nincs irat
31. doboz 474. 334. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Rentz commendáns utasítja a vármegyét, hogy János főherceg jutányos részére a megye 12 lovat biztosítson. van irat
31. doboz 474. 335. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. A nádor az egész felkelő nemességről kimutatást rendel a megyétől. van irat
31. doboz 474. 336. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Gottlieb Mayer számára a cassa fizessen ki a szállított széna fejében 3584,-Ft-ot. nincs irat
31. doboz 474. 337. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Gottlieb Mayer kereskedőnek 370 borjúbőrökért 832,-Ft 50 xr-t fizessen ki a cassa. nincs irat
31. doboz 474. 338. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Tuboly József esküttnek a Varasdon beszerzett 30.000 rőf szőrzsinórokért fizetendő 1200,-Ft. nincs irat
31. doboz 474. 339. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Chasteller generális, hogy Kanizsára érkezik, közli a megyével, egyszersmind minden lehetséges értesülést kér a franciákról. van irat
31. doboz 474. 340. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Végh comissárius tudósítása, hogy franciák Veszprémbe is bevonultak, ezért a futárok már csak a Balatonon át tudják a postát továbbítani. nincs irat
31. doboz 474. 341. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Zorka körmendi comissarium tudósítása, hogy ismét 800 francia érkezett a városba. van irat
31. doboz 474. 342. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Varasd vármegye tudósítása a katonaság által a Dráva híd megerősítéséhez lefoglalt anyagokról. van irat
31. doboz 474. 343. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Varasd vármegye főispánjával közöltetik, hogy a Varasdnál lévő Dráva híd megerősítésén dolgozók napi díja 45 xr. van irat
31. doboz 474. 344. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Varasd vármegye deputációja tájékoztatja a zalai deputációt a stájerországi hadi körülményekről. van irat
31. doboz 474. 345. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Horváth Imre csáktornyai uradalmi ügyész tudósítása Chasteller generálisról, ill. Mármont francia generális Laibakban maradásáról. van irat
31. doboz 474. 346. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Domokos Ferenc vármegyei káplár napidíja. van irat
31. doboz 474. 347. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Alszolgabírák idézése a deputáció június 19-i ülésére. nincs irat
31. doboz 474. 348. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.17. Deák Péter főadószedő jelentése, hogy a cassával Balatonszentgyörgyön tartózkodik. Maga mellé egy lovaskatona kirendelését kéri. van irat
31. doboz 474. 349. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. Gr. Gyulay Ignác bán köszöni a tudósításokat és azt a továbbiakban is kéri. van irat
31. doboz 474. 350. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. B. Meskó József generális jelenti a megyének, hogy 5000 insurgenssel és 200 fogollyal Győr alól Szentgrótra kényszerült visszavonulni. Emberei és a foglyok ellátására 10.000,-Ft kölcsönt kér a megyétől. van irat
31. doboz 475. 351. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. Novák Gáspár alszolgabíró jelentése a fentiekről, továbbá, hogy a baltavári erdőben mintegy 300 francia tartózkodik. van irat
31. doboz 475. 352. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. Póka Antal földmérő jelentése a szerdahelyi átkelő áthelyezéséről Letenyére. van irat
31. doboz 475. 353. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. A megyében szolgáló Légrádi lovasok hópénze. nincs irat
31. doboz 475. 354. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. A gyalogság számára posztók varratás végett Kanizsára és Csáktornyára szállíttassanak. nincs irat
31. doboz 475. 355. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.18. Az ollári uradalom részéről adott borról és tűzifáról elismervény adasson. nincs irat
31. doboz 475. 356. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. Totth István a légrádi lovasok káplárja jegyzéke a napi bérekről. van irat
31. doboz 475. 357. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. Az elszéledt insurgensek a szolgabírák által felszólíttatnak, hogy tüstént jelentkezzenek a deputációnál. nincs irat
31. doboz 475. 358. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. Marton György szolgabíró Balaton-Szentgyörgyre küldetik, hogy Deák Pétertől 50.000,-Ft-ot hozzon a deputáció számára. nincs irat
31. doboz 475. 359. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. A deputáció utasítja Deák Pétert, hogy a cassával menjen Kaposvárra, s ha már ott sem biztonságos, onnan tovább Pécsre. van irat
31. doboz 475. 360. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. A Veszprémen keresztüli levelezés lehetetlen, csak Somogyon át lehetséges. nincs irat
31. doboz 475. 361. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. A 357. sz. alatti felhívásra jelentkezők ellátásáról. nincs irat
31. doboz 475. 362. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. A nádor parancsa, hogy az összeszedett elszéledő insurgenseket a Vág és a Duna közti táborba kell küldeni. van irat
31. doboz 475. 363. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.19. Mintegy 2000 francia lovas ismét megszállta Szentgrótot. van irat
31. doboz 475. 364. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.20. A vas vármegyei deputáció beszámolója önnön helyzetéről. van irat
31. doboz 475. 365. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.20. Simon József táblabíró tudósítása az Ott huszárok és a franciák körmendi összecsapásáról. van irat
31. doboz 475. 366. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Csesznák József főszolgabíró jelentése Chasteller generális Varasdra érkeztéről, Gyulay Ignác bán seregéről. A sebesültek számára 5 mázsa tépésnek Egerszegre küldéséről. van irat
31. doboz 475. 367. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Zágráb vármegye deputációja közli, hogy Fiumét a Cs. K. katonaság visszafoglalta, de Triest az oroszok által ostromzár alatt áll. van irat
31. doboz 475. 368. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Zarka körmendi comissarius tudósítása a Körmenden elfogott 88 franciáról. van irat
31. doboz 475. 369. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Somogy vármegye tudósítása, hogy Zala által felkínált szerekre nincs szüksége. van irat
31. doboz 475. 370. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Sümegi József alispán rendelete a szegények számára kiosztandó élelmekről.
31. doboz 475. 371. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Fekete János comissárius utasítása, hogy Policzer Salamon szentgróti számoljon el a szerződésekben vállalt szénával. nincs irat
31. doboz 475. 372. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Az Iborfia és Tárnok környékén kóborló insurgensek azonnal utasíttassanak Egerszegre. nincs irat
31. doboz 475. 373. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Bessenyey János kapitány jelentése a győri csatában elvesztett lovakról, azok pótlásáról. A deputáció Bessenyeynek a győri csatábani helytállásáról. van irat
31. doboz 475. 374. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.21. Minthogy Hansek Imre, Vaklyák Márton, és Rudolf Ferenc seborvosok az ellenség miatt nem juthattak el az insurgensekhez, ezért az útra kapott költséget fizessék vissza. van irat
31. doboz 475. 375. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Gr. Amade Antal tájékoztatja a vármegyét, hogy sikerült bekerítenie Marmont generálist, ill. hogy Fiume városát felszabadították. van irat
31. doboz 475. 376. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Az elkóborolt insurgensek, kik a parancs ellenére nem jelentkeznek Egerszegen (lásd 872. sz.) azok árulás és hitszegés miatt elitélendők. Ezekről a deputáció jelentést kér a szolgabíráktól. nincs irat
31. doboz 475. 377. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Novák Gáspár alszolgabíró panasza a franciák okozta kárairól. Az ins. cassa kölcsönpénzzel segíti. van irat
31. doboz 475. 378. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Gr. Gyulay Ignác bán tudósítása Marmont generális seregéről. van irat
31. doboz 475. 379. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Meskó, kerületi generális utasítása, hogy az összerendelt insurgensek induljanak Kaposvár, Tolna, Pest irányába. van irat
31. doboz 475. 380. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Oszterhueber Ferenc 2. alispán tudósítása a franciák mozgásáról. van irat
31. doboz 475. 381. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Gajdóczy Mihály kiskomáromi tiszttartó tudósítása a marcali felé vonuló franciákról és egy nála hagyott sebesült francia generálisról. A deputáció tudakolja a nádortól, hogy mi legyen a Perlakon összegyűjtött insurgensekkel. A bánnak jelenti a Szentgrótról elvonuló franciák rablásait. van irat
31. doboz 475. 382. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Chasteller úr jelentése, hogy serege visszatért a megyébe, kéri a deputációt, hogy ellátásukról gondoskodjék. nincs irat
31. doboz 475. 383. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. A jegyzőkönyvből e szám hiányzik (mint az előbbi), irat ilyen számon van. nincs irat
31. doboz 475. 384. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Novák Gáspár tudósítása az ellenségnek szentgróti eltávozásáról Sümeg irányába. van irat
31. doboz 475. 385. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.22. Varasd vármegye tudósítása a #hadi környülállásokrul#. van irat
31. doboz 475. 386. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. Vajda Antal Vas vármegye alispánja tudósítása, hogy az ellenség Köpcsénynél csatát vesztett, közülük mintegy 3000 fogoly esett. van irat
31. doboz 475. 387. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. A megyébe visszatérő reguláris és insurgens katonaság nem fizet a kiszolgált élelmekért. nincs irat
31. doboz 475. 388. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. A deputáció kérése Meskó generálishoz, hogy az elszéledt és azóta összegyűjtött insurgenseket Bessenyey János kapitány által vegye át. van irat
31. doboz 475. 389. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. A deputáció felszólítja Horváth János vármegye lovaskatonáját, hogy a vásárlott lovak kisérésére felvett előleggel számoljon el. van irat
31. doboz 475. 390. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. Budáról, a concurrentionalis cassából hozott 50.000,-Ft-ot Fatér Pál, számadás fejében átveszi. nincs irat
31. doboz 475. 391. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. Rózsás Jánosnak, mint futárnak 30,-Ft-ot fizettessen ki. nincs irat
31. doboz 475. 392. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. Az egerszegi lakatosoknak különböző munkákért 1809,-Ft 58 xr. fizettessen ki. nincs irat
31. doboz 475. 393. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. Az egerszegi szabómesterek járandóságát a megyei pénztár fizette, ezért ezt az összeget (1.500,-Ft) az insurrectionalis cassa térítse meg. nincs irat
31. doboz 475. 394. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. A deputació utasítja a kanizsai életes házat, hogy az átvonuló, és az itt állomásozó katonák számára Szukits János százados alá biztosítson kellő élelmet. van irat
31. doboz 475. 395. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.23. Oszterhueber Ferenc alispán utasítja a szolgabírákat a szükséges élelmek megszerzésére. Az ellenség fosztogatásából származó károk arányos felosztás szerint enyhíttetnek. van irat
31. doboz 475. 396. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.24. 54 #Stajer Landevehr népség fegyverekkel együtt letartóztatott# másrészt az összeszedett insurgenseket Meskó generális vegye át. nincs irat
31. doboz 475. 397. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.24. Eitner Antal és Szűcs József tímároknak 353,-Ft 30 xr kifizetendő. nincs irat
31. doboz 475. 398. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.24. Chasteller generális jelenti, hogy vezénylete alatt lévő sereg 3.000 lovas és 15.000 gyalogos. van irat
31. doboz 475. 399. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.24. Chasteller generális katonáinak 1/2 font húst, valamint a lovasságnak szénát kér a deputációtól. van irat
31. doboz 475. 400/a. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.24. Varasd vármegye deputációja tudósítása Fiume visszavételéről. (lásd 367. sz.) van irat
31. doboz 476. 401/b. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.24. Fatér Pál számoltassa el Lusztig Mátyást az általa vásárlott szénáról, ugyanakkor újabb 6.000,-Ft-ot utaljon ki számára további vásárlásokra. nincs irat
31. doboz 476. 402. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.25. Somogy vármegye deputációja közli, hogy a franciák június 22-én elfoglalták Veszprémet. van irat
31. doboz 476. 403. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.25. Csesznák József főszolgabíró tudósítása Csáktornyáról a stájerországi sikerekről. van irat
31. doboz 476. 404. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.25. Casteller generális, a deputáció által letartóztatott gyanús személyek passusát kéri. van irat
31. doboz 476. 405. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.25. Novák Gáspár szolgabíró jelenti, hogy a szentgróti mészáros #mind marhábul, mind költségbül kifogyott#, ezért nem tudja a katonákat ellátni. A deputáció a szentgróti, zalabéri és türjei mészárosoknak 2500,-Ft kiutalását rendeli. nincs irat
31. doboz 476. 406. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.26. Az egerszegi szíjártóknak a nyeregszerszámok árának kifizetését rendeli a deputáció. nincs irat
31. doboz 476. 407. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.26. Chasteller generális tudósítása, hogy megindult az ellenség felé, ezért Türjére, Zalabérbe és Szentgrótra élelmet rendel. van irat
31. doboz 476. 408. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.26. Horváth Lázár strázsamester gyógyulásra hazaérkezett, a visszaútra segedelmet kér. van irat
31. doboz 476. 409. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.26. Az összegyűjtött kóborló insurgensek holnap Bessenyei kapitány vezényletével visszaindulnak Meskó generálishoz. van irat
31. doboz 476. 410. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. A vármegyei deputáció intézkedése a katonaság számára szükséges vágóökrök érdemében. van irat
31. doboz 476. 411. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Vas vármegye deputációja kéri, hogy több és részletesebb tudósításokat kapjon a zalai deputációtól. van irat
31. doboz 476. 412. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Bakonyi Ádám egerszegi mészárosnak bőrök árában fizetendő 121,-Ft 30 xr. nincs irat
31. doboz 476. 413. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Veszprém vármegye tudósítása az ellenség megyebeli mozgásáról, Zalától ugyanezt kéri. van irat
31. doboz 476. 414. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Veszprém vármegye tudósítása az ellenség megyebeli mozgásáról, Zalától ugyanezt kéri. van irat
31. doboz 476. 415. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Chasteller kéri a megyét, Szentgrótról, vagy Zalabérből a hegyeken át nyissanak neki utat. A megye ezt nem vállalja, de két kereskedő utat javasol. nincs irat
31. doboz 476. 416. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Az elszéledt és utána összegyűjtött insurgensek a mai napon útnak indíttattak Chasteller generális táborába. nincs irat
31. doboz 476. 417. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.27. Az elindított insurgensek (lásd 416. sz.) jegyzéke. van irat
31. doboz 476. 418. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Gr. Erdődy kancellár elrendeli, hogy azok az insurgensek, kik egységüket elhagyták és felszólításra sem térnek vissza, katonai törvényszék elé állíttassanak. van irat
31. doboz 476. 419. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Novák Gáspár szolgabírónak adott utasítás, a No. 410. szerint requirált ökrök áráról. nincs irat
31. doboz 476. 420. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Vida István eskütt számára kifizetendő előfogatok és napibérekről. van irat
32. doboz 477. 421. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Ugyancsak kifizetendő hús árában 121,-Ft 22 1/2 xr. van irat
32. doboz 477. 422. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Fekete Ignác zalabéri comissarius jelenti, hogy a katonaság számára kénytelen volt 3 rámi ember erre hajtott ökreit requirálni. Kéri a gazdák kára megtérítését a deputáció által. van irat
32. doboz 477. 423. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Somogy vármegyei deputáció közli, hogy zala megsegítésére napi 4-5.000 porció kenyeret, elégséges zabot és mintegy 200 vágómarhát küld Keszthelyre. van irat
32. doboz 477. 424. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Chasteller generális kéri a deputációt, hogy egy biztost nevezzen ki melléje. A deputáció Novák Gábor szolgabírót küldi ki. van irat
32. doboz 477. 425. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Chasteller generális kéri a deputációt, hogy egy biztost nevezzen ki melléje. A deputáció Novák Gábor szolgabírót küldi ki. van irat
32. doboz 477. 426. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Chasteller tudatja a deputációval, hogy Fejér megye serege tartásához hozzájárul. A megye gondoskodjék az élelmiszerek szállításáról. van irat
32. doboz 477. 427. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Chasteller közli, hogy Letenyén szükséges egy hajóhíd felállítása. A megye tegye meg a szükséges intézkedéseket. Bonano mérnök mellé a megye Páka Antal mérnököt és Dervarits Antalt kirendeli. van irat
32. doboz 477. 428. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Az ellenség eltávoztával a rendes postahivatalok (Egerszeg, Zalabér, Tapolca) újra működnek. nincs irat
32. doboz 477. 429. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Nagy János strázsamester vezetésével 20 gyalogos és egy lovas insurgens Zalabérbe küldetett. Zsoldjuk 2 napra fizetendő. (10,-Ft 28 xr.) van irat
32. doboz 477. 430. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Novák Gáspár panasza, hogy a sereg az ökrök árát nem akarja fizetni (csak kisebb összegben). van irat
32. doboz 477. 431. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. A horvát bán tudósítása az ellenséggel szembeni munkálkodásáról. van irat
32. doboz 477. 432. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Vas vármegye deputációja tudósítása #némely szerencsés hadi történetekrül#. van irat
32. doboz 477. 433. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Veszprém megye tudósítása. van irat
32. doboz 477. 434. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.28. Meskó brigadéros generális úrnak 12.000,-Ft, a sereg szükségleteire kiadatik. van irat
32. doboz 477. 435. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.30. 19 gyalog insurgensnek kétnapi járandósága fizettessen ki. (8,-Ft 24 xr.) nincs irat
32. doboz 477. 436. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.30. Páslek András egerszegi csizmadiának fizetendő 877,-Ft 30 xr. nincs irat
32. doboz 477. 437. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.06.30. Novák Gáspár jelentésére több pontos rendelkezés 1./ A sereg számára lefoglalt ökrök becsűjéről.2./ A szántói járás megsegítésére az egerszegi és a lövői járásokból 20 lovas ordonánc szekerek, az egerszegi 20, a kapornaki 20, a lövői és muraközi annyi marhás szekeret amennyi szükséges rendeltetnek. 3./ A gabona drágasága miatt az árak limitáltatnak. van irat
32. doboz 477. 438. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. A deputáció híre szerint a horvát bán serege a megyén vonul át, ezért utasítja a kanizsai életesházat, hogy a szükséges zabot, ha kell Somogyból szerezze be. Lusztig Mátyás pedig amennyi szénája van, szállítsa Lendvára. van irat
32. doboz 477. 439. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. Kozma János főhadnagy levelére rendeltetik, a külső megyékbéli csellengő insurgensek összegyűjtése és Kanizsára küldése. van irat
32. doboz 477. 440. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. A türjei mészáros a továbbiakban nem tud hússal szolgálni, pénz és vágóállat híján. van irat
32. doboz 477. 441. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. Ördöghenyei Rozvai Jánosnak és a Kemendi Kurutz Ferencnek levágott ökreiért 605,-Ft a házi cassábul fizettetett. van irat
32. doboz 477. 442. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. Szentpéteri Bedő György mészáros számára fizetendő 76,-Ft.
32. doboz 477. 443. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. Sümegi József alispán jelentése az insurrectió számára vásárolt lovak áráról. van irat
32. doboz 477. 444. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.01. Veszprém vármegye deputációja az ellenség Vásárhelyen és Zircen elkövetett zsarolásairól. Vásárhelyről Sümeg felé is megindultak, de őket a Szentgrótrul ellenük küldött katonák visszaűzték. van irat
32. doboz 477. 445. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.02. A szerdahelyi híd építéséhez a Muraközből és a Lövői járásból munkások és fogatok rendeltetnek ki. van irat
32. doboz 477. 446. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.02. Gyulay Ignác bán, az ellenség mozgásáról minél gyorsabb és pontosabb híreket kér. van irat
32. doboz 477. 447. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.02. Június 16-án Körmendnél fogságba esett 2 francia tiszt kérelme. van irat
32. doboz 477. 448. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.02. Lusztig Mátyásnak 5020 porció szénáért fizetendő 2058,-Ft 12 xr. nincs irat
32. doboz 477. 449. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.03. Szabó János zalabéri kocsmárosnak egy a katonaság számára adott tinó árában 60,-Ft fizetendő. van irat
32. doboz 477. 450. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.03. Ruszacz Dániel csáktornyai biztos által letartóztatott Dronsziger Mátyás kereskedő (aki hamis útlevéllel utazott) árujával együtt hozassék Zalaegerszegre. van irat
32. doboz 478. 451. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.03. Torma György zalabéri lakosnak, levágott tehenéért a cassábul 80,-Ft fizettessen. van irat
32. doboz 478. 452. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.03. Szentgóri szűcsöknek nyeregbundákért (353 db) bőrtarisznyákért fizetendő 343,-Ft 30 xr.
32. doboz 478. 453. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.03. Bessenyei kapitánynak átadott 39 gyalog insurgens 5 napi zsoldja 42,-Ft 20 xr. fizetendő. van irat
32. doboz 478. 454. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. Gyulay Ignác bán tábora áthelyezéséről és az ellenség mozgásáról tudósít. A deputáció soproni és újhelyi történésekről kér tudósítást. van irat
32. doboz 478. 455. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. Gyulay Ignác bán tábora áthelyezéséről és az ellenség mozgásáról tudósít. A deputáció soproni és újhelyi történésekről kér tudósítást. van irat
32. doboz 478. 456. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. Veszprém vármegye deputációja tudósít az ellenség további nyomulásáról. van irat
32. doboz 478. 457. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. Perstenbrand, a 8. tábori sereg prefectusa jelenti, hogy a felkelőkkel együtt elindult Buda felé. Kéri a megyét, hogy Marcaliba küldjön utána 300 szekér élelmet. van irat
32. doboz 478. 458. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. A megyéből kivonuló felkelők utirendje. van irat
32. doboz 478. 459. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. A Helytartó Tanács rendelete, hogy amely megyék, az 1803. évi katonatartáson felül terheltettek, részükre a kincstár pénzbeli támogatást nyújt. A megye 50.000,-Ft-ot kér. nincs irat
32. doboz 478. 460. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. A deputáció tudósítása a nádorhoz, a horvát bánhoz és János főherceghez a megye állapotáról, valamint az elszéledt insurgensek összegyűjtéséről. van irat
32. doboz 478. 461. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.04. A megye az általa készíttetett de feleslegessé vált 250 nyeregbundát felajánlja a Budai K. comissiónak. van irat
32. doboz 478. 462. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.05. Chasteller generális tudósítása, hogy a bán és serege Grácban van, Foky Zsigmond ezredével Márban áll, a generális visszatért Szentgrótra. van irat
32. doboz 478. 463. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.05. Kovachoczy Pál Varasd vármegye főügyésze tudósítása az ellenség Stajerbeni mozgásáról. van irat
32. doboz 478. 464. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.05. Szabó Péter tapolcai járásbéli surragatus szolgabíró jelentése az elkóborolt insurgensek összegyűjtéséről. A megye szigorú utasítása velük kapcsolatban. van irat
32. doboz 478. 465. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.05. "Csesznák József főszolgabíró tudósítása a Grác környéki eseményekről és más tárgyakról; a perlaki selyemgyár." van irat
32. doboz 478. 466. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. A deputáció kérése Somogy vármegyéhez, hogy a korábban ajánlott, de szükségtelenné vált segítségét (élelmek) adja meg. van irat
32. doboz 478. 467. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. Chasteller generális tudósítása: a postaforgalomról, az ellenséges katonaság, illetve a nádor serege helyzetéről. van irat
32. doboz 478. 468. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. Novák Gáspár tudósítása az egyes katonai egységek mozgásáról, és hogy #az orosz császár a franciák ellen fordította már erejét...#. van irat
32. doboz 478. 469. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. A vasi deputáció Bécs környéki híreket közöl. van irat
32. doboz 478. 470. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. A horvát bán tudósítása Grác bevételéről, az ellenség üldözéséről. van irat
32. doboz 478. 471. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. Azon insurgensek számára, kiknek lova elveszett, Oszterhueber Ferenc 4 lovat vásárolt. (545,-Ft) van irat
32. doboz 478. 472. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.06. Kentsei Imre és Tartó Ferenc szentgróti szíjártóknak nyeregszerszámokért 258,-Ft 45 xr. fizettessen. nincs irat
32. doboz 478. 473. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.07. A horvát bán tudósítja a deputációt, a Grác környéki eseményekről, számos francia hadfogoly ejtéséről. van irat
32. doboz 478. 474. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Vanits Mátyás szentgróti lakatosnak fizettessen ki 50 db itatózabláért 30,-Ft. nincs irat
32. doboz 478. 475. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Tsuk József szentgróti kovácsnak, szíjártóknak járandóságuk fizettessen ki. nincs irat
32. doboz 478. 476. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Az Egerszegen szolgáló légrádi lovasok napi bére (30,-Ft) fizettessen ki. van irat
32. doboz 478. 477. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Az Egerszegre összegyűjtött insurgensek napi bére 63,-Ft 56 xr. fizettessen ki. nincs irat
32. doboz 478. 478. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Azok az elszéledt insurgensek, akik az újabb felszólításra sem jelentkeztek, bárki által - mint szökevények - elfoghatók, az elfogott javaiból 24,-Ft jutalomdíj fizetendő. nincs irat
32. doboz 478. 479. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Gentenbend a 8. sereg prefektusa panasza, hogy a tapolcai járásbéli előfogatosok az általuk szállított 20.000 porció kenyeret részben eldobálták, részben elköltötték. van irat
32. doboz 478. 480. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.08. Nagy János türjei biztos jelentése a statio ellenség általi kirablásáról és a megyei magazinum feltöréséről. A megye az ügy kivizsgálását rendeli el. nincs irat
32. doboz 478. 481. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Farkas Gábor hadnagy vezetésével a megye elindított Pest felé 140 összegyűjtött insurgenst, napidíjuk kifizetendő. nincs irat
32. doboz 478. 482. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Tóth László olai kocsmárosnak ló árában 220,-Ft fizetendő. nincs irat
32. doboz 478. 483. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. A kanizsai életes házi tisztség élelmek szállítására Vidovecre és Varasdra 350 szekeret kér. van irat
32. doboz 478. 484. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Farkas Gábor hadnagy fél esztendőbeli szálláspénzért, a felkelők tanításáért, az insurgensek Komáromba kíséréséérti járandóságát kéri. van irat
32. doboz 478. 485. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Az Egerszegre összegyűjtött insurgensek zsoldjára újabb 150,-Ft fizettessék ki. nincs irat
32. doboz 478. 486. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. "Rózsás János kurieri (futár; hírvivő) szolgálataiért 102,-Ft 30 xr. fizetendő." van irat
32. doboz 478. 487. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Varasd vármegye deputációja köszöni a tudósításokat. van irat
32. doboz 478. 488. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Kovachóczy Pál Varasd vármegye ügyésze tudósítása a horvát bán táborából. van irat
32. doboz 478. 489. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Horváth Imre csáktornyai fiscalis tudósítása Stajer és Karintiai állapotokról, a letenyei híd újbóli lebontásáról, valamint a Szerdahelynél új híd építéséről. van irat
32. doboz 478. 490. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Meskó generális kéri, hogy seregéből elszökött 4 katonát fogják el és küldjék vissza. A levél érkeztéig már hármat elfogtak, a negyediket, Klausner Sebestyént keresteti a megye. van irat
32. doboz 478. 491. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.10. Vas vármegye deputációja a Fejér, Veszprém és Sopron megyéktől vett értesülései a franciák mozgásáról, a Grácnál lett megveretésükről stb. van irat
32. doboz 478. 492. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Lusztig Mátyás panasza Schaj kőszegi kereskedőre, aki a Lusztig által szállított pokrócok árát felvette. van irat
32. doboz 478. 493. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Azon lovas insurgenseknek, kiknek lova elkallódott vetetett 6 ló. nincs irat
32. doboz 478. 494. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. A szombathelyi deputáció közli, hogy az ellenség miatt felfüggesztett iskolai oktatás Szombathelyen és Kőszegen újra indul. van irat
32. doboz 478. 495. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Novák Gáspár szolgabíró közli, hogy Chasteller generális újabb élelmek, gabona, vágómarha szállítását rendeli van irat
32. doboz 478. 496. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Fodor József tudósítása a horvát bán és a franciák mozgásáról. van irat
32. doboz 478. 497. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Somogy vármegye tudósítása, hogy Meskó generális a megyébe érkezett, valamint egyéb, már ismert dolgokról. van irat
32. doboz 478. 498. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Somogy válasza a zalaiak 5-én kelt kérésére élelmek iránt, azt válaszolja, hogy a helyzet megváltozásával már másra kell a felajánlott készlet. van irat
32. doboz 478. 499. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Köveskáli Nagy Sándor és a keszthelyi Vizi György lovas insurgensek felmentésüket kérik a szolgálat alól. van irat
32. doboz 478. 500. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.11. Köveskáli Nagy Sándor és a keszthelyi Vizi György lovas insurgensek felmentésüket kérik a szolgálat alól. van irat
32. doboz 479. 501. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.12. Mayer József csáktornyai boltosnak különböző portékákért fizetendő 102,-Ft 24 xr. nincs irat
32. doboz 479. 502. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.12. Vas vármegye deputációja tudósítása a Bécs alatti csatározásokról. van irat
32. doboz 479. 503. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.12. Egri Hermán István verekedés miatt a vármegye tömlöcébe került, ügyét Csertán Károly főszolgabíró vizsgálja ki. nincs irat
32. doboz 479. 504. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.12. A perlaki selyem fabrikának árendása fizesse ki a megye által felgyűjtetett selyemgubók árát. (3.000,-Ft) van irat
32. doboz 479. 505. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.12. Végh Károly comissárius jelenti, hogy 469 zsák zabot Keszthelyről küldött, és a többi élelmeknek Kanizsára szállításához szekereket kér. van irat
32. doboz 479. 506. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.12. A kanizsai életes ház tisztje kenyerek süttetését és fogatok kirendelését kéri. nincs irat
32. doboz 479. 507. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.13. Chasteller generális a Zalabérben lévő 500 mérő zab Kanizsára szállítását rendeli. van irat
32. doboz 479. 508. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.13. Póka Antal földmérő jelentése a letenyei híd újbóli lebontásáról és a Szerdahelynél épülő hajóhíd munkálatairól. van irat
32. doboz 479. 509. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.13. Krönöszter mérnök kapitány a Szerdahelyi hídhoz napi 1500 munkás kirendelését kéri. van irat
32. doboz 479. 510. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.13. A Helytartó Tanács a megye jelentését kéri, hogy a megyebéli céhek mennyi katonai öltözet elkészítését vállalják. van irat
32. doboz 479. 511. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.14. A horvát bán felszólítja a megyét, hogy a Szerdahelyi híd munkálataihoz kért munkásokat és eszközöket azonnal biztosítsa. van irat
32. doboz 479. 512. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.14. A 8. sereg praefectusa parancsa, hogy a Zalabérben lévő zabot a megye Sopronba szállíttassa. van irat
32. doboz 479. 513. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.14. Vergel Hohenloe ezred strázsamestere Rajky főhadnagy hol létét tudakolja. van irat
32. doboz 479. 514. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.14. Báró Mecséri kerületi parancsnok utasítása az elszéledt insurgensekről. van irat
32. doboz 479. 515. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.14. A Helytartó Tanács utasítása az aerarialis (kincstári) élelmek felhasználásáról. van irat
32. doboz 479. 516. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.16. Vas vármegye deputációja tudósítása a #hadi történetekről#. van irat
32. doboz 479. 517. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.17. Vas megye tudósításai: 1. a fegyverszünetről 2. a Bécs melletti ütközetről 3. az angolok partraszállásáról Olaszországban. van irat
32. doboz 479. 518. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.17. Vas megye tudósításai: 1. a fegyverszünetről 2. a Bécs melletti ütközetről 3. az angolok partraszállásáról Olaszországban. van irat
32. doboz 479. 519. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.17. Vas megye tudósításai: 1. a fegyverszünetről 2. a Bécs melletti ütközetről 3. az angolok partraszállásáról Olaszországban. van irat
32. doboz 479. 520. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.17. Vas megye tudósításai: 1. a fegyverszünetről 2. a Bécs melletti ütközetről 3. az angolok partraszállásáról Olaszországban. van irat
32. doboz 479. 521. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.17. Horváth Imre csáktornyai uradalmi ügyész tudósítása a Grác környéki eseményekről. van irat
32. doboz 479. 522. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.17. Kálóczy Imre biztos jelentése a visszakísért insurgensek zsoldjának kifizetéséről. van irat
32. doboz 479. 523. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Chasteller generális, Mchoffer Augustin (kém?) passusának hozzá küldését kéri. van irat
32. doboz 479. 524. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Tarródy Lajos a Magyar Királyi Kancelláriához küldetik a verbung általi költségek megszerzésére. nincs irat
32. doboz 479. 525. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. A keszthelyi szűcsöknek nyeregbundákért 1276,-Ft 15 xr fizettessen ki. nincs irat
32. doboz 479. 526. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Sohár János kárbíró, eskütt a felkelő katonák ezredükhöz kísérésére 50,-Ft előleget kap utólagos elszámolásra. van irat
32. doboz 479. 527. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. A zalaegerszegi váltómíves céhnek (szabók) 1006,-Ft fizettessen ki. van irat
32. doboz 479. 528. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. "A kanizsai szabóknak; Habrecht Ferenc szíjártónak, német szabóknak, csutorásoknak bére fizettessen ki." van irat
32. doboz 479. 529. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Gáspár József zalaegerszegi szabónak 709,-Ft 45 xr. fizettessen ki. nincs irat
32. doboz 479. 530. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Nagy János comissarius tudósítása, hogy a K. életesházi tisztségek a megyei deputáció mellőzésével intézkednek. van irat
32. doboz 480. 531. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Bakonyi Ádám az átmenő ill. állomásozó katonák számára egerszegen kiszolgált hús árában 186,-Ft 52 1/2 xr. megtérítését kéri. nincs irat
32. doboz 480. 532. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Lusztig Mátyás az általa szállított termékek és termények árának kifizetését kéri. nincs irat
32. doboz 480. 533. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Gottlieb Mayer az általa szállított árukért 1073,-Ft 48 xr. járandóságát kéri. nincs irat
32. doboz 480. 534. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.19. Az Egerszegen lévő légrádi lovasok zsoldja kifizetendő. (28,-Ft 48 xr.) van irat
32. doboz 480. 535. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Márkus Ignác hadi biztos értesíti a deputációt, hogy a továbbiakban az ő tudta nélkül az életesházi tisztségek semmi előfogatot nem kérhetnek. van irat
32. doboz 480. 536. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. János főherceg serege Zalában és Vasban táboroz, ezért a szükséges Kurírokhoz 16 lovat kér. van irat
32. doboz 480. 537. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Foky Zsigmond ezredes közlése az insurgensek számára Pestről, az #aeconomiai comissióról# hozatott szerekről, valamint a Győrnél elesett, eltűnt, fogságba esett ill. dezertált katonákról. van irat
32. doboz 480. 538. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Veszprém, Vas, Varasd vármegyei deputációk tudósításai a háborús #környülállásokrul.# van irat
32. doboz 480. 539. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Veszprém, Vas, Varasd vármegyei deputációk tudósításai a háborús #környülállásokrul.# van irat
32. doboz 480. 540. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Veszprém, Vas, Varasd vármegyei deputációk tudósításai a háborús #környülállásokrul.# van irat
32. doboz 480. 541. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Veszprém, Vas, Varasd vármegyei deputációk tudósításai a háborús #környülállásokrul.# van irat
32. doboz 480. 542. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Veszprém, Vas, Varasd vármegyei deputációk tudósításai a háborús #környülállásokrul.# van irat
32. doboz 480. 543. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Veszprém, Vas, Varasd vármegyei deputációk tudósításai a háborús #környülállásokrul.# van irat
32. doboz 480. 544. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. A tábori szekerek mellé 64 kocsit rendel a deputáció. nincs irat
32. doboz 480. 545. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Höllner, életesházi tiszt jelentése a Fehérvárról és Pápáról Csesztregre és Lendvára szállítandó élelmekről. A szükséges fogatokat a deputáció kirendeli. van irat
32. doboz 480. 546. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. A Kanizsán lévő Farkas János alszolgabíró mellé a deputáció kirendeli Czigány László esküttet, valamint két légráci lovas katonát. nincs irat
32. doboz 480. 547. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. Fenner generális Höhner annotarius tisztje, osztálya számára kenyér, zab és széna szállítását kéri. van irat
32. doboz 480. 548. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.24. János főherceg tábora a fegyverszünet idején Zalában táborozik. van irat
32. doboz 480. 549. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.25. Vas vármegye tudósítása a Sopron megyében lévő franciákról. van irat
32. doboz 480. 550. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.25. Vas vármegye tudósítása a fegyverszünetről. van irat
33. doboz 481. 551. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.26. Farkas Gábor hadnagynak az elszéledt insurgensek kíséréséért felvett 300,-Ft-ról elszámol. nincs irat
33. doboz 481. 552. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.26. Schallenhoffer ispotály commerdáns jelentése a keszthelyi ispita rossz állapotáról. A megye ezért őt a Komárvárosi ispotályba utasítja. van irat
33. doboz 481. 553. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.26. Neumayer János kárbíró az általa őrzött 7 rabot átadta Simonovits főhadnagynak, ill. Kemény kapitánynak. van irat
33. doboz 481. 554. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.26. Neumayer János kárbíró az általa őrzött 7 rabot átadta Simonovits főhadnagynak, ill. Kemény kapitánynak. van irat
33. doboz 481. 555. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.26. A Hohenlohe lovasezredtől megszökött ló körözése. van irat
33. doboz 481. 556. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.27. Ghillányi obester ezredének többféle fogyatkozásának pótlását kéri. van irat
33. doboz 481. 557. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.27. Ghillányi kimutatása a felkelő gyalogezred személyi állományáról. van irat
33. doboz 481. 558. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.27. Skublics Elek főhadnagy betegsége miatt, az itthon lévő lovas insurgenseket Horváth József káplár kíséri vissza ezredükhöz. Visz továbbá 83 pár sarkantyús csizmát és 600 fokost is. van irat
33. doboz 481. 559. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.27. Kálóczy comissárius számadása a visszaküldött felkelők zsoldjáról. van irat
33. doboz 481. 560. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.27. Fenner Generális kéri a deputációt, hogy hallgassa ki Skublics Eleket, arra a katonára nézve, aki őt megkárosította és javait a franciáknak átadta. van irat
33. doboz 481. 561. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. A királyi kancellária decretuma, mi szerint Zalabéri Horváth József özvegye, Ugrinovics Franciska taxaképpen fizessen be a kanizsai sóhivatalba 139,-Ft 38 xr-t. van irat
33. doboz 481. 562. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. A Helytartó Tanács által közölt királyi resolutio 40.000 újonc kiállításáról. van irat
33. doboz 481. 563. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. A vármegye intézkedései az újoncozás ügyében. van irat
33. doboz 481. 564. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. A franciákkal való #egyetértéssel# vádolt mihályfai pap lefogásáról. (Palatzky Pál) van irat
33. doboz 481. 565. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Lipszky János fő strázsamester Magyarország földmappáját megvásárolja a megye. (60,-Ft) van irat
33. doboz 481. 566. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Márkus Ignác hadibiztos helyére Ürményi Ferenc neveztetik ki. van irat
33. doboz 481. 567. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Ürményi Ferenc levele a vármegyéhez, melyben azt kéri, hogy a hozzá intézett leveleket Fehérvárra küldjék. van irat
33. doboz 481. 568. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Márkus Ignác arra kéri a megyét, hogy a sebesült katonák átszállítását ne gátolják. van irat
33. doboz 481. 569. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Márkus Ignác arra kéri a megyét, hogy János főherceg katonái számára a komáromi életes háztól 40.000 porció kenyér és 20.000 mérő zab elszállításáról gondoskodjék. van irat
33. doboz 481. 570. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. József főherceg lovasezredének ellátására minden negyedik napon 30 szekér kívántatik (2728 porció kenyér és 400 mérő zab alkalmanként). van irat
33. doboz 482. 571. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Vas vármegye alispánja tudósítása a Győrben folyó béketárgyalásokról. van irat
33. doboz 482. 572. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Farkas János alszolgabíró két comissariust és két katonát kér maga mellé. A becsehelyi és a szentmártoni tisztek megtiltották az uradalom területéről szekerek rendelését. van irat
33. doboz 482. 573. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Végh Károly biztos jelenti, hogy 300 Keszthelyre érkező sebesültet az aerarialis és a quartélyházban helyezik el. A sebesültek ellátására szükséges eszközök hiányoznak. van irat
33. doboz 482. 574. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.28. Hunglinger József kaszaházi vendégfogadós a katonaság húsvágószékének lefoglalt helyisége visszaadásáért folyamodik. van irat
33. doboz 482. 575. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.29. Chasteller generális, a Lendvára vezető utak javítását kéri. van irat
33. doboz 482. 576. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.29. Chasteller generális a katonaság számára szükséges 4.000 porció kenyér számára egy száraz #raktárt# kér. van irat
33. doboz 482. 577. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. A rádi nemes Németh Mátyás és Takács Józsefné levágott ökrei árát kéri. A vármegye rendelkezése szerint a katonák hússal való ellátásáról a kijelölt katonai mészárosoknak - Kapornakon, Egerszegen, Olában, Fölsőbagodban és Kemenden kell gondoskodniok. van irat
33. doboz 482. 578. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Az egerszegi stacióra, a forspontok rendezésére #Placz hadnagynak# B. Obel hadnagy neveztetik ki. nincs irat
33. doboz 482. 579. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. A hivatalbéli staféták bére 100,-Ft 3 xr kifizettetik. nincs irat
33. doboz 482. 580. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. A Helytartó Tanács értesíti az alispáni hivatalt, hogy János főherceg tábori ispitálya Fehérvárra, a pálosok kolostorába helyeztetik. Ennek értelmében a Zalában lévő sebesültek Fehérvárra szállíttatnak, a könnyebb sérültek Komárvárba. van irat
33. doboz 482. 581. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Chasteller generális kéri, hogy a beteg katonákat semminemű magánházakba ne helyezzék. van irat
33. doboz 482. 582. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Fenner generális közli, hogy a Kaszaházán lévő szekeres katonaságot Olába helyezi át. van irat
33. doboz 482. 583. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Az útnak indított lovas és gyalog insurgensek zsoldjára 40,-Ft kifizetendő. nincs irat
33. doboz 482. 584. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Az egerszegi gombkötők számára különböző munkákért kifizetendő 95,-Ft 81 pénz. nincs irat
33. doboz 482. 585. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Az egerszegi gombkötőknek kifizetendő újabb 267,-Ft.
33. doboz 482. 586. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. Kozák Máté számvevő Egerszegre rendeltetik az insurrecitonális cassa számadásainak rendbe szedésére. Ha nem jönne, helyette az ő bére terhére surrogatust kell kinevezni. nincs irat
33. doboz 482. 587. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.07.31. A vas megyei deputáció tudósítása a franciák által a demarkációs határok közt elkövetett sarcolásokról. van irat
33. doboz 482. 588. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. Bessenyei József cancellistának, bére fejében 26,-Ft 24 xr. fizettetik. nincs irat
33. doboz 482. 589. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. János főherceg tábori seregéhez felállított 16 vaskemence (kenyérsütéshez) számára szükséges, napi 30-40 öl fa szállítását rendeli. van irat
33. doboz 482. 590. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. Lusignan ezred főstrázsamestere körözteti, egy tisztje által elvesztett bugyellárist, benne 640,-Ft és számos hivatalos irat. van irat
33. doboz 482. 591. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. A Lusignan ezred Csébről és Salomvárról Lövőre, Mindszentre és Zalapatakára települt, ezáltal már olyan nagy itt a zsúfoltság, hogy 150 horvát katona már csak a szabad ég alatt alhatik. van irat
33. doboz 482. 592. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. Az egerszegen lévő légrádi lovas katonák zsoldja fizetendő. (27,-Ft) van irat
33. doboz 482. 593. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. Kiss János eskütt úrnak az insurrectió számára tett munkájáért fizetendő 8,-Ft. nincs irat
33. doboz 482. 594. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.01. "Kálóczy Imre egerszegi biztosnak 138,-Ft; Jákli Mihály botos katonának 34,-Ft; Páriczky Ignác botos katonának; Kis Jánosnak 128,-Ft; Táncos János conductornak 32,-Ft+26,-Ft kifizettetik." nincs irat
33. doboz 482. 595. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.02. János főherceg parancsára a szentgróti, kanizsai és keszthelyi csinálók azonnal küldessenek Csáktornyára. van irat
33. doboz 482. 596. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.02. Gr. Athens obester, Salamon Ignác biztos helyett - aki állandó részegsége miatt alkalmatlan - más, alkalmas személy kinevezését kéri a megyétől a kapornaki stációra. van irat
33. doboz 482. 597. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.03. A baki ispán panasza, hogy az itt állomásozó Hohenlohe dragonyos ezred egy katonája részegen megverte a bírót és más lakosokat is. van irat
33. doboz 482. 598. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.03. Kálóczy Imre biztos számadása az ezredekhez visszakísért insurgensek zsoldjáról. van irat
33. doboz 482. 599. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.03. Oroszváry András cancellistának fizetendő 8,-Ft 24 xr. nincs irat
33. doboz 482. 600. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.03. A deputáció kéri Chastellen generálist, hogy katonáit tiltsa el, a veszélyes helyeken való dohányzástól. (Tűzveszély) van irat
33. doboz 483. 601. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.04. "János főherceg seregének kiszolgált szénáért Gottlieb Mayernek 15.000,-; Lusztig Mátyásnak 10.000,-Ft, addig is míg a kincstár megtéríti, fizettessen ki." van irat
33. doboz 483. 602. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.03. Gottlieb Mayernek a felkelők számára szállított 6852 porció (685 mázsa és 20 font) szénáért 2740,-Ft és 48 xr. fizetendő. (Egyéb számlák is az iratok közt.) van irat
33. doboz 483. 603. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.03. Gottlieb Mayernek a felkelők számára szállított 6852 porció (685 mázsa és 20 font) szénáért 2740,-Ft és 48 xr. fizetendő. (Egyéb számlák is az iratok közt.) van irat
33. doboz 483. 604. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.05. A Helytartó Tanács rendelése, hogy az ellenség számára ne szolgáltassanak élelmet. A k lóvásárlásának korlátozása. van irat
33. doboz 483. 605. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.05. A Bajáról Kanizsára szállítandó 6.000 mázsa liszt és 19.000 mérő zab fuvarozásához szükséges szekereket a Muraközi járás főszolgabírája állíttassa ki. van irat
33. doboz 483. 606. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.05. Végh Istvánt, tartományi főtisztet és Boros Józsefet, a fölkelők mellé rendelt biztost az uralkodó fölmentette, s helyükre Márkus Ignácot nevezte ki. van irat
33. doboz 483. 607. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.05. Chastellen generális közli, hogy katonasága Lövőről más helyre költözik, ugyancsak jelenti, hogy a deputáció szállásairól tisztjei elköltöznek. van irat
33. doboz 483. 608. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.05. Sümeghy József alispán jelenti, hogy a puskacsinálók Csáktornyára küldettek, illetve, hogy a fölösleges ökörbőrök és faggyú eladása augusztus 8-án lesz. van irat
33. doboz 483. 609. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.05. A keszthelyi község kéri, hogy a reájuk eső recrutákot maguk állíthassák ki és Kővágóőrs továbbra is a keszthelyi községhez tartózhasson. nincs irat
33. doboz 483. 610. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.07. Csertán Károly jelentése, a jgyk. 577. számára nézve. van irat
33. doboz 483. 611. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.07. Csertán Károly jelentése, hogy a nemesapátiak, rádiak, szentpéterúriak, szentlászlóiak és sándorháziak a beszállásolt katonák ellátását nem győzik. van irat
33. doboz 483. 612. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.07. Csertán Károly jelentése, hogy a nemesapátiak, rádiak, szentpéterúriak, szentlászlóiak és sándorháziak a beszállásolt katonák ellátását nem győzik. van irat
33. doboz 483. 613. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.08. A kanizsai életesházi tiszt jelenti, hogy a csapi erdőre kirendelt favágók közül egy sem jelent meg, ezért nem tud kenyeret süttetni. van irat
33. doboz 483. 614. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.09. B. Gillányi jelenti, hogy a comissiotul 800 topánkát és 6 fadobot nyert, ezen kívül pedig a ruházatok, fegyverzetek és egyéb kellékek pótlását kéri. van irat
33. doboz 483. 615. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.09. A lovas ezrednél feleslegben lévő eszközöket Molnár főhadnagy, a deputációnak visszaadja. van irat
33. doboz 483. 616. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.09. A Helytartó Tanács az újoncozás során megszökött regrutákat körözteti. van irat
33. doboz 483. 617. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.09. A nádor Sümeghy József alispánt, János főherceg táborához hadi biztosnak nevezi ki. van irat (csak őrjegy)
33. doboz 483. 618. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.10. Chasteller generális értesíti a megyét, hogy a Bakon történt esetet (egy katona megverte a bírót) kivizsgálja. van irat
33. doboz 483. 619. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.10. A somogyi deputáció értesíti a megyét, hogy a szerdahelyi sáncásáshoz kívánt 2000 munkást nem tudja biztosítani. van irat
33. doboz 483. 620. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. Azon tisztek, kik a mostani hadban estek el, özvegyeik kárpótolva lesznek. van irat
33. doboz 483. 621. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. Az aratás után a cséplés (leginkább a zabé) serkentetik. van irat
33. doboz 483. 622. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. Chasteller generális jelenti, hogy a megye kérésére a Rádon lévő katonáit Pölöskére és Szentandrásra költözteti. van irat
33. doboz 483. 623. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. A komárvárosi ispotály commendánsa Rajde főhadnagy jelenti, hogy a ispotály már nem képes a sebesülteket és betegeket befogadni. van irat
33. doboz 483. 624. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. Az Eszterházy gyalogezred főstrázsamestere visszaküldi Jantola József vallatási jegyzőkönyvét, azzal hogy a nevezett nem szökött katona. nincs irat
33. doboz 483. 625. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. Mindazok a mészárosok és mesteremberek, hiba felkelő sereg számára bármi szolgálatot tettek és még nem fizettettek ki, kellő igazolásaikkal 22-én jelenjenek meg Egerszegen a deputáció előtt. nincs irat
33. doboz 483. 626. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.11. Szekér György regisztrátor és aljegyzőnek bére a házi pénztárból fizettessen ki. (66,-Ft 18 xr.) nincs irat
33. doboz 483. 627. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.12. Chasteller tudósítása, hogy a szükséges hús az aerarium költségére szolgáltatik ki. van irat
33. doboz 483. 628. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.12. Fenner generális panasza, hogy a bor és egyéb élelmiszerek ára napról-napra növekszik, a bort a kocsmárosok vizezik stb. A megye felszólítja az egerszegi és olai kocsmárosokat, a piaci árusokat, hogy áruikat jó minőségben és a limitaciokkal megfelelő áron adják. van irat
33. doboz 483. 629. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.12. Pallini Inkey Ádám volt insurrectionalis perceptort felszólítják, hogy diáriumait adja át Fatér Pálnak. van irat
33. doboz 483. 630. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.12. A Kerecsenben lakó Sárdi István folyamodása, hogy a Moyses Hufner által lefoglalt gabonáját szolgáltassák vissza. nincs irat
33. doboz 484. 631. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.12. Két sümegi pék számára utólagos elszámolásra 120,-Ft adatik. nincs irat
33. doboz 484. 632. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. Somogy vármegye deputációja az átszállított 16 tábori kemence visszavételét kéri. van irat
33. doboz 484. 633. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. Chasteller generális felhívása, hogy az utazókra - legfőképp a Bécs felé menőkre - nagyobb figyelem legyen. van irat
33. doboz 484. 634. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. Gerstenband életes házi prefektus a még hátra lévő 27.000 porció kenyér Lendvára szállítását kéri. van irat
33. doboz 484. 635. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. Gerstenband kéri a megyét, hogy a Furvesen szekerekhez szükséges kasokat fizetés ellenében készíttesse el. van irat
33. doboz 484. 636. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. A zalaegerszeg városi elöljárók könyörgése, hogy a csácsiak által elvett szekerüket visszakaphassák. nincs irat
33. doboz 484. 637. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. A közbiztonság romlása miatt (a háshágyi plébánost meggyilkolták, a rablások naponta fordulnak elő) Chasteller generális értesíti a megyét, hogy a gonosztevők üldözésére, ha szükséges katonákat biztosít. nincs irat
33. doboz 484. 638. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. Ebergényi Imre lövői stáción lévő biztos bére 126,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 484. 639. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.14. Ebergényi Imrének, mint belső hátországra ügyelő biztosnak 58,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 484. 640. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.18. A henyei és [?] molnárok kérelme az általuk vásárolt és megőrölt gabona ára megtérítéséért fizettetik 200,-Ft és 36 xr. nincs irat
33. doboz 484. 641. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.18. A fogadandó lovas katonák számára vásárlandó lovakra 25.000,-Ft kiadatik. A vármegye válasza Fenner generálisnak lásd No. 628. van irat
33. doboz 484. 642. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.18. A Helytartó Tanács rendelete a regruták számára szükséges fegyverekről. van irat
33. doboz 484. 643. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.18. Foky Zsigmond ezredes kéri a megyét, hogy #elszakadozott, rész szerént az ellenség által elfoglalt fehér ruhákrul és csizmákrul# gondoskodjon. van irat
33. doboz 484. 644. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.18. Tenner generális jelenti, hogy a Pölöskén állomásozó Salczburgi Landvehr-ból a múlt éjjel 31-en elszöktek. van irat
33. doboz 484. 645. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.18. Az Egerszegen lévő 9 légrádi lovas bére 9,-Ft kifizettetik. van irat
33. doboz 484. 646. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.20. Chasteller generális panasza, hogy a bort szinte uzsora áron adják a gazdák, intézkedéseket kér. van irat
33. doboz 484. 647. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.20. Tenner generális körözteti a Landvehr botaliomból megszökött 31 katonát. van irat
33. doboz 484. 648. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.20. Gerstenbam prefektus megismétli a szekérkasok készítésére vonatkozó parancsot. (Lásd 635. sz.) van irat
33. doboz 484. 649. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.20. Végh Károly biztos, az ispotályokban lévő sebesültek és betegek számára tűzifa és szalma szállítását kéri. van irat
33. doboz 484. 650. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.20. Brányi életes házi tiszt számadásokat kér az Egerszegen és Csácsban sütött, majd Körmendre, Türjére, Sümegre, Vásárhelyre és Pápára szállított kenyérről. van irat
33. doboz 484. 651. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.20. Marburgi kerületben lévő Turnisch uradalomban letartóztatott Puksits Mátyás, más néven Keglevits István személye utáni nyomozás. nincs irat
33. doboz 484. 652. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.22. Márkus Ignác tábori biztos táblás jegyzéke, a lovas insurgensek dislocatiojáról, ill. élelmezésükről. van irat
33. doboz 484. 653. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.22. János főherceg hadai számára kiszolgált szénáért Gottlieb Mayernak 15.000,-Ft, Lusztig Mátyásnak 10.000,-Ft kifizetendő. Az összeget a kincstárral meg kell téríttetni. nincs irat
33. doboz 484. 654. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.22. János főherceg tábori serege új dislocatiója. Ütközik a 653. számmal. A vármegye intézkedése. van irat
33. doboz 484. 655. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.22. Minthogy a megyebéli készletek és pénztárak kiürültek, a deputáció a Helytartó Tanácstól 200.000,-Ft kiutalását kéri. van irat
33. doboz 484. 656. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Márkus Ignác tábori biztos újabb rendelése a lovas insurgensek dislocatiójáról. (A 652. sz. érvényét veszti.) van irat
33. doboz 484. 657. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Karosi Bata István és Beke Györgyné a katonaság számára levágott teheneik árában a házi kasszából 50,-Ft, ill. 70,-Ft fizetendő. van irat
33. doboz 484. 658. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Voinsáp József türjei szíjártónak nyeregszerszámokért még fizetendő 432,-Ft 15 xr. nincs irat
33. doboz 484. 659. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Stikler Ignác türjei lakatosnak itató zablóként fizetendő 21,-Ft. A deputáció utasítja Fatér Pált, hogy készítsen számadást az insurrectionalis szerekről. nincs irat
33. doboz 484. 660. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. A szentgróti szabóknak fizetendő 233,-Ft 6 xr. nincs irat
33. doboz 484. 661. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. A tapolcai szíjártóknak fizetendő 259,-Ft 23 xr. nincs irat
33. doboz 484. 662. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Rafai István kiskomáromi szíjártónak fizetendő 76,-Ft. nincs irat
33. doboz 484. 663. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Tapolcai szűcsöknek fizetendő 225,-Ft. nincs irat
33. doboz 484. 664. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Tapolcai és sümegi szabóknak fizetendő 457,-Ft 40 xr. nincs irat
33. doboz 484. 665. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Keszthelyi lakatosoknak fizetendő 90,-Ft. nincs irat
33. doboz 484. 666. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Androvits József keszthelyi szíjártónak fizetendő 114,-Ft. nincs irat
33. doboz 484. 667. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.23. Krampulits Mátyás sümegi szűcsnek fizetendő 109,-Ft. nincs irat
33. doboz 484. 668. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.24. Minthogy Gottlieb Mayer, az általa szállított árukért magasabb árat számolt, ezért az előzetesen már felvett pénzből fizessen vissza 737,-Ft-ot ill 620,-Ft 24 xr-t. nincs irat
33. doboz 484. 669. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.24. Tóth Józsefnek a lovas és gyalog insurgensek visszakíséréséért 70,-Ft-ot fizessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 670. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.24. Egerszegi Szreff Mihály és Gorza István gombkötőknek fizettessen ki 54,-Ft. nincs irat
33. doboz 484. 671. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.24. Keszthelyi német szabóknak 382,-Ft 48 xr fizettessen ki. Keszthelyi magyar szabóknak 717,-Ft 40 xr fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 672. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.25. Horváth Antal sümegi lakatosnak 30,- fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 673. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.25. Sümegi nyeregjártóknak 228,-Ft fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 674. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.25. Egerszegi Gáspár József szabónak 709,-Ft 45 xr fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 675. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.25. Egerszegi Gáspár József szabónak 210,-Ft fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 676. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.25. Légrádi Hartmann Izidor szűcsnek 462,-Ft fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 677. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.25. Légrádi Jagits Tamás szíjártónak 1321,-Ft 3 1/2 xr fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 484. 678. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Több sümegi lakosnak pokrócokért 20,-Ft fizettetik. nincs irat
33. doboz 484. 679. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Sümegi Vitmon Ferenc kötéljártónak 18,-Ft fizettetik. nincs irat
33. doboz 484. 680. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Sümegi Farkas Mihály kovácsnak 20,-Ft fizettetik. nincs irat
33. doboz 484. 681. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Sümegi Farkas Mihály kovácsnak számlája megvizsgálásáról. van irat
33. doboz 484. 682. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Sümegi Milinkovics György boltosnak 18,-Ft fizettetik. nincs irat
33. doboz 484. 683. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Sümegi Nikola Mihály boltos özvegyének 55,-Ft 39 xr fizettetik, ugyanakkor számlái megvizsgálandók. nincs irat
33. doboz 484. 684. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Sümegi nyeregjártók munkáról hiteles bizonyságok kéretnek. nincs irat
33. doboz 484. 685. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Szegedi Ferenc a lovas insurgens ezred százados kapitánya az ezred felszerelése kiegészítését, valamint Csillag Antal és Laky Lajos szökött káplárok visszaküldését kéri. van irat
33. doboz 484. 686. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Az insurrectió és a verbung számára szükséges szerek limitaciója. van irat
33. doboz 484. 687. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.26. Végh Károly keszthelyi biztos mellé Lappai László eskütt kineveztetik. nincs irat
33. doboz 484. 688. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.29. A Strasoldo ezred kapitánya kérése, hogy a sebesült katonák számára szükséges ágyi ruhát a deputatio biztosítson. nincs irat
33. doboz 484. 689. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.29. Pogács életesházi fő prefektus utasítja a deputátiót, hogy János főherceg tábora ellátásához napi 200 szekeret biztosítson, ill. Egerszegre biztosítson helyet az ellátmány tárolására. van irat
33. doboz 484. 690. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.31. A Veszprémi Káptalan gyászjelentése Rozsos Pál püspök haláláról. van irat
33. doboz 484. 691. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.31. A Kanizsán lévő élelmiszerek elszállítására hozott intézkedések. van irat
33. doboz 484. 692. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.31. Győrfi Antal a felkelő lovas sereg kapitánya felmentéséért folyamodik. van irat
33. doboz 484. 693. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.31. János főherceg a postaállomásokra újabb 16 lovat rendel. van irat
33. doboz 484. 694. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.31. A felkelő gyalog sereg tisztjei számára szolgák adatnak.
33. doboz 484. 695. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.08.31. A hivataláról lemondott Bertalan János helyére Spek Ignác kárbírát kinevezte a főispán. nincs irat
33. doboz 484. 696. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. A Helytartó Tanács közli a hadi ispotályokban működő orvosok javadalmazását és kitüntetését. van irat
33. doboz 484. 697. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. A megyebéli patikusok elegendő patikaszert tartsanak. van irat
33. doboz 484. 698. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. Az átutazó, vagy megszálló külföldiek passusai ellenőrizendőek. van irat
33. doboz 484. 699. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. Az ellenség által megszállt tartományokba való utazások szabályozása. nincs irat
33. doboz 484. 700. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. Helytartó Tanács leirata a postaállomások biztonságáról, a postalovak díjáról, stb. van irat
33. doboz 485. 701. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. A postamesterek számára kiállítandó 16 lóról. van irat
33. doboz 485. 702. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. Bécs és a megszállt tartományok számára történő élelmiszer vásárlás korlátozása. van irat
33. doboz 485. 703. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. A Barcson lévő 5500 mázsa sónak Kanizsára való szállítását kéri a kanizsai sótisztség. van irat
33. doboz 485. 704. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. A regruták számára szükséges fegyverek összegyűjtésére teendő intézkedések. van irat
33. doboz 485. 705. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.01. János főherceg a betegeknek az egerszegi quartélyházban való elhelyezését megtiltja. A súlyosabb betegek Fehérvárra és Füredre szállíttassanak. van irat
33. doboz 485. 706. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.03. Ghillányi ezredes a fegyverbeni és ruházatbeli fogyatkozások pótlását kéri. Ugyanakkor közli az ezredből megszököttek jegyzékét. van irat
33. doboz 485. 707. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.03. Ghillányi sürgeti a hiányzó szerek küldését és a szökevények visszaküldését a komáromi táborba. van irat
33. doboz 485. 708. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.03. Chasteller generális körözteti egy #Vasvárrul Zalabérbe utazó tiszti asszonyság# kirablóit és az elrabolt holmiját. van irat
33. doboz 485. 709. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.03. Vajda Antal Vas vármegye első alispánja a Lövőre szállított 2428 szál deszka és a fuvar költségének kifizetését (2774,-Ft) kéri. van irat
33. doboz 485. 710. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.03. Saly Károly Vas vármegye másod alispánja közli, hogy a vasi permanens deputatio székhelye ezentúl Kis Cellben lesz. van irat
33. doboz 485. 711. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. A Helytartó Tanács értesíti a megyét, hogy az uralkodó Végh Istvánt a magyarországi seregek fő tábori biztosává nevezte ki. van irat
33. doboz 485. 712. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Végh István kéri a megyét, hogy a tavaszi és őszi gabona cséplését sürgesse. van irat
33. doboz 485. 713. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. A Helytartó Tanács utasítja a megyét, hogy a komáromi erőd munkálataihoz 50 téglavetőt és lóval bánó munkásokat azonnal rendeljen Révkomáromba. van irat
33. doboz 485. 714. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Grof Coloredo Szentgrótra a Curirek továbbküldésére 4-5 szekeret rendel. van irat
33. doboz 485. 715. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Gorupp generális utasítása, hogy a kenyér szállításához szükséges szekereket a megye rendelje Kanizsára. van irat
33. doboz 485. 716. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. A megye, a rá kirótt előfogatokat már nem képes kiállítani, ezért a Helytartó Tanács útján a szomszédos vármegyék segítségét kéri. van irat
33. doboz 485. 717. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. A brányi éltesházi tiszt kéri, hogy a comissariusok számadás végett Kanizsára küldessenek. van irat
33. doboz 485. 718. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Kuthy Pál főszolgabíró jelenti, hogy a Keszthelyen lévő katonai ispotályt Füredre költöztette. Kéri a megyét, hogy a szükséges fáról és szalmáról gondoskodjék. van irat
33. doboz 485. 719. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Pál József gyalog felkelő hadnagy könyörög, hogy a megye szorítsa rá Balla György strázsamestert, hogy 80 forintját adja vissza. nincs irat
33. doboz 485. 720. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Koppányi József porkoláb részére, a rabok tartására a házi kasszából 3429,-Ft 25 xr fizettessen ki. nincs irat
33. doboz 485. 721. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. A vármegye lovas katonáinak, hajdúinak és pandúrjainak készíttetett csizmák ára 765,-Ft a házi kasszából fizetendő. nincs irat
33. doboz 485. 722. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Nikola Mihály sümegi boltos özvegyének 71,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 485. 723. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Nemes Fábián Györgyné tapolcai boltosnak 123,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 485. 724. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Puli János keszthelyi vasárusnak 344,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 485. 725. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Fábián Ferenc egerszegi vasárusnak 105,-Ft 40 xr fizetendő. nincs irat
33. doboz 485. 726. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Kemendi lakosok panasza a katonaság zaklatásai miatt. van irat
33. doboz 485. 727. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Szentiváni lakosok panasza a katonaság zaklatásai miatt. van irat
33. doboz 485. 728. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Szentivániak panasza Takács Ferenc bírónak egy tiszt általi megveretéséről. van irat
33. doboz 485. 729. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Szeptember 17-re kisgyűlés hívatik össze. nincs irat
33. doboz 485. 730. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. A bűntető törvényszék szeptember 12-re összehívatik. nincs irat
33. doboz 486. 731. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Keszthelyi gombkötőknek az insurrectiós kasszából 206,-Ft 49 xr fizetendő. nincs irat
33. doboz 486. 732. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Végh István utasítja a megyét, hogy a kurírok továbbítására Monostorapáti, Tapolca, Ederics és Keszthely állomásokon mindenkor 6 négylovas szekér legyen készenlétben. van irat
33. doboz 486. 733. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.06. Frimont kéri, hogy a megyében állomásozó katonák számára a széna kiszolgáltassék. van irat
33. doboz 486. 734. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14.kisgyűlés A 704. szám alatti utasítás megismétlése. van irat
33. doboz 486. 735. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Vogel kanizsai életesházi tiszt üres hordók és zsákok Varasdra viteléhez 240 négymarhás szekeret kér. van irat
33. doboz 486. 736. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Zalaegerszegi szabómesternek különféle munkákért még fizetendő 400,-Ft és 51 xr a concurrencionális kasszából. nincs irat
33. doboz 486. 737. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Sümegi szabóknak 100,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 486. 738. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Sümegi csizmadiáknak 750,-Ft fizetendő. nincs irat
33. doboz 486. 739. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Sümegi szíjártóknak 77,-Ft 3 xr fizetendő. nincs irat
33. doboz 486. 740. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Az Egerszegen lévő három légrádi katonának fizetendő 15,-Ft az insurrecitonális kasszából. van irat
33. doboz 486. 741. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. Légrádi Jagits Tamács szíjártónak fizetendő 998,-Ft 30 xr. nincs irat
33. doboz 486. 742. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.14. A Füredre áthelyezett katonai ispotály tisztje az épületek átalakításához munkásokat kér. A megye - minthogy az említett épületek nem a tulajdonai, így azok átépítéséhez - nem járulhat hozzá. van irat
33. doboz 486. 743. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. A nádor leirata a szökött insurgensek visszaküldéséről. van irat
33. doboz 486. 744. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Keresztúri Ferenc, baltavári kovács és orgazda feletti ítélkezés jogát Vas vármegye átengedi Zalának. van irat
33. doboz 486. 745. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Veszprém vármegye deputációja kéri, hogy a megye vizsgáltassa ki Szabó Julianna panaszát, mi szerint a Fülöpi hegyen lévő szőlőjét, a Kövágóőrsön lakó Lakos György, erőszakosan elfoglalta. van irat
33. doboz 486. 746. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. A Zalában lévő kereskedők a veszprémi sóháznál vásárolt sót limitáción felül árulják. Keményen tiltatnak ettől. van irat
33. doboz 486. 747. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. A veszprémi deputáció átirata, hogy a rátóti helységbeli Nagy Jánost a paloznakiak katonának állították, kérik Rátót helységre átíratni. van irat
33. doboz 486. 748. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Somogy vármegye törvényszéke kéri, hogy a nála fogságban lévő Verrasztó László és társai által elkövetett rablásokról, lövöldözésekről a kárvallottak vallomásait küldje át a megye. van irat
33. doboz 486. 749. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. A Frimont lovasezred kapitánya kéri, hogy a #Szabad Lovas seregnek# oktatására kiküldött tisztjeit, a megye bocsássa vissza. van irat
33. doboz 486. 750. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Báró Callagham ezredes hadnagy levele, hogy az Olában lévő kutyák Strágotty hadnagyot megtámadták, ruháját megtépték, Őt magát megsebesítették, ezért intézkedéseket kér. van irat
34. doboz 487. 751. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Csicsói Hehn János a reá bízott arany zsebórát és készpénzt elveszítette, a kár - saját javaiból történő - megtéríttetésére kéri a vármegyét a károsult. van irat
34. doboz 487. 752. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Pózvaiak panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 753. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Nagylengyeliek panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 754. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Olaiak panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 755. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Andráshidaiak panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 756. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Szentlászlóegyháziak panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 757. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Szepetkiek panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 758. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Horváth Ferenc eskütt panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 759. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Dötkiek panasza az ott állomásozó katonaság garázdálkodása miatt. van irat
34. doboz 487. 760. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Novák Gáspár alszolgabíró jelenti, hogy a Kurirok hordását nem győzi, ugyanúgy a beteg katonák ellátását. Panaszkodik, hogy az elszállásolt katonák #ki hol fekszik, ott # van irat
34. doboz 487. 761. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Steffanits József alszolgabíró jelentése az élelmiszerek fuvarozására Kanizsára küldött szekerekről. van irat
34. doboz 487. 762. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Zalaegerszegi Horváth Ferenc és Tóth Imre szíjártóknak 503,-Ft 12 xr fizetendő. nincs irat
34. doboz 487. 763. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Szarka László eskütt jelentése a beteg katonák számára Andráshidán, Besenyőben, Pózván, Botfán, Bozsokon és Kökényesmindszenten összeszedett lepedőkről. van irat
34. doboz 487. 764. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Kanizsai Pickler boltos számlája, a Letenyénél vett hajóhídhoz kiszolgált vasakról. van irat
34. doboz 487. 765. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. A megyei felkelő sereg számára adott posztóért, valamint az azt felhasználó szabók fizetésére szóló számlák felülvizsgálandóak. nincs irat
34. doboz 487. 766. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Egerszegi Gáspár József szabónak 798 csákókért fizetendő 1091,-Ft. nincs irat
34. doboz 487. 767. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Egerszegi Benjamin Hirschl, Schleminger és Mouscheim Ábrahám szabóknak, a kanizsai szabóknak bére, összesen 118,-Ft 20 xr fizettessen ki. nincs irat
34. doboz 487. 768. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Egerszegi Mayer József szűcsnek 45,-Ft fizettessen ki. nincs irat
34. doboz 487. 769. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.18. Egerszegi Mayer József szűcsnek 450,-Ft fizettessen ki. nincs irat
34. doboz 487. 770. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.19. B. Ghillányi kéri, hogy a megye rendelje vissza ezredéhez Oszterhueber főhadnagyot. A megye újabb szökevény transzportot indított vissza állomáshelyére. Különféle ruházati és egyéb eszközöket a megye 6 szekérrel elküldte. van irat
34. doboz 487. 771. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.19. Foky Zsigmond ezredes jelenti, hogy a lovakban történt veszteségeket a kincstár pótolja. Úgyszintén a ruházat fogyatkozását is. Kéri, hogy szökött katonáit a vármegye fogja el és küldje vissza. van irat
34. doboz 487. 772. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.19. János főherceg rendelkezésre, hogy a zab hiány miatt a porciót kévében kell kiadni. (1 kéve zab = 1 porció zab + 1/2 porció széna) van irat
34. doboz 487. 773. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.19. A vármegyei deputació rendelkezései a 772. utasítás végrehajtására. van irat
34. doboz 487. 774. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.19. A vármegyei deputació rendelkezései a 772. utasítás végrehajtására. van irat
34. doboz 487. 775. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.21. Oroszváry András kancellista járandósága 8,-Ft fizettessen. nincs irat
34. doboz 487. 776. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.23. Gyulay bán, a csáktornyai biztos megbüntetését kéri, mert az megtagadta kurirjatól a lovakat. nincs irat
34. doboz 487. 777. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.23. "Bach generalis visszautasítja a 752; 753; 754; 756; 757; 758; 759 szám alatti panaszokat azzal, hogy #ő nem tud deákul#. A megye forduljon a bánhoz." van irat
34. doboz 487. 778. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.23. Foky Zsigmond jelentése a Budai Comissziótól kapott szerekről. A megye intézkedései a 771 számra. van irat
34. doboz 487. 779. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.23. Koppány József jelentése a felkelő lovasság és a Szabad Lovas Sereg számára kívántató szerekről, ill. arról, hogy azok megszerzésére és elkészítésére mely megyei kereskedőket és iparosokat bízott meg. nincs irat
34. doboz 487. 780. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. A Helytartó Tanács sürgeti az ellenséggel való cimborálással vádolt mihályfai plébános ügyéről való jelentést. van irat
34. doboz 487. 781. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Brányi életes házi tiszt kéri, hogy a tőle átvett kenyér porciókkal, Vida János, Kálóczy biztos úr Tóth József, Horváth Ferenc, a forspontokrul Deli Boldizsár, az átvett lisztről Nagy János és Tóth József adjanak számadást. van irat
34. doboz 487. 782. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. A deputáció 10 téglavetőt a Muraközből, 4 főt Egerszegről beállított, a 731. sz. végzés értelmében. Többet nem tud. van irat
34. doboz 487. 783. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Gorupp ezredes a szükséges kenyér és zab szállításához napi 130 szekér kiállítását kéri. van irat
34. doboz 487. 784. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Amade Antal közli Rüstel kapitány kérését, hogy a Szerdahelynél épülő hajóhídhoz a megye újabb 500 munkást és 20 szekerest állítson ki, ill. a híd közelében lévő házakat rombolja le. van irat
34. doboz 487. 785. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Amadé Antal a kormányzása alatt lévő fölkelők számára 300 fekete és 80 vörös csákót kér. van irat
34. doboz 487. 786. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. A bán értesíti a megyét, hogy a 777. sz. alatti ügy megvizsgálását 28-ra kitűzte. van irat
34. doboz 487. 787. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Buday Ágoston türjei prépost panasza, hogy hetyefői majorjába betegeket telepítettek, akiket neki kell élelmeznie, türjei erdejét pedig a katonák szám nélkül vágják. nincs irat
34. doboz 487. 788. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Nagy József misefai lakos panasza, hogy Pók András kustányi kasznár 200,-Ft-ját nem fizeti meg. nincs irat
34. doboz 487. 789. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Szentiváni lakosok panasza a katonaság kihágásaira. van irat
34. doboz 487. 790. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Kanizsai piaristák elöljárója kéri, hogy a rendházba költöztetett katonai ispitát helyezzék el onnan. van irat
34. doboz 487. 791. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.25. Vidoveci kereskedő Hajszán Károly panasza a bécsi báró Vécsei Ferenc és Bizanti Ferenc ellen, a rajta elkövetett törvénytelenségekért. van irat
34. doboz 487. 791/a. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Minthogy Farkas Sándor lemondott alszolgabírói hivataláról, a vármegye kéri, hogy a főispán, helyére Fatér Pál esküttet, az Ő helyére pedig Kiss Jánost nevezze ki. van irat
34. doboz 487. 792. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A számadások folytatására és befejezésére felszólíttatik Deák Péter főadószedő. nincs irat
34. doboz 487. 793. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A Helytartó Tanács rendelete szerint, az iskolákban a rendes tanítás november 1-jén kezdődik. van irat
34. doboz 487. 794. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A Helytartó Tanács rendelete az idegenek (külsők) vigyázásáról. van irat
34. doboz 487. 795. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Az uralkodó augusztus 8-án kelt parancsa. van irat
34. doboz 487. 796. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A Fő Hadi Tanács magyar nyergek készíttetését kéri a megyétől. - A megyében ilyen mesterek nincsenek. van irat
34. doboz 487. 797. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Sümeghy táblabíró utasíttatik, hogy a János főherceg tábora mellett lévő szekereket igénybe vegye. nincs irat
34. doboz 487. 798. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A Fő Hadi Tisztségnél elhalálozott Mayer hadnagy árváinak (Ferenc, József, Teréz) javait illető irományok. nincs irat csak őrjegy
34. doboz 487. 799. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A komáromi erődhöz rendelt munkások és szekerek azonnal induljanak oda. van irat
34. doboz 487. 800. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A nádor a felkelő lovasok számára szükséges ruházat küldését rendeli el. nincs irat
34. doboz 488. 801. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Fejér vármegye törvényszéke közli Kozák, másképpen Lakatos József rab vallását és tudósítást kér annak Zalában elkövetett tetteiről. van irat
34. doboz 488. 802. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Fejér vármegye törvényszéke kéri Horváth János rab Zalában elkövetett tetteiről a megye tudósítását. van irat
34. doboz 488. 803. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Foky Zsigmond közli, hogy Győrfy Antal kapitány, bár eskütt tett a franciáknak, azonban a szolgálat alól ez nem mentesíti. van irat
34. doboz 488. 804. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Dancs Mihály lovasezrednél lévő számvevő kéri a vármegyét, hogy az kötelezze Affrat Vaitsch kereskedőt, hogy az ellene viselt perében az ítéletet hajtsa végre. van irat
34. doboz 488. 805. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Festetics György levele a deputációhoz, az önkéntes lovasok, illetve a regruták kiállítása során rajta esett sérelmek tárgyában. van irat
34. doboz 488. 806. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Az ollári uradalom kérelme, hogy a franciák által requirált, ill. a zalabéri stáción eladott borai ára megtérítésére. van irat
34. doboz 488. 807. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Koppány József porkoláb folyamodása, hogy a még szeptember 10-én, a vármegye fokházából elvitt 12 rab (keresztvasakkal, lakatokkal) átvételének igazolását kapja meg. van irat
34. doboz 488. 808. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Csutor János tiszti főügyész lemondása hivataláról. van irat
34. doboz 488. 809. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Fajmon János egerszegi pék kérelme, hogy a rabok számára általa sütött kenyér árát emelhesse. van irat
34. doboz 488. 810. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. A Gébárton lakó Pál Éva, férje Horváth Ignác elbocsátását kéri az insurrectiónál teljesített szolgaságából. van irat
34. doboz 488. 811. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Utasítás a szolgabírókhoz, hogy a katonaság által adott elismervényeket járásukban gyűjtsék össze. nincs irat
34. doboz 488. 812. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Skublics Imre főjegyző panasza, hogy szalmáját a bagodi majorjába elhelyezett katonák számára elhordják. nincs irat
34. doboz 488. 813. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.26. Sümeghy József rendelkezése, mivel János főherceg parancsára Egerszegre szállítandó 8500 mérő zabot, ill. 7000 mérő gabonát itt elhelyezni nem lehet, ezért a botfai és a kemendi uradalmakba kell tárolni azt. nincs irat
34. doboz 488. 814. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. A Helytartó Tanács rendelete, a sereg téli ellátását szolgáló gabona őrléséről. van irat
34. doboz 488. 815. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. "A Helytartó Tanács rendelete az ellenséges hadifoglyokról; Krieger Fridrick körözése; a külső tartományokból Magyarországra szökő katonakötelesek elfogásáról és a katonai hatóságoknak történő átadásáról." van irat
34. doboz 488. 816. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Chasteller generális jelenti, hogy a mihályfai plébános ügyének vizsgálati iratait a keszthelyi apátnak átadta. van irat
34. doboz 488. 817. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Kanizsai életesházi tiszt 1000 üres hordónak és 15000 zsáknak Fehérvárra, ugyanannyinak Kaposvárra és Varasdra szállításához szekereseket kér. van irat
34. doboz 488. 818. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Ugyanő 9440 kéve zabnak Kanizsára szállítását kéri. van irat
34. doboz 488. 819. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Veszprém vármegye deputációja a szentgróti Gombás Mózes insurgens panaszának kivizsgálását kéri. van irat
34. doboz 488. 820. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Amadé Antal a vármegye kérésére a lemondott Farkas Sándor szolgabíró helyére kinevezte Fatér Pált, az ő helyére pedig esküttnek Kiss Jánost kinevezte. van irat
34. doboz 488. 821. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Kuthy Pál főszolgabíró jelenti, hogy Pozsgay László árváinak a megyében semmilyen javai nincsenek. van irat
34. doboz 488. 822. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Kuthy Pál főszolgabíró jelentése, hogy Csicsóban semmi értéke nincs Henn Jánosnak. van irat
34. doboz 488. 823. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. A kanizsai mesteremberek és boltosok számára különböző szerekért fizetendő 10.231,-Ft 39 xr. nincs irat
34. doboz 488. 824. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.29. Kálóczy Imre, Kiss János és Mohr Ignác biztosok és Jákli Mihály botos katona szolgálati béréről. nincs irat
34. doboz 488. 825. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.30. Gróf Gyulay Ignác bán az állomásozó sereg ellátására kívántató liszt és kenyérről, annak szállításáról rendelkezik.
34. doboz 488. 826. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.30. Kocsy József, a #Szabad Sereg# strázsamestere egy orvos kirendelését kéri serege mellé. van irat
34. doboz 488. 827. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.30. Kocsy József, #Szabad Sereg# strázsamestere a seregéből megszökötteket körözteti. van irat
34. doboz 488. 828. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.30. Ürményi Jószef kir. biztos közli a megyével, hogy János Főherceg számára szállítandó 1000 zsák zabot, Monostorapátiból Keszthelyre kell szállítani. van irat
34. doboz 488. 829. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.30. Ürményi Jószef kir. biztos közli a megyével, hogy János Főherceg számára szállítandó 1000 zsák zabot, Monostorapátiból Keszthelyre kell szállítani. van irat
34. doboz 488. 830. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.09.30. Bertalan István (páhoki ispán) egy lovast, név szerint Mundi Lászlót küld az insurrutio számára. nincs irat
34. doboz 489. 831. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Gyulay Ignác bán 109.000 porció kenyér Kanizsáról Egerszegre szállítását sürgeti. van irat
34. doboz 489. 832. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. A deputáció a Veszprémben készült 700 csutorák kifizetését, (525,-Ft) azok tapolcai és sümegi szíjártók általi megszíjazását és Egerszegre szállítását rendeli. nincs irat
34. doboz 489. 833. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. A Helytartó Tanács tudakolja, hogy a 16 tábori kemencét kinek az utasítására küldte a megye át Somogyba? van irat
34. doboz 489. 834. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. A Helytartó Tanács rendelete az ispotályok ellátásáról (#házi állatok csontjából készítendő leves#). A megye jelentését kéri a területén lévő betegségekről, valamint utasítja a #ragadozó nyavalya# terjedésének gátlására. van irat
34. doboz 489. 835. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Az ország egyes postastaciók magasabbra emeltettek. van irat
34. doboz 489. 836. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. A Frimont lovasezred Magyary Mihály strázsamester visszaküldését sürgeti. van irat
34. doboz 489. 837. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Foky Zsigmond kéri, hogy a még szükséges szereket a megye küldje meg, kéri a szökevények összegyűjtését és táborába visszaküldését, valamint közli, hogy - felálló szabad lovas osztályt csak akkor veszi át, ha az teljesen elkészült. van irat
34. doboz 489. 838. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Horváth Lázár strázsamester ugyancsak az elmaradt szerek és lovak pótlását, valamint 40 akó bort kér. van irat
34. doboz 489. 839. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Ghillányi, az ezredben küldött szerekről nyuglevelét küldi, jelenti, hogy ha a megye Horváth Ignác tiszti szolga helyett mást küld akkor hazaengedi, továbbá jelentést tesz Balla György felesége által elkövetett tolvajlásról. van irat
34. doboz 489. 840. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. A Pózván lakó Szabó József ukkiak által levágott ökrének árát kéri. van irat
34. doboz 489. 841. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Böröndi nemesek panasza a beszállásolt katonák által elkövetett zaklatások, rablások miatt. nincs irat
34. doboz 489. 842. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.03. Rózsásszegi insurgensek feleségeinek panasza, az ott lévő katonaság hatalmaskodásai miatt. nincs irat
34. doboz 489. 843. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.05. Koppányi József kimutatása a felkelő lovasok és a szabad sereg számára kívántató szerekről. van irat
34. doboz 489. 844. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.06. Ghillányi János közli a még mindig szökésben lévő katonái névsorát, sürgetve azok elfogását és táborába való visszaküldését. van irat
34. doboz 489. 845. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.06. A kanizsai életes ház kéri a megyét, hogy a kenyérsütéshez szükséges fák vágására 100 munkást adjon. van irat
34. doboz 489. 846. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.06. Tófej helységbéliek panasza az ott lévő katonákra. van irat
34. doboz 489. 847. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.06. Tófej helységbéliek panasza az ott lévő katonákra. van irat
34. doboz 489. 848. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.06. Gróf Amadé Antal értesíti a megyét, hogy Lakmayer József Egerszegen patikát kíván nyitni. van irat
34. doboz 489. 849. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.06. Sümeghy József közli a deputációval, hogy János főherceg táborához, kenyérszállításra újabb előfogatok szükségesek. van irat
34. doboz 489. 850. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.07. Gyulay bán kenyér és liszt szállítását sürgeti. van irat
34. doboz 490. 851. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. Sümeghy József első alispán és tábori főbiztos elölülése alatt, a katonaság ellátására a deputáció által hozott intézkedések. van irat
34. doboz 490. 852. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A nádor az aerarialis gabonák #tűrhető vám bérben leendő őrlését sürgeti#. van irat
34. doboz 490. 853. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A Helytartó Tanács rendelete az élelmek biztonságos tárolásáról és szállításáról. van irat
34. doboz 490. 854. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A megyében lévő orvosok és seborvosok büntetés terhe mellett azonnal jelentkezzenek a katonai ispotályoknál. van irat
34. doboz 490. 855. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A 817. és a 849. sz. alatti utasítások végrehajtásának sürgetése. van irat
34. doboz 490. 856. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A 817. és a 849. sz. alatti utasítások végrehajtásának sürgetése. van irat
34. doboz 490. 857. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A 817. és a 849. sz. alatti utasítások végrehajtásának sürgetése. van irat
34. doboz 490. 858. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.09. A 817. és a 849. sz. alatti utasítások végrehajtásának sürgetése. van irat
34. doboz 490. 859. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. A Helytartó Tanács a bajai életes házból 11000 lisztnek és 16000 mérő zabnak Pestről Regedébe szállítását rendeli. van irat
34. doboz 490. 860. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. A fő hadi tisztséggel történő elszámolás mikéntjéről. van irat
34. doboz 490. 861. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. A Helytartó Tanács utasítása, hogy a vármegye tegyen jelentést a postaállomásokra adott lovakról és azon személyekről, akik a postaállomáson #várakozó pénzre# jogosultak. van irat
34. doboz 490. 862. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Tudósítás Latinovits József Cs. Kir. Tanácsosi kinevezéséről. van irat
34. doboz 490. 863. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Szent Ilonán (Muraköz) szeptember 22-én (!!) tartandó vásár engedélyezéséről. van irat
34. doboz 490. 864. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Gróf Amadé Antal a Szerdahelyi hídhoz kívánt munkások kirendeléséről. van irat
34. doboz 490. 865. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. A lendvai uradalom nyilatkozata a Muránál lerontandó kocsmája, valamint a katonaság számára általa kiszolgált élelmek megtérítéséről. 6592,-Ft 41 xr. van irat
34. doboz 490. 866. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Vas vármegye deputációja kéri a megyét, (Zalát) hogy az általa felállítandó szabad lovasok felszereléséhez, a nála nem szükséges felszerelést kölcsönbe, vagy pénzét adja át számára. van irat
34. doboz 490. 867. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Veszprém vármegye deputációja kéri, hogy a vármegye írja össze az elhunyt Rozsos Pál püspök zalai javait. van irat
34. doboz 490. 868. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Ugyanannak átirata a nagyvázsonyi adózók elrabolt ökre ügyében. van irat
34. doboz 490. 869. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Új Palánk sz. kir. város folyamodása, hogy a deputació utasítsa Kanizsa városát, hogy az ott elhunyt Kovátsits János #Normális Iskolai Professzor# hagyatékát szolgáltassa ki. van irat
34. doboz 490. 870. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Boros József biztos értesíti a deputációt, hogy már ne küldjenek Komáromba téglavetőket. van irat
34. doboz 490. 871. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Sümeghy József, több már végrehajtott utasításokról tudósítása. van irat
34. doboz 490. 872. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Foky Zsigmond kéri a megyét, hogy küldjön számára #búza virág színű postábul 800 darab lovagló sapkát# valamint a szökött insurgensek elfogását és táborába küldését. van irat
34. doboz 490. 873. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Kuthy Pál jelentése a Zánkán elveszett lovakról. van irat
34. doboz 490. 874. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Andráshidai Szainer János mészáros panasza a katonák által rajta elkövetett sérelmekről. van irat
34. doboz 490. 875. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Horváth László strázsamesterrel a lovas felkelők számára küldött szerekről és a táborba visszaküldött szökevényekről szóló jegyzékek. van irat
34. doboz 490. 876. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Dubniczky Imre - mint katonai szolgálatra alkalmatlan, haza küldetett. nincs irat
34. doboz 490. 877. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.10. Nemes György lovas közvitéz számára egy pár csizma sarkantyúval kiadatott. nincs irat
34. doboz 490. 878. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.11. A bán, Kanizsáról negyed naponként Egerszegre szállítandó 109.000 porció kenyér szállítását kéri. nincs irat
34. doboz 490. 879. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.11. A bán, Kanizsáról 73.000 kenyér porciónak, 2.100 köböl zabnak, 100 mázsa lisztnek Lendván való elhelyezését kéri. van irat
34. doboz 490. 880. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.13. A szökésben lévő insurgensek, akár erőszak útján is elfogandók. nincs irat
34. doboz 490. 881. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.13. Somogyi Lipót szombathelyi püspök átirata, hogy hozzájárul egy új patikának Egerszegen történő felállításához. van irat
34. doboz 490. 882. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Lusztig Mátyás egerszegi jelenti, hogy a széna, zab és bor szállítására vállalt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni, mert ebben az egerszegi és lövői járás szolgabírái nem segítik. nincs irat
34. doboz 490. 883. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Az Egerszegen lévő légrádi katonák bére 9,-Ft kifizettetik. van irat
34. doboz 490. 884. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Végh István tartományi és tábori főbiztos utasítása a vármegyéhez, a tábori seregek ellátását illetően. van irat
34. doboz 490. 885. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A 878. szám alatti végzés kiegészítése.
34. doboz 490. 886. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A 884. számú utasítás végrehajtására tett intézkedések. van irat
34. doboz 490. 887. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A deputáció jelentést kér a 851. sz. végzés végrehajtásáról a szolgabíróktól. van irat
34. doboz 490. 888. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A deputáció utasítása Csertán Károly főszolgabíróhoz, az igricei fióklerakó helyről és a fuvarokról. nincs irat
34. doboz 490. 889. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A megyében állomásozó katonaság tűzifával, gyertyával való ellátásáról, az azért fizetendő taxákról. nincs irat
34. doboz 490. 890. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A Helytartó Tanács a só, megyebeli sóházakba szállítását rendeli. van irat
34. doboz 490. 891. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A Helytartó Tanács rendelete, hogy az életesházakhoz történő fuvarokért a 7 mérföldet meghaladók esetében mérföldenként és mázsánként 6 xr fizetendő. van irat
34. doboz 490. 892. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A bán a zalabéri stációhoz vezető úton lévő Sárvízen lévőn híd javítását kéri. van irat
34. doboz 490. 893. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Veszprém vármegye deputációja, szabad seregéből elszökött Laki József elfogatását és átadatását kéri. van irat
34. doboz 490. 894. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Ürményi Ferenc tábori biztos tudósítja a deputációt, hogy a János főherceg seregei ellátására szolgáló élelmeket Veszprém vármegye Tapolcáig szállítja. Onnan Sümegre való szállításról a zalai deputáció gondoskodjék. van irat
34. doboz 490. 895. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Festetics György kéri a vármegyét, hogy a Keszthelyen lévő quartélyházát a tanuló ifjúság számára engedje át, és az itt állomásozó katonákat helyezze el másutt. van irat
34. doboz 490. 896. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Horváth Antal főszolgabíró jelentése a beszállásolt katonaság számára szolgálandó gyertya és tűzifa miatti összeütközésekről a katonák és szállásadók közt. van irat
34. doboz 490. 897. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Kuthy Pál főszolgabíró jelentése Alsóőrsön, nemes Hetésy József leánya által elkövetett gyerekveszelytésről. van irat
34. doboz 490. 898. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Koppányi József panasza a katonaság által rajta elkövetett hatalmaskodásokról. van irat
34. doboz 490. 899. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Pózvai lakosok panasza a rajtuk esett sérelmekért. van irat
34. doboz 490. 900. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Mileji nemesek panasza a rajtuk esett sérelmekért. van irat
35. doboz 491. 901. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Vadomosi nemes Török Sándor panasza a rajtuk esett sérelmekért. van irat
35. doboz 491. 902. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Szent László Egyháziak panasza a rajtuk esett sérelmekért. van irat
35. doboz 491. 903. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Rózsásszegiek panasza a rajtuk esett sérelmekért. van irat
35. doboz 491. 904. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Ságodi Farkas Imre eskütt panasza a rajtuk esett sérelmekért. van irat
35. doboz 491. 905. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Bagodi adózók panasza, hogy B. Zsennyei úr, fölső Bagodbul állatait az ő legelőjükre hajtja. nincs irat
35. doboz 491. 906. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Horváth Boldizsár eskütt úr panasza öccsére, Horváth Jánosra, birkásának kegyetlen megverettetéséért. nincs irat
35. doboz 491. 907. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Sümeghy József 2 nyuglevelet terjeszt be, melyeket a katonaság adott a Sümeg határában történt legeltetésről. van irat csak őrjegy
35. doboz 491. 908. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Sümeghy József 2 nyuglevelet terjeszt be, melyeket a katonaság adott a Sümeg határában történt legeltetésről. van irat csak őrjegy
35. doboz 491. 909. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. A lövői, lendvai, egerszegi és kanizsai stáciokra kiszolgálandó zab kiszolgálásáról. nincs irat
35. doboz 491. 909/a. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.14. Hirschl Jakob és Lessing orvos kontractusa. van irat
35. doboz 491. 910. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Az uralkodó a Szakály família nemesség bizonyító perében az ítéletet helyben hagyta. van irat
35. doboz 491. 911. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Amade Antal utasítja a megyét, hogy a Csáktornyán áristomban lévő Haissan Károlyt reversalis mellett bocsássa szabadon. van irat
35. doboz 491. 912. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Amade Antal utasítja a vármegyét, hogy a csáktornyai biztos, Prusacz Daniel ellen folytassa le a vizsgálatot. van irat
35. doboz 491. 913. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Chasteller generális értesíti a megyét, hogy a tekenyén lopáson ért és parasztok által megfogott katonákat megbüntette, kéri tovább, hogy a megye hasonló módon járjon el az egyik katonáját megverő parasztokkal szemben. van irat
35. doboz 491. 914. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Gyulay bán kéri a vármegyét, hogy mivel az aerarialis számára neki Zalaegerszeg mellett biztosított legelőket a Zala elöntötte, helyettük a megye máshol biztosítson számukra legelőt. van irat
35. doboz 491. 915. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Báró Challaghann értesíti a megyét, hogy Reschnegg Vasik közlegény egy pózvai paraszt közti összeszólalkozás miatt a parasztot megítélés végett beküldi. Ugyanakkor jelenti, hogy egy káplárját, ki egy pózvai asszonyt megvert lefokozta és áristomba zárta. van irat
35. doboz 491. 916. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Csekonics Imre tábori albiztos 22 tábori kemence felállításához kér munkásokat és szekereket Keszthelyre. van irat
35. doboz 491. 917. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Farkas János alszolgabíró kéri, hogy a megye valakit állítson az ő helyére a kanizsai stációra. van irat
35. doboz 491. 918. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Koppány József porkoláb jelentése a bánnak átadott hadi szerekről. van irat
35. doboz 491. 919. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Koczi főstrázsamester, a szabad sereg számára fehér ruhákat kér. van irat
35. doboz 491. 920. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Szekér György registrator és honorarius vicenotarius számára 60,-Ft napidíjat a házi cassábul fizettessék ki. nincs irat
35. doboz 491. 921. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Az ollári uradalomnak 8 öl fáért 45,-Ft fizettessék ki. nincs irat
35. doboz 491. 922. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. A vármegye kéri Amadé Antalt, hogy a hivataláról lemondott Baranyai László particularis perceptor helyére Péterfy Józsefet, az elhalálozott Spech Ferenc comisorius helyére pedig Kálóczy Imre esküttet nevezze ki. van irat
35. doboz 491. 923. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.18. Dervarics Antal alszolgabíró felszólíttatik, hogy a reá rótt feladatokat lássa el (sok a kifogás vele szemben). nincs irat
35. doboz 491. 924. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Lusztig Mátyás kereskedővel szembeni panasz, miszerint a hadsereg számára nem teljesíti szerződésbeli kötelezettségét (széna és zab szállítás). van irat
35. doboz 491. 925. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Letenyei István zalaszentgyörgyi plébános panasza, hogy a #lármafát strázsáló katonák számára# az ő fáit és gyümölcsösét vágják. nincs irat
35. doboz 491. 926. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Hajas János és Rózsás Ferenc kérése, hogy nemes Tornyos Jánost - mivel felesége meghalt - engedjék el az insurrectióból. van irat
35. doboz 491. 927. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Hajas János és Rózsás Ferenc kérése, hogy nemes Tornyos Jánost - mivel felesége meghalt - engedjék el az insurrectióból. nincs irat
35. doboz 491. 928. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Tuboly Imre főszolgabíró jelenti, hogy Áts István és Németh László szökött insurgensek Tüttösön nem találtatnak. van irat
35. doboz 491. 929. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Tuboly Imre főszolgabíró jelenti, hogy Egerszegen 8 kocsikas készítő található. van irat
35. doboz 491. 930. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. Kálóczi Imre biztosnak járandósága 172,-Ft fizetendő, Kis János segédbiztosnak járandósága 172,-Ft fizetendő, Mohr Ignác beteg katonák melletti biztosnak járandósága 152,-Ft fizetendő, Jáky Mihály botos katonának járandósága 43,-Ft fizetendő. nincs irat
35. doboz 491. 931. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.20. A Bárhelyen lévő katonaság osztályának commendánsa jelenti, hogy a helybéliek a szükséges fuvarozást nem győzik, számukra segítség szükséges. van irat
35. doboz 491. 932. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. A bán tudósítást kér a megyétől, bizonyos élelmek sorsáról. van irat
35. doboz 491. 933. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. "A bán válasza az erőszakoskodások miatt bepanaszolt katonák ügyében; valamint a katonaság némely településről másikba való telepítése ügyében." van irat
35. doboz 491. 934. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. Csertán Károly főszolgabíró jelentése nemes Salamon Imre gétyei lakos és a nála beszállásolt katonák közti konfliktus kivizsgálásáról. van irat
35. doboz 491. 935. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. Zalabéri adózók panasza a forspontozás miatt, valamint hogy a katonák szőlőkaróikat elégették. van irat
35. doboz 491. 936. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. Foky Zsigmond kéri a deputációt, hogy a szabadságon otthon lévő insurgenseket - mustráltatás végett küldje vissza a táborba. van irat
35. doboz 491. 937. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. Szentpéteri nemesek panasza, hogy hozzájuk is beszállásolnak, illetve forspontba rendelik őket. van irat
35. doboz 491. 938. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. Vas vármegye deputációja köszönettel elfogadja a zalaiak által felajánlott - itt feleslegben lévő felszerelési tárgyakat. van irat
35. doboz 491. 939. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.26. Koppány József kimutatása a Vas vármegyének átadott katonai szerekről. van irat
35. doboz 491. 940. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. A Gétyén lakó nemes Salamon Imre panasza a beszállásolt katonákra. van irat
35. doboz 491. 941. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. A kerkakutasi adózók panasza a rajtuk esett sérelmek miatt. van irat
35. doboz 491. 942. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. Potyondy Ferenc, csobánci uradalmi ügyész a rablók és utonállók elleni intézkedéseket kér. van irat
35. doboz 491. 943. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. A rádi nemesek és agilisek kérése, hogy a náluk állomásozó horvát katonaságot helyezzék máshova. van irat
35. doboz 491. 944. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. Szentivániak panasza, hogy a pakodi notarius igáikat elvette, magukat pedig megverette. nincs irat
35. doboz 491. 945. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. Báró Gallaghan ezredes kéri a megyét, hogy a Szentivánnál elkóborolt 3 ökrét köröztesse. van irat
35. doboz 491. 946. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.27. Gasthy főhadnagy nyilatkozata néhány tófeji lakos megverettetéséről. van irat
35. doboz 491. 947. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Tudósítás Fay Ágoston ugocsai főispán grófi rangra emeléséről. van irat
35. doboz 491. 948. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Azoknak az orvosoknak, kik lakhelyüktől távol, katonai ispotályban szolgálnak a kincstár két lovas forspontot biztosít. van irat
35. doboz 491. 949. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Helytartó Tanácsi leirat: a kiállítandó újoncokról, a megszállt területekkel való kereskedés tiltásáról, egy szentséggyalázás miatt körözött papról. van irat
35. doboz 491. 950. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28 A Helytartó Tanács Barcsról Kanizsára, só szállítására szekereket rendel a megyétől. van irat
35. doboz 492. 951. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Helytartó Tanácsi leirat: szökött rabok körözése, szökött katonák körözése. van irat
35. doboz 492. 952. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Amade Antal Péterfy Józsefet particularis perceptornak cohortalis comissiariusnak, Mátay Mihályt kárbírónak kinevezi. van irat
35. doboz 492. 953. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Nemes Köves Ferenc szentpéteri lakos panasza a katonák általi megverettetése miatt. van irat
35. doboz 492. 954. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A Helytartó Tanács a belső Ausztriában lévő tábor számára szállítandó élelmiszerekről rendelkezik. van irat
35. doboz 492. 955. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A Helytartó Tanács a 40.000 újoncból a megyére jutó hányad mielőbbi kiállítását sürgeti. van irat
35. doboz 492. 956. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A sorozandó tábor kocsisokról tett intézkedések. nincs irat
35. doboz 492. 957. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A Vas vármegyei deputáció átküldi a Széplak, Csehi, Mindszent, Kisbér, Baltavár és Tilaj helységek panaszát, a forspontozás során rajtuk Zalában elkövetett sérelmeik miatt. van irat
35. doboz 492. 958. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Somogy vármegye deputációja átküldi a Helytartó Tanács tévedésből hozzáintézett leiratát, a Keszthelyen katonának állított Leb Istbán pintér legény ügyében. van irat
35. doboz 492. 959. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A szegedi feddőház (börtön) Szita György és Tuboly János rabok tartásáér 73,-Ft kifizetését kéri. van irat
35. doboz 492. 960. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A Pálfiszegben lakó nemesek panasza a pincéket erőszakosan feltörő horvát katonák és a helybéli #parasztok bírája# ellen. van irat
35. doboz 492. 961. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. November 14-re a büntető törvényszék összehívatik. nincs irat
35. doboz 492. 962. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Nemes Dömötör Gábor Szent Erzsébeti lakos panasza, hogy az öregíró - Háry György - őt forspontra kényszeríti. van irat
35. doboz 492. 963. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Tuboly György az újonc katonák mellé rendelt biztos jelentése az újoncozás állásáról, valamint kérelme a szükséges pénzek és egyéb eszközök kiosztásáért. van irat
35. doboz 492. 964. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A lovas szabad sereg számára szükséges szerek megszerezésére tett intézkedések. nincs irat
35. doboz 492. 965. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A Zalaegerszegen lévő 3 légrádi katona hópénzének kifizetése. van irat
35. doboz 492. 966. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Koppány József várnagy jelentése Kovács József rab - aki Oroszlán Ferenc bojtárt Pölöske-Szentmihályon kirabolta - vallomásáról. van irat
35. doboz 492. 967. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Vágrer János Kapornakon lakó szűrszabó kérelme, hogy a tőle - a rác katonaság egyik kapitánya által - elvett 260,-Ft-ját visszakaphassa. van irat
35. doboz 492. 968. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Hajik István szemenyei és Kiviser Ferenc dobri csutorások munkájuk kifizetését kérik. van irat
35. doboz 492. 969. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Pray Terézia, Reisinger Tamás (a ménlovak inspektora) felesége kérelme, hogy a lovászok bére adassék ki. (6 lovász 540,-Ft) nincs irat
35. doboz 492. 970. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. A Vaspörben lakó nemes Kenesey János panasza nemes Benkő Györgyre, aki őt házára rontva megverte. nincs irat
35. doboz 492. 971. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Bessenyey József cancellistának 61 napra 24,-Ft 24 xr. Oroszváry András cancellistának 40 napra 16,-Ft fizetendő. van irat
35. doboz 492. 972. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.10.28. Bessenyey József cancellistának 61 napra 24,-Ft 24 xr. Oroszváry András cancellistának 40 napra 16,-Ft fizetendő. van irat
35. doboz 492. 973. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.02. Minthogy Csutor János lemondott tiszti főügyészi hivataláról, ezért kérik a főispánt, hogy helyére valakit nevezzen ki. van irat
35. doboz 492. 974. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Bárhelyi lakosok panasza, az oda beszállásolt két kompánia kihágásai miatt. van irat
35. doboz 492. 975. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Galsai nemesek panasza az ottan lévő katonaság visszaélései és kegyetlenkedései miatt. van irat
35. doboz 492. 976. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Jellasich Ferenc tudósítása a Gétyén lakó nemes Salamon Imre panaszának kivizsgálásáról és az elégtételről. van irat
35. doboz 492. 977. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Báró Callaghann ezredes hadnagy panaszának - mi szerint a Ságodban lakó Ethény Ferenc, a tisztek számára csak a cselédszabóját akarta átengedni - kivizsgálása. van irat
35. doboz 492. 978. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Zách generális a Szentmiklóson kisütött kenyérrel Kanizsára szállításához szekereket kér. van irat
35. doboz 492. 979. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Gorupp generális a varasdi és a kaproncai életes házakból Kanizsára szállítandó zabhoz szekereket kér. van irat
35. doboz 492. 980. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. A Veszprém vármegyei deputáció tudósítása, hogy bár az iskola (gimnázium) épületét a katonaság elfoglalta, más épületben a tanítás folytatódik. van irat
35. doboz 493. 981. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Babocsai József Kanizsa város bírója kéri a megyét, mivel az epidemia ismét felütötte fejét - küldje ki Kanizsára a megyei orvost. van irat
35. doboz 493. 982. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Bagladi nemesek panasza a katonaság általi sérelmekről, ill. a beszállásolás miatt. van irat
35. doboz 493. 983. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Olai birtokosok folyamodása a volt kisbíró, Perger János visszaélései, tűzzel való fenyegetései miatti méltó megbüntetéséért. van irat
35. doboz 493. 984. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Gorupp generális a Nemesdédről elszökött ökrének felkutatását kéri. van irat
35. doboz 493. 985. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Gr. Gyulay bán tudósítja a megyét, hogy az andráshidai mészáros, Schreiner János - ki lopott katonai portékákkal kereskedett - ügyét kivizsgálta és méltó mód megbüntette. van irat
35. doboz 493. 986. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.04. Gottlieb Mayer kanizsai kereskedőnek különböző szerekért fizetendő 250,-Ft. nincs irat
35. doboz 493. 987. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. A Helytartó Tanács leirata, hogy a megye által a katonatartásra kért 50.000,-Ft ügyében gróf Zichi Károly hadügyminiszterhez forduljon. nincs irat
35. doboz 493. 988. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. A Pécsről a sereghez indított és Nagysziget és Istvánd közt megszökött mintegy 200 újonc körözése. van irat
35. doboz 493. 989. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. A Helytartó Tanács leirata a hazatért insurgensek ezredükhöz való visszaküldését rendeli. van irat
35. doboz 493. 990. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. A Helytartó Tanács utasítása az átvonuló katonák ellátásáról. van irat
35. doboz 493. 991. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Végh István főbiztosság kormányzója tudósítása, hogy 1 porció kenyér ára 12 xr-ban állapíttatott meg.
35. doboz 493. 992. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Végh István utasítja a deputációt, hogy a Nyitráról, és Golgócról Keszthelyre érkező katonaságról gondoskodjék. van irat
35. doboz 493. 993. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. A Helytartó Tanács Lovák Ferdinánd patikus számára 284,-Ft 31 xr kifizetését rendeli. van irat
35. doboz 493. 994. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Gr. Amade Antal válasza a 973. szám alatti ügyben. van irat
35. doboz 493. 995. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Vas vármegye átirata, miszerint a megye a szabad lovas sereg állításától mentesült ezért a Zalától e célra kapott segélyt visszaküldik, illetve amit ebből felhasználtak azt kifizetik. van irat
35. doboz 493. 996. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Fejér vármegye deputációja tudatja, hogy az általa elfogott Kozák József új polgárt átadták Sopron vármegyének. van irat
35. doboz 493. 997. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Báró Jellasich jelentése a #végheli katonaság# lefegyverzéséről, azoknak Kanizsára szállításáról. van irat
35. doboz 493. 998. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Mumb generális jelenti, hogy a megkötött béke értelmében állomáshelyét el kell hagynia, ezért a kehidai stációra 38 kétmarhás szekeret kér. van irat
35. doboz 493. 999. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Hoslinger főstrázsamester jelenti a vármegyének, hogy tüzérségi tartalékával Besenyőbe vonul. van irat
35. doboz 493. 1000. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Horváth Imre, a csáktornyai uradalom fiskálisa esedezik, hogy a csáktornyai várba ne helyezzenek ispotályt. van irat
36. doboz 494. 1001. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. A rigácsi nemesek panasza, hogy a Ukkon beszállásolt katonák az ő javaikat pusztítják. nincs irat
36. doboz 494. 1002. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Kayser József és Lusztig Mátyás kereskedők folyamodása, hogy az általuk kiszolgált élelmek ára, 70.000,-Ft fizettessen ki. nincs irat
36. doboz 494. 1003. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Az Ollári uradalomnak a katonaság számára kiszolgált fáért 30,-Ft fizettessen ki. van irat
36. doboz 494. 1004. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.10. Az Ollári uradalomnak 7 1/2 öl fáért 60,-Ft fizettessen ki. van irat
36. doboz 494. 1005. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.13. A Helytartó Tanács április 17-i rendelete értelmében a sümegi és tapolcai postamesterek számára a vármegye biztosítson lovakat. van irat
36. doboz 494. 1006. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.13. A tél beállta miatt a Révkomáromba rendelt téglások már nem kellenek. van irat
36. doboz 494. 1007. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.13. A vármegyében elromlott utak és hídak karbantartásáról. van irat
36. doboz 494. 1008. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.13. A Helytartó Tanács rendelete a pensionotusok és a stipendionatusok, tanítók fizetésének módjáról. van irat
36. doboz 494. 1009. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.13. A Helytartó Tanács a gabona és kenyér árának folyamatos táblás jelentését kéri. nincs irat
36. doboz 494. 1010. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. Kuthy Pál főszolgabíró jelenti, hogy szeptember 29-én Füredről Fehérvárra beteg katonák fuvarozása közben a katonák Horváth Jánost úgy megsebesítették, hogy az belehalt. Sürgős intézkedéseket kér. van irat
36. doboz 494. 1011. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. Kuthy Pál főszolgabíró jelentése, hogy a füredi Alstedter Salamon kereskedőt a katonák kirabolták és meggyilkolták. van irat
36. doboz 494. 1012. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. A vas vármegyei #Rábán innéd való deputacio# közli, hogy a béke beálltával november 15-én egyesül a Szombathelyen lévő deputációval. van irat
36. doboz 494. 1013. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. Mumb generális közli, hogy a katonái által elkövetett bűntetteket szigorúan meg fogja vizsgálni. van irat
36. doboz 494. 1014. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. Fölnagy Gábor másod alügyész jelentése a Páli erdőben lévő zsiványok, rajta, s másokon elkövetett gonosztetteiről. van irat
36. doboz 494. 1015. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. Boncodföldi nemes Lukács Ferenc felesége nemes Kiss Örzse panasza az ottani bíró ellen, aki őt megverte, férje lovait forspontra rendelte. nincs irat
36. doboz 494. 1016. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.14. Perger János olai árendás viszontpanasza és kérelme a 983. sz. ügyben. nincs irat
36. doboz 494. 1017. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Eszterházy József királyi biztos jelentést kér az összeszedett fegyverekről. van irat
36. doboz 494. 1018. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Haiszán Károly vidoveci kereskedőn Báró Vécsey Ferenc, és Bizenti Jakab bécsi kereskedőknek rajta elkövetett törvénytelenségek kivizsgálásáról. van irat
36. doboz 494. 1019. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. A Kancellária decretuma a Csáktornyán fogva tartott Haiszán Károly szabadon bocsájtásáról. van irat
36. doboz 494. 1020. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Hallán József vármegyei orvos jelentése a Kiskanizsán terjedő járványról. Lásd még 981. sz.
36. doboz 494. 1021. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. A vármegye jelenti a katonai kormányzatnak, hogy a fegyvereknek és a katonai szereknek további fuvarozását már nem tudja vállalni. van irat
36. doboz 494. 1022. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Végh István főbiztosság kormányzója utasítja a század, vagy ezred commendánsokat, hogy mielőtt szállásukat elhagynák, az illetékes magistratusokkal számot vessenek és az igénybe vett élelmekről, fuvarokról stb. nyuglevelet adjanak. van irat
36. doboz 494. 1023. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Végh István közli a Veszprémből Sümegre szállítandó élelmek mennyiségét. van irat
36. doboz 494. 1024. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Végh István tudósítása, hogy a Vukovich gyalogezred november 29-én Révkomáromból Sümegre érkezik. van irat
36. doboz 494. 1025. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. A Helytartó Tanács rendelete a kassai convictusban Bánovics András helyének betöltéséről. Jolsva, Gömör megyei várban vásártartásáról, valamint arról, hogy a szabad akaratú lovas sereg tagjai nem állíthatók az újoncok közé. van irat
36. doboz 494. 1026. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. A Helytartó Tanács hamis záloglevelek gyártásáért körözteti Strodler Zsigát. van irat
36. doboz 494. 1027. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Öffner József orvos jelentése a Zánkán megjelent ragályos nyavalyáról. van irat
36. doboz 494. 1028. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. A Helytartó Tanács körözvénye egy Esztergom vármegyében elbitangolt tehén feltalálására, Divékújfaluban, Nyitra megyében kitört zendülés vezetőinek megbüntetéséről (szilenciarium) egy elvesztett 10.000,-Ft-ról szóló kötelezvényről, a váci süketnéma intézetről, Juhász Eliás szökött katona felkutatásáról. van irat
36. doboz 494. 1029. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. "A Helytartó Tanács körözteti a Zólyom megyei illetőségű leszerelt katonát Benyó Istvánt; a szükséges fuvarozások igazságos felosztásáról, a megyei pénztárakról." van irat
36. doboz 494. 1030. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Foky Zsigmond obester Vörös Pétert és Nemes Györgyöt, - kiket a katonai törvényszék halálra ítélt, de a nádor megkegyelmezett nekik - átadja a vármegyének. van irat
36. doboz 495. 1031. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Végh István tudósítása, a Hohenzoller lovas ezred a megyén történő átvonulásál. van irat
36. doboz 495. 1032. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Horváth Pál, a kapornaki uradalom tiszttartója panasza a katonaság által okozott károk miatt. van irat
36. doboz 495. 1033. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Bakónaki születésű Lukács József közkatona, a szabad seregnél káplári kinevezésért folyamodik. van irat
36. doboz 495. 1034. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.20. Koppány József porkoláb, Kosák Máté lemondása miatt megürült számvevői hivatalra kéri kinevezését. van irat
36. doboz 495. 1035. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A vármegye kéri János főherceget, hogy a nemesi falvakból távolítsák el az oda beszállásolt katonákat. van irat
36. doboz 495. 1036. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A csáktornyai postahivatal kéri Sümeghy József postadíjainak, 102,-Ft-nak megfizetését. nincs irat
36. doboz 495. 1037. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Kuthy Pál főszolgabíró jelentése, hogy a Füreden lévő tábori ispita tűzifával, élelemmel, fuvarral való ellátását a továbbiakban nem győzi. van irat
36. doboz 495. 1038. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Bezsán óbester (Hohenloe lovasezred) kéri a vármegyét, hogy a Csesztregen június 13-án történt gyilkosság ügyében - ahol Krecsa nevű közlegényt egy Ott huszárezredbéli horvát megölt - folytassa le a tiszti vizsgálatot. van irat
36. doboz 495. 1039. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Kayser József zalaegerszegi , az insurrectio számára általa adott 9 ló árát 1620,-Ft-ot kéri. van irat
36. doboz 495. 1040. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A szabad akaratú katonaság számára küldött aerarialis pénzekkel el kell számolni, ezért az erre vonatkozó irományokat Kosák Máté számvevő adja át a deputaciónak. nincs irat
36. doboz 495. 1041. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Andráshidai Farkas Gábor panasza a nála szállást tartó kapitányra. van irat
36. doboz 495. 1042. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Orviczky Mihály megyei írnok, - ki elhalálozott - helyére Tuboly Gábor kinevezését kéri a vármegye. nincs irat
36. doboz 495. 1043. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Báró Ghillányi ezredes, a Vörösberényből elszökött közvitézek: Simon Sándor, Simon György, Bolla István, Hegyi Mihály, Csekó János és Csatári Pál elfogását és visszaküldését kéri. van irat
36. doboz 495. 1044. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Az Egerszegen tartózkodó légrádi katonák napi béke 6,-Ft, valamint Hujber Ignác egerszegi esztergályosnak 6 kalamárisért és porzótartóért 185,-Ft fizetendő. nincs irat
36. doboz 495. 1045. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A vármegye kéri Schinchen ezred obesterit, hogy Egerszegen a megyei tiszt urak és táblabírák szállásait szabadítsa fel a beszállt katonáktól. van irat
36. doboz 495. 1046. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Nagylengyelbe lakó nemes Tornyos János kérvénye, hogy felesége halála miatt javainak rendbe tételével kell foglalkoznia, ezért ne kelljen visszamennie a felkelők közé. van irat
36. doboz 495. 1047. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Brányi kanizsai életesházi tiszt a Kanizsáról Körmendre szállítandó élelmiszerekhez 60 szekeret kér. van irat
36. doboz 495. 1048. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács az aerarialis gabona őrletése ügyében tett utasítása. van irat
36. doboz 495. 1049. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács közli, hogy a sónak Barcsról való elhordásában Somogy segíteni fog Zalának. van irat
36. doboz 495. 1050. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács rendelete a katonai állapodások fuvarozására fogadott fuvarosok béréről. van irat
36. doboz 496. 1051. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács utasítása, hogy a megye vizsgálja ki a jelenlegi kanizsai bíró Babocsay József és társai által a volt városbíró Pichler Aloysius elleni lázítás ügyét. van irat
36. doboz 496. 1052. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács körözteti Mikes Györgyöt, Vellmann Dánielt és Sztojka Tódort, Kimpián Teodóriát, kik házastáruskat elhagyták. Azok akik salétromot készítenek, katonának ne állíttassanak. van irat
36. doboz 496. 1053. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács rendelete némely orvosi szerek használatáról eltiltásáról, Lang János örökségének átvételéről, a külföldiek összeírásáról stb. van irat
36. doboz 496. 1054. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács körözteti a francia kémnek gyanított, egyébként különbféle ezredeknél szolgált katonaszökevényt. van irat
36. doboz 496. 1055. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Helytartó Tanács közli, hogy a német örökös tartományokbéli elszökött #nemzeti katonaság# amnestiát kap. van irat
36. doboz 496. 1056. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Janich, Szt. Julien ezred ezredes kapitánya közli, nemes Köves Ferenc szentpéteri lakos megverése miatt Kollesarits hadnagyot megbüntette. van irat
36. doboz 496. 1057. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Eggenburg Farkas főstrázsamester arra kéri a megyét, hogy az Egerszegen betegen hátra maradt Folkensamer káplárt utasítsák a sereg után. van irat
36. doboz 496. 1058. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. De Vanx regement főstrázsamestere a ruházatok, fegyverek és sebesültek elszállításához 90 szereket kér a megyétől. van irat
36. doboz 496. 1059. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Koppány József porkoláb panasza, hogy a Fehérképnél lévő kertje kerítését a társzekerek kocsisai kiszedték és a helyi zsidóknak eladták. nincs irat
36. doboz 496. 1060. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Mivel Derecskeyné és Kregár főhadnagy házasodni kíván, ezért egy bizottság küldetik ki a házasulandók és a Kregár árvák javainak összeírására és igazságos megosztására. van irat
36. doboz 496. 1061. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Soós Ignác felkelő gyalogos hadnagy betegsége miatt a seregből elbocsájtatott. van irat
36. doboz 496. 1062. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Jankovits János kanizsai iskola igazgatója kéri, hogy a katonai kórháznak használt iskola és kollégiumban esett károkat a vármegye térítse meg. Ugyanakkor az iskola és a kollégium számára fát kér. van irat
36. doboz 496. 1063. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Tapolcai szíjártóknak 350 megszíjazott csutorákért 175,-Ft fizetendő. van irat
36. doboz 496. 1064. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Horváth Teréziának, a reszneki granáriumából kiszolgált 300 m. rozsért és 100 köböl búzáért fizettetik 3.400,-Ft. van irat
36. doboz 496. 1065. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Kasák Máté számvevő számadása azon 800,-Ft-ról, melyekről a 102. és a 144. sz. alatt a deputáció rendelkezett. nincs irat
36. doboz 496. 1066. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A Kasák Máté által a szerdahelyi híd építésére felvett 10.567,-Ft 24 xr., mely a zavaros idők miatt nem használtatott el, s ezért a cassába visszatétetett, ismét kiadandó Póka Antal földmérő számadása alá. van irat
36. doboz 496. 1067. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Baráth Jánosnak a muraszerdahelyi hídhoz adott 14 hajókért és 300 deszkáért 1645,-Ft fizetendő. van irat
36. doboz 496. 1068. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Stettalka Henrik csáktornyai szíjártónak 104,-Ft fizetendő. van irat
36. doboz 496. 1068/a. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Zimmerman János csáktornyai kovácsnak a megye ménlovainak gyógyításáért 50,-Ft fizetendő. van irat
36. doboz 496. 1069. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Zimmerman János csáktornyai kovácsnak a ménlovak mellett tett különböző munkákért 50,-Ft fizetendő. van irat
36. doboz 496. 1070. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A deputáció utasítja Póka Antalt, hogy a muraszerdahelyi hídépítés során a vízbe került vaseszközöket szedesse ki és adja át az ott lévő comissáriusnak. nincs irat
36. doboz 496. 1071. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Kottori és alsóvidoveci lakosok Budára küldettek fórba fegyverek és egyéb eszközök hozatalára, bérük kifizetését kérik(!) van irat
36. doboz 496. 1072. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Kanizsai szűcsök a felkelők számára készített munkáik kifizetését kérik. van irat
36. doboz 496. 1073. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Péterffy József aladószedő kéri, hogy a szabad sereg számára vásárolt lovakra kapott pénzzel elszámolhasson. nincs irat
36. doboz 496. 1074. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. A kanizsai sótisztség sürgeti a toleranciális taxaból hátra levő 3. és 4. negyedévi 9023,-Ft-ot. van irat
36. doboz 496. 1075. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Zalaegerszegi szűcsök a felkelő lovasok számára készített mentékért a hátra lévő 720,-Ft-ot kérik. nincs irat
36. doboz 496. 1076. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.25. Boldogasszonyfaiak a quartélyoztatás alóli mentesítésüket kérik. nincs irat
36. doboz 496. 1077. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.28. Vorhotaiak panasza, hogy a Bödébe beszállásolt katonák önhatalmúlag hozzájuk is szállottak. van irat
36. doboz 496. 1078. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.28. Oroszváry András és Berzsenyi József cancellistáknak napidíj fejében fizetendő 24,-Ft. van irat
36. doboz 496. 1079. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.28. Oroszváry András és Berzsenyi József cancellistáknak napidíj fejében fizetendő 24,-Ft. van irat
36. doboz 496. 1080. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.28. A Helytartó Tanács leirata, hogy a vármegye Tapolcán túlra is köteles a transportokat fogyatkozás nélkül szállítani. van irat
36. doboz 496. 1080/a. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.11.28. Özv. Kozits Istvánné, Benczely Katalin cautiója és hozzátartozó becsűje, veje, Jankovics Ferenc kapitány számára. van irat
36. doboz 496. 1081. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Az Egerszegen tartózkodó légrádi katonák napidíja, 7,-Ft 12 xr. fizetendő. van irat
36. doboz 496. 1082. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A Kanizsáról Körmendre szállítandó élelmekhez a Muraközi, Lövői, Egerszegi és Kapornaki járásokból 100-100 szekér rendeltetik. nincs irat
36. doboz 496. 1083. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A nádor utasítása a #ragadozó nyavaja# terjedésének meggátlása ügyében. van irat
36. doboz 496. 1084. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Vas vármegye deputációja közli, hogy a Varasdról és Kanizsáról Körmendre szállítandó élelmek fuvarozásában segítséget ad. van irat
36. doboz 496. 1085. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Végh István #az Országbéli biztosságnak kormányzója# értesítése, hogy azon gazdák, kiknek marhája vagy lova a harci cselekmények során elveszett, a had elmúltával árverésre került lovakból 1 éves törlesztésre vásárolhatnak. van irat
36. doboz 496. 1086. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Végh István értesíti a vármegyét, hogy az örökös tartományokban, - ha megszállás alatt vannak is - az élelmiszer kivitel megengedtetik. van irat
36. doboz 496. 1087. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Márkus Ignác körözteti a Fehérvár és Mór közt elveszett ökröt. van irat
36. doboz 496. 1088. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Batthyány Ferenc kéri a deputációt, a batykiak terheinek mérséklésére. van irat
36. doboz 496. 1089. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A Veszprém vármegyei deputáció átirata Nagy János türjei biztos és Lackenpacher kereskedőnek az aerarialis gabona szállításakori visszaéléseikről. van irat
36. doboz 496. 1090. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A Veszprém megyei deputáció kéri, hogy Finta József és nemes Zömbik Ferenc gonosztevők elleni vizsgálatot Zalában folytassák le, és azt küldjék át. van irat
36. doboz 496. 1091. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Tuboly Imre főszolgabíró jelentése három talált és Egerszeg bírája által licitáción eladott 3 csikóról és Dörögdről behajtott 2 ökörről. van irat
36. doboz 496. 1092. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Simon Gábor eskütt elszámolása a #szabad sereg# számára felvett eszközökről és pénzekről. nincs irat
36. doboz 496. 1093. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A deputáció utasítja Nagy József tiszti alügyészt, hogy a söjtöri születésű Horváth János rablóra vonatkozó irományokkal december 11-én Egerszegen megjelenjen. nincs irat
36. doboz 496. 1094. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. Haslinger főstrázsamester kéri a vármegyét, hogy a tisztek számára rendelt fát adja ki. van irat
36. doboz 496. 1095. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A nagykanizsai só tiszt kéri, hogy a vármegye Barcsról Kanizsára rendelt 4666 mázsa só szállításához rendeljen ki szekereket. van irat
36. doboz 496. 1096. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.05. A Helytartó Tanács jelentést kér a concurrentialis cassa, a szabad lovas sereg, az insurrectió számadásairól. nincs irat
36. doboz 496. 1097. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Brükkel Ferenc egerszegi kötélgyártónak 206 kötőfékekért járandósága 61,-Ft 48 xr. fizetendő. nincs irat
36. doboz 496. 1098. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Lux Gábor egerszegi kötéljártónak 187 kötőfékekért járandósága 56,-Ft 6 xr. kifizetendő. van irat
36. doboz 496. 1099. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Lux Gábor egerszegi kötéljártónak 187 kötőfékekért járandósága 56,-Ft 6 xr. kifizetendő. van irat
36. doboz 496. 1100. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Spek Ferenc biztosnak 17 napra járó napidíja 34,-Ft kifizetendő. van irat
36. doboz 497. 1101. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Olasz János egerszegi kovácsnak lovak patkolásáért 45,-Ft 54 xr. fizetendő. nincs irat
36. doboz 497. 1102. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Zalaegerszegi váltóműveseknek fizetendő 434,-Ft 50 xr. nincs irat
36. doboz 497. 1103. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.18. Szentlászlóegyházi váltóműves szabóknak fizetendő 58,-FT 20 xr. nincs irat
36. doboz 497. 1104. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. János főherceg rendelkezése, hogy további utasításáig a megyében állomásozó katonák jelenlegi helyükön maradjanak. nincs irat
36. doboz 497. 1105. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. Végh István leirata a megyéken állomásozó katonaság ellátását érintő ügyekben. van irat
36. doboz 497. 1106. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. A Lövőn találtatott deszkák el nem adhatók, azokból egy a hadiszerek tárolására szükséges raktár építhető. nincs irat
36. doboz 497. 1107. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. János főherceg közli, hogy a kormányzása alatt lévő katonaság még 10 napig helyén marad, egyben kéri, hogy a megye ez időre biztosítsa a szükséges széna és kenyér porciót. van irat
36. doboz 497. 1108. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. A Sümegre és környékére telepített Schone Strane gyalogezred dislocatiója és ellátása. nincs irat
36. doboz 497. 1109. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. A hazatérő felkelő lovas és gyalogezred diszlocatiója. nincs irat
36. doboz 497. 1110. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. Csertán Károly főszolgabíró kérdése a járásában lévő katonaság ellátásáról. van irat
36. doboz 497. 1111. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. Foky Zsigmond kéri a megyét, hogy akár szabadsággal, akár szökve hazatér insurgenseket 10 napon belül Egerszegen való megjelenésre kényszerítse. van irat
36. doboz 497. 1112. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. Ferenc főherceg ezrede a Muraközi járásban helyeztetik el. nincs irat
36. doboz 497. 1113. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.12.28. Gyömörői nemesek panasza, az ott szállásolt Jellasits ezredbéli katonákra. van irat
36. doboz 497. 1114. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1810.01.03. A hazatérő insurrectio ellátásáról Gottlieb Mayer oly módon gondoskodik, hogy a vármegye tőle átveszi egy 59.549,-Ft-os adóslevelét. van irat
36. doboz 497. 1115. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1810.01.03. Végh István tartományi főbiztos közli, hogy a katonaság számára a #polgári státus# által kiszolgált élelmek árát kellő irományok benyújtása után a kincstár megtéríti. nincs irat
36. doboz 497. 1116. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1810.01.03. A nádor rendeli, hogy a második mustra után meghalt insurgensek halotti bizonyítványait a megye terjessze fel. van irat
36. doboz 497. 1117. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1810.01.03. A Helytartó Tanács rendeli, hogy a köveskáli Csuti Mihály - ki az insurrectio alóli felmentését kérte - körülményeit a megye vizsgálja ki. van irat
36. doboz 497. 1118. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. A Helytartó Tanács elrendeli, hogy a szökött katonák miatt a közbátorság annyira megromlott, ezért a veszedelmes helyekre polgárőrség állíttasson, s ha ez nem lenne elegendő katonai segítség is igénybe veendő. van irat
36. doboz 497. 1119. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Gr. Amade Antal Kováts Mihályt diurnalistának kinevezte. van irat
36. doboz 497. 1120. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Gr. Amade Antal Talabér Lászlót tiszti főügyésznek, Koppány Józsefet számvevőnek, Ebergényi Imrét porkolábnak nevezte ki 1809. november 1-jei hatállyal. van irat
36. doboz 497. 1121. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Bedekovits Lajos királyi biztos kéri a vármegyét, hogy a sümegi életes házból stájerországi raktárakba szállítandó élelmekhez 15 napig, napi 100 4 marhás fogatot állítson ki. van irat
36. doboz 497. 1122. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Gorup #vezérhadnagy# kérése, hogy elbitangolt 6 ökrét a megye kerestesse meg. van irat
36. doboz 497. 1123. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Stoichveich #vezérhadnagy# kéri, hogy Baschut kapitány panaszát a vármegye orvosolja. van irat
36. doboz 497. 1124. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Konyár kapitány kéri a megyét, hogy Becsehely és Pula a szabad sereg számára nem elégséges, ezért Szentmártonba is szállásolhassanak. van irat
36. doboz 497. 1125. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Oroszváry András és Bessenyey József kancellisták napidíja 24,-Ft 48 xr kifizetendő. van irat
36. doboz 497. 1126. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Oroszváry András és Bessenyey József kancellisták napidíja 24,-Ft 48 xr kifizetendő. van irat
36. doboz 497. 1127. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Mivel az insurrectió január 15-ével feloszlatik, ezért 7-én minden gyalog és lovas, minden felszerelésével együtt Egerszegen jelentkezzen. nincs irat
36. doboz 497. 1128. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.03. Koppány Ferenc volt porkoláb mielőtt új hivatalát (számvevő) elfoglalná, a reá bízott szereket és irományokat számbavétel után adja át utódjának Ebergényi Imrének. nincs irat
36. doboz 497. 1129. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. A szentgróti szabóknak dolmányokért és mentékért fizetendő 221,-Ft. nincs irat
36. doboz 497. 1130. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. A szentgróti szűcsöknek menték prémezéséért 720,-Ft fizetendő. nincs irat
36. doboz 497. 1131. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. A keszthelyi szabóknak dolmányok varrásáért 218,-Ft 24 xr fizetendő. nincs irat
36. doboz 497. 1132. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. A keszthelyi szabóknak 100 vörös hajtókás dolmányokért fizetendő 240,-Ft. nincs irat
36. doboz 497. 1133. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. Neumayer Márton egerszegi lakatosnak, tüzifegyverek igazításáért fizetendő 8,-Ft 28 xr. nincs irat
36. doboz 497. 1134. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. Misik József és Neumayer Márton egerszegi lakatosoknak csizmák sarkantyúzásáért és 37 keresztvasakért fizetendő 273,-Ft 36 xr. nincs irat
36. doboz 497. 1135. Az 1809. évi nemesi felkelés állandó bizottságának iratai 1809.01.08. Kiegészítő intézkedések az 1114. sz. alatti tárgyban. nincs irat


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Irat tárgya Dátum Évkör Megjegyzés
37. doboz 498. Revisionalis lista 1810.01.01.
37. doboz 499. Kimutatás 1810.01.08.
37. doboz 500. Összeírás, kimutatás 1810.01.08.
37. doboz 501. Revisionalis lista, Udvardy kapitány százada 1810.01.10.
37. doboz 502. Revisionalis lista 1810.01.10.
37. doboz 503. Polgár Ferenc galsai lakosnak instantiája Zala vármegyéhez. az inszurrekció alatt és az ellenség miatt lett kárain való sérelméért. 1810.01.16.
37. doboz 504. Zala vármegyei lovas ezrednek a feljegyzése azon vitézekről akik megszöktek vagy visszatértek. 1810.01.17.
37. doboz 505. Zala vármegyei nemes felkelő lovas ezred feljegyzése azon vitézeknek kik fogságba kerültek, visszatértek vagy pedig önmagukat kiszabadították. 1810.01.17.
37. doboz 506. muraközi járást illető transzport fuvarok kiírása 1810. január 19- május 26-ig. 1810
37. doboz 507. Sorozási lista 1810.01.22.
37. doboz 508. 1810.01.23.
37. doboz 509. Zala vármegyei lovas ezred feljegyzése azon vitézeknek akik az 1810. január hónapban tartott vizsgálatkor elmaradtak. 1810
37. doboz 510. Revisionalis lista 1810. január 1810
37. doboz 511. A tisztikarhoz, obester úrhoz és a nemes vitézekhez intézett levél. 1810 január 1810
37. doboz 512. Kimutatás 1810. január
37. doboz 513. Tabella, a Zala vármegyei nemes felkelő lovas ezred azon revisiorul, melyen a nemes megyében visszatért felkelő nemes lovas ezred által ment. 1810.02.02.
37. doboz 514. Zala vármegyei felkelő nemes lovas ezred tabellája azon revisiorul melyen a nemes vármegyébe visszatért lovas ezred által ment úgymint orvosok, ezred kapitánya, ügyésze, főstrázsamestere stb... 1810.02.02.
37. doboz 515. Kimutatás 1810.02.10.
37. doboz 516. Zala vármegyei lovas ezred feljegyzése azon tiszti urakról akik a nemes vármegye végzése szerint egy ajándék lovat kellett volna nyerniük. 1810.03.13.
37. doboz 517. 1810.05.19.
37. doboz 518. Kimutatás 1810.06.03.
37. doboz 519. 1810.06.23.
37. doboz 520. 1810.07.07.
37. doboz 521. kimutatás, szántói járás 1810.08.21.
37. doboz 522. Az inszurrekcionális kassza megújítása, kapornaki járás 1810.08.21.
37. doboz 523. 1810.09.02.
37. doboz 524. Tapolcai járás, novák Gáspár főszolgabíró kerülete. az inszurrekciós kassza megújítása 1810.09.11.
37. doboz 525. 1810.09.15.
37. doboz 526. 1810.09.20.
37. doboz 527. Babolcsay József levele méltóságos Confilianius úrnak 1810.10.01.
37. doboz 528. 1810.10.12.
37. doboz 529. 1810.12.02.
37. doboz 530. Revisionalis lista, Mlinarich kapitány százada 1810
37. doboz 531. Tapolcai járás, Bezerédi Ignác alszolgabíró kerülete. Hozzájárulók az inszurrekcionális kasszához. 1810
37. doboz 532. Tapolcai járás, Saáry László alszolgabíró kerülete, lajstrom az inszurrekcionális kasszához járulókról. 1810
37. doboz 533. Revisionalis lista, Nagy kapitány százada 1810
37. doboz 534. Revisionalis lista, Babos kapitány százada 1810
37. doboz 535. Revisionalis lista, Farkas kapitány százada 1810
38. doboz 536. Összegzés járásonként 1774-1811
38. doboz 537. Besenyő 1811.02.20.
38. doboz 538. 1811.02.20.
38. doboz 539. Jelentés, szemle 1811.04.02.
38. doboz 540. 1811.06.31.
38. doboz 541. Besenyő 1811.08.20.
38. doboz 542. 1811.09.12.
38. doboz 543. Inszurrekciós kasszához járulók, Tapolcai járás 1811.11.30.
38. doboz 544. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai, szántói járás 1811
38. doboz 545. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás 1811
38. doboz 546. Nemesi felkelők összeírása, több járás 1811
38. doboz 547. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Hertelendy Károly főszolgabíró kerülete 1811
38. doboz 548. Nemesi felkelők összeírása, Gyalogság és lovasság összeírása 1811
38. doboz 549. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás 1811
38. doboz 550. Nemesi felkelők összeírása, lövői járás 1811
38. doboz 551. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, Séllyei Lajos alszolgabíró kerülete 1811
38. doboz 552. Nemesi felkelők összeírása, Keszthely, Nemesvita, stb... 1811
38. doboz 553. Nemesi feleklők összeírása, Muraközi járás, Muravidék 1811
38. doboz 554. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Lustra könyvek 1811
38. doboz 555. Nemesi felkelők összeírása, Kapornaki járás, Csertán Károly főszolgabíró kerülete 1811
38. doboz 556. Nemesi felkelők összeírása, Lövői járás, Bertalan Pál alszolgabíró kerülete 1811
38. doboz 557. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, Steffanits József alszolgabíró kerülete 1811
38. doboz 558. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Skublics Elek alszolgabíró kerülete 1811
38. doboz 559. Nemesi felkelők összeírása, muraközi járás, Perlaki vidék 1811
38. doboz 560. Nemesi felkelők összeírása, muraközi járás, Drávavidék 1811
39. doboz 561. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, Bezerédy Ignác alszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 562. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, Deák Antal alszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 563. Nemesi felkelők összeírása, lövői járás, Marton György alszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 564. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás 1811
39. doboz 565. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás, Farkas László alszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 566. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás, Horváth Antal főszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 567. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, Novák Gáspár főszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 568. Nemesi felkelők összeírása, Tapolcai és szántói járás 1811
39. doboz 569. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, Saáry László alszolgabíró kerülete 1811
39. doboz 570. 1812.07.08.
39. doboz 571. Nemesi felkelők összeírása, szántó járás, Horváth Antal főszolgabíró kerülete 1813
39. doboz 572. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Kálóczy Imre alszolgabíró kerülete 1813
39. doboz 573. Nemesi felkelők összeírása, egerszgei járás, Nagy Antal alszolgabíró kerülete 1813
39. doboz 574. Nemesi felkelők összeírása, kapornaki járás, Deák Antal alszogabíró kerülete 1813
39. doboz 575. Nemesi felkelők összeírása, Csertán Károly főszolgabíró kerülete 1813
40. doboz 576. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás 1813
40. doboz 577. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás, füredi vidék 1813
40. doboz 578. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Nagy Antal alszolgabíró kerülete 1813
40. doboz 579. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás, keszthelyi vidék 1813
40. doboz 580. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás, Mlinarics István alszolgabíró kerülete 1813
40. doboz 581. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás 1813
40. doboz 582. Nemesi felkelők összeírása, szántói járás 1813
40. doboz 583. Nemesi felkelők összeírása, egerszegi járás, Hertelendy Károly főszolgabíró kerülete 1813
40. doboz 584. Nemesi felkelők összeírása, tapolcai járás 1813
40. doboz 585. Füredi, tapolcai lovas és gyalogos vitézeknek az összeírása akik az exerciozás miatt összegyűltek 1813
40. doboz 586. 1813
40. doboz 587. Kimutatás 1815.02.13.
40. doboz 588. Felelet 1815.08.28.
40. doboz 589. Oszterhueber Imre alszolgabíró jelentése a katonák lovairól, fegyvereiről és más készületeikről az 1816. január 15-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének 6. számához
40. doboz 590. Horváth Antal főszolgabíró jelentése az inszurrekcionális lovakról, fegyverekről, a szántói járás részéről 1816.02.15.
40. doboz 591. Szegedy Ferenc cs.kir.kamarás és első alispán levele nádor ispán úrhoz 1817
40. doboz 592. 1817.07.18.
40. doboz 593. Kijelentés 1819.03.15.
40. doboz 594. Jegyzék, leltár Azon Zala vármegyei felkelő seregnek a ruházata, fegyvere és más egyéb szerszámok és eszközöknek, melyek 1815. október 7-én és utána következő napokban, az itt lévő fegyverházban találtak, összeírattak és a kinevezett várnagyúrnak számadás alá adattak. 1825
41. doboz 595. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1825. évben. 1825 mellékletek: A-LL, 1-22
41. doboz 596. Inszurrekciós kassza bevételeiről és kiadásairól "napfolytakönyv" az 1826-1827. évre 1826-1827
41. doboz 597. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1826. évben. mellékletek: A-S, 1-10
41. doboz 598. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1827. évben mellékletek: A-T, 1-13
41. doboz 599. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1828. évben 1828 mellékletek:A-KK, 1-13
41. doboz 600. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1829. évben 1829 mellékletek: A-Y, 1-13
41. doboz 601. Koppány Ferenc főadószedő jelentése 1830
41. doboz 602. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1830.évben mellékletek: 1-10, A-DD
42. doboz 603. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1831. évben 1831 mellékletek: A-EE, 1-17
42. doboz 604. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1832. évben 1832 mellékletek: 1-7, A-DD
42. doboz 605. Jelentés a vármegye által 1809. esztendőben felállított 1832.05.07.
42. doboz 606. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1833. évben 1833 mellékletek:A-EE, 1-8
42. doboz 607. Inszurrekciós kassza számadása a kiadásokról és bevételekről az 1834. évben. 1834 mellékletek: A-NN, 1-4
42. doboz 608. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1835. évben 1835 mellékletek: A-FF, 1-10
43. doboz 609. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1836. évben mellékletek: A-BB, 1-12
43. doboz 610. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1837. évben 1837 mellékletek: A-NN, 1-19
43. doboz 611. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1838. évben 1838 mellékletek: 1-19, A-KK
43. doboz 612. Közgyűlési irat 1839.01.14.
43. doboz 613. Közgyűlési irat 1839.08.05.
43. doboz 614. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1839. évben mellékletek: 1-16, A-VV
43. doboz 615. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1840. évben. 1840 mellékletek: 1-33,A-GG
43. doboz 616. 1840. szeptember 2. és 12. kisgyűlés 1840
44. doboz 617. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1841. évben 1841 mellékletek:A-FF, 1-20
44. doboz 618. Kisgyűlés 1842.12.10.
44. doboz 619. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1842. évben. 1842 mellékletek: A-GG, 1-30
44. doboz 620. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1843. évben. 1843 mellékletek: A-HH, 1-24
44. doboz 621. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1844. évben 1844 mellékletek: A-GG, 1-29
45. doboz 622. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1845. évben 1845 mellékletek: A-VV, 1-18
45. doboz 623. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1846. évben 1846 mellékletek: A-VV. 1-27
45. doboz 624. Inszurrekcis kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1847. évben 1847 mellékletek:A-BBB, 1-42
46. doboz 625. Inszurrekciós kassza számadáa a bevételekről és kiadásokról az 1848. évben. mellékletek:A-II, 1-25, 1847/1848. H, 1-4
46. doboz 626. Inszurrekciós kassza számadása a bevételekről és kiadásokról az 1849. évben. 1849 mellékletek:A-L, 1-11
46. doboz 627. Összeírás, szántói járás
46. doboz 628. Regesztrum a nemesi felkelőkről járásonként
46. doboz 629. Kiszabása azon hónapi költségeknek, melyek a felkelő magyar nemes gyalogságnál a topánkákra és öltözetre fizettetnek.
46. doboz 630. Kimutatás járásonként
46. doboz 631. Szemle
46. doboz 632. Idézése azon nemes katonáknak kik önként lovakat ajánlottak.
46. doboz 633. Zala vármegyei gyalogság Kregár kapitány százada, kimutatás hivatal alapján
46. doboz 634. Revisionalis lista
46. doboz 635. Azon nemes uraknak a feljegyzése akik a felkelő nemes seregnek összeállítása a hadi szolgálatra alkalmatlanoknak az inszurrekcionális kasszában fizetnek.
46. doboz 636. Egerszegi járás
46. doboz 637. Kiss Ferenc ötvösi számtartónak az instantiája
46. doboz 638. Összevetések lajstroma járásonként
46. doboz 639. Utasítás
46. doboz 640. Paál József hadnagy gyalog ezredének depoo jelentése
46. doboz 641. Kimutatás 1796-1797
46. doboz 642. Farkas kapitány századának a jelentése
46. doboz 643. Farkas kapitány századának állapota
46. doboz 644. Kimutatás a lovas sereg állapotáról.
46. doboz 645. Összegzés
46. doboz 646. Zalabér
46. doboz 647. Táblázat, inszurrekciós kassza, járások felsorolása
46. doboz 648. Kimutatás,szemle
46. doboz 649. Tárgy nélküli iratok