Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.1. Zala vármegye nemesi közgyűlésének iratai
[Állag]IV.1.f. Gyámügyi iratok (Acta orphanalia antiquissima)
[Évkör]1718 - 1785
[Terjedelem]0.56 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tnégy) = 0.56 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 20. Állvány b. oszlop 6. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Sorszám Irat tárgya Település neve Évkör
1. doboz 1. Árvák vizsgálata a kapornaki k. járásban 1775.
1. doboz 2. Gyámi tabella d. n. 1773 után
1. doboz 3. Árva jegyzék 1765-1777.
1. doboz 4. Árvaügyi deputációk kimutatásai, jegyzéke 1774-1779.
1. doboz 5. Gyámok idézései 1771-1774.
1. doboz 6. Gyámok ellen lefolytatott vizsgálatok 1771.
1. doboz 7. Kimutatás a perbe idézett gyámokról 1777.
1. doboz 8. Árvák ingó és ingatlan javairól készült jegyzékekről kimutatás 1764-1780.
1. doboz 9. A megye jelentése (a Hh. 1773. évi 1960. sz. utasítására) az árvák ügyéről. 1765-1773.
1. doboz 10. Augusztics Péter árváját, Zsuzsannát illető iratok Szelenyica [1782.]
1. doboz 11. Ács János árvájáról, Jánosról a gyám, Stósz Pál jelentése Kővágóőrs [1775, 1777.]
1. doboz 12. Baksa Pál árváját Istvánt [az apa az 1746. évi insurrectioban esett el] illető iratok Szegvár
1. doboz 13. Bajáki Boldizsár árváját Viktóriát illető iratok Egerszeg 1777.
1. doboz 14. Bán Mihály árváit Juditot, Annát illető iratok Gelse 1773.
1. doboz 15. Bárány Pál és Ságvári István végrendelete Kővágóőrs 1765.
1. doboz 16. Bezerédy Jób árváit, Farkast, Jakabot, Annát, Zsuzsannát illető iratok 1775-1782.
1. doboz 17. Bogyay József árváit Józsefet és Pált illető iratok Haláp 1775.
1. doboz 18. Czigány András árváit illető iratok Salomvár 1770-1771.
1. doboz 19. Czigány Pál árváját Pált illető iratok Gelse 1769.
1. doboz 20. Csányi Imre árváját illető javak összeírása 1772.
1. doboz 21. Csipán Imre árváját illető iratok 1775.
1. doboz 22. Csepeli János árváit Józsefet és Zsófiát illető iratok Bük, Bakónak, Boldogasszonyfa 1782-1783.
1. doboz 23. Csupor János (+1770 Bács Megye) árváját Viktort illető iratok Szentgyörgyvölgye 1770-1775.
1. doboz 24. Domokos Zsigmond árváit illető iratok Henye 1775-1776.
1. doboz 25. Gatelich Miklós árvái Légrád 1761.
2. doboz 26. Gyenese István árváit: Apollóniát, Annát, Antalt illető iratok Gulács 1769-1771.
2. doboz 27. Gyömörey Zsigmond árváit Sándort, Teréziát, Jusztinát, Katalint, Krisztinát illető iratok 1774.
2. doboz 28. Hegyi József árváját, Boldizsárt illető iratok Ola 1781.
2. doboz 29. Hersich Mihály árváit, Jánost, Máriát illető iratok Muraköz 1771.
2. doboz 30. Hevenyesi Gábor árváját illető iratok Nagygörbő 1788.
2. doboz 31. Horváth István árváit, Máriát és Istvánt illető iratok Csáktornya 1765-1775.
2. doboz 32. Huszinyecz Mátyás árváit, Györgyöt és Imrét illető iratok Szentmárton 1775.
2. doboz 33. Komáromi Márton árváit, Gábort és Jánost illető iratok Nemesapáti 1779-1787.
2. doboz 34. Kovács Boldizsár árváját illető iratok Söjtör 1775.
2. doboz 35. Kovács Anna árva tabellája 1775 (?)
2. doboz 36. Makai Zsigmond árváját illető javak összeírása Egeraracsa 1786.
2. doboz 37. Medusich Ferenc árváját, Klárát illető iratok Szent Márton (Muraköz) 1774.
2. doboz 38. Moczfai István hagyatéki iratai Zalaegerszeg 1749-1753.
2. doboz 39. Nemes János árváját, Borbálát illető iratok Boldogasszonyfa 1772.
2. doboz 40. Németh István árváit, Farkast és Jánost illető iratok Gulács 1782.
2. doboz 41. Nedeczky árvák, Rudolf, Károly, János, Ferenc tabellája 1777.
2. doboz 42. Nunkovits József testimonolisa 1774.
2. doboz 43. Oroszváry Gábor árváját illető iratok 1786.
2. doboz 44. Paizs Ferenc után maradt javak összeírása Szentpéterúr 1778.
3. doboz 45. Parraghy László árváját Juliannát illető iratok Mihályfa 1759-1772.
3. doboz 46. Polgár Mihály árváját, Mihályt illető iratok Galsa 1767.
3. doboz 47. Rajkovics Gábor árváit, Andrást, Antalt, Lázárt illető iratok Bakónak 1766-1780.
3. doboz 48. Rózsás István beadványa a megyéhez, hogy nem vállalja Rózsás Sándor árvájának gyámságát 1771.
3. doboz 49. Sárkány István árvái gyámi számadásai 1754-1755.
3. doboz 50. Sercs József árváját, Jánost illető iratok Koppány 1783.
3. doboz 51. Simon Ferenc árvája, Mihály gyámi elszámolása Sárhida 1769.
3. doboz 51/1. Somsits Boldizsár árváit, Annát, Ferencet, Antalt, Imrét illető iratok Turniscsa 1779.
3. doboz 52. Soós János árváit, Györgyöt, Ferencet, Zsófiát illető iratok Baksa 1775-1779.
3. doboz 53. Szecsődi Imre árváit illető iratok 1775, 1779.
3. doboz 54. Szombathelyi Antal árváját, Józsefet illető iratok Barabás 1775.
3. doboz 55. Thassy László árvái gyámi elszámolása 1777.
3. doboz 56. Tomcsányi Katalin gyámjának elszámolásai 1768-1772.
3. doboz 57. Ag. Tóth Mihály árváit, Jánost és Katalint illető iratok Vindornyalak 1776-1793.
3. doboz 58. Turi János árváját illető iratok Baksa 1771.
3. doboz 59. Tusztich Antal árváit, Józsefet, Miklóst, Tamást illető iratok Pribiszlavec 1774-1775.
3. doboz 60. Virovecz Mihály árváit, Mátyást és Ilonát illető iratok Perkavecz 1773-1774.
3. doboz 61. Visi István árváját, Józsefet illető iratok Sárhida 1763.
3. doboz 62. Visi József árváit, Gábort, Andrást illető iratok Bocfölde 1773.
3. doboz 63. Vizkeleti örökösök ügyében Hevenyesy István beadványa Görbő 1775.
3. doboz 64. Zsuppanek Ferenc árváját, Lászlót illető iratok Szenterzsébet 1787.
3. doboz 65. Zerpák Pál árváit, Ceciliát, Évát, Imrét illető iratok Strukovec 1763-1773.