Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.bv. Szegedy Ferenc első alispán hivatalos iratai
[Évkör]1815 - 1819
[Terjedelem]0.22 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]2 doboz(tegy) = 0.22 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 3. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-61 acta politica elenchussal
1. doboz 2. 68 acta politica elenchussal
1. doboz 3. 76-107 acta politica elenchussal
1. doboz 4. acta politica 1815-1816 a kancellár leiratai
1. doboz 5. 1-168 acta politica 1819 kérelmek
2. doboz 6. acta politica 1816-1819
2. doboz 7. acta politica 1816-1818 nádori rendeletek
2. doboz 8. acta politica 1816-1819 M. kir. Hh. intéző levelei