Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.bt. Sümeghy József alispán hivatalos iratai
[Évkör]1807 - 1814
[Terjedelem]0.17 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.06 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 3. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. acta iudiciaria csak elenchusok
1. doboz 2. acta politica 1807
1. doboz 3. acta politica 1807
1. doboz 4. acta politica 1808
1. doboz 5. acta politica 1809
1. doboz 6. acta politica 1810
1. doboz 7. acta politica 1811
1. doboz 8. acta politica 1812
1. doboz 9. acta politica 1813
1. doboz 10. acta politica 1814
2. doboz 11. acta politica 1815/1
2. doboz 12. acta politica 1815/2