Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.bn. Skublics Antal alszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1790 - 1795
[Terjedelem]0.2 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.09 ifm
[Összes raktári egység]2
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-15 acta iudiciaria 1828. május 17. előtti elenchussal
1. doboz 2. 16-22 acta iudiciaria 1828. május 17.előtti elenchussal
2. doboz 3. 25-35 acta iudiciaria 1828. május 17. előtti elenchussal
2. doboz 4. 1-27 acta iudiciaria 1790-1795 elenchussal