Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.bk. Séllyey Elek alszolgabíró majd főszolgabíró és másodalispán hivatalos iratai
[Évkör]1811 - 1830
[Terjedelem]0.09 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.09 ifm
[Összes raktári egység]1
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-29 acta iudiciaria 1811-1819 elenchussal
1. doboz 2. 1-34 acta iudiciaria 1819-1825 elenchussal
1. doboz 3. 1-10 acta iudiciaria 1825 elenchussal
1. doboz 4. számozás nélkül acta iudiciaria 1827-1830 elenchus nincs, különböző büntető törvényszéki ülésekről valamint a rabokról készült kimutatások, jelentések