Raktári nyilvántartás[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.bi. Saáry László alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1800 - 1825
[Terjedelem]0.42 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.09 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Évkör
1. doboz 1-2 1800-1815
2. doboz 3-5 1800-1819
3. doboz 6-7 1814-1825
4. doboz 8-10 1819-1825