Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.bi. Saáry László alszolgabíró majd főszolgabíró hivatalos iratai
[Évkör]1800 - 1825
[Terjedelem]0.42 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]3 doboz(tegy) = 0.33 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 csomó = 0.09 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 1. polc
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 9. Állvány a. oszlop 2. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. 1-50 acta iudiciaria 1810-1815 elenchussal
1. doboz 2. 51-100 acta iudiciaria 1800-1815 elenchussal
2. doboz 3. 101-145 acta iudiciaria 1800-1815 elenchussal
2. doboz 4. 1-50 acta iudiciaria 1814-1819 elenchussal
2. doboz 5. 51-100 acta iudiciaria 1814-1819 elenchussal
3. doboz 6. 101-126 acta iudiciaria 1814-1819 elenchussal
3. doboz 7. 1-50 acta iudiciaria 1819-1825 elenchussal
4. doboz 8. 51-100 acta iudiciaria 1819-1825 elenchussal
4. doboz 9. 101-134 acta iudiciaria 1819-1825 elenchussal
4. doboz 10. acta iudiciaria vegyes iratok