Lajstrom[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]IV. Megyei törvényhatóságok
[Fondcsoport/Levéltár]IV. Az 1848-ig terjedő korszak
[Fond]IV.24. Zala vármegye tisztviselői hivatalos iratainak levéltári gyűjteménye
[Állag]IV.24.ax. Mesterházy Lajos első alispán hivatalos iratai
[Évkör]1797 - 1806
[Terjedelem]0.44 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]4 doboz(tegy) = 0.44 ifm
[Összes raktári egység]4
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. 3. raktár 10. Állvány d. oszlop 7. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Pallium Iratszám/ Numerus Irat fajtája Évkör Megjegyzés
1. doboz 1. Instanciák 1797
1. doboz 2. Instanciák 1798
1. doboz 3. acta politica 1798-1800
1. doboz 4. instanciák 1799
1. doboz 5. acta politica 1799
1. doboz 6. instanciák 1800
1. doboz 7. acta politica 1800
1. doboz 8. instanciák 1801
1. doboz 9. instanciák 1802
2. doboz 10. instanciák 1803
2. doboz 11. instanciák 1804
2. doboz 12. instanciák év nélkül
2. doboz 13. instanciák év nélkül
3. doboz 14. acta politica 1797-1800 felsőbb hatósági leíratok, rendeletek
3. doboz 15. acta politica 1801-1805 felsőbb hatósági leíratok, rendeletek
3. doboz 16. acta politica 1798-1806 somogyi János főispáni helytartótól érkezett leiratok
4. doboz 17. instanciák 1805
4. doboz 18. acta politica 1805-1806
4. doboz 18. 1798-1806 Vegyes restaurálandó iratok
4. doboz 19. acta politica 1798-1806 erősen rongált fertőzött iratok