Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]VI. Az államigazgatás területi szervei
[Fondcsoport/Levéltár]VI. A pénzügyigazgatás szakszervei
[Fond]VI.122. M. (Kir.) Belügyminiszter Alá Rendelt (Vármegyei) Számvevőség iratai
[Állag]VI.122.d. Tárgyi csomók
[Évkör]1925 - 1949
[Terjedelem]1.43 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]13 doboz(tegy) = 1.43 ifm
[Összes raktári egység]13
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 50. raktár 25. Állvány b. oszlop 1-2. polc
és
Zalaegerszeg, Balatoni út 50. raktár 25. Állvány d. oszlop 1. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Tárgyi egység neve
1. doboz szám nélküli iratok 1947 kivetési lajstrom tenyészállat díjakról Alsópáhok - Zalavár
2. doboz szám nélküli iratok 1947 pénzvizsgálati kimutatások tapolcai járás Badacsonytomaj - Tapolca
2. doboz szám nélküli iratok 1948 pénzvizsgálati kimutatások tapolcai járás Badacsonytomaj - Tapolca
2. doboz szám nélküli iratok 1949 pénzvizsgálati kimutatások tapolcai járás Badacsonytomaj - Tapolca
2. doboz szám nélküli iratok 1948 pénzvizsgálati kimutatások nagykanizsai járás Balatonmagyaród - Zalasárszeg
2. doboz szám nélküli iratok 1949 pénzvizsgálati kimutatások nagykanizsai járás Eszteregnye - Zalaszentbalázs
2. doboz szám nélküli iratok 1950 pénzvizsgálati kimutatások nagykanizsai járás Eszteregnye - Zalasárszeg
2. doboz szám nélküli iratok 1948 pénzvizsgálati kimutatások sümegi járás Bazsi - Zalagalsa
2. doboz szám nélküli iratok 1948 pénzvizsgálati kimutatások zalaegerszegi járás Andráshida - Zalaszentiván
2. doboz szám nélküli iratok 1949 pénzvizsgálati kimutatások zalaegerszegi járás Bagodvitenyéd - Zalaszentiván
3. doboz szám nélküli iratok 1949 országgyűlési képviselő választásokkal kapcsolatos költségelszámolások
3. doboz szám nélküli iratok 1925 kifizetési nyugták Zalaszántó község
3. doboz szám nélküli iratok 1925 kifizetési nyugták Vindornyalak község
4. doboz szám nélküli iratok 1945 községi alkalmazottak illetményeinek kimutatása
4. doboz szám nélküli iratok 1946-1947 kórházak gazdasági vonatkozású iratai
4. doboz szám nélküli iratok 1947 sümegi járás pótköltségvetések
4. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 kivonat a községek gazdálkodási adataiból (benne: Nemestördemic körjegyzőség melléképület tervrajza, Hegymagas kúlturház tervrajza)
4. doboz szám nélküli iratok 1948-1949 pénz és vagyonkezelési vizsgálatokon felvett hiányjegyzékek
4. doboz szám nélküli iratok 1947-1949
5. doboz szám nélküli iratok 1945 a keszthelyi Szent Teréz Kórház költségvetése
5. doboz szám nélküli iratok 1936-1942 nagykanizsai kórház törzskönyvi lapjai
5. doboz szám nélküli iratok 1940-1948 vármegyei közmunka összesítő kimutatások
5. doboz szám nélküli iratok 1949 kimutatás a sümegi járás községei pénzügyi helyzetéről
5. doboz szám nélküli iratok 1949 kimutatás a novai járás községei pénzügyi helyzetéről
5. doboz szám nélküli iratok 1949 összesítő kimutatás a járások pénzügyi helyzetéről
6. doboz szám nélküli iratok 1938-1948 háztartási és egyéb alapok költségvetése községeknél balatonfüredi, csáktornyai, lenti, letenyei, sümegi, tapolcai járások
6. doboz szám nélküli iratok 1948-1949 Türje község költségvetése
6. doboz szám nélküli iratok 1949 községek költségvetése nagykanizsai járás (Kisrécse - Zalaújlak)
6. doboz szám nélküli iratok 1949 községek költségvetése pacsai járás (Kisrada - Zalaszabar)
7. doboz szám nélküli iratok 1933-1934 bucsuszentlászlói körjegyzőség községeinek költségvetési alnaplói Bucsuszentlászló, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Nemeshetés, Kisbucsa
7. doboz szám nélküli iratok 1947-1949 községi beruházások adatai
7. doboz szám nélküli iratok 1925 Vindornyalak község zárszámadása
7. doboz szám nélküli iratok 1925 Zalaszántó község zárszámadása
8. doboz szám nélküli iratok 1944 nyilvántartás az állomáshelyükről eltávozni kényszerült közszolgálati alkalmazottak részére folyósított illetményekről
8. doboz szám nélküli iratok 1939-1946 OTBA (Országos Társadalombiztosítási Alap) igényjogosultsági igazolványok nyilvántartása
8. doboz szám nélküli iratok 1940-1943 OTI (Országos Társadalombiztosító Intézet) alkalmazottak nyilvántartása
8. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 járási főjegyzői hivatalok pénztárvizsgálati jegyzőkönyvei és a kihágási büntetés pénzek szétosztási kimutatásai
8. doboz szám nélküli iratok 1941 Zala vármegye költségvetése
8. doboz szám nélküli iratok 1925-1928; 1945 hadigondozási ügyek
8. doboz szám nélküli iratok 1946 törvényhatósági útőrök besorolása
9. doboz szám nélküli iratok 1925-1928 Zala vármegyei rokkant ellátási díjak kiadási számla naplók
9. doboz szám nélküli iratok 1945; 1947 kimutatás községi alkalmazottakról és illetményeikről
9. doboz szám nélküli iratok 1939-1948 vármegyei állattenyésztési alap számadási iratai
9. doboz szám nélküli iratok 1946 vármegyei egyesített nyugdíj alap számadási iaratai
9. doboz szám nélküli iratok 1945 vármegyei egyesített nyugdíj alap számadási iaratai
9. doboz szám nélküli iratok 1943 vármegyei egyesített nyugdíj alap eredménykimutatás
9. doboz szám nélküli iratok 1947 községi nyugdíjasok nyugdíjjegyzék
9. doboz szám nélküli iratok 1946 tisztviselők nyugdíj ügyei
10. doboz szám nélküli iratok 1948-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról keszthelyi járás
10. doboz szám nélküli iratok 1948-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról lenti járás
10. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról letenyei járás
10. doboz szám nélküli iratok 1949 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról letenyei járás
10. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról nagykanizsai járás
10. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról novai járás
10. doboz szám nélküli iratok 1949 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról novai járás
10. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról pacsai járás
10. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról zalaegerszegi járás
10. doboz szám nélküli iratok 1947-1948 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról zalaszentgróti járás
10. doboz szám nélküli iratok 1949 összefoglaló kimutatás zárszámadási adatokról zalaszentgróti járás
11. doboz szám nélküli iratok 1926-1946 vármegyei közúti alap tőkekönyve
11. doboz szám nélküli iratok 1945 vármegye közúti alapjának költség előirányzata
11. doboz szám nélküli iratok 1948-1949 vármegyei közúti alap karácsonyi gyermeksegély, nyugdíjjegyzék
11. doboz szám nélküli iratok 1948 vármegyei közúti alap nyugdíjjegyzék
11. doboz szám nélküli iratok 1947 vármegyei közúti alap számadási iratai
11. doboz szám nélküli iratok 1946 vármegyei közúti alap számadási iratai
11. doboz szám nélküli iratok 1941-1944 vármegyei közúti alap számadási iratai
11. doboz szám nélküli iratok 1940 vármegyei közúti alap zárszámadása
12. doboz szám nélküli iratok 1949 összesítő kimutatás a községek költségvetési adataiból
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1947 összefoglaló kimutatások községi zárszámadási adatokról
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1947 községek zárszámadási kimutatásai zalaszentgróti járás
12. doboz szám nélküli iratok 1936-1947 községek zárszámadási kimutatásai keszthelyi járás
12. doboz szám nélküli iratok 1944-1947 községek zárszámadási kimutatásai pacsai járás
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1948 községek zárszámadási kimutatásai nagykanizsai járás
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1948 községek zárszámadási kimutatásai zalaegerszegi járás
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1947 községek zárszámadási kimutatásai novai járás
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1947 községek zárszámadási kimutatásai sümegi járás
12. doboz szám nélküli iratok 1946-1947 községek zárszámadási kimutatásai lenti járás
13. doboz szám nélküli iratok 1944-1949 kisebb alapítványok alnaplói
13. doboz szám nélküli iratok 1943 vármegyei alapok számadásai
13. doboz szám nélküli iratok 1945-1947 árvíz- és belvíz károsultak támogatási alap naplók
13. doboz szám nélküli iratok 1947-1947 egészségvédelmi alap bevétel- kiadás naplói
13. doboz szám nélküli iratok 1946-1948 községi alapok főkönyvi kivonatai
13. doboz szám nélküli iratok 1934 községek háztartási alapjának zárszámadásai alsólendvai járás
13. doboz szám nélküli iratok 1948 községek számadási főkönyvi kivonatai