Raktári jegyzék[Levéltár]ZML Zala Megyei Levéltár
[Fondfőcsoport/Szekció]VI. Az államigazgatás területi szervei
[Fondcsoport/Levéltár]VI. A pénzügyigazgatás szakszervei
[Fond]VI.121. M. Kir. Zalaegerszegi Pénzügyigazgatóság Mellé Rendelt Számvevőség iratai
[Évkör]1904 - 1924
[Terjedelem]0.81 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]1 doboz(tegy) = 0.11 ifm
[Raktári egység száma, neve, terjedelme]26 kötet = 0.7 ifm
[Összes raktári egység]27
[Helyrajzi jelzet]Zalaegerszeg, Balatoni út 50. raktár 25. Állvány b. oszlop 1. polc
és
Zalaegerszeg, Balatoni út 50. raktár 25. Állvány b. oszlop 5. polc


Raktári egység sorszáma Tárolási egység Irat fajtája Évkör Tárgyi egység neve
1. doboz iktatott iratok 1922-1923
1. doboz szám nélküli iratok 1922-1924 rokkant ellátási díjak naplói
2. kötet számlakönyv 1915-1918 vármegyei háztartási alap állandó illetmények számlakönyve
3. kötet számfejtőkönyv 1915-1918 vármegyei háztartási alap állandó illetmények számfejtőkönyvi lajstroma
4. kötet számfejtőkönyv 1919-1920 vármegyei háztartási alap állandó illetmények számfejtőkönyve
5. kötet számfejtőkönyv 1912-1913 vármegyei tiszti nyugdíj alap számfejtőkönyve
6. kötet nyilvántartás 1923-1924 hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák járadéka Nagykanizsa
7. kötet főkönyv 1922-1924 hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák járadéka főkönyv
8. kötet nyilvántartás 1923-1924 utalványozási, megszüntetési térítmény jegyzék hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák járadéka
9. kötet nyilvántartás 1922-1923 kiadási gyűjtő rovancs hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák járadéka
10. kötet főkönyv 1916 jegyzői fizetési alap főkönyve
11. kötet főkönyv 1908 állattenyésztési alap, ebadó alap számadási főkönyve
12. kötet főkönyv 1917 jegyzői fizetési alap főkönyve
13. kötet főkönyv 1906 országos betegápolási pótadó számla- és főkönyve
14. kötet főkönyv 1907 országos betegápolási pótadó számla- és főkönyve
15. kötet főkönyv 1914-1915 országos betegápolási pótadó számla- és főkönyve
16. kötet főkönyv 1904 közigazgatási letét főkönyv
17. kötet főkönyv 1904 közigazgatási letét főkönyv
18. kötet főkönyv 1905-1906 közigazgatási letét főkönyv
19. kötet főkönyv 1910 közigazgatási letét főkönyv
20. kötet főkönyv 1914 közigazgatási letét főkönyv
21. kötet főkönyv 1915 közigazgatási letét főkönyv
22. kötet főkönyv 1916 közigazgatási letét főkönyv
23. kötet főkönyv 1920 közigazgatási letét főkönyv
24. kötet főkönyv 1921 közigazgatási letét főkönyv
25. kötet főkönyv 1922 közigazgatási letét főkönyv
26. kötet főkönyv 1923 közigazgatási letét főkönyv
27. kötet számfejtőkönyv 1913 törvényhatósági út- és pótadó számfejtőkönyv