Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

56 Zala megyei kronológiája és személyi adattára I-II.


A Zalai Gyűjtemény 40. köteteként, 1996-ban megjelent '56 Zalában című dokumentumválogatás mintegy folytatásaként adjuk közre Zala megye '56-os kronológiáját és személyi adattárát. Célunk az volt, hogy a lehetőségekhez képest, teljességre törekedve, adattárszerűen mutassuk be a megye településein lezajlott forradalmi eseményeket, az azokban résztvevő személyeket. A kötet összeállítása során felhasználtuk a forradalom alatt, illetve a megtorlás idején keletkezett dokumentumokat. Az eseményekről, személyekről a különböző források ellentmondó adatokat tárnak elénk. Ezért tisztában vagyunk azzal, hogy csupán a fennmaradt forrásaink segítségével nem tudjuk teljes körűen leírni a forradalom napjaiban történteket. Az ellentmondások feloldásában és a hiányzó adatok kiegészítésében segítségünkre voltak az egykori szereplők visszaemlékezései, kritikai megjegyzései.Szerkesztette: Csomor Erzsébet, Kapiller Imre
Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 2004
Oldalszám: I. kötet 293, II. kötet 371
Ára: 3000,- Ft
Tartalomjegyzék --> zgy57tart.pdf