Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Javítva változtatni Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai.


"Zala vármegyének az országos kiküldöttségnek rendszeres munkáira tett észrevételei" nem ismeretlenek a kutatók előtt. Barta Istvántól kezdve számosan értékelték már az 1832. évi zalai reformjavaslatok jelentőségét, a szerzőség tekintetében azonban legfeljebb feltételezésekbe tudtak bocsátkozni. Néhány évvel ezelőtt minden kétséget kizárva sikerült bizonyítanunk, hogy e munkát a Deák testvérek, Antal és Ferenc készítették, és a szerzőség döntő részben Deák Ferencnek tulajdonítható. Deák politikusi pályakezdetét kifejezetten e mű megszületéséhez kapcsolhatjuk, sőt országgyűlési követté választását is leginkább ezzel magyarázhatjuk. Munkáinak kiadásából mindeddig hiányzott ez a mű - kötetünk e hiányt igyekszik pótolni. Forrásközlésünket két tanulmány egészíti ki. Molnár András munkája a zalai észrevételek keletkezési körülményeit, valamint a szerzőség kérdését vizsgálja. Béli Gábor tanulmánya pedig a Deák Ferenc által megfogalmazott jogügyi észrevételek jogtörténeti jelentőségét elemzi.Szerkesztette: Molnár András
Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 2000
Oldalszám: 305
Ára: 1800,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Letölthető --> zgy49.pdf ( 1520 KB)