Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655.


Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei regesztáinak második kötete az 1611 és 1655 közötti közgyűlési és törvényszéki bejegyzéseket tartalmazza. E feljegyzések a megye és a régió történetének fontos adatbázisai, információk sorával szolgálnak a helyi közigazgatás, a török elleni harcok, az egyes települések és családok történetéhez. A kötetet a gazdaság-, társadalom-, valamint a politika- és hadtörténet kutatói egyaránt haszonnal forgathatják.

A vármegyét, mint önigazgatási intézményt a közgyűlés képviselte és testesítette meg. Itt került sor a tisztviselők megválasztására és eskütételére. A közgyűlés gondoskodott az adók kirovásáról és beszerzéséről, a nemesi felkelések megszervezéséről, a végvárak ellátásáról, a szükséges ingyenmunka biztosításáról. Helyi szabályrendeletek útján szabályozta a mesteremberek áruinak és az élelmiszereknek az árát, rendelkezett az utak, hidak, töltések karbantartásáról, védte a köz- és vagyonbiztonságot.

A bíráskodás helyszíne a törvényszék volt, amely leggyakrabban határ-, adóssági, zálog- és osztályperekben, becsületsértések, hatalmaskodások, házasságtörések és gyilkosságok ügyében döntött. Az ugyancsak a jegyzőkönyvekben található törvényszéki bejegyzések, tanúvallatások érdekes, színes adatai további betekintést nyújtanak a 17. század első évtizedeinek zalai mindennapjaiba.Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 1996
Oldalszám: 190
Ára: 1000,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Letölthető --> zgy39.pdf ( 726 KB)