Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848. október 17 - december 24.


Az 1848/49. évi szabadságharc tábornokainak több mint egyharmada hagyott hátra emlékiratokat. A szerzők - bár tisztában voltak önnön szerepük fontosságával - némi köteles szerénységet mutattak memoárjaik írásánál. Nem restellték bevallani egyes hibáikat, hogy a többiről annál mélyebben hallgassanak. Egyetlen kivételt találunk a tollforgatáshoz folyamodó hadfiak között: Perczel Mórt. Az ő emlékirataiban nyoma sincs bárminő önkritikának. Részletes kidolgozásukban talán ezért sem jutott tovább soha 1848 őszénél. Ez időszaki működésének előbb az első "Első hadjáratom" címet adta, majd - Julius Caesar után, egyes szám harmadik személyben a "Perczel Mór első és pedig honmentő hadjárata" címmel látta el. Ez a sok kitérővel teli fejezet tartalmazza Perczel hadi tetteinek krónikáját a pákozdi csatától az ozorai diadalon át az 1848 őszi zalai hadműveletekig. Az első két eseménysorozatban Perczel viszonylag csekély szerepet játszott. Muraközi hadjáratát viszont valóban egyedül vezette. Itt mutatkoztak meg először hadvezéri képességei és hibái. Ezért érdemli meg, hogy a főszereplő által adott címmel tárgyaljuk történetét.Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 1995
Oldalszám: 148
Ára: 1000,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Digitalizált változat --> Megyei Levéltári Kiadványok
Tartalomjegyzék --> zgy36iitart.pdf