Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

dr. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a tanácsok tisztségviselői 1950-1985.


Régi igényt elégít ki e kiadvány, amikor egyrészt bemutatja az 1950-1985 közötti időszakban végbement közigazgatási változásokat, másrészt név szerint megjelölve regisztrálja azokat a T. Kollégákat, akik a tanácsok létrejöttétől napjainkig tisztségviselőként szolgálták, illetve szolgálják a szocialista közigazgatást megyénkben.

A szerző -, aki jómaga is a közigazgatás régi "harcosa" - nagy gondossággal és szakértelemmel állította össze munkáját. Érdeme, hogy egy kiadvány keretében nyújt visszapillantást mind a tanácsok létrejötte óta bekövetkezett szervezeti - járások megszüntetése, községegyesítések, közös tanácsba szervezések, társközségi korrekciók, Keszthely város és járás Zala megyéhez szervezése -, mind pedig a személyi változásokra.

E gondolatokkal ajánlom a kiadványt elolvasásra - betekintésre - mindazoknak, akik munkájukkal szolgálták végig az elmúlt 35 évet és azoknak is, akik a fiatalabb nemzedékhez tartoznak, de kíváncsiak elődeik tevékenységére, munkásságára.


Dr. Dénes Béla
a Zala Megyei Tanács V. B. titkáraKiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 1986
Oldalszám: 146
Digitalizált változat --> Megyei Levéltári Kiadványok
Tartalomjegyzék --> zgy22tart.pdf