Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1979.


E kötet arról kíván tájékoztatást adni, milyen jellegű kutatómunka folyik Zala megye közgyűjteményeiben (könyvtár, levéltár, múzeum). Ennek következtében csupa rövid közleményből áll, a legkülönbözőbb témákkal. Közlünk földrajzi, régészeti, irodalomtörténeti, történelmi tanulmányokat. A kötetet megyénk 1978. évi bibliográfiája zárja.

A közlemények legtöbbje friss, leginkább múlt évi kutatásokról ad számot. Ha régebbi ásatás eredményét most közöljük, ennek oka, hogy az ásatás eredményeinek analizálása hosszasan elhúzódó eljárást igényelt.

Nem törekedtünk a dolgozatok tematikus csoportosítására, hanem időrendben haladtunk. Ezért kezdődik a kötet földrajzi dolgozattal, mely geológiai problémákból indul ki, folytatjuk római kori, kora középkori, majd késői feudális témákkal, egészen az 1960-as években működött mezőgazdasági szakkörökről szóló beszámolóig.

A szerzők többsége a megyei közgyűjtemények jelenlegi vagy volt dolgozója, de másoktól is közlünk dolgozatokat, amennyiben kutatásaik egy részét zalai közgyűjteményben végezték, vagy legalább kutatásuk a megye történelmével, illetve ismeretével foglalkozik.Szerkesztette: Degré Alajos
Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 1979
Oldalszám: 242
Ára: 1000,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Digitalizált változat --> Megyei Levéltári Kiadványok
Tartalomjegyzék --> zgy12tart.pdf