Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943.


A 9. könnyű hadosztály alakulatai 1942 tavaszán az első csapattestek között érkeztek ki a keleti hadszíntérre, a magyar 2. hadsereg hadműveleti területére. Az 1942. június 28-án, Kurszktól keletre indított nagyszabású német offenzíva során az első vonalban küzdöttek, majd augusztusban a Donnál vívtak véres hídfőcsatákat. 1943. január 27-én – mint a visszavonuló magyar és német csapatok utóvédjei – utolsóként hagyták el a 2. hadsereg Don menti védőállásait. Veszteségeik mind a nyári hadművelet, mind a hídfőcsaták, mind pedig a visszavonulás során rendkívül súlyosak voltak. A nagykanizsai seregtest mintegy 15.000 főnyi személyi állományának alig a negyede-ötöde tért vissza viszonylag épségben, 1943 tavaszán a hátországi helyőrségekbe.
Kötetünk a 9. könnyű hadosztály (a hadosztályparancsnokság, a 9. könnyű tüzérezred, a hadosztály-közvetlenek, a 17. gyalogezred és a 47. gyalogezred) 1942–1943. évi történetének legfontosabb, mindeddig túlnyomórészt közöletlen és ismeretlen szöveges dokumentumait tartalmazza. A korabeli hadiokmányok (legnagyobbrészt rekonsturált harctudósítások) közül a leghitelesebb, leginformatívabb dokumentumokat közöljük, azokat, melyeknek állításait más, megbízható források is megerősítik. Az eredeti kéziratban (vagy kéziratos másolatban) fennmaradt harctéri naplók mindegyikét közreadjuk, függetlenül attól, hogy korábban megjelentek-e nyomtatásban, a visszaemlékezések közül azonban csak a mindeddig kiadatlanokat, vagy a csupán szűk körben megjelent és napjainkban gyakorlatilag hozzáférhetetlen memoárokat tesszük közzé. A szöveges dokumentumokat korabeli térképvázlatok és harctéri fényképek egészítik ki.


Hozzátartozók, leszármazottak kedvezményes áron, 3980 Ft-ért vásárolhatják meg a kiadványt!Szerkesztette: Molnár András
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára
Megjelenés éve: 2014
Oldalszám: I. kötet 420, II. kötet 464
Ára: 5200,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Tartalomjegyzék --> zgy76tart.pdf