Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Fára József főlevéltárnok emlékezete.


A Gyulafehérváron 1884-ben született Fára József 1917-től 1938-ig Zala vármegye, attól kezdve 1950-ig Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye főlevéltárnoka volt, 1953-ig pedig a Levéltárak Országos Központjában dolgozott. Személyében Zala vármegye első professzionális (történész diplomával és történettudományi doktori fokozattal rendelkező) levéltáros szakemberét tisztelhetjük, aki hivatali teendői és tudományos kutatásai mellett széleskörű ismeretterjesztő, illetve közművelődési tevékenységet, valamint idegenforgalmi propagandát is folytatott a két világháború közötti Zala megyében. Munkássága ugyanakkor országos jelentőségű, hiszen tapasztalatait később kamatoztatni tudta a pesti megyei levéltárban, majd az országos szakmai központban is.
A Zala Megyei Levéltár 2011. szeptember 28-án „Fára József főlevéltárnok emlékezete” címmel rendezett tudományos emlékülést a neves szakemberről. Kötetünk e konferencia előadásainak bővített és jegyzetekkel kiegészített szövegét, valamint a főlevéltárnok műveinek és a róla szóló irodalomnak bibliográfi áját adja közre, válogatott fényképekkel kiegészítve.
Szerkesztette: Erős Krisztina
Kiadó: Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 2013
Oldalszám: 160
Ára: 1874,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Tartalomjegyzék --> zgy73tart.pdf