Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Tóth Péter: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1656-1716.


Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvi regesztáinak (magyar nyelvű tartalmi kivonatainak) harmadik kötete az 1656 és 1716 közötti megyei közgyűlések és törvényszékek bejegyzéseit tartalmazza. E hat évtized nemcsak Zala megye, de az ország történetének is egyik legzaklatottabb időszaka. A törökkel vívott végvári harcok, majd a felszabadító háborúk, s az ezt követő Rákóczi szabadságharc kora. Nyilván e zaklatott állapotok következménye, hogy az ez időben keletkezett jegyzőkönyvek jelentős része elkallódott, vagy elpusztult. Hiányzik többek közt a felszabadító háborút megelőző évek és a felszabadítás időszakának (1679-1691), valamint a Rákóczi-kor több évének (1704-1708) jegyzőkönyvi anyaga. Az olvasó e kötetből - a hiányok ellenére - képet alkothat a zalai végvárak életéről, a hódoltság utolsó évtizedeinek hétköznapjairól, a katonai beszállásolásokról, illetve az ezek fedezésére szolgáló adók kivetéséről és beszedéséről. A megyei törvényszék ítéletei alapján pedig - minthogy azok javarészt birtokjogi vitákban döntöttek - betekintést kaphat az itt élő nemesség gazdasági-társadalmi viszonyaiba. A kötetben való tájékozódást részletes személynév és földrajzi név mutató, valamint tárgymutató segíti.
Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 2012
Oldalszám: 326
Ára: 2950,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Tartalomjegyzék --> zgy72tart.pdf