Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918.


Forrásgyűjteményünk válogatott dokumentumok segítségével mutatja be a polgárosodás 1867 és 1918 között lezajlott folyamatát Zala megye két központi szerepkört betöltő településén, Zalaegerszegen és Nagykanizsán. A központi funkciók gyakorlásához a két egykori mezőváros teljesen különböző úton jutott el. Az egyik esetben a megyeszékhelyi státuszt már régóta magáénak valló, jelentős számú értelmiségi-hivatalnoki réteget tömörítő igazgatási központról, a másik esetben kiterjedt gazdasági vonzáskörzettel, kiváló infrastrukturális adottságokkal rendelkező kereskedelmi centrumról van szó. Mindkét város fő törekvését meglévő pozícióinak lehetőség szerinti megtartása, s esetleges újabb tényezők bevonásával azok erősítése képezte. Mindez óhatatlanul vezetett az egymással való versengéshez, amely Nagykanizsa részéről megyeszékhelyi aspirációkkal is párosult. Zalaegerszegnek ez folytonos kihívást jelentett, amely egyúttal ösztönzőleg is hatott, s amelynek tényleges eredményei belső és külső téren egyaránt hamar megmutatkoztak. A rivalizálás másik pozitív hozadéka pedig azoknak a civil értékeknek - az emberi és polgári szabadságjogok tiszteletben tartása, a törvény előtti egyenlőség, az emancipáció kiterjesztése stb. - a meghonosodása lett, amelyeket a két város társadalmi elitje tágabb környezete felé közvetített. S talán az ezzel együtt járó szemléletváltás volt a legfontosabb lépés a polgári társadalom kialakulása felé vezető úton.
Sajtó alá rend: Foki Ibolya
Kiadó: Zala Megyei Levéltár
Megjelenés éve: 2011
Oldalszám: 414
Ára: 3200,- Ft
Megvásárolható --> Kiadvány-értékesítés
Tartalomjegyzék --> zgy70tart.pdf