Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Zalai Gyűjtemény sorozatEgyedi kiadványokDigitalizált, letölthető kiadványok

A Zalai Megyei Levéltár megvásárolható köteteiZalai Gyűjtemény

Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1975. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 3.) Ára: 1000,- Ft

Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1977. 239 o. (Zalai Gyűjtemény 4.) Ára: 1000,- Ft

Régészeti tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 222 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 6.) Ára: 1000,- Ft

Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 248 o. (Zalai Gyűjtemény 9.) Ára: 1000,- Ft

Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 362 o. (Zalai Gyűjtemény 10.) Ára: 1500,- Ft

Vaska Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 70 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 11.) Ára: 800,- Ft

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1979. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 242 o. (Zalai Gyűjtemény 12.) Ára: 1000,- Ft

Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 171 o. (Zalai Gyűjtemény 15.) Ára: 1000,- Ft

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1980-1981. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 232 o. (Zalai Gyűjtemény 16.) Ára: 1000,- Ft

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 369 o. (Zalai Gyűjtemény 20.) Ára: 1000,- Ft

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. Szerk. Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1985. 226 o. (Zalai Gyűjtemény 21.) Ára: 1000,- Ft

Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 188 o. (Zalai Gyűjtemény 23.) Ára: 800,- Ft

Zala megye földrajzi nevei. II. A keszthelyi járás. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 157 o. (Zalai Gyűjtemény 24.) Ára: 800,- Ft

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 288 o. (Zalai Gyűjtemény 26.) Ára: 60,- Ft

A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré Alajos, Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 354 o. (Zalai Gyűjtemény 27.) Ára: 1000,- Ft

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 282 o. (Zalai Gyűjtemény 28.) Ára: 1000,- Ft

Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. rész. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 167 o. (Zalai Gyűjtemény 29.) Ára: 800,- Ft

Kossuth kormánybiztosa Csány László. 1790-1849. Megjelent Csány László születésének 200. évfordulóján. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 315 o. (Zalai Gyűjtemény 30.) Ára: 1000,- Ft

Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. Szerk. Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 372 o. (Zalai Gyűjtemény 31.) Ára: 500,- Ft

Kovács Imre: A türjei Premonteri Prépostság története. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1991. 204 o. (Zalai Gyűjtemény 32.) Ára: 1000,- Ft

A szabadságharc zalai honvédei 1848 - 1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 421 o. ill. fotók (Zalai Gyűjtemény 33.) Ára: 1000,- Ft

Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1993. 287 o. (Zalai Gyűjtemény 34.) Ára: 1000,- Ft

Hadtörténelmi tanulmányok. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 351 o. (Zalai Gyűjtemény 36/1.) Ára: 1000,- Ft

Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848. október 17 - december 24. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 148 o. (Zalai Gyűjtemény 36/2.) Ára: 1000,- Ft

Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. Szerk. Káli Csaba, Mikó Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 261 o. (Zalai Gyűjtemény 37.) Ára: 1000,- Ft

Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 39.) Ára: 1000,- Ft

56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 538 o. (Zalai Gyűjtemény 40.) Ára: 1500,- Ft

Iskola és társadalom. A Zalaegerszegen 1956. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 416 o. (Zalai Gyűjtemény 41.) Ára: 1500,- Ft

Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 42.) Ára: 1500,- Ft

A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 322 o. (Zalai Gyűjtemény 43.) Ára: 1500,- Ft

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. I-II. kötet. Sajtó alá rend: Hermann Róbert. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. I. kötet 432, II. kötet 399 o. (Zalai Gyűjtemény 44.) Ára: 2000,- Ft

Zala Gyűjtemény 1974-1998 repertórium. Szerk. Kapiller Imre, Kiss Gábor. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 149 o. (Zalai Gyűjtemény 45.) Ára: 1000,- Ft

Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 225 o. térképmelléklet (Zalai Gyűjtemény 46.) Ára: 1500,- Ft

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Szerk., bev: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 135 o. (Zalai Gyűjtemény 47.) Ára: 1000,- Ft

Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 467 o. (Zalai Gyűjtemény 48.) Ára: 1500,- Ft

Javítva változtatni Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 305 o. (Zalai Gyűjtemény 49.) Ára: 1800,- Ft

Zala megye archontológiája 1138-2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 524 o. (Zalai Gyűjtemény 50.) Ára: 2000,- Ft

Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában I. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye három járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2001. 480 o. (Zalai Gyűjtemény 51.) Ára: 2000,- Ft

A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849. Sajtó alá rend: Németh László. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 288 o. (Zalai Gyűjtemény 52.) Ára: 2000,- Ft

Balogh Elemér: Sárhidai nóták. Dr. Balogh Elemér emlékeiből. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 328 o. (Zalai Gyűjtemény 53.) Ára: 1500,- Ft

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 107 o. (Zalai Gyűjtemény 54.) Ára: 1500,- Ft

Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 222 o. (Zalai Gyűjtemény 55.) Ára: 3000,- Ft

Tekintetes karok és rendek! Zala megye országgyűlési követutasításai és követjelentései 1825-1848. Válogatott dokumentumok. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2003. 251 o. (Zalai Gyűjtemény 56.) Ára: 2000,- Ft

Németh László - Paksy Zoltán: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 602 o. (Zalai Gyűjtemény 58.) Ára: 3000,- Ft

Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége 1833-1873. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 363 o. (Zalai Gyűjtemény 59.) Ára: 3000,- Ft

Horváth Zita: Paraszti vallomások Zalában II. Mária Terézia kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala megye egerszegi, lövői és muraközi járásában. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 546 o. (Zalai Gyűjtemény 60.) Ára: 2500,- Ft

Végvárból megyeszékhely. Tanulmányok Zalaegerszeg történetéből. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 382 o. (Zalai Gyűjtemény 61.) Ára: 3200,- Ft

Paksy Zoltán: Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között I. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 483 o. (Zalai Gyűjtemény 62.) Ára: 2800,- Ft

56 Keszthelyen és a Keszthelyi Járásban. A forradalom és megtorlás dokumentumai, kronológiája és személyi adattára. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 410 o. (Zalai Gyűjtemény 63.) Ára: 2500,- Ft

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1545-1548. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 160 o. (Zalai Gyűjtemény 64.) Ára: 2200,- Ft

Kardos Ferenc: Veszedelmes habok között látszatik életünk forogni. Források a zalai cigányság 18. századi történetéhez. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2008. 424 o. (Zalai Gyűjtemény 65.) Ára: 3400,- Ft

Csány László reformkori iratai 1817-1848. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 366 o. (Zalai Gyűjtemény 66.) Ára: 3000,- Ft

Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 67.) Ára: 1800,- Ft

Molnár András: Zala megye pecsétje és címere 1550-2010. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 150 o. (Zalai Gyűjtemény 69.) Ára: 2200,- Ft

Riválisok polgárosodása. Források Zalaegerszeg és Nagykanizsa történetéhez, 1867-1918. Sajtó alá rend: Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2011. 414 o. (Zalai Gyűjtemény 70.) Ára: 3200,- Ft

Kemendy Géza: Harctéri emlékeim, 1942-1943. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 352 o. (Zalai Gyűjtemény 71.) Ára: 3310,- Ft

Tóth Péter: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái III. 1656-1716. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 326 o. (Zalai Gyűjtemény 72.) Ára: 2950,- Ft

Fára József főlevéltárnok emlékezete. Szerk. Erős Krisztina. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 160 o. (Zalai Gyűjtemény 73.) Ára: 1874,- Ft

Zala megye levéltára középkori okleveleinek regesztái (1019) 1240–1526. Fordította, a mutatót készítette és szerkesztette: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. 224 o. (Zalai Gyűjtemény 75.) Ára: 1980,- Ft

Molnár András - Szabó Péter: Utóvédként a Donnál. Hadiokmányok, harctéri naplók és visszaemlékezések a magyar királyi 9. honvéd könnyű hadosztály történetéhez, 1942-1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2014. I. kötet 420, II. kötet 464 o. (Zalai Gyűjtemény 76.) Ára: 5200,- Ft

Zalaegerszegi végrendeletek 1701-1826. Sajtó alá rendezte, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Csomor Erzsébet. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2015. I. kötet 388, II. kötet 384 o. (Zalai Gyűjtemény 77.) Ára: 4900,- Ft


Egyedi kiadványok

Deák Ferenc országgyűlési levelei 1833-1834. Rend. bev. Jegy: Sándor Pál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 118 o. Ára: 500,- Ft

Batthyány Lajos reformkori beszédei, levelei, írásai. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 278 o. Ára: 1000,- Ft

Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből 1477-1898. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2004. 135 o. ill. Ára: 4000,- Ft

Az antiszemitizmus alakváltozatai. Tanulmányok. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2005. 219 o. Ára: 1400,- Ft

Levéltáros elődeink. Degré Alajos és Szabó Béla munkássága. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2006. 157 o. Ára: 2000,- Ft

Elvett illúziók. Drozdy Győző emlékiratai. Szerk. Paksy Zoltán. Budapest. Kossuth Kiadó, Zala Megyei Levéltár. 2007. 472 o. Ára: 3000,- Ft

Saját utamat jártam. Batthyány Lajos miniszterelnök 1807-1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2007. 178 o. Ára: 4000,- Ft

Források a Muravidék történetéhez 1-2. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár. 2008. 1. kötet 408, 2. kötet 378 o. Ára: 5000,- Ft

Benda Gyula: Zsellérből polgár - Társadalmi változás egy dunántúli kisvárosban. Keszthely társadalma 1740-1849. Budapest-Zalaegerszeg. L'Harmattan Kiadó, Zala Megyei Levéltár. 2008. 516 o. Ára: 4200,- Ft

Lugosi József - Kiss Gábor: Volt egyszer egy huszárezred. A m. kir. zalaegerszegi 6. honvéd huszárezred története. Budapest-Zalaegerszeg. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Zala Megyei Levéltár. 2009. 168 o. Ára: 2940,- Ft

Kvártélyház. A zalaegerszegi új vármegyeháza története 1765-2008. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2009. 128 o. ill. Ára: 3000,- Ft
Jelmagyarázat:

Megvásárolható kiadvány. További információk a Kiadvány-értékesítés menüpont alatt.
A kiadvány elfogyott, nem vásárolható.
A kiadvány letölthető egyetlen pdf állományban a Zala Megyei Levéltár honlapjáról.
A kiadvány digitalizált változata (minden oldal külön pdf állomány) megtekinthető a Magyar Levéltári Portálon.