Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Zalai Gyűjtemény sorozatEgyedi kiadványokDigitalizált, letölthető kiadványok

A Zalai Megyei Levéltár digitalizált kiadványaiZalai Gyűjtemény

Blázy Árpád: A gyógyszerészet megjelenése és fejlődése Zala megyében. 1711-1847. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1974. 107 o. (Zalai Gyűjtemény 1.)  

Tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1974. 206 o. (Zalai Gyűjtemény 2.)  

Lagzi István: Lengyel menekültek Zala megyében a második világháború idején. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1975. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 3.)  

Béli József: Az 1945-ös földreform végrehajtása Zala megyében. Zalaegerszeg. Zala Megyei Tanács V.B. Művelődésügyi Osztálya. 1977. 239 o. (Zalai Gyűjtemény 4.)  

Tanulmányok Deák Ferencről. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 451 o. (Zalai Gyűjtemény 5.)  

Régészeti tanulmányok. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1976. 222 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 6.)  

Szentmihályi Imre: Hetés és Lendvavidék néprajzi sajátosságai. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1977. 27 o. (Zalai Gyűjtemény 7.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1978. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 210 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 8.)  

Kotnyek István: Alsófokú oktatás Zala megyében 1918-ig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 248 o. (Zalai Gyűjtemény 9.)  

Vajda József: Hallottad-e hírét Zalaegerszegnek? 333 zalai népdal. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1978. 362 o. (Zalai Gyűjtemény 10.)  

Vaska Miklós: Paraszti gazdálkodás Nován a két világháború között. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 70 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 11.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1979. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 242 o. (Zalai Gyűjtemény 12.)  

Horváth Károly: Egy hernyéki parasztember dalkincse. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 476 o. (Zalai Gyűjtemény 13.)  

Horváth László: A magyarszerdahelyi kelta és római temető. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1979. 111 o. ill. (Zalai Gyűjtemény 14.)  

Varga János: Deák Ferenc és az első magyar polgári büntetőrendszer tervezete. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1980. 171 o. (Zalai Gyűjtemény 15.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból. 1980-1981. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 232 o. (Zalai Gyűjtemény 16.)  

Petánovics Katalin: A Festeticsek balatonkeresztúri uradalmának kontraktusai (1772-1793). Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1981. 252 o. (Zalai Gyűjtemény 17.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1982-1983. Szerk. Degré Alajos. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 319 o. (Zalai Gyűjtemény 18.)  

Müller Róbert: A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1982. I-II. 930 o. (Zalai Gyűjtemény 19.)  

Kerecsényi Edit: A muramenti horvátok története és anyagi kultúrája. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1983. 369 o. (Zalai Gyűjtemény 20.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1984-1985. Szerk. Degré Alajos, Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1985. 226 o. (Zalai Gyűjtemény 21.)  

dr. Gaál Antal: Zala megye közigazgatási beosztása és a tanácsok tisztségviselői 1950-1985. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 146 o. (Zalai Gyűjtemény 22.)  

Bencze Géza: Zala megye leírása a reformkorban. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 188 o. (Zalai Gyűjtemény 23.)  

Zala megye földrajzi nevei. II. A keszthelyi járás. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 157 o. (Zalai Gyűjtemény 24.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1986. Szerk. Halász Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1986. 359 o. (Zalai Gyűjtemény 25.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1987. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 288 o. (Zalai Gyűjtemény 26.)  

A dél-dunántúli aprófalvak és szórványok település- és társadalomtörténete. Szerk. Degré Alajos, Foki Ibolya. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1987. 354 o. (Zalai Gyűjtemény 27.)  

Közlemények Zala megye közgyűjteményeinek kutatásaiból 1988. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 282 o. (Zalai Gyűjtemény 28.)  

Bilkei Irén - Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. rész. 1555-1609. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1989. 167 o. (Zalai Gyűjtemény 29.)  

Kossuth kormánybiztosa Csány László. 1790-1849. Megjelent Csány László születésének 200. évfordulóján. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 315 o. (Zalai Gyűjtemény 30.)  

Művelődéstörténeti tanulmányok 1990. Szerk. Turbuly Éva. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1990. 372 o. (Zalai Gyűjtemény 31.)  

Kovács Imre: A türjei Premonteri Prépostság története. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1991. 204 o. (Zalai Gyűjtemény 32.)  

A szabadságharc zalai honvédei 1848 - 1849. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 421 o. ill. fotók (Zalai Gyűjtemény 33.)  

Gazdaságtörténeti tanulmányok. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1993. 287 o. (Zalai Gyűjtemény 34.)  

Zalai történeti tanulmányok 1994. Szerk. Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1994. 306 o. (Zalai Gyűjtemény 35.)  

Hadtörténelmi tanulmányok. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 351 o. (Zalai Gyűjtemény 36/1.)  

Hermann Róbert: Perczel Mór első honmentő hadjárata. Zala megye, 1848. október 17 - december 24. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 148 o. (Zalai Gyűjtemény 36/2.)  

Dokumentumok Zala megye történetéből 1944-1947. Szerk. Káli Csaba, Mikó Zsuzsa. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 261 o. (Zalai Gyűjtemény 37.)  

id. Balogh Elemér: Göcseji szólások és közmondások. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1995. 212 o. (Zalai Gyűjtemény 38.)  

Turbuly Éva: Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. 1611-1655. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 190 o. (Zalai Gyűjtemény 39.)  

56 Zalában. A forradalom eseményeinek Zala megyei dokumentumai 1956-1958. Szerk. Csomor Erzsébet, Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 538 o. (Zalai Gyűjtemény 40.)  

Iskola és társadalom. A Zalaegerszegen 1956. szeptember 5-6-án rendezett konferencia előadásai. Szerk. Sasfi Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 416 o. (Zalai Gyűjtemény 41.)  

Zalai történeti tanulmányok. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1997. 406 o. (Zalai Gyűjtemény 42.)  

A Batthyány-kormány igazságügyi minisztere. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. 322 o. (Zalai Gyűjtemény 43.)  

Csány László kormánybiztosi iratai 1848-1849. I-II. kötet. Sajtó alá rend: Hermann Róbert. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1998. I. kötet 432, II. kötet 399 o. (Zalai Gyűjtemény 44.)   

Zala Gyűjtemény 1974-1998 repertórium. Szerk. Kapiller Imre, Kiss Gábor. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 149 o. (Zalai Gyűjtemény 45.)  

Zala megye a XVIII-XIX. században két korabeli leírás alapján. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 225 o. térképmelléklet (Zalai Gyűjtemény 46.)  

A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1541. Szerk., bev: Bilkei Irén. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 135 o. (Zalai Gyűjtemény 47.)  

Dokumentumok Zala megye történetéből 1947-1956. Szerk. Káli Csaba. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 467 o. (Zalai Gyűjtemény 48.)  

Javítva változtatni Deák Ferenc és Zala megye 1832. évi reformjavaslatai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 305 o. (Zalai Gyűjtemény 49.)  

Zala megye archontológiája 1138-2000. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 524 o. (Zalai Gyűjtemény 50.)  

Balogh Elemér: Sárhidai nóták. Dr. Balogh Elemér emlékeiből. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2002. 328 o. (Zalai Gyűjtemény 53.)  

A muraközi uradalom gazdasága és társadalma a 17-18. században. Válogatott források. Szerk. Horváth Zita. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2010. 512 o. (Zalai Gyűjtemény 68.)  

Kemendy Géza: Harctéri emlékeim, 1942-1943. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2012. 352 o. (Zalai Gyűjtemény 71.)  

Zalaegerszegi honvédek a Donnál. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred III. zászlóaljának története, 1942-1943. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltár. 2013. 212 o. (Zalai Gyűjtemény 74.)  


Zalaegerszegi Füzetek

Degré Alajos, Simonffy Emil: A zalaegerszegi Központi Elemi Iskola Története (1690-1949). Zalaegerszegi Füzetek 1. Zalaegerszeg, 1975. 

Müller Veronika: Az egerszegi vár a XVII. Században.; Zalaegerszegi Füzetek 2. Zalaegerszeg, 1976. 

Benczéné Nagy Eszter, Fülöp István, Markó Imre Lehel: Zalaegerszeg utcanevei. Zalaegerszegi Füzetek 3. Zalaegerszeg, 1977. 

Oroszy Zoltán: A zalaegerszegi általános iskolák negyedszázados története. Zalaegerszegi Füzetek 4. Zalaegerszeg, 1985. 

Molnár András: Zalaegerszeg 1848-49-ben. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány. 1998. 140 o. (Zalaegerszegi Füzetek 5.)  

Foki Ibolya: Zalaegerszeg 1850-1860. Zalaegerszeg. Zalaegerszeg Kulturális Örökségéért Közalapítvány. 2000. 180 o. (Zalaegerszegi Füzetek 6.)  

Csomor Erzsébet: 1956 Zalaegerszegen. Zalaegerszeg. Millecentenáriumi Közalapítvány. 2001. 171 o. (Zalaegerszegi Füzetek 7.)  

Wlassics Gyula és kora. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Millecentenáriumi Közalapítvány. 2002. 150 o. (Zalaegerszegi Füzetek 8.)  


Egyedi kiadványok

56 vidéken. Zalaegerszegen 1991. november 13-án rendezett Levéltári Napon elhangzott előadások. Szerk. Kapiller Imre. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 93 o.  

Frontnaplók a Don-kanyarból 1942-1943. Az Oroszországban hősi halált halt és a hadifogságban elpusztult zalai honvédek emlékére. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1992. 129 o. ill.  

Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831. Sajtó alá rend: Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Bíróság, Zala Megyei Levéltár. 1995. 210 o.  

Zala megye történelmi olvasókönyve. Helytörténeti szöveggyűjtemény. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1996. 455 o.  

Horváth Zsolt: Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban. (1872-1945) Hivataltörténet és levéltárismertető. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 1999. 158 o.  

Zalai Millennium. Szemelvények Zala megye múltjából. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2000. 166 o. ill.  

Szentgyörgyvölgytől Kehidáig. A zalai falvak történetének levéltári forrásai. Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg. Zala Megyei Levéltár. 2001. 77 o.  

Zalalövő története. Az ókortól napjainkig. Szerk. Molnár András. Zalalövő. Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány. 1998. 499 o.  

Ezer év. Zala megye históriája. Szerk. Molnár András, Virrasztó Zsolt. Zalaegerszeg. Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft.. 2009. 106 o.  

Molnár András - Szabó Péter: Zalai honvédek a Donnál. A magyar királyi 9. könnyű hadosztály története fényképeken, 1942-1943. Zalaegerszeg. Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára. 2013. 238 o.  


Egyéb kiadványok

Zala vármegye története. Oklevéltár. Első kötet 1024-1363. (Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula) Budapest, Zala vármegye közönsége, 1886. 

Zala vármegye története. Oklevéltár. Második kötet 1364-1498. (Szerk. Nagy Imre, Véghely Dezső és Nagy Gyula) Budapest, Zala vármegye közönsége, 1890. 

Források a Muravidék történetéhez 1. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár, 2008. 408 p. 

Források a Muravidék történetéhez 2. Szerk. Mayer László, Molnár András. Szombathely-Zalaegerszeg. Vas Megyei Levéltár, Zala Megyei Levéltár, 2008. 378 p. 

Degré Alajos: Olvasókönyv Zala megye történetéhez. Zalaegerszeg. 1961. 
Jelmagyarázat:

Megvásárolható kiadvány. További információk a Kiadvány-értékesítés menüpont alatt.
A kiadvány elfogyott, nem vásárolható.
A kiadvány letölthető egyetlen pdf állományban a Zala Megyei Levéltár honlapjáról.
A kiadvány digitalizált változata (minden oldal külön pdf állomány) megtekinthető a Magyar Levéltári Portálon.