Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információk



Virtuális kiállítások



Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány






Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.






Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

HírekRólunk írtákSajtóbibliográfiaRólunk írták az Interneten

Sajtóbibliográfia 2001-2019.

   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   



1.Albumban a zalai nemesi levelek. [A 2004. december 8-i zalaegerszegi könyvbemutatóról.]
In: Zalaegerszeg, 2005. január 11. (1. sz.) 5. p., ill.
2.P[éntek] Gy[öngyi]: Armálisok. [A 2005. január 21-i budapesti könyvbemutató előzetese.]
In: Zalai Hírlap 2005. január 17. (13. sz.) 7. p.
3.B[ozsér] E[rzsébet]: Zalai kutyabőrök. [A 2004. december 8-i zalaegerszegi könyvbemutatóról.]
In: Szabad Föld 2005. január 21. 10. p.
4.Bilkei Irén - Kapiller Imre - Molnár András: Armálisok. [Könyvismertetés]
In: Új Könyvek 2005. 1. sz. 224-225. p.
5.P[éntek] Gy[öngyi]: Kutatószolgálatuk, honlapjuk is megújul. A megyei levéltár sajtótájékoztatójáról.
In: Zalai Hírlap 2005. január 22. (18. sz.) 4. p.
6.Bővül a kutatószolgálat. Levéltár. [A 2005. január 21-i sajtótájékoztatóról.]
In: Metro [hírújság] 2005. január 26. Városi melléklet 1. p., ill.
7.Bruhács Kinga: Ex libris. [Az "Együttélés és kirekesztés" c. kötetről.]
In: Élet és Irodalom 2005. január 28. 23. p.
8.Arany Horváth Zsuzsa: Zalai emberek munkáját ismerték el. A Zala Megyei Önkormányzat ünnepi közgyűlést tartott, melyen kitüntetéseket nyújtottak át. [Molnár András igazgató Alkotói díjáról.]
In: Zalai Hírlap 2005. január 29. (24. sz.) 1., 3. p.
9.-str- [Mozsár Eszter]: bővül a kutatószolgálat. Sikeres évet zárt a levéltár. [a 2005. január 21-i sajtótájékoztatóról.]
In: Zalaegerszeg 2005. február 1. (4. sz.) 4. p.
10.Antal Lívia: Értéket teremtő zalaiak. Ünnepi közgyűlés a megye napján. [Molnár András igazgató Alkotói díjáról]
In: Zalai Napló 2005. február 9. (2. sz.) 1., 3. p.
11.Gál József: Amiről az armálisok mesélnek. [Könyvismertetés]
In: Vas Népe 2005. február 14. 7. p.
12.-str- [Mozsár Eszter]: Bővül a kutatószolgálat. [Beszélgetés Káli Csaba igazgatóhelyettessel.]
In: Zalaegerszeg 2005. február 22. (7. sz.) 4. p., ill.
13."NÉV?
In: Zala Megyei Maraton 2005. március 3. (9. sz.) 3. p.
14.-mti-: Szűkebb hazánk kitüntetettjei. [Molnár András igazgató Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetése]
In: Zalai Hírlap 2005. március 12. (60. sz.) 3. p., ill.
15.Arany Horváth Zsuzsa: Ha felbukkan Kossuth aláírása. Beszélgetés Molnár András történésszel egy levélről és két díjról.
In: Zalai Hírlap 2005. március 14. (61. sz.) 1., 7. p., ill.
16.Három zalaegerszegi díjazott a nemzeti ünnepen. [Molnár András igazgató Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetése]
In: Metro Zalaegerszeg városi melléklet 2005. március 16. 2. p. ill.
17.Kitüntetett Zalaegerszegiek. Molnár András, Fischer György [Molnár András igazgató Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetése]
In: Zalaegerszeg 2005. március 15. (10. sz.) 2. p.
18.A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: Zalai könyvbemutató a fővárosban. [Zalai Gyűjtemény 59.]
In: Zalai Hírlap 2005. március 26. (71. sz.) 4. p.
19.-vzs-: Feltáratlan ösvények a reformkorból. Molnár András Arany Érdemkeresztet kapott.
In: Zalaegerszeg 2005. március 29. (12. sz.) 5. p.
20.A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: Zalai kötetet mutattak be. [Zalai Gyűjtemény 59.]
In: Zalai Hírlap 2005. március 30. (73. sz.) 3. p.
21.Virrasztó Zsolt: Két hét alatt vonult végig a front a vármegyén. [Beszélgetés Káli Csaba igazgatóhelyettessel a 60 évvel ezelőtti háborús eseményekről]
In: Zalai Hírlap 2005. április 2. (76. sz.) 1., 6. p.
22.-kgy-: Címeres levelek. [Nemesi címeres levelek a Zala Megyei Levéltárból 1477-1898. című kötet bemutatója]
In: Napló 2005. április 12. 7. p.
23.-kzs-: Címerek, dicsőségek. [Nemesi címeres levelek a Zala Megyei Levéltárból 1477-1898. című kötet bemutatója Veszprémben]
In: Napló 2005. április 19. 7. p.
24.Várostörténeti konferencia. [2005. május 11-12.]
In: Zalaegerszeg 2005. május 3. (17. sz.) 4. p.
25.Nyulásziné Straub Éva: Armálisok. Nemesi címereslevelek a Zala Megyei Levéltár gyűjteményéből, 1477-1898. Szerk: Molnár András. Zalaegerszeg, 2004. 135 p.
In: Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2005/1. sz. 84-86. p.
26.A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: Végvárból megyeszékhely - 120 esztendő históriája. Várostörténeti konferencia a díszteremben.
In: Zalai Hírlap 2005. május 10. (108. sz.) 4. p.
27.A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: 120 évnyi várostörténet. Tudományos konferenciával emlékeztek.
In: Zalai Hírlap 2005. május 12. (110. sz.) 1. 4. p.
28.A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: Várostörténeti konferencia.
In: Zalai Hírlap 2005. május 13. (111. sz.) 4. p.
29.Első útjuk Deák Ferenc szobrához vezetett. Beszélgetés dr. Gyimesi Endre polgármesterrel a jubiláló megyeszékhely múltjáról és jeles alakjairól.
In: Zalai Hírlap Plusz. A Zalai Hírlap melléklete. 2005. május 13. 1. p.
30.Megyeszékhely a járásbíró alatt?
In: Zalai Hírlap Plusz. A Zalai Hírlap melléklete. 2005. május 13. 3. p.
31.Várostörténeti konferencia. A 19. századi kisváros nem volt olyan érdekes. [2005. május 11-12.]
In: Zalaegerszeg 2005. május 17. (19. sz.) 1. 3. p.
32.Horváth Zsuzsanna: A mentalitás teszi a várost. Vásárok, gonosztevők, diákok a középkori Egerszegen. [Várostörténeti konferencia kapcsán beszélgetés dr. Billkei Irénnel.]
In: Zalaegerszeg 2005. május 31. (21. sz.) 5. p.
33.Talabér Ildikó - Soós Alexandra: Szlovén és magyar diákok közös levéltári kutatótábora.
In: A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium évkönyve a 2005-2006. iskolai évről. Zalaegerszeg. Zrínyi Miklós Gimn., 2006. 23. p.
34.A[rany] H[orváth] Zs[uzsa]: Új kötet a megyei levéltárból. [Az antiszemitizmus alakváltozatai]
In: Zalai Hírlap 2005. június 2. (127. sz.) 4. p.
35.Horváth Attila - Szalabán Attila: Trauma, melyet máig nem hevert ki a magyarság. [Beszélgetés Paksy Zoltán levéltárossal]
In: Zalai Hírlap 2005. június 4. (129. sz.) 6. p.
36.Arany Horváth Zsuzsa: Mi lett volna a feladata a korombíráknak? [Beszélgetés Csomor Erzsébet levéltárossal]
In: Zalai Hírlap 2005. június 11. (135. sz.) 7. p.
37.Csíki Tamás: Együttélés és kirekesztés. Zsidók Zala megye társadalmában 1919-1945. A dokumentumokat válogatta, sajtó alá rendezte, a tanulmányt és a jegyzeketek írta, szerkesztette: Németh László és Paksy Zoltán. /Zalai Gyűjtemény 58./ Zala Megyei Le
In: Korall 2005. 19-20. sz. 241-243. p.
38.-gyf-: Hét kötetet finanszíroz.
In: Zalai Hírlap 2005. június 22. (144. sz.) 5. p.
39.Szakács László: "A fába vágott fejsze" Zala megyei címeres nemesi levelek erdészeti vonatkozásai.
In: Erdészeti Lapok 2005. július-augusztus (7-8. sz.) 231 p.
40.-m.h-: Emlékezés a főlevéltárnokra. (Szeptember 29-i levéltári nap. Emlékezés Szabó Bélára.)
In: Zalai Hírlap 2005. szeptember 27. (225. sz.) 7. p.


Következő 40 sajtóhír   •   Nyomtatható változat