Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

HírekRólunk írtákSajtóbibliográfiaRólunk írták az Interneten

Sajtóbibliográfia 2001-2019.

   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   1.Balogh Elemér: Sárhidai nóták. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 328 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 4. sz. 36. p.
2.Katona Csaba: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc a felkészülés és a zalai pályakezdés éve 1803-1833. Osiris, Bp., 2003. (Millenniumi Magyar Történet. Életrajzok) 352 p.
In: Levéltári Közlemények 2003. 74. évf. 1-2. sz. 325-328. p.
3.A zalavári és kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1542-1544. (szerk: Bilkei Irén) Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 107 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 4. sz. 90. p.
4.Simonffy Emil: A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon. Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 222 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 4. sz. 102. p.
5.Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei 1803-1833. Budapest. Osiris K. 2003. 351 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 20. sz. 136. p.
6.Deák Ágnes - Molnár András: Deák Ferenc. Budapest. Vince K. 2003. 182 p.
In: Új Könyvek. Könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. 2003. 24. sz. 172. p.
7.Csíki Tamás: A Zala megyei zsidóság történetének levéltári forrásai 1716-1849. szerk. Németh László Zalaegerszeg, Zala Megyei Levéltár, 2002. 290 p.
In: Századok 2003. 137. évf. 3. sz. 764-765. p.
8.Kiss Gábor: A fiatal Deák Ferenc. Molnár András új monográfiája.
In: Pannon Tükör 2003. 8. évf. 2. sz. 65-67. p.
9.Katona Csaba: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei 1803-1833. Osiris, Bp., 2003. (Millenniumi Magyar Történet. Életrajzok) 352 p.
In. Levéltári Közlemények 2003. 74. évf. 1-2. sz. 325-328. p.
10.Szemléletváltás II. József alatt. Előadás a zalai zsidóságról.
In: Zalaegerszeg 2003. március 4. 11. évf. 8. sz. 5. p.
11.A fiatal Deák.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 23. 59. évf. 222. sz. 7. p.
12.Arany Horváth Zsuzsa: Deák Ferenc ifjúkora.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 26. 59. évf. 225. sz. 4. p.
13.Szelke László: Molnár András: A fiatal Deák Ferenc.
In: Szépirodalmi Figyelő 2003. 6. sz. 124-126. p.
14.A fiatal Deák Ferencről. Könyvbemutató megyei könyvtárban.
In: Zalaegerszeg 2003. szeptember 30. 11. évf. 35. sz. 1. 5. p.
15.Kiss Gábor: "Válasszátok, ha lehet, Ferkót". Deák Ferenc élete 1833-ig - Molnár András monográfiájáról.
In: Zalai Hírlap 2003. október 7. 59. évf. 234. sz. 7. p.
16.Vadas Zsuzsa: Közéleti, politikai pályára készült. Molnár András: A fiatal Deák Ferenc - születésének 200. évfordulójára jelent meg Deák életének első harminc évét feldolgozó életrajzi kötet.
In: Zalai Napló 2003. október 8. 6. évf. 18. sz. 9. 11. p.
17.Kötet a diák Deákról.
In: Kisalföld 2003. október 14. 3. p.
18.Vadas Zsuzsa: Középkori panaszok. Beszédes oklevelek a hiteleshelyekről.
In: Zalaegerszeg 2003. január 14. 11. évf. 1. sz. 5. p.
19.Arany Horváth Zsuzsa: Oklevélregeszták bemutatója.
In: Zalai Hírlap 2003. június 2. 59. évf. 127. sz. 7. p.
20.Osváth Sarolta: Zalai kiadvány elismerése.
In: Zalai Hírlap 2003. június 5. 59. évf. 130. sz. 3. p.
21.Arany Horváth Zsuzsa: Hogyan alakult ki a polgári földtulajdon. A megyei levéltár nyugalmazott igazgatójának hiánypótló könyve példa nélküli.
In: Zalai Hírlap 2003. január 25. 59. évf. 21. sz. 7. p.
22.Sinkovics Eta: '56 megyei kronológiája. Kötet készül a zalai települések eseményeiről.
In: Zalai Hírlap 2003. október 22. 59. évf. 247. sz. 7. p.
23.Az Angol Királynő lakója. Album Deák Ferencről.
In: Magyar Nemzet 2003. november 29. 66. évf. 278. sz. 35. p.
24.Arany Horváth Zsuzsa: Könyvek Deákról. Három új kötetet mutattak be a Zala Megyei Levéltárban.
In: Zalai Hírlap 2003. november 5. 59. évf. 257. sz. 7. p.
25.Arany Horváth Zsuzsa: Távol tartja magát a politikai kordivattól. Deák Ágnes és Molnár András hiánypótló biográfiát írt Deák Ferenc életéről.
In: Zala Hírlap 2003. november 8. 59. évf. 260. sz. 7. p.
26.Könyvek a haza bölcséről. Korabeli festményekkel, fotókkal illusztrálva.
In: Zalaegerszeg 2003. november 11. 11. évf. 41. sz. 5. p.
27.Witte Cecília: A hiányzó százhetvenedik.
In: Magyar Hírlap 2003. december 31. 6. p.
28.Arany Horváth Zsuzsa: A lakatosmester a Perczel káplárja lett. Történeti emlékek a 1848-as zalai nemzetőrök jeles őrszolgálati cselekedeteiről.
In: Zalai Hírlap 2003. március 14. 59. évf. 62. sz. 7. p.
29.Konferencia: a Deák-év nyitánya. Történészek a Zala Megyei Bíróságon.
In: Zalai Hírlap 2003. március 22. 59. évf. 68. sz. 4. p.
30.Arany Horváth Zsuzsa: Rendezvénycsúcs októberben. Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára készülnek.
In: Zalai Hírlap 2003. április 1. 59. évf. 76. sz.
31.Történelmünk egy szelete. Deák-konferencia.
In: Zalai Napló 2003. április 2. 6. évf. 6. sz. 1. 2. p.
32.Arany Horváth Zsuzsa: A Deák-év nyitánya zalaiakkal.
In: Zalai Hírlap 2003. április 10. 59. évf. 84. sz. 16. p.
33.Arany Horváth Zsuzsa: A saját házuk a deszkapalánk mögött. A második világháború alatti holocaust áldozataira emlékezünk áprilisban.
In: Zalai Hírlap 2003. április 16. 59. évf. 89. sz. 7. p.
34.Arany Horváth Zsuzsa: Emlékezetes találkozók kötődnek e helyhez. A kiállítás szervezői szeretnék, ha az évfordulóra minél több Deák-relikvia kerülne elő.
In: Zalai Hírlap 2003. május 2. 59. évf. 101. sz. 7. p.
35.Arany Horváth Zsuzsa: Lesz-e itt ünnep? Aggodalommal teli a Deák-évforduló előkészülete.
In: Zalai Hírlap 2003. május 7. 59. évf. 105. sz. 1. 4-5. p.
36.Arany Horváth Zsuzsa: A haza bölcse emléke. Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára készülnek.
In: Zalai Hírlap 2003. június 12. 59. évf. 135. sz. 9. p.
37.Deák Ferenc életművéről tartanak konferenciát. Tíz előadás a zalai születésű, jeles történelmi személyiség munkásságáról, jelentőségéről.
In: Zalai Hírlap 2003. szeptember 4. 59. évf. 206. sz. 3. p.
38.Látogatóban.
In: Élet és tudomány 2003. október 10. 58. évf. 41. sz. 1305. p.
39.Deák-ünnepségek. Zalai településeken emlékeztek a haza bölcsére.
In: Zalai Hírlap 2003. október 13. 59. évf. 239. sz. 3. p.
40.Arany Horváth Zsuzsa: Deák Ferenc emlékezete.
In: Zalai Hírlap 2003. október 14. 59. évf. 240. sz. 7. p.


Következő 40 sajtóhír   •   Nyomtatható változat