Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

HírekRólunk írtákSajtóbibliográfiaRólunk írták az Interneten

Korábbi híreink


Kemendy Géza "Harctéri emlékeim, 1942-1943" c. könyvének bemutatója
Sármellék, 2012. szeptember 28.

2012. szeptember 28-án a sármelléki Általános Művelődési Központ színháztermében került sor Kemendy Géza "Harctéri emlékeim, 1942-1943. A magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. zászlóalja a Donnál" című (a Zala Megyei Levéltár "Zalai Gyűjtemény" kiadványsorozatának 71. köteteként megjelent) könyvének ünnepélyes bemutatójára. A szerző népes családja és szép számú érdeklődő jelenlétében tartott rendezvényen a keszthelyi Tátorján népzenei együttes korabeli katonadalok előadásával idézte fel a háborús időket. A szerző, Kemendy Géza sármelléki kántor-tanító életútjáról unokaöccse, Kemendy Nándor beszélt, a faluhoz fűződő kapcsolatáról, illetve Sármellék kulturális életében betöltött szerepéről pedig egykori tanítványa, Szabó Vendel alpolgármester szólt. A magyar 2. hadsereg tragikus történetéről, a zalai honvédek küzdelmeiről és a könyv keletkezési körülményeiről Kiss Gábor megyei könyvtárigazgató kérdezte a háborús visszaemlékezést sajtó alá rendező, és hozzá utószót, valamint jegyzeteket író Szabó Péter hadtörténészt és Molnár András levéltár-igazgatót.
Kemendy Géza sármelléki kántortanító, tartalékos zászlós (majd hadnagy) a magyar királyi 17. honvéd gyalogezred II. (csáktornyai) zászlóaljának vonatparancsnokaként vett részt 1942-1943-ban a 2. honvéd hadsereg keleti hadszíntéren vívott küzdelmeiben. Harminc évvel később, 1972-ben papírra vetett visszaemlékezése - mely fennmaradt háborús levelezésének és fényképeinek felhasználásával készült - az 1942. márciusi bevonulástól 1943 májusáig terjedő időszak eseményeit öleli fel, emléket állítva a 17/II. zászlóalj hősi halált halt, eltűnt vagy megsebesült katonáinak. Kemendy zászlóalja a nagykanizsai hadosztály élén nyomult előre az 1942. június 28-án indított tyimi áttörés során, és mind ekkor, mind a Don partján, Kosztyenkinél 1942 augusztusában vívott hídfőcsatákban súlyos veszteségeket szenvedett. Miután 1943. január 26-án az utolsók között hagyta el a Don menti védőállásait, az utóvédharcok és a visszavonulás során, a szovjet bekerítést többször áttörve további jelentős veszteségek érték. 1943 tavaszán a 17/II. zászlóalj állományának alig ötöde térhetett csupán haza.