Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

BemutatkozásNévadónkrólHíreinkTámogatási felhívás

NévadónkrólDegré Alajos (Zalaegerszeg, 1909. május 16. - Zalaegerszeg, 1984. április 10.) jogtörténész, levéltáros. A budapesti piarista gimnázium elvégzése után apja, Degré Miklós, nagybátyja, Degré Lajos és nagyapja, Degré Alajos példáját követve a jogászi pályát választotta, és beiratkozott a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára. Az egyetem elvégzése után ösztöndíjasként egy évet Párizsban töltött. Jogtörténeti kutatásait Angyal Pál és Illés József szemináriumában kezdte. Első munkája 1930-ban jelent meg Szegedi Jánosról, az egyetem első jogtörténészéről. 1941-tol több ízben behívták katonának. A háború végén fogságba esett, s csak 1947-ben térhetett haza. Hazatérve rövid ideig az Igazságügyi Minisztériumban dolgozott, majd a pécsi tudományegyetem jogi karán előbb tanársegéd, azután adjunktus lett. Az oktatómunka mellett tovább folytatta kutatásait. 1955-ben kandidátusi fokozatot nyert. Az 1956-os forradalom pécsi eseményeiben való aktív részvétele miatt eltávolították az egyetemről. 1957-ben a szolnoki levéltárban, majd 1958-tól 1960-ig a Zala Megyei Levéltárban volt beosztott levéltáros. 1960-tól 1973-ig a Zala Megyei Levéltár igazgatójaként, azután pedig 1977-ig, nyugdíjazásáig főlevéltárosként dolgozott. 1973-tól haláláig szerkesztette a Zala Megyei Levéltár kiadásában megjelenő Zalai Gyűjtemény című könyvsorozatot. Az 1970-es évek második felétől ismét tanított az ELTE BTK-n, ahol 1982-ben egyetemi tanári címet kapott. Zalaegerszegi szülőházának falán emléktábla őrzi emlékét.