Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

Leírás

Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei 1555-1710

Regeszták adatbázisa digitális másolatokkalZala vármegye (1596-tól 1715-ig Somogy vármegyével egyesített) nemesi közgyűlésének és törvényszékének legkorábbi, 1555 és 1678 közötti, eredeti jegyzőkönyvei két kötetben maradtak fenn a Zala Megyei Levéltárban. Az első, 1555-től 1632-ig terjedő kötet 432 számozott oldalból, a második, 1634-től 1678-ig terjedő kötet pedig 222 oldalból áll. A Somogy Megyei Levéltár őriz egy "Prothocollum Antiquum" című, 18. századi másolatgyűjteményt, melynek 1-62 oldalai Zala és Somogy megyék közgyűlési jegyzőkönyveinek és iratainak 1658 és 1710 közötti töredékeit tartalmazzák.

E három, latin nyelvű jegyzőkönyv magyar nyelvű tartalmi kivonatait (regesztáit), valamint az eredeti oldalak digitális (képi) másolatait egy országos - más megyék hasonló iratanyagát is felölelő - adatbázis tartalmazza.

Az adatbázist az Arcanum Adatbázis Kft. készítette 2007 és 2009 között az Önkormányzati Levéltárak Tanácsa megbízásából, Budapest Főváros Levéltára szakmai közreműködésével, a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollégiuma támogatásával.

Az adatbázis elkészítése során a Zala Megyei Levéltárban őrzött eredeti közgyűlési jegyzőkönyvek és a Somogy Megyei Levéltárban található másolatgyűjtemény beszkennelése mellett az alábbi könyveket, illetve kéziratot digitalizálták:


Az adatbázis használata

A Magyar Levéltári Portálon az "Összetett adatbázisok" hivatkozás alatt található egy általános keresőfelület az oldalon tárolt adatokhoz. Ahhoz, hogy csak a fent említett jegyzőkönyveinek adatai között történjen a kutatás, a keresőmezők alatti szűkítési lehetőségket kell használni. A "Szűkítés levéltárakra" lista alatt "Zalát", a "Szűkítés adatbázisokra" listában pedig a "Jegyzőkönyvek" négyzetet kell bejelölni, ezenkívül szükség van még a "Szűkítés képekre, térképekre" négyzet jelölésére is. Ezután a közgyűlési jegyzőkönyvek regesztáinak adatbázisában dátumok és tetszőleges szövegek (személy- és földrajzi nevek, valamint a tárgymutatónak megfelelő kulcsszavak) beírásával kereshetünk. A jegyzőkönyvek digitális másolataihoz (az eredeti kéziratoldalak képeihez) a szöveges keresés eredményeképpen talált regeszták alapján juthatunk el.
Hivatkozások:

Az adatbázis kereső-oldala

A Magyar Levéltári Portál adatbázisainak használata

Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1555-1711. I. kötet. 1555-1609.

Zala vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái II. kötet. 1611-1655

Somogy vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei. In: Somogy megye múltjából 1990.