Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

BevezetőIsmertetőOldalképTérképKeresés

Zala megye nemesi kataszterei, 1790., 1829., 1845.


Bevezető
(Használati útmutató)


Az adatbázis szerkezete és használata

"Zala megye nemesi kataszterei, 1790., 1829., 1845." című adatbázisunk mindhárom évből tartalmazza a digitalizált nemesi összeírások eredeti, család- és településnevek listái segítségével kereshető oldalképeit, az 1845. évi esetében pedig emellett még lehetővé teszi a kataszter teljes anyagában való szövegszerű keresést is.

Adatbázisunk a "Bevezető" menüvel indul. Ez a nyitóoldal tulajdonképpen az adatbázis használati útmutatója, mely az adatbázis általános szerkezetét és keresési lehetőségeit, valamint az 1845. évi szöveges adatbázis tartalmát írja le. Az "Ismertető" menü alapvetően a szövegszerűen is feldolgozott levéltári forrás, az 1845. évi nemesi kataszter keletkezésének történetét és tartalmát mutatja be.

Az adatbázisban háromféle módon lehet keresni: a kataszter oldalait lapozva ("Oldalkép" menü), Zala megye reformkori, elektronikus térképén ("Térkép" menü) [ez egyelőre csak az 1845. évi kataszter esetében működik!], vagy egy szöveges keresőfelületen ("Keresés" menü).

Az "Oldalkép" menü kétféleképpen jeleníti meg a nemesi kataszter egyes oldalait: az eredeti kéziratoldalak beszkennelt, digitalizált - eredeti méretre nagyítható - képével, és az adott oldal valamennyi, adatbázisban rögzített adatát tartalmazó, egyszerűsített táblázat formájában. E táblázat az 1790. és 1829. évi nemesi kataszterek esetében csak az adott oldalak településneveit és családneveit öleli fel, az 1845. évi kataszter esetében azonban tartalmazza az adott oldal valamennyi szöveges adatát az összeírás eredeti oldalainak megfelelő tagolásban, az alábbi hat oszlopban összefoglalva: 1. a nemes neve, 2. a nemes ismert adatai, 3. apja neve, 4. apja ismert adatai, 5. nagyapja neve, 6. nagyapja ismert adatai. A barna színnel kiemelt nevekre kattintva külön ablakban előhívható az illető nemes családfájának vázlata is. Az oldalak között lapozhatunk egyenként, de egyből a keresett oldalra is ugorhatunk.

A "Térkép" menüben a következő módon kereshetünk - egyelőre - az 1845. évi kataszter adataiban. Zala megye reformkori térképén a tetszőleges szelvényt kiválasztva, azt kattintással kinagyítva, az adott települést jelző pontra mutatunk a kurzorral, mire kis ablakban - a településnév mellett - megjelenik, hogy ott hány kétségtelen és kétséges nemes élt. A települést jelző pontra kattintva előhívhatjuk az adott helység nemeseinek névsorba rendezett listáját, mely a nemesek neve mellett közli a település és a járás nevét, a nemes jogállását (kétségtelen vagy kétséges), valamint a kataszter készítésének évét. Az egyes nemesek minden további adata a barna színnel kiemelt nevekre kattintva jeleníthető meg, a személyi adatlapok előhívásával, melyek hivatkoznak a nemesek említett, vázlatos családfáira is.

A "Keresés" menüben hat keresőablak található a szöveges kereséshez. Az első, "Nemes neve" elnevezésű ablakba beírhatjuk a keresett nemes nevét, de kiválaszthatjuk az illető família vezetéknevét a "Családnevek listája" című betűrendes jegyzékből is, mely a nemesi kataszterben előforduló családneveket tartalmazza összesített, feldolgozott formában. Annak idején, a nemesi összeírások, majd a lajstrom készítésekor még nem volt a családneveknek egységes, általánosan elfogadott, rögzített helyesírású névalakja, így sokszor ugyanazt a családnevet más-más településen (de sokszor még egy helységben is) következetlenül, különböző változatokban, illetve egymástól többé-kevésbé eltérő helyesírással írták le. Ezeket a név-variánsokat jelentős mértékben egységesítettük, de megtartottunk olyan jellemző változatokat, mint pl. a "cs" helyett "ch" vagy "ts" használata, vagy a szóvégi "y" vagy "i" kettőssége. A keresés az 1790. évi és 1829. évi kataszterek esetében az oldalképet, az 1845. évi esetében viszont ugyanazt a találati listát jeleníti meg, mint a térképes keresés, ezért az egyes nemesek személyi adatlapjait itt is a barna színnel kiemelt névre való kattintással érhetjük el, majd a személyi adatlapról hívhatjuk elő a családfa vázlatát.

A "Település kiválasztása" című ablakban legördülő listából választhatjuk ki a kataszterben előforduló településnevek egységesített névváltozatát. (Az 1845. évi nemesi kataszter általunk készített összesítése szerint Zala megyében összesen 354 különböző településen - mezővárosban, falun, pusztán vagy más, önálló településrészen, pl. külterületi lakott helyen - jegyeztek fel kétségtelen vagy kétséges nemeseket.) Segítséget nyújt a településnevek azonosításában, illetve a köztük való tájékozódásban a "Településnevek listája" című jegyzék is. E jegyzékben az adott települések nevénél az egykor általánosan használt, közkeletű névalak áll elöl, mai helyesírással, mögötte kerek zárójelben (ha ettől eltérő) a kataszterben előforduló egyedi névváltozat, végül szögletes zárójelben a település mai (magyar, szlovén vagy horvát) elnevezése.

A következő három keresőablakban kizárólag a legördülő listából választhatunk a keresési feltételek szűkítéséhez. A "Járás kiválasztása" elnevezésű ablakban a hat zalai járás között, a "Jogállás kiválasztása" címűben a kétségtelen vagy kétséges jogállás között, végül az "Év kiválasztása" esetében az 1790., 1829. vagy 1845. évek között választanunk. (Ha egyszerre mindhárom nemesi kataszterben keresni szeretnénk, nem kell bejelölnünk az évet!) Az utolsó keresőablak az "Egyéb szöveges keresés" címet viseli, ezért minden további, tetszőleges keresési információt itt adhatunk meg.

A keresőfelület kombinált keresést tesz lehetővé: az egyes keresőablakok között "és" kapcsolat van, tehát a keresési feltételek egyidejű fennállásával szűkítik a találatok számát, illetve pontosítják a keresés eredményét.

Az 1845. évi adatbázis tartalma

Zala megye 1845. évi nemesi kataszterének feldolgozása során az abban szereplő 9875 kétségtelen és 450 kétséges nemes adatait - gyakorlatilag a nemesi lajstrom teljes szövegét - táblázattá átalakítva, egy 19 oszlopból és 10.325 sorból álló Excel-táblázat összesen 196.175 kitöltött adatmezőjében rögzítettük. A táblázat minden egyes élő (a kataszterbe bejegyzett), általunk azonosító sorszámmal ellátott nemes esetében az alábbi rovatokat (illetve oszlopokat) tartalmazza:

1. Sorszám: 1-től 10.325-ig.
2. Település neve: az egykor általánosan használt (a településnevek jegyzékében feltüntetett) névalak, mai helyesírással.
3. Járás neve: (Zala megyében keletről nyugat felé haladva) tapolcai, szántói, kapornaki, egerszegi, lövői és muraközi.
4. Kétséges vagy kétségtelen nemes: 1-től 9874-ig kétségtelen nemes, 9875-től 10324-ig kétséges nemes, végül a 10325. ismét kétségtelen nemes.
5. Nemes neve: vezeték és keresztnév (előbbi részben egységesítve), közöttük kerek zárójelben - ha volt ilyen - a ragadványnév, a keresztnév után pedig (hátravetve) a származási helyre utaló nemesi előnév.
6. Nemes foglalkozása: általában megyei vagy uradalmi tisztségviselő, világi vagy egyházi értelmiségi, cs. kir. katona vagy kézműves (nincs mindenkinél, következetesen feltüntetve).
7. Nemes tartózkodási helye: a település vagy megye neve, ha nem a szülőhelyén él, illetve "holléte nem tudatik", ha ismeretlen helyen tartózkodik.
8. Nemes származási helye: a település vagy megye megnevezése, ahonnan az összeírás, illetve bejegyzés helyére költözött.
9. Nemesre vonatkozó megjegyzés: családi állapota (pl. árva), nemességének kihirdetése, az 1829. évi nemesi lajstromba való bejegyzése, utalás arra, ha más településen is bejegyezték az 1845. évi nemesi kataszterbe [lásd ... számon].
10. Fiai sorszáma: a kataszterbe bejegyzett, élő fiainak sorszáma.
11. Testvérei sorszáma: a kataszterbe bejegyzett, élő testvéreinek sorszáma.
12. Apja sorszáma: fiúk vagy unokák esetében a kataszterbe bejegyzett, élő apa sorszáma.
13. Apja neve: általában a kataszterben nem szereplő, már elhunyt - néhány esetben még élő, de nem mindig bejegyzett - apa (a családfő apja) keresztneve.
14. Apja származási helye: a település vagy megye neve, ahonnan a 13. rovatban említett ős a bejegyzés helyére költözött.
15. Apjára vonatkozó megjegyzés: él, de nem tudni, hol, vagy él és azonosítható egy bejegyzett nemessel (ekkor utalás a sorszámára), egykori foglalkozása, tisztsége, bejegyzése az 1829. évi (vagy korábbi) nemesi lajstromba, nemességének kihirdetése, esetleg élő családtagjainak (testvéreinek) sorszáma.
16. Nagyapja neve: a kataszterben nem szereplő, már elhunyt nagyapa (a családfő nagyapja) keresztneve.
17. Nagyapja származási helye: a település vagy megye neve, ahonnan a 16. rovatban említett ős származott, ahol egykor élt.
18. Nagyapjára vonatkozó megjegyzés: egykori foglalkozása, tisztsége, bejegyzése a korábbi nemesi lajstromokba, nemességének kihirdetése.
19. Oldalszám: a nemesi kataszter oldalszáma, ahonnan az adott nemesre vonatkozó adatok származnak (1-től 588-ig).