Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

BevezetőHasználati útmutató

A Zala Megyei Levéltár középkori oklevelei
1240(1019)-1526

Digitális másolatok adatbázisaA Zala Megyei Levéltár Mohács (1526) előtti, latin nyelvű okleveleinek gyűjteményét 1959 és 1962 között alakította ki Degré Alajos. Az eredeti (pergamen vagy papír) oklevelek nagy része a zalavári és a kapornaki konventek - intézményünkbe került - hiteleshelyi levéltáraiból származik, ezeket egészítette ki Degré a Zala megyei köznemesi családi levéltárakból kiemelt középkori oklevelekkel. A gyűjteményt az 1980-as évek elején tovább gyarapították a levéltár anyagából a rendezések során folyamatosan előkerült eredeti oklevelekkel, illetve későbbi szövegátiratokkal és másolatokkal.

A levéltár gyűjteménye napjainkban 438 darab (eredeti vagy átírt) 1526 előtti oklevelet tartalmaz. Az oklevélgyűjtemény levéltári jelzete: ZML DL XV. 1.

A gyűjteményben őrzött legkorábbi eredeti oklevél dátuma 1240. április 6., kezdő dátumként azonban az 1019. évet tüntettük fel, mert későbbi átiratok és másolatok formájában rendelkezünk Szent István király 1019. évi zalavári adománylevelének szövegével is. Az oklevélgyűjtemény záró dátuma a magyar középkor végének tekintett 1526., a mohácsi vész éve.

Levéltárunk 2008-ban kötött együttműködési megállapodást a Magyar Országos Levéltárral oklevélgyűjteményünk egészének digitalizálásáról, adatbázisba rendezéséről és internetes közzétételéről. Okleveleink digitalizálására egy, az Országos Levéltár által irányított és a Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakmai Kollágiuma által támogatott pályázati program keretében került sor 2009-ben. A digitalizálást a budapesti GDL Zrt. végezte, az adatbázis - munkatársunk, dr. Bilkei Irén közreműködésével - az Országos Levéltárban készült, míg az internetes közzétételről a fővárosi Arcanum Adatbázis Kft. gondoskodott.

A Zala Megyei Levéltár középkori okleveleinek digitális másolatai 2010. március 29. óta a Magyar Országos Levéltár központi, "Collectio Diplomatica Hungarica" (Magyar oklevelek gyűjteménye) című adatbázisában érhetők el az interneten. Az online adatbázis az oklevelek elő- és hátoldalának, valamint más érdemi részletének (például pecsétjének) digitális fotóit tartalmazza, az oklevelek azonosító adatai alapján készített nyilvántartási (visszekeresési) rendszerben.

Az oklevelek jegyzéke

A Zala Megyei Levéltár digitalizált oklevelei a "Mohács előtti oklevelek gyűjteménye 1019-1526" című lajstrom (nyilvántartási segédlet) segítségével kutathatók. E lajstrom a központi adatbázisban szereplő alapadatokon túl tartalmazza még minden egyes oklevél címét (rövid tartalmi leírását az oklevél címzettjének és tárgyának megjelölésével), néhány esetben pedig az oklevél magyar nyelvű tartalmi kivonatát (regesztáját) is, és egyaránt lehet benne keresni személy- és földrajzi neveket vagy tárgyszavakat - tehát jóval bővebb tartalmi keresést tesz lehetővé, mint a központi adatbázis.
Hivatkozások:

Az adatbázis kereső-oldala

Az oklevelek jegyzéke