Hírek
Közérdekű adatok
Levéltárunk
Szolgáltatások
Iratkezelés felügyelete
Iratnyilvántartás
Adatbázisok
Kiadványok
Zalai Digitális Archívum
Kapcsolatok
Technikai információkVirtuális kiállításokDegré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány


Honlapunk elkészítését a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma támogatta.


Arculatterv és fotók:
Zóka Gyula

A levéltár adatbázisainak listája


A megyei és járási tisztségviselők, ill. tisztviselők szolgálati idejének adatbázisa 1138 - 2004Közgyűlési jegyzőkönyvek mutatója 1861-1900Zala megyei cégbíróságok cégjegyzékei 1876-1948A zalavári és a kapornaki konventek hiteleshelyi levéltárainak oklevélregesztái 1527-1544Zala megye nemesi katasztere 1790., 1829., 1845.Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény.Zala megye közgyűlési jegyzőkönyvei 1555-1710Középkori oklevelek 1240(1019)-1526Az 1945-ös és az 1947-es országgyűlési választások Zala megyei eredményeinek adatbázisaTestületi jegyzőkönyvek napirendi jegyzékeiAdatbázis típusú segédlet a ZML IV. 433. Egyedi iratok gyűjteménye fondhozAdatbázis típusú segédlet a ZML V. 1607c. Zalaegerszeg város polgármesterének iratai. Közigazgatási iratok irategységhezAz 1945 utáni igazoló bizottságokhoz tartozó adatbázis segédlet