A Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltárának új honlapja
a következő címen érhető el:

mnl.gov.hu/zml

A régi honlap továbbra is elérhető a következő hivatkozáson: MNL ZML régi honlap
A kereshető adatbázisok még nem kerültek át az új helyre, így azok használata továbbra is csak ezen a honlapon keresztül lehetséges!Tájékoztatás Adatvédelmi Incidensről

A Magyar Nemzeti Levéltár tájékoztatja a tisztelt érintetteket, hogy az MNL Zala Megyei Levéltára informatikai rendszerében adatvédelmi incidens történt.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz érkezett bejelentés alapján lefolytatott adatvédelmi vizsgálat megállapította, hogy a https://www.zml.hu/ honlapon („Honlap”) keresztül az MNL Zala Megyei Levéltárában 2003 és 2009 között regisztrált kutatók személyes adatai a honlapon keresztül illetéktelenek számára is elérhetővé váltak.

A Magyar Nemzeti Levéltár (a továbbiakban: „Adatkezelő”) az európai unió álalános adatvédelmi rendeletének („GDPR”) 34. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve megvizsgálta az incidens körülményeit, melynek alapján megállapította, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, erre tekintettel az alábbi részletes tájékoztatást adja:

 1. Az adatvédelmi incidens jellege
 2. A megyei levéltár 2009-ben kísérleti jelleggel hozott létre egy kutatói adatbázist, melynek tárolása ugyan azon a szerveren történt, mely a Honlap működtetését is szolgálja. A kutatói adatbázis tévedésből maradt fenn a Honlap adatbázisainak elhelyezésére szolgáló szerveren. A Honlaphoz kapcsolódó webszerver egészének nyilvánossága miatt ezek az adatok néhány speciális keresőkérdés eredményeként, az Adatkezelő szándéka ellenére és tudomása nélkül hozzáférhetővé váltak.

 3. Az érintettek hozzávetőleges száma
 4. A tárgybeli adatbázis a Zala Megyei Levéltárban kutatási céllal látogató, a Levéltári tv. alapján nyilvántartásba vett természetes személyek (kutatók) személyes adatait tartalmazza, keletkezésük idejét tekintve a 2003. évtől 2008-ig bezárólag, illetve a legutolsó (egyetlen) adat esetében a 2009-es évben. Az elérhetővé vált adatbázis mindösszesen 1281 kutatói személyes adatot tartalmaz.

 5. Az incidenssel érintett adatok kategóriái
 6. Az érintettek alábbi személyes adatai váltak hozzáférhetővé: név, születési hely, születési idő, lakcím, személyi igazolvány száma, látogatójegy száma, érvényességének éve.

 7. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy további tájékoztatásért közvetlenül az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhatnak:
 8. Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: MNL)
  Székhely: 1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4.
  Postacím: 1250 Budapest, Postafiók 3
  Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth Antal
  E-mail cím: adatvedelem@mnl.gov.hu
  Telefon: +36 (1) 225 2883

 9. Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények
 10. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a természetes személyazonosító adatok illetéktelenek számára hozzáférhetővé váltak, mely kockázatot jelent arra vonatkozóan, hogy ezen adatokkal illetéktelenek visszaéljenek, akár azokat bűncselekmény elkövetéséhez felhasználják.

 11. Az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések. Kiegészítő tájékoztatás.
 12. Az Adatkezelő azonnal eltávolította az adatbázist a szerverről, ezzel az illetéktelen hozzáférés lehetőségét megszüntette, továbbá az eset kapcsán a Honlap összes oldala és az adatbázis motor összes táblája ellenőrzésen ment keresztül, az incidenssel érintett adatokhoz hasonló, nem a Honlaphoz tartozó esetleges további tartalmak eltávolítása érdekében (további hasonló adatokat a vizsgálat nem talált).

  Az Adatkezelő megvizsgálta továbbá a kiszolgáló szerverhez kapcsolódó logfájlokat. A belépési adatok 2018 évig voltak rögzítve, ekkor a tárhely betelt. Az addig tárolt adatokból az állapítható meg, hogy a tárhelyen található, az incidens tárgyát képező adatbázisra vonatkozó keresés nem fordult elő, tehát 2018-ig a szerveren tárolt adatbázishoz külső felületről hozzáférés nem történt.

  Az incidens körülményeit a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság jelenleg hatósági eljárás keretében vizsgálja.

  Magyar Nemzeti Levéltár